ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53884/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2021 року при секретарі судових засідань Ємець Д.О.

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого - Циби М.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, майор державного бюро розслідувань Циби Миколи Дмитровича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000745,-

В С Т А Н О В И В :

07.10.2021 у провадження слідчого судді Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, майор державного бюро розслідувань Циби Миколи Дмитровича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000745.

Клопотання обґрунтовано тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000745 від 09.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для проведення судових експертиз, проведення слідчих та процесуальних дій на виконання клопотань експерта, допиту у якості свідків осіб причетність яких, перевіряється до можливого вчинення кримінальних правопорушень.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести такий комплекс слідчих (розшукових) дій:

- провести ряд судових економічних, товарознавчих та почеркознавчих і технічних експертиз;

- провести комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення;

- відібрати зразки підпису і почерку у осіб, що причетні до скоєння злочинів та призначити почеркознавчу експертизу;

- звернутись до слідчого судді із клопотаннями про проведення обшуків за місцем знаходження офісних приміщень організацій і установ, а також за місцями проживання службових осіб державних установ та суб`єктів господарювання, які перевіряються на причетність до вчинених кримінальних правопорушень, що розслідуються;

- у разі надання ухвал про дозвіл на проведення обшуку у зазначених суб`єктів, провести такі обшуки, після яких здійснити огляди вилученого майна та документів, вирішити питання щодо визнання їх речовими доказом та звернутися до слідчого судді із клопотаннями про накладення арешту на вилучене майно;

- за результатами проведених судових експертиз допитати службових осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у разі розбіжності показів, провести одночасний допит двох чи більше осіб;

- за результатами проведеного досудового розслідування та з урахуванням всіх зібраних доказів, вирішити питання щодо кримінально-правової кваліфікації та кола осіб, яким необхідно повідомити про підозру;

- провести розсекречення негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві раніше з об`єктивних причин у зв`язку із великою завантаженістю слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, реорганізацією ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, а також із тривалим проміжком часу, необхідним для зібрання доказів, без яких було неможливо призначити судово-економічну експертизу, а також великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, технічними складнощами їх проведення без розкриття таємниці досудового розслідування та специфікою їх проведення з огляду на віддаленість від органу досудового розслідування, обмеженим доступом до місць їх проведення, тощо.

Водночас великий обсяг доказів та інформації, яку необхідно перевірити слідчим шляхом, отримано під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій останнім часом та вони не були розсекречені з об`єктивних причин у зв`язку зі специфікою процедури.

Крім того, ураховуючи особливу складність кримінального провадження, а також його специфіку, зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: через їх велику кількість, необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертиз.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 16.10.2021, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та виконання вимог кримінального процесуального закону.

Таким чином, слідчий вказує, що строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об`єктивно становить щонайменше 6 місяців.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2018 року по теперішній час, група осіб із числа посадових осіб Міністерства юстиції України та Державної установи Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України , вступила в злочинну змову з службовими особами виправних колоній і ряду суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ "КАРИОТА" (код за ЄДРПОУ 40114864), ТОВ "ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ" (код за ЄДРПОУ 36531100), ТОВ "ДНІПРО РІВЕР ГРУП" (код за ЄДРПОУ 40464816), ТОВ "ЕМІ ОН" (код за ЄДРПОУ 40130226), ТОВ КРАМАР ЛТД (код за ЄДРПОУ 38978420), з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потребу Державної кримінально-виконавчої служби України, шляхом зловживання владою та своїм службовим становищем під час організації і проведення тендерних закупівель, зокрема м`ясної, рибної продукції, олії, та інших продуктів харчування, внаслідок чого спричинили тяжкі наслідки в умовах особливого періоду.

Так, під час проведення тендерних закупівель продуктів харчування для потреб виправних закладів на території України, було проведено процедуру закупівлі олії соняшникової рафінованої бутильованої UA-2020-01-13-000449-b, в результаті якої 22.01.2020 укладено договір купівлі-продажу 865 800 кг олії між ДУ Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України в особі ОСОБА_1 і ТОВ "ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ" за ціною 39,6 грн з ПДВ за 1 кг загальною вартістю 34 285 680,00 грн з ПДВ.

При цьому, згідно інформації, наданої ДП Укрпромзовнішекспертиза , середня вартість олії соняшникової у січні 2020 року складала 34,35 грн з ПДВ. Тобто, середньо ринкова вартість 865 800 кг олії на момент укладення договору становила 29 740 230,00 грн, що на 4,5 млн менше суми, витраченої ДУ Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України .

Крім цього, 23.01.2020 під час закупівлі яловичини 1 категорії, блок із м`яса на кістках (яловичина) першого сорту заморожений (ДК 021-2015:15110000-2, ГСТУ 46.019-2002); між ТОВ "КАРИОТА" як продавцем і ДУ Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України як покупцем укладено договір № 10-К-20, відповідно до якого установа придбала яловичину 1 категорії, блок із м`яса на кістках (яловичина) першого сорту заморожена у кількості 1 161 300 кг загальною вартістю 144 697 980,00 грн з ПДВ.

Проведеним в ході досудового розслідування аналізом ланцюгів постачання товару яловичина I категорії, блоки із м`яса на кістках (яловичина) першого сорту, заморожена встановлено, що основним постачальником (на 68 млн. грн.) ТОВ "КАРИОТА" є імпортер ТОВ КРАМАР ЛТД , який надає документи, що підтверджують якість продукції.

Одночасно із цим ТОВ КРАМАР ЛТД продукцію вказаної категорії на митну територію України не імпортувала, походження такої продукції є сумнівним та вона потрапила на територію України поза митним контролем, без сплати відповідних митних платежів та обов`язкових зборів.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що у період часу з початку 2018 року по теперішній час, причетні до вчинення вказаного злочину особи систематично застосовували вказану протиправну схему під час здійснення закупівель м`ясної та рибної продукції, а також інших продуктів харчування - олії, борошна, тощо.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що продукція для ТОВ КРАМАР ЛТД з метою ухиляння від сплати обов`язкових митних платежів та зборів надходить поставляється на миту територію України під виглядом печінки, після чого шляхом виготовлення підроблених документів щодо походження м`ясної продукції, яка фактично незаконно потрапила на митну територію України та має сумнівне походження, поставляється до установ виконання покарань ДУ Державна кримінально-виконавча інспекція .

Згідно висновку експертного дослідження № 1-05/02/2021-до, за результатами проведення економічного дослідження судовим експертом, встановлено, що сума збитків, завданих ТОВ "КАРИОТА" внаслідок укладання та виконання Договору № 10-К-20 від 23.01.2020, укладеного між ТОВ "КАРИОТА" та ДУ Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України , та по ланцюгу з постачальником підрядника ТОВ "КАРИОТА" - підприємством ТЗОВ КРАМАР ЛТД , при умові, що взаємовідносини між вказаними підприємствами мають фіктивний характер, становить 53 349 175,8 грн.

Таким чином, службові особи Міністерства юстиції України та Державної установи Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ "КАРИОТА" (код за ЄДРПОУ 40114864), ТОВ "ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ" (код за ЄДРПОУ 36531100), ТОВ "ДНІПРО РІВЕР ГРУП" (код за ЄДРПОУ 40464816), ТОВ "ЕМІ ОН" (код за ЄДРПОУ 40130226), ТОВ КРАМАР ЛТД (код за ЄДРПОУ 38978420) та ряду інших, підконтрольних їм суб`єктів господарювання, організували протиправну схему привласнення державних коштів, під час проведення тендерних процедур із закупівлі продуктів харчування для установ, що входять до відання Державної кримінально-виконавчої служби України, в особливо великих розмірах, при чому ухиляються від сплати обов`язкових митних платежів та зборів.

Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження та проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями, зокрема повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, допитами свідків, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а також, інформацією, отриманою у передбачений законом спосіб від установ та організацій, іншими матеріалами кримінального провадження.

30.09.2020 слідчим винесено постанову про закриття вказаного кримінального провадження на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України.

07.10.2020 постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 30.09.2020 було скасовано прокурором у кримінальному провадженні та досудове розслідування у ньому відновлене.

На теперішній час у рамках кримінального провадження виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- допитано як свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ;

- проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій за результатами яких вбачається причетність службових осіб Державної установи Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України та товариств до протиправних дій під час закупівлі продуктів харчування для установ виконання покарань (коло таких осіб розширилось). Наразі проведення негласних слідчих (розшукових) дій продовжується та отримуються нові докази щодо вчиненого кримінального правопорушення;

- направлено ряд запитів про надання інформації та копій документів до Державної установи Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України , що стосуються проведених тендерних угод та виконання умов укладених за ними договорів;

- отримано витребувані у Державній установі Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України копії документів та долучено їх до матеріалів кримінального провадження;

- направлено запити про надання інформації та копій документів до Державної податкової служби України, Державної фіскальної служби України;

- отримано витребувані у Державної податкової служби України, Державної фіскальної служби України копії документів та долучено їх до матеріалів кримінального провадження;

- направлено запити про надання інформації та копій документів до Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів;

- отримано витребувані у Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів копії документів та долучено їх до матеріалів кримінального провадження;

- направлено запити про надання інформації та копій документів до Державної казначейської служби України;

- отримано витребувані у Державній казначейській службі України копії документів та долучено їх до матеріалів кримінального провадження;

- у встановленому законом порядку отримано копії документів, що свідчать про неналежну якість харчових продуктів, які поставляються до установ виконання покарань відповідно до укладених ДУ Генеральна дирекція договорів;

- надано ряд доручень в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України на адресу Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань;

- витребувано інформацію та матеріали що характеризують фігурантів кримінального провадження;

- залучено як спеціаліста для проведення експертного дослідження судового експерта для проведення судово-економічного дослідження;

- долучено до матеріалів висновок проведеного судово-економічного дослідження;

- підготовано ряд клопотання та отримано ряд ухвал слідчих суддів про надання дозволу на проведення обшуків;

- призначено судово-економічну експертизу у КНДІСЕ;

- отримано інформацію від Державної служби статистики та Асоціації Українських імпортерів риби та морепродуктів згідно з якою вартість риби, що постачається до установ виконання покарань суттєво нижча за вартість, вказану у договорах постачання;

- виконано ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У відповідності до стандарту доказування поза розумним сумнівом (рішення у справі Ірландія проти Сполученого Королівства ), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту (рішення у справі Коробов проти України ).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах Пелісьє і Сассі проти Франції та Філіс проти Греції ).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, проте, на даний час необхідно провести ряд процесуальних дій, які зазначені вище.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі Михалкова та інші проти України в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі Джон Мюррей проти Сполученого Королівства від 28 жовтня 1994 року, Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства від 30 серпня 1990 року).

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000745 від 09.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 16.04.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Дата ухвалення рішення 08.10.2021
Оприлюднено 12.01.2022

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/53884/21-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону