ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

28.12.2021Справа № 910/4164/20

Суддя Привалов А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні, за участю секретаря судового засідання Мазура В.М.,

заяву Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"

про скасування заходів забезпечення позову (в частині)

у справі № 910/4164/20

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Крим Дівелопмент"

до 1) Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС";

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвінтум";

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія

"Фортіфай";

4) Міністерства юстиції України;

за участю третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: 1) Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний

промислово-інвестиційний банк";

2) Приватного акціонерне товариство "Альтана Капітал";

3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит";

про визнання недійсними протоколу аукціону та біржового контракту

Представників сторін :

від завника : Суденко Р.В., Яценко Є.О.;

від інших учасників справи: не з`явились.

УСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Крим Дівелопмент" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до 1) Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", 2) Приватного акціонерного товариства "Альтана Капітал", 3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит", 4) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвінтум", в якому просить:

- визнати недійсним протокол аукціону на фондовій біржі - біржових торгів від 04.03.2020, в ході яких було продано прості бездокументарні іменні акції, номінальною вартістю 10 грн., у кількості 5080310373 штуки (99,7726% від загальної кількості), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , цінні папери ПАТ "Промінвестбанк", код ЄДРПОУ: 00039002, скріплений печатками та підписами Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" та Приватного акціонерного товариства "Альтана Капітал" і Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит";

- визнати недійсним біржовий контракт, укладений між Приватним акціонерним товариством "Альтана Капітал" (в ролі покупця) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (в ролі продавця) з купівлі-продажу простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн., у кількості 5080310373 штуки (99,7726% від загальної кількості), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , цінні папери ПАТ "Промінвестбанк", код ЄДРПОУ: 00039002.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням під час проведення біржових торгів з реалізації акцій ПАТ "Промінвестбанк", номінальною вартістю 10 грн., у кількості 5080310373 штуки (99,7726% від загальної кількості), Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2012 за № 1853, і ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження» та як наслідок невідповідність укладеного між відповідачами біржового контракту положенням ч. 1 ст. 203 ЦК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.04.2020 відкрито провадження у справі та ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач звернувся до суду з заявою про зміну предмету позову та збільшення позовних вимог, в якій просить суд:

- визнати незаконним аукціон на фондовій біржі - біржові торги від 04.03.2020, проведені Акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС» , в ході яких було продано прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , цінні папери ПАТ «Промінвестбанк» (код ЄДРПОУ 00039002);

- визнати недійсним біржовий контракт №813054, укладений 04.03.2020 між Міністерством юстиції України (в ролі продавця від імені якого діяло Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» ) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фортіфай» (в ролі покупця від імені якого діяло Приватне акціонерне товариство «Альтана Капітал» ) з продажу простих бездокументарних імених акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , цінні папери ПАТ «Промінвестбанк» ;

- зобов`язати Приватне акціонерне товариство «Альтана Капітал» повернути прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери ПАТ Промінвестбанк під контроль та розпорядження Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України в особі Міністерство юстиції України;

- зобов`язати депозитарну установу Приватне акціонерне товариство «Альтана Капітал» виконати депозитарну операцію списання простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , цінні папери ПАТ «Промінвестбанк» , з рахунка у цінних паперах №401901-UA400003139 на рахунок у цінних паперах - депозитарний код рахунку у цінних паперах №404921-RU20005265 в депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвінтум» ;

- зобов`язати депозитарну установу - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвінтум» виконати депозитарну операцію зарахування іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , цінні папери ПАТ «Промінвестбанк» , на рахунок у цінних паперах - депозитарний код рахунку у цінних паперах №404921-RU20005265 в депозитарній установі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвінтум» .

Оскільки заява позивача про зміну предмету позову та збільшення позовних вимог була подана з дотриманням положень ст. 46 ГПК України, відтак прийнята судом до розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва закрито підготовче провадження у справі №910/4164/20 та призначено справу до судового розгляду по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2020 судове засідання у справі призначено на 11.02.2021.

03.02.2021 через канцелярію суду від позивача надійшла заява про забезпечення позову, в якій просив суд:

- накласти арешт на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (надалі - ПАТ Промінвестбанк /Банк) (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12);

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю Інвінтум (код ЄДРПОУ 38511128, юридична адреса 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 Б , кабінет №79) внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка;

- зобов`язати депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка, внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуюсь, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента;

- зобов`язати Публічне акціонерне товариство Національний депозитарій України (код ЄДРПОУ 30370711, юридична адреса: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г ) направити повідомлення разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії з зазначеними цінними паперами;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю Інвінтум (код ЄДРПОУ 38511128, юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 Б , кабінет №79) внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка та заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Інвінтум (Код ЄДРПОУ 38511128) здійснювати будь-які облікові операції на рахунках депонентів в цінних паперах щодо простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка, в тому числі, але не обмежуюсь, операції списання, переказу, операції переведення прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі, тощо;

- накласти арешт на усе належне Банку на праві власності рухоме, нерухоме майно, майнові права;

- накласти арешт на кошти Банка, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, в тому числі ті, які знаходяться на кореспондентському рахунку/рахунках в Національному банку України в межах суми, яка стягується у зведеному виконавчому провадженні №59036926 та еквівалентна 169 782 217,75 доларів США;

- накласти арешт на цінні папери, належні Банку та наявні на рахунках депонента публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002) в депозитарних установах України;

- заборонити Банку здійснювати ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, а також здійснювати будь-які дії направлені на зміну органів управління Банка;

- заборонити Банку здійснювати будь-які дії, направлені на відчуження належного йому на праві власності рухомого та нерухомого майна та відчужувати будь-яким способом все рухоме та нерухоме майно, цінні папери, а також майнові права, що належить йому на праві власності, у тому числі, але не виключно, за договорами купівлі продажу, міни, застави, дарування тощо.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Крим Дівелопмент задоволено частково, а саме:

- накладено арешт на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (ПАТ Промінвестбанк ) (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12);

- зобов`язано депозитарну установу - Товариство з обмеженою відповідальністю Інвінтум (код ЄДРПОУ 38511128, юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 Б , кабінет №79), в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12), внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (ПАТ Промінвестбанк ) (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуюсь, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12), які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента;

- накладено арешт на усе належне Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) на праві власності рухоме, нерухоме майно, майнові права;

- накладено арешт на кошти публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12), що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, в тому числі ті, які знаходяться на кореспондентському рахунку/рахунках в Національному банку України, в межах суми, яка стягується у зведеному виконавчому провадженні №59036926 та еквівалентна 169 782 217,75 доларів США;

- накладено арешт на цінні папери, належні публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) та наявні на рахунках депонента публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) в депозитарних установах України;

- заборонено публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) здійснювати дії направлені на ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, а також здійснювати будь-які дії направлені на зміну органів управління публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк ( (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12).

- заборонено Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав.

В іншій частині вимог заяви про забезпечення позову відмовлено.

24.12.2021 через канцелярію суду від третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" надійшло клопотання про скасування заходів забезпечення позову (в частині), вжитих ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.12.2021 призначено судове засідання для розгляду клопотання Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" про скасування заходів забезпечення позову у справі №910/4164/20 на 28.12.2021.

Присутні в судовому засіданні 28.12.2021 представники заявника - Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", підтримали клопотання про скасування заходів забезпечення позову з посиланням на обставини, наведені в ньому.

Інші учасники справи правом на участь у судовому засіданні не скористались.

Суд розглянувши клопотання про скасування заходів забезпечення позову у справі № 910/4164/20, зазначає наступне.

Пунктом 1 ст. 145 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.

У п. 10 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 16 від 26.12.2011 Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову зазначено, що оскільки забезпечення позову застосовується як гарантія задоволення законних вимог позивача, господарський суд не повинен скасовувати вжиті заходи до виконання рішення або зміни способу його виконання, за винятком випадків, коли потреба у забезпеченні позову з тих чи інших причин відпала або змінились певні обставини, що спричинили застосування заходів забезпечення позову, або забезпечення позову перешкоджає належному виконанню судового рішення.

Так, в обґрунтування поданого клопотання заявник зазначає про те, що змінилися фактичні обставини та підстави, з якими заявник пов`язував застосування таких заходів ,та у зв`язку з тим, що такі заходи перешкоджатимуть належному виконанню судового рішення прийнятого за результатом розгляду справи.

Заявник вказує, що накладення арешту та заборони вчинення підготовчих дій з реалізації всього майна, майнових прав та грошових коштів ПАТ Промінвестбанк безпосередньо впливає на можливість здійснення ПАТ Промінвестбанк банківської діяльності, на регулятивний капітал Банку.

Заявник посилається на те, що дія заходів забезпечення вже призвела до зменшення значень нормативів ліквідності, які встановлені Національним банком України.

З метою підтримки фінансової стабільності Банку і захисту інтересів вкладників та інших кредиторів Банку, вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень банківського законодавства та/або нормативно-правових актів Національного банку, поліпшення фінансового стану Банку/підвищення ефективності функціонування/адекватності системи управління ризиками (тощо), між Національним банком України та Банком було укладено Угоду № 159 про вжиття заходів щодо усунення порушень нормативно-правових актів Національного банку України ПАТ Промінвестбанк від 24.01.2019.

Відповідно до умов даної Угоди Банк зобов`язується вжити необхідних заходів відповідно до Додатків 1, 2 Угоди для усунення порушень, які зазначені в п. 1.1 Угоди, поліпшити фінансовий стан Банку, а також заходів щодо недопущення таких порушень у майбутньому.

Для виконання взятих на себе зобов`язань ПАТ Промінвестбанк необхідно здійснити відчуження майнових прав по деяким кредитним зобов`язанням, оскільки у випадку невиконання взятих на себе зобов`язань ПАТ Промінвестбанк буде визнаний НБУ неплатоспроможним.

Разом з тим, формулювання, які містяться в забороні, накладеній ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021, викладені таким чином, що унеможливлюють вчинення будь-яких дій, що направлені на відчуження майна Банку.

Дослідивши надані суду докази та враховуючи зміну певних обставин відносно фінансового становища ПАТ Промінвестбанк , що виникло, серед іншого, у зв`язку із застосуванням заходів забезпечення позову, суд вважає за необхідне клопотання Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" про скасування заходів забезпечення позову задовольнити щодо скасування арешту нерухомого майна та заборони вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належних Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на праві власності об`єктів нерухомого майна згідно визначеного переліку, у зв`язку з тим, що подальша дія заходів забезпечення в даній частині може призвести до неможливості підтримування належного фінансового стану банку та надмірних фінансових затрат, щодо утримання визначеного нерухомого майна.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 145, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк задовольнити.

2. Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі № 910/4164/20, в частині:

- арешту на належні Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) на праві власності майнові права та

- заборони Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 8) вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належних Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на праві власності майнових прав стосовно кредитних зобов`язань та договорів забезпечення наступних позичальників:

1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕВРО-ВЕТ" (КОД ЄДРПОУ - 35489425, 54046, Миколаївська обл., м. Миколаїв, ВУЛИЦЯ ДИМОВА, будинок 74);

2. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" (КОД ЄДРПОУ 34550446, 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ СЕМАШКА, будинок 15, кімната 405);

3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВК" (КОД ЄДРПОУ 30482582, 87510, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ ЛУНІНА, будинок 42)

та об`єктів нерухомого майна:

№ п/пАдресаНайменування згідно правовстановлюючого документу 1м. Київ, вул. Софіївська, 7Нежилий будинок (літ.А) м. Київ, вул. Софійська, 7-аЗемельна ділянка (кадастровий номер 8000000000:76:083:0009) 2м. Київ, провулок Шевченка Тараса (Шевченківський р-н), будинок 11Нежитлова будівля (літера А) 3 м. Київ, вулиця Софіївська, будинок 9Будівля центрального офісу Промінвестбанку (літ. А) м. Київ, вул. Софійська, 9, літера "А"Земельна ділянка (кадастровий номер 8000000000:76:083:0005) 4Харківська обл., м. Харків, Павлівський майдан, будинок 10Нежитлове приміщення 5Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Двірцева, 40 В.Будівля банку 6Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Крилова, буд.10 64/100 ч. будівлі з гаражем 7м. Київ, вул. Шота Руставелі, 33Нежилі приміщення №№1-17 групи приміщень №43 (в літ. А) 8Дніпропетровська обл., м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Воскресенська (Леніна), будинок 17Нежитлові приміщення банку, гараж та майстерня 9Харківська обл., м. Харків, Харківська набережна, будинок 4/5-АНежитлова будівля 10Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Суворова (вулиця Бандери Степана), будинок 20Частина нежитлового приміщення 11Житомирська обл., м. Житомир, б. Новий, буд.7Нежиле приміщення, (адміністративне приміщення) 12Закарпатська обл., м. Ужгород, пр. Свободи, буд.52Вбудоване нежитлове приміщення (2-й поверх) 13Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 132Частина нежитлового приміщення (475 кв.м.) 14м. Бориспіль, вул. Котовського, 5Адмінприміщення 15Донецька обл., м. Мирноград (Димитров), вулиця Ватутіна, 18 бБудівля 16Одеська обл., м. Білгород - Дністровський, вул. Комсомольська, 27Домоволодіння 17Львівська обл., м. Борислав, вул. Шевченка, буд.2Нежиле приміщення Львівська обл., м. Борислав, вул. Шевченка, буд.2Гараж Львівська обл., м. Борислав, вул. Шевченка, буд.2Гараж 18Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Добровольського, буд.14Службова споруда банку, в тому числі гараж. 19Донецька обл., м. Дружківка, вулиця Кошевого О., 1аГараж 20м. Київ, вулиця Драгоманова, будинок 31, квартира 226Квартира 21Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вулиця Кавказька, будинок 16/15 9/50 частки комплексу будівель 22Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Ентузіастів, 20/2 (вул. Польова, 18)Службовий гараж 23Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Софіївська (вулиця Луначарського), будинок 18Приміщення 24м. Черкаси, вул. Прикордонника Лазаренка (Ярославська), №8/1Приміщення ощадкаси 25Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, провулок Молодіжний, будинок 3а, квартира 1Квартира Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, провулок Молодіжний, будинок 3а, квартира 2Квартира Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, провулок Молодіжний, будинок 3а, квартира 3Квартира Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, провулок Молодіжний, будинок 3а, квартира 4Квартира Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, провулок Молодіжний, будинок 3а, квартира 5Квартира Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, провулок Молодіжний, будинок 3а, квартира 6Квартира Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, провулок Молодіжний, будинок 3а, квартира 7Квартира Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Солов яненкаЗемельна ділянка Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Солов яненкаЗемельна ділянка Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Солов яненкаЗемельна ділянка Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Солов яненкаЗемельна ділянка Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Солов яненкаЗемельна ділянка Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Солов яненка, ТІЗ "Сосновий бір" -2 -1, діл.28/29/1/1Земельна ділянка Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Солов яненкаЗемельна ділянка 26м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 19 А/1Нежилий будинок - банк (літ.А) 27Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Головна, будинок 205Нежитлові приміщення 28м. Київ, вулиця Драгоманова, будинок 21-АНежитловий будинок (літ.А) 29Дніпропетровська обл., м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Воскресенська (Леніна),будинок 17аНежитлові будівлі Дніпропетровська обл., м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Воскресенська (Леніна), буд. 15 дТрансформаторна підстанція 30Житомирська обл., м. Житомир, б. Новий, буд.5Нежиле приміщення 31Кіровоградська обл., м. Кропивницький (місто Кіровоград), вулиця Карпи Тараса (Тимірязєва), будинок 74/55Нежитлова будівля 32Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Небесної Сотні (Леніна),33Частина нежитлових приміщень адмінбудівлі літ. А-5, загальною площею 1182,4 кв.м., що становить 439/1000 частин адмінбудівлі 33Сумська обл., м. Конотоп, вул. Семашко, буд. 4 7/25 частин будинку 3. Згідно ч. 1 ст.235 Господарського процесуального кодексу України, дана ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення суддею та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано: 28.12.2021.

Суддя А.І. Привалов

Дата ухвалення рішення 28.12.2021
Зареєстровано 29.12.2021
Оприлюднено 29.12.2021

Судовий реєстр по справі 910/4164/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.01.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 08.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.10.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/4164/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону