ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

10.01.2022 Справа № 908/3150/21(908/3472/21)

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Черкаського Володимира Івановича, розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК" вих.№ 01-2022-В від 04.01.2022 (вх.№ 233/08-08/22 від 05.01.2022) про відвід судді Юлдашева О.О. у справі № 908/3150/21 (908/3472/21)

За позовом: публічного акціонерного товариства "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" в особі Запорізьких міських електричних мереж (юридична адреса: вул. Сталеварів, буд. 14, м. Запоріжжя, 69035, поштова адреса: вул. Волгоградська, 25, м. Запоріжжя, 69035, ідентифікаційний код юридичної особи 00130926)

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК" (вул. Олександра Пивоварова, буд. 4, 69035, ідентифікаційний код юридичної особи 30616508)

про стягнення 191298 грн. 44 коп.

в межах справи № 908/3150/21

про банкрутство - товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК" (вул. Олександра Пивоварова, буд. 4, 69035, ідентифікаційний код юридичної особи 30616508)

кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод газоочисного обладнання", код ЄДРПОУ 32027814 (69106, м. Запоріжжя, вул. Скворцова, 247)

Суддя В.І. Черкаський

Без участі представників сторін

УСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 22.12.2021р. (суддя Юлдашев О.О.), зокрема, прийнято позовну заяву ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" в особі Запорізьких міських електричних мереж до товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК" про стягнення 191298,44 грн, для розгляду в межах справи № 908/3150/21 про банкрутство відповідача, відкрито провадження з розгляду позовної заяви. Ухвалено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження.

05.01.2022 до суду надійшла заява відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК" вих.№ 01-2022-В від 04.01.2022 ( вх.№ 233/08-08/22 від 05.01.2022) про відвід судді Юлдашева О.О. наступного змісту:

У провадженні судді Господарського суду Запорізької області Юлдашева Олексія Олексійовича перебуває справа №908/3150/21(908/3472/21) за позовом публічного акціонерного товариства ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО в особі Запорізьких міських електричних мереж до товариства з обмеженою відповідальністю ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК про стягнення 191298 грн. 44 коп., в межах справи № 908/3150/21 про банкрутство - Товариства з обмеженою Запорізький ДБК.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.35 ГПК України Суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо: є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Так, суддею Господарського суду Запорізької області в рамках справи №908/3150/21(908/3472/21) було надано доступ до ознайомлення з матеріалами справи активістам , які взагалі не є учасниками справи.

Відповідно до ч.1 ст.41 ГПК України У справах позовного провадження учасниками справи є сторони та треті особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст.42 ГПК України учасники справи мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень.

Залучені активісти не є учасниками справи №908/3150/21(908/3472/21), а відтак, суддя Господарського суду Запорізької області Юлдашев О.О. не мав права надавати їм доступ до матеріалів справи.

Крім того, цим самим суддя Господарського суду Запорізької області Юлдашев О.О. порушив основні засади господарського судочинства.

Так, п.2 та п.4 ч.3 ст.2 ГПК гарантують рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом та змагальність сторін. А для осіб, які не є учасниками справи п.3 ч.3 ст.2 ГПК України встановлено таку засаду, як гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами.

Дане розмежування на учасників судової справи та осіб, які ними не є, дозволяє забезпечувати баланс та дотримання основних засад господарського судочинства, порядку в судових засіданнях та ефективність самого судочинства. А своїми діями, суддя Господарського суду Запорізької області Юлдашев О.О. фактично порушив ці засади, в тому числі створивши передумови й для неефективності та порушення інших засад, таких як розумність строків розгляду справи судом; неприпустимість зловживання процесуальними правами. Дане розмежування на учасників судової справи та осіб, які ними не є. дозволяє забезпечувати баланс та дотримання основних засад господарського судочинства, порядку в судових засіданнях та ефективність самого судочинства. А своїми діями, суддя Господарського суду Запорізької області Юлдашев О.О. фактично порушив ці засади, в тому числі створивши передумови й для неефективності та порушення інших засад, таких як розумність строків розгляду справи судом; неприпустимість зловживання процесуальними правами. З огляду на вищевказане, вважаємо, що суддя Господарського суду Запорізької області не може брати участь у розгляді справи №908/3150/21 (908/3472/21) і підлягає відводу, оскільки, на наш) думку, існують обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності цього судді. На підставі викладеного, керуючись ст. 35, 39 ГПК України, - ПРОСИМО:Відвести суддю Господарського суду Запорізької області - Юлдашева Олексія Олексійовича від розгляду справи №908/3150/21(908/3472/21) за позовом публічного акціонерного товариства ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО в особі Запорізьких міських електричних мереж до товариства з обмеженою відповідальністю ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК про стягнення 191298 грн. 44 коп., в межах справи № 908/3150/21 про банкрутство - товариства з обмеженою відповідальністю ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК.

Ухвалою суду від 06.01.2022 року заяву відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК про відвід судді Юлдашева О.О., залишено без задоволення. Заяву відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК про відвід судді Юлдашева О.О у справі № 908/3150/21(908/3472/21), передати на автоматизований розподіл для визначення судді в порядку ч. 3 ст. 39 Господарського процесуального кодексу України для вирішення питання про відвід.

Заяву про відвід передано на автоматичний розподіл справи між суддями з метою вирішення питання про відвід в іншому складі суду.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.01.2022 року розгляд письмової заяви товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК" про відвід судді вих.№ 01-2022-В від 04.01.2022 передано судді Черкаському В.І.

Суд, ознайомившись із заявою товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК" про відвід судді Юлдашева О.О. від розгляду справи № 908/3150/21(908/3472/21) за позовом публічного акціонерного товариства ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО в особі Запорізьких міських електричних мереж до товариства з обмеженою відповідальністю ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК про стягнення 191298 грн. 44 коп., в межах справи № 908/3150/21 про банкрутство - товариства з обмеженою відповідальністю ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК , дійшов висновку про її необґрунтованість.

Право подавати заяву про відвід судді є однією з гарантій законності здійснення правосуддя і обєктивності та неупередженості розгляду справи. Статтею 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, ратифікованою Верховною Радою України, закріплені основні процесуальні гарантії, якими може скористатися особа при розгляді її цивільного позову в національному суді, серед яких - розгляд справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Відвід - це процесуальний інститут, що містить умови, за яких особа не може брати участі у конкретній справі. Відвід судді в господарському процесі як правова категорія - це висловлена в письмовій формі недовіра колегії господарського суду на підставі особистих переконань та поведінки конкретного судді у конкретній справі внаслідок виявлення будь-якої особистої прихильності чи упередженості, заявлена учасником розгляду конкретної справи.

Порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу встановлений статтею 39 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 39 ГПК України питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі. Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість.

Відповідно до положень ст. 35 ГПК України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;

3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;

5) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу (частина 4 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України.

Суд знаходить, що заява ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК" не узгоджується з приведеними положеннями.

Позиція ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК" стосовно процесуальних дій судді у судовому провадженні, особисте бачення їх спрямованості є суб`єктивними факторами, які не означають неупередженість або необ`єктивність судді.

Враховуючи вищевикладене, суд, розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК" вих.№ 01-2022-В від 04.01.2022 ( вх.№ 233/08-08/22 від 05.01.2022) не вбачає підстав для її задоволення, оскільки наведені заявником доводи в її обґрунтування в розумінні статті 35 ГПК України не можуть бути підставою для відводу судді Юлдашева О.О., та не містять даних про наявність обставин, які викликають сумнів у його неупередженості або об`єктивності.

Керуючись ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 32, 35, 39, 232-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК" вих.№ 01-2022-В від 04.01.2022 ( вх.№ 233/08-08/22 від 05.01.2022) про відвід судді Юлдашева О.О. у справі № 908/3150/21(908/3472/21) за позовом публічного акціонерного товариства ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО в особі Запорізьких міських електричних мереж до товариства з обмеженою відповідальністю ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК про стягнення 191298 грн. 44 коп., яка розглядається в межах справи № 908/3150/21 про банкрутство - Товариства з обмеженою Запорізький ДБК відмовити.

Копію ухвали направити заявнику.

Ця ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання, набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 10.01.2022 року.

Суддя Володимир ЧЕРКАСЬКИЙ

Дата ухвалення рішення 10.01.2022
Оприлюднено 12.01.2022

Судовий реєстр по справі 908/3150/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.03.2023 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 16.03.2023 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 07.02.2023 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 03.02.2023 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.12.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 25.10.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 04.10.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 19.09.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Рішення від 29.08.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 10.08.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 10.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 05.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 05.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 05.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 05.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 05.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/3150/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону