ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 грудня 2021 р. Справа№200/16353/21

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Кравченко Т.О.,

розглянув в порядку спрощеного позовного провадження в письмовому провадженні адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Донецькій області до товариства з обмеженою відповідальністю Спецагрохімпостач про стягнення з платника податків податкового боргу,

встановив:

22 листопада 2021 року до Донецького окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Головного управління ДПС у Донецькій області (далі - позивач, ГУ ДПС у Донецькій області) до товариства з обмеженою відповідальністю Спецагрохімпостач (далі - відповідач, Товариство), в якому позивач просив:

- стягнути кошти з рахунків у банківських установах, які обслуговують Товариство, в рахунок погашення податкового боргу на загальну суму 41 305,90 грн.

Заяви, клопотання учасників справи. Процесуальні дії у справі.

29 листопада 2021 року суд постановив ухвалу про прийняття позовної заяви та відкриття провадження у справі; вирішив розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами (у письмовому провадженні); встановив строк для подання заяв по суті справи.

Про прийняття позовної заяви та відкриття провадження у справі сторони повідомлені належним в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України (далі - КАС).

З клопотанням про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін учасники справи до суду не зверталися, а тому на підставі ч. 5 ст. 260 КАС справа розглянута в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Стислий виклад позиції позивача та заперечень відповідача.

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначив, що відповідач відповідно до вимог ст. 67 Конституції України та ст. 16 Податкового кодексу України (далі - ПК України) зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку та розмірах, встановлених законом.

Товариство не сплатило узгоджені податкові зобов`язання з донарахованих штрафних санкцій, грошових зобов`язань та нарахованої, внаслідок чого у нього виник податковий борг в загальному розмірі 41 305,90 грн.

Позивач вживав заходи до стягнення заборгованості шляхом надіслання платнику податків податкової вимоги.

Однак вжиті податковим органом заходи не призвели до погашення податкового боргу, а тому позивач звернувся до суду з цим позовом.

Правом на подання відзиву на позовну заяву відповідач не скористався.

Обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин, з посиланням на докази, на підставі яких встановлені відповідні обставини. Докази відхилені судом, та мотиви їх відхилення.

На виконання вимог ст. 90 КАС суд оцінив докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні; оцінив належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, виходячи з того, що жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 77 КАС кожна особа повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 78 цього Кодексу.

За правилами абз. 1 ч. 2 ст. 77 КАС в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

З`ясовуючи чи мали місце обставини, якими обґрунтовуються вимоги та заперечення, якими доказами вони підтверджуються, а також чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження, суд встановив таке.

Позивач - Головне управління ДПС у Донецькій області (код ЄДРПОУ ВП: 44070187).

Відповідач - товариство з обмеженою відповідальністю Спецагрохімпостач (ідентифікаційний код: 40544959, місцезнаходження: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Фонтанна, буд. 48) зареєстроване як юридична особа, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) внесений відповідний запис.

Як платник податків Товариство перебуває на обліку 07 червня 2016 року у Головному управлінні ДПС у Донецькій області (Маріупольське управління, Центральна ДПІ (Центральний район м. Маріуполя)). Ці обставини підтверджені відомостями ЄДР та ідентифікаційними даними платника податків.

Станом на 10 листопада 2021 року за Товариством обліковується податковий борг в розмірі 401 305,90 грн, який виник з причини несплати донарахованих штрафних санкцій, грошових зобов`язань та нарахованої пені, а саме:

податок на додану вартість (код платежу 14010100) у розмірі 41 135,90 грн:

11 041,25 грн - борг виник 14 березня 2018 року на підставі податкового повідомлення-рішення (форма Р ) від 12 лютого 2018 року № 0094501206, яке було направлено поштою та вручено платнику 16 лютого 2018 року, та яке прийнято на підставі акта перевірки від 19 січня 2018 року № 101/26-15-12-06/40544959 (надісланий поштою та вручений платнику 29 січня 2018 року);

26 907,82 грн - борг виник 09 квітня 2018 року на підставі податкового повідомлення-рішення (форма Н ) від 26 березня 2018 року № 0191571206, яке було направлено поштою та вручено платнику 30 березня 2018 року, та яке прийнято на підставі акта перевірки від 27 лютого 2018 року № 2257/26-15-12-06/40544959 (надісланий поштою та вручений платнику 06 березня 2018 року);

2 942,60 грн - борг виник 25 липня 2019 року на підставі податкового повідомлення-рішення (форма Ш ) від 11 червня 2019 року № 0118904603, яке було направлено поштою та повернуто контролюючому органу поштовою службою з відміткою за закінченням терміну зберігання 28 лютого 2018 року, та яке прийнято на підставі акта перевірки від 02 травня 2019 року № 1967/05-99-46-03/40544959 (надісланий поштою та повернутий контролюючому органу поштовою службою з відміткою за закінченням терміну зберігання 05 червня 2019 року);

244,23 грн - борг виник 14 березня 2018 року внаслідок нарахування пені відповідно до пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПК України на підставі податкового повідомлення-рішення (форма Р ) від 12 лютого 2018 року № 0094501206 на акт камеральної перевірки податкової звітності з ПДВ (про несвоєчасне подання, порушення податкового законодавства) від 19 січня 2018 року № 101/26-15-12-06;

податок на прибуток приватних підприємств (код платежу 11021000) у розмірі 170,00 грн:

170,00 грн - борг виник 25 травня 2019 року на підставі податкового повідомлення-рішення (форми ПС від 10 квітня 2019 року № 0079164604, яке було направлено поштою та повернуто контролюючому органу поштовою службою з відміткою за закінченням терміну зберігання 13 травня 2019 року, та яке прийнято на підставі акта перевірки від 18 лютого 2019 року № 121/05-99-46-04-20/40544959 (надісланий поштою та повернутий контролюючому органу поштовою службою з відміткою за закінченням терміну зберігання 22 березня 2019 року).

Докази оскарження податкових повідомлень-рішень в адміністративному або судовому порядку суду не надані.

Наявність заборгованості, стягнення якої є предметом спору, підтверджена даними облікових карток платника податків.

Податковий орган вживав заходи з метою погашення податкового боргу шляхом надіслання за податковою адресою Товариства (Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Фонтанна, буд. 48) податкової вимоги форми Ю від 10 січня 2019 року № 1152-46 про сплату податкового боргу, який станом на 09 січня 2019 року становив 50 946,69 грн.

Однак податкова вимога була повернута контролюючому органу поштовою службою з відміткою за закінченням терміну зберігання 16 лютого 2019 року.

Податкова вимога не була оскаржена та не відкликалася.

Докази повного або часткового погашення відповідачем заборгованості, стягнення якої є предметом спору, суду не надані.

Будь-які інші докази щодо предмета доказування учасники справи не надали.

Норми права, які застосував суд, та мотиви їх застосування.

Висновки суду по суті позовних вимог.

Відповідно до п. 15.1 ст. 15 ПК України платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об`єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об`єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов`язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Згідно з пп. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16, п. 36.1 ст. 36, п. 38.1 ст. 38 ПК України платники податків зобов`язані сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи; податковим обов`язком визнається обов`язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи; виконанням податкового обов`язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов`язань у встановлений податковим законодавством строк.

За визначенням, наведеним у пп. пп. 14.1.39, 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом; грошове зобов`язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

П. 59.1 ст. 59 ПК України визначено, що у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до п. 59.5 ст. 59 ПК України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

В свою чергу п. 58.2 ст. 58 ПК України передбачено, що форма та порядок надіслання податкового повідомлення-рішення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Податкове повідомлення-рішення надсилається (вручається) за кожним окремим податком, збором та/або разом із штрафними санкціями, передбаченими цим Кодексом, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган, та/або пенею за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

У разі зменшення (збільшення) контролюючим органом суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платнику податків надсилаються (вручаються) окремі податкові повідомлення-рішення.

Згідно з п. 58.3 ст. 58 ПК України податкове повідомлення-рішення надсилається (вручається) платнику податків у порядку, визначеному ст. 42 цього Кодексу.

Ст. 42 ПК України регламентує листування платників податків та контролюючих органів.

Відповідно до п. 42.1 ст. 42 ПК України податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, у тому числі з питань проведення перевірок, звірок, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого контролюючого органу і відображатися в електронному кабінеті.

П. 42.2 ст. 42 ПК України визначено, що документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному пунктом 42.4 цієї статті, надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).

При цьому відповідно до п. 42.3 ст. 42 ПК України якщо платник податків у порядку та у строки, визначені ст. 66 цього Кодексу, повідомив контролюючий орган про зміну податкової адреси, він на період з дня державної реєстрації зміни податкової адреси до дня внесення змін до облікових даних такого платника податків звільняється від виконання вимог документів, надісланих йому контролюючим органом за попередньою податковою адресою та в подальшому повернених як таких, що не знайшли адресата.

Згідно з п. 42.5 ст. 42 ПК України у разі якщо платник податків не подав заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, листування з платником податків здійснюється шляхом надіслання за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручаються платнику податків (його представнику).

У разі якщо пошта не може вручити платнику податків документ у зв`язку з відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб платника податків, їхньою відмовою прийняти документ, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, документ вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.

Суд встановив, що позивач вживав заходи з метою погашення податкового боргу, а саме надіслав Товариству податкову вимогу форми Ю від 10 січня 2019 року № 1152-46, однак ці заходи не спричинили погашення платником податків податкового боргу.

Відповідно до пп. 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 ПК України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно з п. п. 95.1, 95.3 ст. 95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Таким чином, оскільки за Товариством рахується заборгованість в сумі 41 305,90 грн, щодо наявності та розміру якої відповідачем не подано відзив на позов, не надано доказів її погашення, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про стягнення зазначеної заборгованості у вказаному розмірі підлягають задоволенню.

Розподіл судових витрат.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КАС при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Враховуючи наведене, витрати позивача - суб`єкта владних повноважень зі сплати судового збору за звернення до суду з цим позовом з відповідача не стягуються.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 251, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

вирішив:

1. Адміністративний позов Головного управління ДПС у Донецькій області (ідентифікаційний код ВП: 44070187, місцезнаходження: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, 59) до товариства з обмеженою відповідальністю Спецагрохімпостач (ідентифікаційний код: 40544959, місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Фонтанна, буд. 48) про стягнення з платника податків податкового боргу - задовольнити повністю.

2. Стягнути кошти з рахунків у банківських установах, які обслуговують товариство з обмеженою відповідальністю Спецагрохімпостач , в рахунок погашення податкового боргу на загальну суму 41 305 (сорок одна тисяча триста п`ять) гривень 90 копійок.

3. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

4. Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Першого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

5. Повне судове рішення складено 31 грудня 2021 року.

Суддя Т.О. Кравченко

Дата ухвалення рішення 31.12.2021
Оприлюднено 04.01.2022

Судовий реєстр по справі 200/16353/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 31.12.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.11.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 200/16353/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону