ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа № 826/10186/18

УХВАЛА

про залишення апеляційної скарги без руху

07 лютого 2022 року м. Київ

Шостий апеляційний адміністративний суд у складі судді Степанюка А.Г., суддів Бужак Н.П., Кобаля М.І., перевіривши матеріали апеляційної скарги Головного управління ДПС у м. Києві на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 грудня 2021 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Укрмонтажлюкс до Головного управління ДПС у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, -

В С Т А Н О В И В :

У липні 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю Укрмонтажлюкс (далі Позивач, ТОВ Укрмонтажлюкс ) звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Головного управління ДФС у м. Києві (далі - ГУ ДФС у м. Києві), у подальшому заміненого на правонаступника - Головне управління ДПС у м. Києві (далі - Відповідач, ГУ ДПС у м. Києві), в якому просило визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 19.04.2018 №0004951401 та №0004961401.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 15.04.2019, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 22.06.2020, у задоволені позову відмовлено.

Постановою Верховного Суду від 11.02.2021 касаційну скаргу ТОВ Укрмонтажлюкс задоволено, рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 15.04.2019 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 22.06.2020 скасовано, а справу направлено на новий розгляд до першої інстанції.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.12.2021 позов задоволено повністю.

Не погоджуючись із вказаним рішенням суду першої інстанції, Головне управління ДПС у м. Києві подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати його та прийняти нове, яким у задоволенні позову відмовити повністю. Крім того, Апелянтом заявлено клопотання про поновлення строків на апеляційне оскарження судового рішення, яке обґрунтоване тим, що копію його повного тексту отримано 29.12.2021.

Перевіривши апеляційну скаргу, суд вважає, що вона не може бути прийнята до апеляційного провадження та підлягає залишенню без руху, оскільки не відповідає вимогам ст. ст. 295, 296 КАС України, а саме - пропущено тридцятиденний строк на апеляційне оскарження судового рішення, до апеляційної скарги не додано докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції, до апеляційної скарги не додано документ про сплату судового збору.

Відповідно до ч. 1 ст. 295 КАС України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Крім того, приписи п. 1 ч. 2 ст. 295 КАС України визначають, що учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Як вбачається з матеріалів справи, рішення суду першої інстанції прийнято 06.12.2021. Отже, останнім днем подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції з урахуванням вихідних днів було 05.01.2022. Проте апеляційну скаргу направлено до суду першої інстанції 27.01.2022, тобто поза межами встановленого приписами КАС України процесуального строку.

Твердження Апелянта про те, що копію судового рішення у цій справі останнім отримано 29.12.2021 судом відхиляються, оскільки відповідних доказів всупереч приписів п. 4 ч. 5 ст. 296 КАС України до апеляційної скарги не надано.

З урахуванням наведеного суд не вбачає підстав для поновлення ГУ ДПС у м. Києві строків на апеляційне оскарження судового рішення з огляду на відсутність доказів, що підтверджують дату отримання копії рішення суду.

Згідно ч. 3 ст. 298 КАС України апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 295 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення строку.

Крім іншого, приписи п. 1 ч. 5 ст. 296 КАС України визначають, що до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначені положеннями Закону України Про судовий збір (далі - Закон).

Відповідно до положень ст. ст. 3 та 4 названого Закону судовий збір справляється за подання апеляційних скарг на рішення суду в розмірі 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, але не більше 15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Станом на 01.01.2021 приписами Закону України Про Державний бюджет України на 2021 рік встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 2 270,00 грн.

З огляду на те, що предметом позову є визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень на загальну суму 2 782 219,00 грн, позовні вимоги є вимогами майнового характеру, оскільки такі рішення змінюють майновий стан особи.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 4 Закону у редакції, яка діяла на момент подання позову до суду першої інстанції, ставка судового збору за подання адміністративного позову майнового характеру, який подано суб`єктом владних повноважень, юридичною особою, складала 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Положеннями ч. 1 зазначеної статті передбачено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Станом на 01.01.2018 приписами Закону України Про Державний бюджет України на 2018 рік встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 1 762,00 грн.

З огляду на викладене, а також враховуючи те, що відповідно до положень ст. 3 КАС України провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи, розмір судового збору за подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції складає 34 050,00 грн (2 270,00 х 15, що є менше ніж 2 782 219,00 грн х 1,5% х 150%).

Однак, всупереч вимог КАС України, Апелянтом до апеляційної скарги не додано документ про сплату судового збору.

Згідно ч. 2 ст. 298 КАС України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 296 цього Кодексу, застосовуються положення статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 169 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Враховуючи, що Апелянтом пропущено тридцятиденний строк на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції, а викладені у клопотанні причини пропуску такого строку поважними визнані не були, і до апеляційної скарги не додано докази дати отримання копії рішення суду, яке оскаржується; до апеляційної скарги не додано документ про сплату судового збору, суд апеляційної інстанції приходить до висновку про необхідність залишення апеляційної скарги без руху та надання ГУ ДПС у м. Києві строку для усунення визначених у вказаній ухвалі недоліків шляхом:

- подання заяви про поновлення строків на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції із зазначенням інших причин, які, на переконання Апелянта, є поважними для поновлення пропущеного строку, а також наданням доказів, що підтверджують дату отримання копії рішення суду від 06.12.2021 у цій справі;

- надання документу про сплату судового збору на суму 34 050,00 грн на такі реквізити: отримувач коштів - ГУК у м.Києві/Печерс.р-н/22030101; код отримувача (код за ЄДРПОУ) - 37993783; банк отримувача - Казначейство України (ЕАП); код банку отримувача (МФО) - 899998; рахунок отримувача - UA638999980313171206081026007; код класифікації доходів бюджету - 22030101.

Керуючись ст. ст. 169, 248, 295, 298, 321, 325 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання Головного управління ДПС у м. Києві про поновлення строку на апеляційне оскарження судового рішення - відмовити.

Апеляційну скаргу Головного управління ДПС у м. Києві на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 грудня 2021 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Укрмонтажлюкс до Головного управління ДПС у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення - залишити без руху.

Вказати, що Апелянт протягом десяти днів з моменту отримання ухвали про залишення апеляційної скарги без руху має право звернутися до суду апеляційної інстанції із заявою про поновлення строку на апеляційне оскарження із зазначенням інших причин для його поновлення, які вважає поважними, а також усунути інші недоліки, викладені у вказаній ухвалі.

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку апеляційного оскарження будуть визнані неповажними, а також не будуть усунуті інші недоліки апеляційної скарги, суд відмовляє у відкритті апеляційного провадження.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддями та оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач А.Г. Степанюк

Судді: Н.П. Бужак

М.І. Кобаль

Дата ухвалення рішення 07.02.2022
Оприлюднено 15.02.2022

Судовий реєстр по справі 826/10186/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.05.2023 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 24.04.2023 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 27.03.2023 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 15.02.2023 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 19.01.2023 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 03.01.2023 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 29.11.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 04.10.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 04.10.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.08.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.02.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 06.12.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 06.09.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 11.03.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 11.02.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 08.02.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 18.09.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 02.09.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 27.07.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 22.06.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/10186/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону