ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2022м. ДніпроСправа № 904/8972/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Транс-Сервіс-1", с. Ставчани Львівської області

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Логан", м. Дніпро

про стягнення 699762,96грн

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Секретар судового засідання Бельченко М.В.

Представники:

Від позивача: Бідник О.С., Вельгош Т.М.,

Від відповідача: не з`явився

С У Т Ь С П О Р У:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Транс-Сервіс-1" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Логан" заборгованість у розмірі 799 762,96грн., з яких:

- основний борг у розмірі 731 674,05грн.;

- пеня у розмірі 42 299,73грн.;

- 10 % річних у розмірі 25 789,18грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору транспортного перевезення №120521-SAB від 12 травня 2021 року в частині повної та своєчасної оплати за надані послуги.

На підставі пункту 4.2 договору позивач нарахував пеню за порушення строків оплати за надані послуги у розмірі 42 299,73 грн. та 10% річних у розмірі 25 789,18грн. за загальний період з 04.06.2021 по 10.11.2021.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи №904/8972/21 від 16.11.2021 справу передано на розгляд судді Євстигнеєвої Н.М.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2021 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 22.12.2021. З 22.12.2021 підготовче засідання відкладено до 17.01.2022.

11.01.2022 позивач подав заяву про зменшення розміру позовних вимог на 100000,00грн, просить стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 631 674,05грн.; пеню у розмірі 42 299,73грн.; 10 % річних у розмірі 25 789,18грн. та повернути надмірно сплачений судовий збір у сумі 1500,00грн.

Ухвалою суду від 17.01.2022 закрито підготовче провадження, справу призначено до судового розгляду на 14.02.2022.

Відповідач відзиву на позов не надав, у підготовчі та судове засідання не з`являвся, про дату, час, місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Ухвали суду від 22.11.2021, від 17.01.2022 направлялись на адресу відповідача, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 49003, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Привокзальна (Центральний район), будинок 4, офіс 24. Поштові відправлення повернулися на адресу суду з відміткою пошти "адресат відсутній за вказаною адресою".

Судом досліджені докази, наявні в матеріалах справи.

У судовому засіданні 14.02.2022 проголошені вступна та резолютивна частини рішення.

Заслухавши доводи представника позивача, дослідивши матеріали справи у їх сукупності, господарський суд

В С Т А Н О В И В:

12 травня 2021 року Товариством з обмеженою відповідальністю "Транс-Сервіс-1" (перевізник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "Логан" (замовник) укладено договір транспортного перевезення №120521-SAB, відповідно до умов якого (п.1.1.) перевізник зобов`язується надати замовнику послуги по перевезенню вантажу на умовах, визначених у даному договорі, автомобільним транспортом, а замовник прийняти й оплатити належним чином виконані перевізником послуги по перевезенню.

Згідно п.2.1.7. договору, належне виконання перевізником умов даного договору оформляється актом виконаних робіт (наданих послуг), що підписується представником перевізника і замовника. Замовник зобов`язаний підписати і відправити зворотно перевізнику акт виконаних робіт протягом 5 (п`яти) календарних днів з моменту його надсилання перевізником. У разі, коли акт виконаних робіт не підписаний зі сторони замовника та немає обґрунтованих на це зауважень, то вважається, що цей акт є погоджений замовником та послуги вважаються належно виконаними на дату, вказану в акті.

Вартість послуг по перевезенню вантажу визначається перевізником та вказується замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок перевізника протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів з моменту виконання послуг з перевезення. Датою виконання послуг є дата зазначена у акті виконаних робіт. У випадку відсутності акту виконаних робіт з будь-яких причин, датою виконання перевезення вважається дата надання послуг з перевезення, що зазначена в будь-якому іншому документі, що може підтвердити факт надання послуги (п.3.2. договору).

Сторони визнають, що достатнім та належним доказом надання послуг з перевезення перевізником та відповідно їх прийняття замовником є або підписаний сторонами акт виконаних робіт, або товарно-транспортний документ, або інший документ, що може підтвердити факт надання та прийняття послуг за цим договором (п.3.3 договору).

Пунктом 3.5. договору сторони погодили, що у випадку коли у замовника перед перевізником існує неоплачена заборгованість за надані послуги з перевезення, то кожне перерахування коштів від замовника на поточний рахунок перевізника незалежно від цільового призначення зараховується насамперед на погашення самої давньої заборгованості, яка існує перед перевізником.

У відповідності до п.7.1. договору, договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2021. Якщо жодна із сторін не заявить про намір припинити дію договору, шляхом укладення додаткової угоди, не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії договору, договір буде вважатися пролонгованим на кожен наступний календарний рік на тих самих умовах.

На виконання умов договору та вимог чинного законодавства позивачем були надані послуги з перевезення вантажу на суму 2301674,05грн, що підтверджується складеними та підписаними сторонами Актами виконання робіт (гадання послуг):

№12870 від 15.05.2021 на суму 6519,6грн,

№14088 від 31.05.2021 на суму 7109,65грн,

№14102 від 31.05.2021 на суму 716396,4грн,

№15903 від 15.06.2021 на суму 892389,6грн,

№17460 від 30.06.2021 на суму 446 749,2грн,

№18950 від 1507.2021 на суму 232 509,6грн.

Однак, послуги з перевезення було оплачено відповідачем частково на загальну суму 1670000,00грн, про що свідчать банківські виписки, долучені до матеріалів справи:

від 07.06.2021 на суму 100000,00грн,

від 18.06.2021 на суму 100000,00грн,

від 23.06.2021 на суму 200000,00грн,

від 24.06.2021 на суму 200000,00грн

від 02.07.2021 на суму 200000,00грн

від 09.07.2021 на суму 200000,00грн

від 15.07.2021 на суму 200000,00грн

від 30.07.2021 на суму 200000,00грн

від 04.08.2021 на суму 50000,00грн

від 17.08.2021 на суму 20000,00грн

від 01.09.2021 на суму 50000,00грн

від 07.09.2021 на суму 40000,00грн

від 21.09.2021 на суму 10000,00грн

від 19.11.2021 на суму 100000,00грн.

З урахуванням здійсненої відповідачем оплати заборгованість за поставлений товар становить 631674,05грн (2301674,05грн-1670000,00грн).

Позивач просить стягнути з відповідача основний борг у розмірі 631 674,05грн.; пеню у розмірі 42 299,73грн.; 10 % річних у розмірі 25 789,18грн. та повернути надмірно сплачений судовий збір у сумі 1500,00грн.

Предметом доказування у даній справі є: встановлення обставин укладення договору транспортного перевезення, строк дії договору, умови надання послуг перевезення, строк та порядок оплати за надані послуги наявність прострочки щодо оплати, періоди прострочення оплати, наявність підстав для застосування відповідальності за порушення зобов`язань за договором щодо своєчасної та повної оплати вартості наданих послуг.

Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Частина 1 статті 626 Цивільного кодексу України передбачає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до статті 908 Цивільного кодексу України перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюється за договором перевезення.

Загальні умови перевезення визначаються цим Кодексом, іншими законами, транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них.

Умови перевезення вантажу, пасажирів і багажу окремими видами транспорту, а також відповідальність сторін щодо цих перевезень встановлюються договором, якщо інше не встановлено цим Кодексом, іншими законами, транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них.

Згідно зі статтею 909 Цивільного кодексу України за договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов`язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов`язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Договір перевезення вантажу укладається у письмовій формі. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням транспортної накладної (коносамента або іншого документа, встановленого транспортними кодексами (статутами).

За змістом частини першої статті 916 Цивільного кодексу України за перевезення вантажу стягується провізна плата у розмірі, що визначається за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами. Якщо розмір провізної плати не визначений, стягується розумна плата.

Частиною першою статті 919 цього Кодексу передбачено, що доставка вантажу до пункту призначення здійснюється перевізником у строк, встановлений договором, якщо інший строк не встановлений транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них, а в разі відсутності таких строків у розумний строк.

Відповідно до частини першої та другої статті 307 Господарського кодексу України за договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов`язується доставити ввірений їй другою стороною (вантажовідправником) вантаж до пункту призначення в установлений законодавством чи договором строк та видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (вантажоодержувачу), а вантажовідправник зобов`язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Договір перевезення вантажу укладається в письмовій формі. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням перевізного документа (транспортної накладної, коносамента тощо) відповідно до вимог законодавства. Перевізники зобов`язані забезпечувати вантажовідправників бланками перевізних документів згідно з правилами здійснення відповідних перевезень.

За частиною першою статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

У встановлений договором строк (п.3.2. договору) відповідач свої зобов`язання з оплати поставленого товару не виконав.

Строк оплати за надані послуги з урахуванням п.3.2. договору за актами виконання робіт (надання послуг) настав:

за актом №12870 від 15.05.2021 на суму 6519,6грн - 03.06.2021,

за актом №14088 від 31.05.2021 на суму 7109,65грн -18.06.2021,

за актом №14102 від 31.05.2021 на суму 716396,4грн -18.06.2021,

за актом №15903 від 15.06.2021 на суму 892389,6грн- 06.07.2021,

за актом №17460 від 30.06.2021 на суму 446 749,2грн- 20.07.2021,

за актом №18950 від 15.07.2021 на суму 232 509,6грн - 04.08.2021.

Доказів оплати наданих послуг у сумі 631674,05грн станом на дату звернення з позовом відповідач суду не надав, доводів, наведених в обґрунтування позову, не спростував.

Згідно зі ст.ст. 74, 77 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (ст. 79 Господарського процесуального кодексу України).

З урахуванням викладеного, вимога позивача про стягнення заборгованості в сумі 631674,05грн є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

У зв`язку з простроченням оплати наданих послуг позивачем нараховано:

- пеню у розмірі 42 299,73грн. та 10 % річних у розмірі 25 789,18грн. (на підставі пункту 4.2. договору). Загальний період нарахування з 04.06.2021 по 10.11.2021.

Згідно ч.1 ст. 199 Господарського кодексу України виконання господарських зобов`язань забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими цим Кодексом та іншими законами. До відносин щодо забезпечення виконання зобов`язань учасників господарських відносин застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Порушенням зобов`язання, відповідно до ст.610 Цивільного кодексу України, є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Виконання зобов`язання (основного зобов`язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом (ст.548 Цивільного кодексу України). Виконання зобов`язань може забезпечуватись згідно договору неустойкою (штрафом, пенею). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до п.4.2. договору при несвоєчасній оплаті послуг перевізника замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожен день прострочення, а також 10 % річних від простроченої суми заборгованості відповідно до ст. 625 ЦК України.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Перевіркою правильності нарахування пені та 10% річних судом помилок не виявлено.

За таких обставин, вимоги позивача про стягнення заборгованості у розмірі 699762,96грн, з яких: основний борг у розмірі 631674,05грн, пеня у розмірі 42299,73грн та 10% річних у розмірі 25789,18грн заявлені правомірно та підлягають задоволенню.

Щодо розподілу судових витрат.

За подання позовної заяви позивач згідно платіжного доручення № 1207 від 11.11.2021 сплатив 11996,44грн (а.с.79).

До відкриття провадження у справі відповідач частково сплатив заборгованість у сумі 100 000,00грн, у зв`язку з чим позивачем подано заяву про зменшення розміру позовних вимог та клопотання про повернення надмірно сплаченого судового збору у розмірі 1500,00грн.

Згідно із положеннями п.1 ч.1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір", сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору у більшому розмірі, ніж встановлено законом.

У зв`язку з поданням позивачем заяви про зменшення розміру позовних вимог, на підставі клопотання про повернення надмірно сплаченої суми судового збору, поверненню підлягає 1500,00грн. Про повернення судового збору постановляється ухвала.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача у сумі 10496,44грн (699762,96грн х1,5%).

Керуючись ст.ст. 2, 3, 20, 73-79, 86, 91, 129, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Транс-Сервіс-1" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Логан" про стягнення 699762,96грн задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Логан" (49003, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Привокзальна (Центральний район), будинок 4, офіс 24, ідентифікаційний код 43800349) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Транс-Сервіс-1" (81118, Львівська область, Пустомитівський район, с. Ставчани, ідентифікаційний код 32602104) заборгованість у розмірі 631674,05грн, пеню у розмірі 42299,73грн, 10% річних у розмірі 25789,18грн, витрати по сплаті судового збору у розмірі 10496,44грн, видати наказ.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Транс-Сервіс-1" (81118, Львівська область, Пустомитівський район, с. Ставчани, ідентифікаційний код 32602104) з Державного бюджету України судовий збір у розмірі 1500,00 грн, сплачений за платіжним дорученням № 1207 від 11.11.2021, оригінал якого знаходиться в матеріалах справи.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 14.02.2022

Суддя Н.М. Євстигнеєва

Дата ухвалення рішення 14.02.2022
Зареєстровано 16.02.2022
Оприлюднено 17.02.2022

Судовий реєстр по справі 904/8972/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 14.02.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.12.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 07.12.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/8972/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону