ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 588/1927/21

№ провадження 2/588/83/22

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2022 року Тростянецький районний суд Сумської області у складі головуючої судді Щербаченко М.В., за участю секретаря судових засідань Безкоровайної А.С., представника позивачки ОСОБА_1 , розглянувши у порядку cпрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні у м.Тростянці цивільну справу за позовом ОСОБА_2 поданим в інтересах ОСОБА_3 до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ , треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСТАПЕНКО Євген Михайлович, приватний виконавець виконавчого округу Сумської області САВЕНКО Юрій Олександрович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,

У С Т А Н О В И В:

Стислий виклад позиції позивача

Представник позивачки адвокат Сумцов Є.С. у листопада 2021 року звернувся до суду з указаним позовом, який мотивував тим, що у листопаді 2021 року ОСОБА_4 дізналася про те, що за виконавчим написом від 17.06.2021 №193950, вчиненим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенко Євгеном Михайловичем з позивача як з боржника стягується на користь відповідача заборгованість у розмірі 49050,00 грн.

Приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області Савенко Ю.О. відкрито виконавче провадження №67317972 про стягнення з позивача заборгованості у сумі 49050,00 грн.

Між позивачкою та ТОВ Авентус Україна 20.08.2020 року було укладено договір про надання споживчого кредиту №2807060.

Позивачці невідомо про існуючі кредитні чи боргові зобов`язання з розміром заборгованості у сумі 49050,00 грн. перед відповідачем, який на адресу ОСОБА_4 жодних повідомлень з розрахунками заборгованості не надсилав.

Заборгованість за виконавчим написом є спірною, позивачка не визнає існування заборгованості такого розміру.

Представник позивачки ОСОБА_1 посилався на те, що чинна редакція Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 передбачає можливість вчинення виконавчого напису лише на підставі оригіналу нотаріально посвідченого договору, який з позивачем не укладався. Постанову Кабінету Міністрів України № 662 від 26 листопада 2014 року Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів в частині доповнення новим розділом Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин визнано незаконною та чинною постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14, залишеною без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01 листопада 2017 року.

Нотаріально посвідчений договір між сторонами не укладався, а отже це є безумовною підставою для визнання судом оспорюваного виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Посилаючись на указані обставини, представник позивача просить суд визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Остапенка Євгена Михайловича, вчинений 17.06.2021 року та зареєстрований у реєстрі за №193950, про стягнення з ОСОБА_4 на користь відповідача заборгованість у розмірі 49050,00 грн., таким, що не підлягає виконанню.

Стислий виклад позиції відповідача

ТОВ ФК Європейська агенція з повернення боргів надіслало до суду відзив, в якому просило відмовити у задоволенні позову, посилаючись на те, що між ТОВ Авентус Україна та відповідачем укладено Договір відступлення прав вимоги №26032021, на підставі якого до відповідача перейшло право вимоги, у тому числі і до позивачки. Відповідач при подачі заяви на вчинення виконавчого напису було дотримано всі умови безспірності заборгованості, приватному нотаріусу були надані всі документи, передбачені Переліком, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172

Відповідач вважає витрати позивачки на правову допомогу у розмірі 8500 грн. є не співмірними зі складністю справи, не відповідають критерію реальності таких витрат та розумності їхнього розміру. З огляду на викладене та те, що позивачкою не надано жодного договору чи квитанції на підтвердження оплати правової допомоги, відповідач просив відмовити у їх стягненні.

Позиція третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Є.М., приватний виконавець виконавчого округу Сумської області Савенко Ю. О. у судове засідання не з`явились, письмових пояснень не надали.

Процесуальні дії у справі та заяви (клопотання) учасників

Ухвалою суду від 29.11.2021 року було відкрито провадження за правилами спрощеного позовного провадження із повідомленням (викликом) сторін та призначено справу до судового розгляду.

Ухвалою суду від 29.11.2021 за заявою представника позивача судом вжито заходів забезпечення позову у виді зупинення стягнення на підставі оспорюваного виконавчого напису нотаріуса.

Відповідачем 23.12.2021 надано відзив на позовну заяву.

Фактичні обставини, установлені судом та зміст спірних правовідносин

Судом установлено, що 20.08.2020 ОСОБА_4 та ТОВ Авентус Україна уклали кредитний договір №2807060, за змістом якого позивачка отримала кредит у розмірі 15000 грн. на строк 30 днів (а.с.9).

За заявою відповідача ТОВ ФК Європейська агенція з повернення боргів приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Остапенком Є.М. 17.06.2021 був вчинений виконавчий напис, зареєстрований у реєстрі №193950, за яким нотаріусом звернено стягнення із ОСОБА_4 як боржника за кредитним договором за №193950 від 17.06.2021, укладеним боржником з ТОВ Авентус Україна , правонаступником якого на підставі Договору факторингу №26032021 від 26.03.2021 є відповідач, за яким з ОСОБА_4 стягується заборгованість в сумі 49050,00 грн. за період з 26.03.2021 по 31.05.2021, яка складається з 15000 грн. заборгованість по основному боргу (тіло кредиту), 34000,00 грн. заборгованість по відсотках; 50,00 грн. плати за вчинення виконавчого напису (а.с.8).

На підставі оспорюваного виконавчого напису, зареєстрованого у реєстрі № 193950 від 17.06.2021 року, приватним виконавцемвиконавчого округу Сумської області Савенко Ю.О. постановою від 01.11.2021було відкрито виконавче провадження № 67317972 (а.с.7).

Мотиви, з яких виходить суд та застосовані норми права

За загальним правилом статей 15, 16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу має право звернутися до суду, який може захистити цивільне право або інтерес в один із способів, визначених частиною першою статті 16 ЦК України, або й іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до статті 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.

Згідно із частиною першою статті 39 Закону України Про нотаріат (далі - Закон), порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом та іншими актами законодавства України.

Відповідно до статті 87 Закону для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Статтею 88 Закону визначено умови вчинення виконавчих написів, відповідно до якої нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Підпунктом 3.2 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 (далі - Порядок) визначено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів (далі - Перелік), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.

При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку (підпункт 3.5 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку).

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14, залишеною без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01 листопада 2017 року, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 07 листопада 2016 року скасовано.

Визнано незаконною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 662 Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів в частині, а саме: п. 1 Змін, що вносяться до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, в частині а після слів заставлене майно доповнити словами (крім випадку, передбаченого пунктом 1-1 цього переліку) ; доповнити розділ пунктом 1-1 такого змісту: 1-1. Іпотечні договори, що передбачають право звернення стягнення на предмет іпотеки у разі прострочення платежів за основним зобов`язанням до закінчення строку виконання основного зобов`язання. Для одержання виконавчого напису подаються: а) оригінал нотаріально посвідченого іпотечного договору; б) оригінал чи належним чином засвідчена копія договору, що встановлює основне зобов`язання; в) засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов`язання, що була надіслана боржнику та майновому поручителю (в разі його наявності), з відміткою стягувана про непогашення заборгованості; г) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв`язку та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов`язання; ґ) довідка фінансової установи про ненадходження платежу , п.2. Змін, що вносяться до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів: Доповнити перелік після розділу Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами новим розділом такого змісту: Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин 2. Кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями. Для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості. .

Зобов`язано Кабінет Міністрів України опублікувати резолютивну частину постанови суду про визнання незаконною та нечинною Постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 662 Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів в частині, у виданні, в якому її було офіційно оприлюднено, після набрання постановою законної сили.

Судове рішення про визнання протиправним (незаконним) та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень має ті ж наслідки, що і визнання такого акта чи окремих його положень такими, що втратили чинність (скасовані) органом, уповноваженим приймати або скасовувати такий акт.

Отже, нормативно-правовий акт втрачає чинність повністю або в окремій його частині з моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Таким чином, постанова № 662, якою вносилися зміни до Переліку документів, що передбачали можливість вчинення нотаріусами виконавчих написів на кредитних договорах, не посвідчених нотаріально, яка набрала чинності 10 грудня 2014 року, втратила чинність (у частині) 22 лютого 2017 року з набранням законної сили постановою Київського апеляційного адміністративного суду від у справі № 826/20084/14.

Подібні правові висновки викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 21 вересня 2021 року у справі № 910/10374/17 (провадження № 12-5гс21).

Судом установлено, що оскаржуваний виконавчий напис вчинений нотаріусом 17.06.2021 року, тобто після набрання законної сили постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14.

Відповідно до пункту 1 Переліку (в редакції, чинній на момент вчинення виконавчого напису) Нотаріально посвідчені договори, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно , для одержання виконавчого напису подаються: а) оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів); б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання .

Доказів того, що Кредитний договір № №2807060 від 20.08.2020 року, і який наданий нотаріусу для вчинення виконавчого напису, був посвідчений нотаріально відповідач суду не надав, а тому наявні підстави для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.

Подібні правові висновки Верховний Суд викладав, зокрема, у постановах: від 12 березня 2020 року у справі № 757/24703/18-ц (провадження № 61-12629св19), від 15 квітня 2020 року у справі № 158/2157/17 (провадження № 61-14105св18), від 21 жовтня 2020 року у справі № 172/1652/18 (провадження № 61-16749св19), від 21 вересня 2021 року у справі № 910/10374/17 (провадження № 12-5гс21).

Позивачка за змістом позову також заперечила наявність кредитних чи боргових зобов`язань з розміром заборгованості у сумі 49050,00 грн. перед відповідачем, посилаючись на те, що жодних повідомлень про відступлення прав вимоги не отримувала.

Відповідач заперечуючи проти позову посилався на те, що набув право вимоги до ОСОБА_4 за кредитним договором № №2807060 від 20.08.2020 року на підставі Договору факторингу №26032021 від 26.03.2021, але цю обставину суду не підтвердив належними доказами.

У позові також позивачка не погоджується з самим фактом наявності заборгованості, яка указана у спірному виконавчому написі.

Відповідач не надав до суду належних письмових доказів розміру заборгованості, у тому числі детального розрахунку відсотків у розмірі 34000,00 грн., а також право їх нараховувати після закінчення строку кредиту, який становить 30 днів.

Отже, указана у виконавчому написі загальна сума кредитної заборгованості 49050,00 грн. є спірною.

За таких обставин, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенко Євгеном Михайловичем не було дотримано умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.

Ураховуючи викладене, суд дійшов висновку, що у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису позов адвоката Сумцова Є.С., поданий в інтересах ОСОБА_4 є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Висновки суду щодо розподілу судових витрат

Відповідно до приписів пункту 2 частини 1 статті 141 ЦПК України судові витрати, пов`язані з розглядом справи, у разі відмови в позові покладаються на позивача.

Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу(стаття 133 ЦПК України).

Позивачка при зверненні до суду сплатила судовий збір в сумі 908 грн. 00 коп. за подання позову та в сумі 454 грн. 00 коп. за подання заяви про забезпечення позову, а тому ураховуючи, що позов підлягає задоволенню у повному обсязі з відповідача на користь позивачки підлягає стягненню вся сума сплаченого судового збору.

Представник позивачки адвокат Сумцов Є.С. просив суд стягнути з відповідача на користь позивача понесені судові витрати, які складаються з витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 8500 грн.

Відповідно до частини 2 статті 137 ЦПК України для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Позивач в обґрунтування розміру понесених витрат на професійну правничу допомогу подав договір про надання правничої допомоги від 24.11.2021 року; Акт приймання-передачі наданих послуг № 1 від 10.01.2022, квитанцію від 05.01.2022 про перерахування позивачкою адвокату Сумцову Є.С. коштів на загальну суму 8500 грн.

В Акті приймання-передачі наданих послуг № 1 від 10.01.2022 представник позивача надав детальний опис робіт (наданих послуг) з наведенням здійснених ним витрат часу по кожному із видів робіт (підготовка позовної заяви - 3000 грн., підготовка адвокатського запиту - 500 грн., підготовка заяви про забезпечення позову - 500 грн., ознайомлення з матеріалами справи - 500 грн., підготовка відповіді на відзив - 1500 грн., підготовка клопотання - 500 грн., представництво інтересів клієнта в судовому засіданні - 1000 грн., підготовка заяви про розподіл судових витрат - 500 грн.), які узгоджуються з матеріалами справи.

Указані докази підтверджують факт понесення ОСОБА_4 витрат на професійну правничу допомогу та їх розмір в сумі 8500 грн.

Відповідно до статті 137 ЦПК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, що підлягають розподілу між сторонами (частини п`ята, шоста статті 137 ЦПК України).

Розмір заявлених позивачкою до відшкодування витрат на професійну правничу допомогу відповідає критерію реальності та розумності, є співрозмірним зі складністю справи і обсягом виконаних адвокатом робіт, що не спростовано відповідачем, який у відзиві обмежився лише загальним посиланням на неспівмірність витрат.

За таких обставин, оскільки позов підлягає задоволенню у повному обсязі, понесені позивачем у цій справі витрати на правничу допомогу адвоката покладаються на відповідача в сумі 8500 грн.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 13, 81, 141, 259, 263-265, 268 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В :

Позов ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню - задовольнити.

Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСТАПЕНКО Євгена Михайловича, вчинений 17.06.2021 та зареєстрований у реєстрі за №193950, про стягнення з ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ заборгованості у розмірі 49050 (сорок дев`ять тисяч п`ятдесят) грн. 00 коп.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ на користь ОСОБА_3 суму сплаченого нею судового збору у розмірі 1362 (одна тисяча триста шістдесят дві) грн. 00 коп. та понесені нею витрати на отримання професійної правничої допомоги в сумі 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн. 00 коп.

Рішення може бути оскаржене до Сумського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення суду складено 17.01.2022 року.

Сторони:

Позивачка

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1

Відповідач

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ , код ЄДРПОУ 35625014, адреса місцезнаходження: вул.Симона Петлюри, 30 м.Київ 01032

Треті особи

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСТАПЕНКО Євген Михайлович адреса: вул.Мала Житомирська, 6/5 м.Київ, 01001

Приватний виконавець виконавчого округу Сумської області САВЕНКО Юрій Олександрович адреса: вул.Металургів, 30, оф.2 та 2-А, м.Суми, 40004

Суддя М.В. Щербаченко

Дата ухвалення рішення 10.01.2022
Зареєстровано 22.01.2022
Оприлюднено 24.01.2022

Судовий реєстр по справі 588/1927/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 10.01.2022 Тростянецький районний суд Сумської області Цивільне
Ухвала від 29.11.2021 Тростянецький районний суд Сумської області Цивільне
Ухвала від 29.11.2021 Тростянецький районний суд Сумської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 588/1927/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону