ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ

14 лютого 2022 рокуСправа № 280/2266/22 м.Запоріжжя

Суддя Запорізького окружного адміністративного суду Максименко Л.Я., розглянувши заяву про забезпечення позову у справі

а позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС (69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72, код ЄДРПОУ 39641616)

до Головного управління Держпраці у Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 25, 69032, код ЄДРПОУ 39833546)

про визнання протиправною та скасування постанови,

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2022 року до Запорізького окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС (далі - позивач) до Головного управління Держпраці у Запорізькій області (далі - відповідач), в якій позивач просить суд визнати протиправною та скасувати постанову Головного управління Держпраці у Запорізькій області про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення № ЗП8513/401/НП/СП-ФС від 12 січня 2022 року.

Разом із позовною заявою представником Товариства з обмеженою відповідальністю МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС було подано заяву про забезпечення позову, в якій вона просить суд зупинити дію постанови Головного управління Держпраці у Запорізькій області про накладення штрафу на Товариство з обмеженою відповідальністю МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС за порушення законодавства про працю та зайнятість населення №ЗП8513/401/НП/СП-ФС від 12 січня 2022 року у розмірі 18 000,00 грн. - до набрання законної сили рішенням у цій справі.

В обґрунтування заяви позивач вказує, що вважає постанову про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення № ЗП8513/401/НП/СП-ФС від 12 січня 2022 року складено за відсутністю правових підстав та з грубими порушеннями чинного порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення. Вказує, що ані Порядок №509, ані Закон №1404-VIII не передбачають зупинення дії та виконання постанов органів Держпраці про накладення штрафів у разі оскарження таких у судовому порядку. Тому, зазначає, що є підстави вважати, що саме по собі подання позовної заяви і відкриття провадження у справі не буде перешкодою для примусового виконання оскаржуваної постанови та не захистить позивача від порушення його прав. Позивач вважає, що в даному випадку одночасно наявні дві підстави, передбачені статтею 150 КАС України, для задоволення судом заяви позивача про забезпечення позову, а саме: невжиття заходів забезпечення позову може призвести до застосування щодо позивача заходів примусового виконання рішень, що безперечно матиме негативні наслідки до останнього; наявні очевидні ознаки протиправності дій Головного управління Держпраці у Запорізькій області, а саме здійснення інспекційного відвідування, накладення на ТОВ МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС штрафу на підставі нормативно-правових актів, які були нечинні на момент здійснення інспекційного відвідування. З огляду на таке, просить заяву про забезпечення позову задовольнити.

За правилами частини 1 статті 154 КАС України, заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

Розглядаючи заяву позивача суд зазначає наступне.

Згідно з частиною 1 статті 150 КАС України, суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Відповідно до частини 2 статті 150 КАС України, забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду;

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Таким чином, статтею 150 КАС України визначено вичерпний перелік підстав для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, а суд повинен, виходячи з конкретних доказів, встановити, чи існує хоча б одна з названих підстав, і оцінити, чи не може застосування заходів забезпечення позову завдати більшої шкоди, ніж та, якій можна запобігти.

Відповідно до ч. 1 ст. 151 КАС України, позов може бути забезпечено: 1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 3) встановленням обов`язку відповідача вчинити певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову. Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб (ч.2 ст.151 КАС України).

Суд звертає увагу позивача, що необхідною передумовою вжиття заходів забезпечення адміністративного позову є існування очевидних ознак протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю, а також вірогідність того, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Так, з огляду на зміст позовних вимог, спірним у даній справі є правомірність постанови Головного управління Держпраці у Запорізькій області про накладення штрафу на Товариство з обмеженою відповідальністю МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС за порушення законодавства про працю та зайнятість населення № ЗП8513/401/НП/СП-ФС від 12 січня 2022 року.

З матеріалів заяви про забезпечення позову вбачається, що заявник посилається на наявні очевидні ознаки протиправності дій відповідача та оскаржуваної постанови, а також на можливе застосування щодо позивача заходів примусового виконання рішень.

При цьому, заявник не додав до заяви доказів, які б містили відомості щодо вчинення Головним управління Держпраці у Запорізькій області дій щодо примусового виконання спірної постанови про накладення штрафу.

Суд зазначає, що твердження представника позивача ґрунтуються лише на припущеннях, що примусове виконання оскаржуваної постанови може розпочатись Головним управління Держпраці у Запорізькій області, проте доказів відкриття виконавчого провадження стосовно підприємства не надав.

Судове рішення не може ґрунтуватися винятково на припущеннях і відповідно до вимог ст. 242 КАС України повинно бути законним та обґрунтованим.

При цьому, правомірність рішення суб`єкта владних повноважень підлягає встановленню безпосередньо у судовому засіданні під час розгляду позовних вимог по суті.

Окрім того, суд звертає увагу, що заявником не долучено до заяви про забезпечення позову жодних доказів очевидної протиправності рішення відповідача, а також очевидності небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, неможливість відновлення його прав без вжиття заходів забезпечення позову, чи того, що для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

Водночас, твердження про "очевидність" порушення до розгляду справи по суті є висновком, який свідчить про правову позицію суду наперед (постанова Верховного Суду від 10.04.2019 у справі № 826/16509/18).

Тож, наведені позивачем обґрунтування не свідчать про існування обставин, визначених ч. 2 ст. 150 КАС України, як підстав для забезпечення позову.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що заява є необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 150-157, 241, 248, 256 КАС України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС про забезпечення позову у справі №280/2266/22 за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС (69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72, код ЄДРПОУ 39641616) до Головного управління Держпраці у Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 25, 69032, код ЄДРПОУ 39833546) про визнання протиправною та скасування постанови, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду шляхом подачі в 15-денний строк з дня її постановлення.

Суддя Л.Я. Максименко

Дата ухвалення рішення 14.02.2022
Зареєстровано 15.02.2022
Оприлюднено 16.02.2022

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 280/2266/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону