ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про прийняття справи до провадження

м. Київ

31.01.2022Справа № 903/717/20 (910/13901/21)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Фреш

(ідентифікаційний код:23956445 )

до Товариства з обмеженою відповідальністю Пакко Холдинг

(ідентифікаційний код: 34928470)

про стягнення 106 015,25 грн.

у межах справи № 903/717/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Карпатська туристична компанія

(ідентифікаційний код: 34078127)

до Товариства з обмеженою відповідальністю Пакко Холдинг

(ідентифікаційний код: 34928470)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

Без виклику (повідомлення) учасників

ВСТАНОВИВ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передано позовну заяву про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Пакко Холдинг на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Фреш боргу та санкцій за договором поставки № 050514-01/1п від 05.05.2014 у сумі 106 015,25 грн у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань за Договором поставки № 050514-01/1п до 26.12.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2021 судом було прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження та вирішено здійснювати розгляд справи у спрощеному позовному провадженні без проведення судового засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.12.2021 матеріали справи № 910/13901/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Фреш до Товариства з обмеженою відповідальністю Пакко Холдинг про стягнення 106 015,25 грн було передано за підсудністю до Господарського суду міста Києва для розгляду в межах справи № 903/717/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Пакко Холдинг .

За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями, проведеного 21.01.2022, справу № 910/13901/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Фреш до Товариства з обмеженою відповідальністю Пакко Холдинг про стягнення 106 015,25 грн було розподілено на суддю Омельченка Л.В.

Статтею 7 Кодексу України з процедур банкрутства визначено порядок розгляду спорів, стороною в яких є боржник.

Зокрема, частиною 2 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Наведена норма кореспондується з положеннями пункту 8 частини 1 статті 20 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до якого справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов`язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України.

Отже, за умови відкриття провадження у справі про банкрутство боржника особливістю вирішення таких спорів є те, що вони розглядаються та вирішуються господарським судом без відкриття нових справ, що узгоджується із загальною спрямованістю Кодексу України з процедур банкрутства, який передбачає концентрацію всіх спорів у межах справи про банкрутство задля судового контролю у межах цього провадження за діяльністю боржника, залучення всього майна боржника до ліквідаційної маси та проведення інших заходів, метою яких є повне або часткове задоволення вимог кредиторів.

Частиною 1 статті 29 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що право вибору між господарськими судами, яким відповідно до цієї статті підсудна справа, належить позивачу, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 30 цього Кодексу.

Згідно з частиною 9 статті 30 Господарського процесуального кодексу України справи, передбачені пунктами 8 та 9 частини 1 статті 20 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2021 було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Пакко Холдинг (ідентифікаційний код: 34928470) із відповідними правовими наслідками.

Отже, враховуючи викладене вище, справа № 910/13901/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Фреш до Товариства з обмеженою відповідальністю Пакко Холдинг про стягнення 106 015,25 грн підлягає розгляду у межах справи № 903/717/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Пакко Холдинг (ідентифікаційний код: 34928470).

За приписами ч. 1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Пунктом 4 частини 2 статті 176 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються, зокрема, за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа.

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні (частина 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України).

Частиною 1 статті 247 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Відповідно до частини 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України малозначними справами є 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи, що ціна позову не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, суд визнав за можливе розглядати справу № 910/13901/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Фреш до Товариства з обмеженою відповідальністю Пакко Холдинг про стягнення 106 015,25 грн за правилами спрощеного позовного провадження.

Згідно з частиною 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

З огляду на те, що предметом заявленого позову є стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а характер спірних правовідносин та предмет доказування у даному спорі не вимагає проведення судового засідання для повного і всебічного встановлення обставин справи, суд з метою економії процесуального часу учасників справи та виконання завдань господарського судочинства, визначених у статті 2 Господарського процесуального кодексу України, в тому числі щодо забезпечення своєчасного вирішення судом спору, суд на підставі частини 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу України вирішує розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Враховуючи викладене вище, керуючись Кодексом України з процедур банкрута та статтями 12, 176, 234, 235, 247, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти справу № 910/13901/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Фреш до Товариства з обмеженою відповідальністю Пакко Холдинг про стягнення 106 015,25 грн до розгляду у межах справи № 903/717/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Карпатська туристична компанія (ідентифікаційний код: 34078127) до Товариства з обмеженою відповідальністю Пакко Холдинг (ідентифікаційний код: 34928470) про банкрутство.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

3. Роз`яснити учасникам справи, що відповідно до частини 7 статті 252 Господарського процесуального кодексу України клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач може подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

4. Встановити позивачу строк - десять днів з дня отримання даної ухвали на подачу до суду письмових пояснень щодо подальшого розгляду справи з урахуванням приписів ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства.

5. Встановити відповідачу строк - п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання до суду відзиву на позовну заяву, оформленого відповідно до вимог статті 165 Господарського процесуального кодексу України, а також всіх доказів, що підтверджують заперечення проти позову; забезпечити надіслання (надання) позивачу копії відзиву та доданих до нього документів одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

6. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України. При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частини 3, 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

7. Встановити позивачу строк - протягом 5-ти днів з дня отримання відзиву на позов (якщо такий буде поданий) - для подання суду: відповіді на відзив на позов в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України, а також доказів направлення відповіді на відзив відповідачу.

8. Встановити відповідачу строк - протягом 5-ти днів з дня отримання відповіді на відзив для подачі до суду (якщо такі будуть): заперечень на відповідь на відзив та доказів направлення заперечень на відповідь на відзив позивачу.

9. Звернути увагу сторін на положення статей 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.

10. Попередити сторін, що відповідно до частини 2 статті 118 Господарського процесуального кодексу України заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

11. Звернути увагу сторін на те, що копії письмових доказів, які подаються повинні бути оформлені у відповідності до вимог частини 4 статті 91 Господарського процесуального кодексу України та пункту 5. 27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003).

12. Попередити сторін, що при невиконанні процесуальних обов`язків, зокрема ухиленні від вчинення дій, покладених судом на сторону, до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України.

13. Згідно з положеннями статті 235 Господарського процесуального кодексу України ця ухвала набирає законної сили негайно після її підписання і не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

14. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://ki.arbitr.gov.ua.

Суддя Л.В. Омельченко

Дата ухвалення рішення 31.01.2022
Зареєстровано 01.02.2022
Оприлюднено 01.02.2022

Судовий реєстр по справі 903/717/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 31.01.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 903/717/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону