ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про зміну сторони до відкриття виконавчого провадження та

про виправлення описки в рішенні суду

24 листопада 2021 року м. Київ № 640/29704/20

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Клименчук Н.М., розглянувши в порядку письмового провадження заяву про заміну сторони виконавчого провадження та заяву про виправлення описки в рішенні Окружного адміністративного суду міста Києва від 28.04.2021 у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Хім Торг" до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, третя особа Головне управління Державної казначейської служби України в м. Києві, про визнання протиправними дій, зобов`язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В:

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 28.04.2021 позов задоволено повністю. Визнано протиправними дії Головного управління ДПС у м. Києві щодо відмови товариству з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Хім Торг" у поверненні помилково та надміру сплачених сум податку на додану вартість у розмірі 750696,91 грн. (сімсот п`ятдесят тисяч шістсот дев`яносто шість гривень 91 коп.) на підставі заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань та пені від 22.10.2020. Зобов`язано Головне управління ДПС у м. Києві сформувати і подати до Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві висновок про повернення товариству з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Хім Торг" з Державного бюджету України помилково та надміру сплаченого податку на додану вартість у розмірі 750696,91 грн. (сімсот п`ятдесят тисяч шістсот дев`яносто шість гривень 91 коп.)на підставі заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань та пені від 22.10.2020 та повернути вказані кошти на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Хім Торг" ( НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк", м. Київ, МФО 300528, код ЄДРПОУ 40631061).

ТОВ "Торгівельна компанія "Хім Торг" звернулось з заявою про заміну сторони виконавчого провадження у даній справі за виконавчим листом, а саме, замінити Головне управління Державної податкової служби України у м. Києві (код ЄДРПОУ 43141267) на Головне управління Державної податкової служби України у м. Києві (код ЄДРПОУ 44116011).

Розглянувши заяву та надані документи, суд зазначає наступне.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №893 "Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби" (далі - Постанова № 893) Кабінет Міністрів України постановив ліквідувати як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної податкової служби за переліком згідно з додатком, у тому числі Головне управління ДПС у м. Києві.

Згідно з абзацом 3 пункту 2 Постанови № 893 територіальні органи Державної податкової служби, що ліквідуються відповідно до пункту 1 цієї постанови, продовжують здійснювати свої повноваження та функції до утворення Державною податковою службою територіальних органів згідно з абзацом четвертим пункту 3 цієї постанови та прийняття рішення про можливість забезпечення здійснення такими органами повноважень та функцій територіальних органів, що ліквідуються.

Права та обов`язки територіальних органів Державної податкової служби, що ліквідуються, переходять Державній податковій службі та її територіальним органам у межах, визначених положеннями про Державну податкову службу та її територіальні органи (пункт 3 постанови № 893).

Наказом Державної податкової служби України від 30.09.2020 № 529 "Про утворення територіальних органів Державної податкової служби" (далі - Наказ № 529) утворено як відокремлені підрозділи Державної податкової служби територіальні органи за переліком згідно з додатком, у тому числі Головне управління ДПС у м. Києві.

Згідно наказу Державної податкової служби України від 24.12.2020 № 755 "Про початок забезпечення здійснення територіальними органами ДПС повноважень та функцій" здійснення територіальними органами ДПС, утвореними як її відокремлені підрозділи згідно з наказом ДПС від 30.09.2020 №529, повноважень та функцій територіальних органів ДПС, що ліквідуються відповідно до пункту 1 постанови №893, розпочато з 01.01.2021.

З метою реалізації Постанови № 893 та враховуючи наказ Державної податкової служби України від 30.09.2020 № 529, Державною податковою службою України видано наказ від 12.11.2020 № 643 "Про затвердження положень про територіальні органи ДПС" та регламентовано, що кожен територіальний орган ДПС, утворений як її відокремлений підрозділ, є правонаступником майна, прав та обов`язків відповідного територіального органу ДПС, що ліквідується.

У частині самопредставництва визначено, що територіальний орган ДПС з метою організації своєї діяльності забезпечує самопредставництво ДПС та ГУ ДПС у судах через начальника ГУ ДПС, а також без окремого доручення Голови ДПС та начальника ГУ ДПС через їхніх заступників, державних службовців підрозділів до функціональних повноважень яких належить представництво в судах інтересів ГУ ДПС відповідно до положень про такі підрозділи, які забезпечують самопредставництво інтересів ДПС та ГУ ДПС в судах без окремого доручення Голови ДПС та начальника ГУ ДПС.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 22.10.2020 внесено рішення №1000741100011086626 засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Таким чином, з 22.10.2020 Головне управління ДПС у м. Києві перебуває у стані припинення, а повноваження та функції даного органу передано до Державної податкової служби України.

Водночас, 30.09.2020 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №1000741030008085321 про створення Головного управління ДПС у м. Києві в якості філії (іншого відокремленого підрозділу) у складі Державної податкової служби України.

Згідно з частиною п`ятою статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 № 1404-VIII у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до частини першої статті 379 Кодексу адміністративного судочинства України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Частиною четвертою зазначеної статі передбачено, що положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Проте, оскільки виконавчий лист по справі не виданий та виконавче провадження не відкрито, суд дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення поданої заяви ТОВ "Торгівельна компанія "Хім Торг" та про заміну стягувача до відкриття виконавчого провадження у даній справі.

ТОВ "Торгівельна компанія "Хім Торг" подано заяву про виправлення описки в резолютивній частині рішення щодо вірного зазначення рахунку позивача.

Судом встановлено, що у п. 3 резолютивної частині рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 28.04.2021 у справі № 640/29704/20 допущено описку у зазначенні рахунку ТОВ "Торгівельна компанія "Хім Торг", а саме помилково зазначено НОМЕР_1 замість правильного НОМЕР_2 .

Відповідно до положень ст. 253 КАС України суд, який постановив судове рішення, може з власної ініціативи або за заявою учасника справи чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні. Питання про внесення виправлень суд може вирішити в порядку письмового провадження.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне виправити вказану описку.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 248, 253, 374, 379 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Заяву ТОВ "Торгівельна компанія "Хім Торг" про заміну сторони виконавчого провадження задовольнити частково.

2. Замінити відповідача (боржника) у справі № 640/29704/20, а саме Головне управлінням Державної податкової служби у м. Києва (04655, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19; код ЄДРПОУ 43141267) замінити на територіальний орган ДПС, утворений як її відокремлений підрозділ, Головне управління Державної податкової служби у м. Києві (04655, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19; код ЄДРПОУ 44116011).

3. Заяву ТОВ "Торгівельна компанія "Хім Торг" про виправлення описки в рішенні суду задовольнити.

4. Виправити описки у п. 3 резолютивної частині рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 28.04.2021 у справі № 640/29704/20 шляхом зазначення рахунку ТОВ "Торгівельна компанія "Хім Торг" НОМЕР_2 замість помилкового НОМЕР_1 .

5. Ухвалу направити сторонам.

Ухвала набирає законної сили відповідно до статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції у порядку та строки, встановлені статтями 293-295 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Клименчук Н.М.

Дата ухвалення рішення 24.11.2021
Зареєстровано 30.12.2021
Оприлюднено 30.12.2021

Судовий реєстр по справі 640/29704/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.07.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 22.05.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 17.02.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 22.12.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 02.12.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 24.11.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 16.11.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 07.10.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 07.10.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.09.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.09.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 28.04.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 26.04.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 09.02.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/29704/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону