ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, м. Кропивницький, 25022,

тел. (0522) 32 05 11, факс 24 09 91, код ЄДРПОУ 03499951,

e-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua, web: http://kr.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2022 рокуСправа № 912/3458/19 Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Кабакової В.Г., за участю секретаря судового засідання Гунько О.Є. розглянув у відкритому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження матеріали справи №912/3458/19

за позовом Приватного підприємства "Удача", 28622, Кіровоградська область, Устинівський район, с. Ганно-Требинівка, вул. Центральна, 2

до відповідача Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (№ 37)", 28624, Кіровоградська область, Устинівський район, с. Інгульське

про стягнення 11 655,00 грн

Представники сторін участі в судовому засіданні не брали.

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява Приватного підприємства "Удача" до Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (№ 37)" про стягнення заборгованості за договором проведення сільськогосподарських робіт направлених на виконання дій з вирощування сільськогосподарської продукції №Г-00205/17 від 03.03.2017, який додано до позову, в сумі 11 655,00 грн, з покладенням на відповідача судових витрат.

Ухвалою від 10.12.2019 господарським судом відкрито провадження у справі № 912/3458/19 за правилами спрощеного позовного провадження; призначено судовий розгляд на 09.01.2020, встановлено сторонам строк для подання заяв по суті справи.

09.01.2020 господарський суд розпочав розгляд справи по суті.

В судовому засіданні 09.01.2020 оголошено перерву на 30.01.2020, 30.01.2020 до 05.02.2020.

04.02.2020 позивачем подано суду заяву про зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням у справі №912/4025/19. В обґрунтування поданої заяви повідомлено, що у провадженні Господарського суду Кіровоградської області знаходиться справа №912/4025/19 за позовом ПП "Удача" до ДП "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (№37)" про визнання недійсною Додаткової угоди від 25.09.2017 та за зустрічним позовом ДП "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (№37)" про зобов"язання вчинити дії. Рішення у зазначеній справі може мати преюдиційне значення для розгляду даної справи.

Ухвалою від 05.02.2020 господарським судом постановлено здійснювати подальший розгляд справи № 912/3458/19 за правилами загального позовного провадження. Розгляд справи розпочати зі стадії відкриття провадження у справі. Зупинено провадження у справі № 912/3458/19 до закінчення розгляду та набрання законної сили судовим рішенням у справі № 912/4025/19.

Ухвалою від 20.01.2022 поновлено провадження у справі №912/3458/19. Продовжено строк підготовчого провадження у даній справі на тридцять днів. Призначено підготовче засідання у справі №912/3458/19 на 02.02.2022 о 11:50 год.

Вказану ухвалу відповідач отримав 26.01.2022 згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення.

Тобто про призначене засідання і про поновлення провадження у справі відповідач обізнаний своєчасно. Будь-які клопотання не надходили.

Приватним підприємством "Удача" засобами електронного зв`язку (з КЕП) подано до суду заяву про проведення засідання суду без участі повноваженого представника. Також, у заяві зазначено про підтримання позовних вимог.

Ухвалою від 02.02.2022 закрито підготовче провадження у справі №912/3458/19 та призначено справу до судового розгляду по суті на 17.02.2022 о 11:50 год.

Позивач та відповідач участь повноважних представників в судовому засіданні 17.02.2022 не забезпечили, хоча належним чином повідомлені про місце, дату та час розгляду справи. Відзив на позов відповідачем суду не подано.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Від позивача надійшла заява про проведення судового засідання без участі позивача, зазначено про підтримання позовних вимог.

Стаття 202 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що суд може розглядати справу за відсутності учасника справи, якщо його було належно повідомлено, проте, він не повідомив про причин неявки або така неявка є повторною.

Оскільки неявка представників позивача та відповідача не перешкоджає всебічному, повному та об`єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу по суті в цьому судовому засіданні за відсутності представників сторін.

В судовому засіданні 17.02.2022 судом досліджено докази у справі.

Розглянувши наявні матеріали справи та дослідивши в судовому засіданні подані докази, господарський суд встановив наступний перелік обставин, які є предметом доказування у справі.

03.03.2017 Замовник - Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України" в особі Шевченко Т.В. та Підрядник - Приватне підприємство "Удача" в особі Зінченка Р.В. дійшли згоди та уклали Договір № Г-00205/17 проведення сільськогосподарських робіт, направлених на виконання дій з вирощування сільськогосподарської продукції (далі - Договір, а.с. 8-10), за п. 1.1 якого визначено предмет договору, а саме: згідно цього договору Підрядник приймає на себе зобов`язання виконати наступний вид робіт, направлений на вирощування сільськогосподарської продукції на земельній ділянці площею 20 га, яка розташована на полі № 38, яке знаходиться у користуванні Замовника: дискування, рихлення, культивація, боронування, посів на замовлення замовника, а Замовник зобов`язується прийняти роботу та оплатити її вартість у строки та на умовах, що визначаються цим договором та додатками до нього.

Згідно п. 1.2. Договору об`єм робіт, що будуть виконуватись Підрядником, визначається актами виконаних робіт, який є обов`язковим додатком до цього Договору. Після завершення кожного виду робіт Підрядник надає замовнику акт з зазначенням виду виконаних робіт, площі земельної ділянки та витрат на проведення даного виду робіт.

За п. 1.3. Договору роботи по цьому договору виконуються обладнанням Підрядника з використанням власних паливно-мастильних матеріалів, хімічних засобів обробітку ґрунту та рослин, посівного матеріалу.

Відповідно до п. 1.4. Договору строк виконання робіт, зазначених у цьому договорі, визначається Замовником в період після підписання цього Договору, загальний термін дії договору становить три роки.

Пунктом 1.5. Договору визначено, що перелік робіт може змінюватися за рішенням Замовника враховуючи вид сільськогосподарської культури та інших обставин.

Розділ 3 Договору містить умови про порядок виконання робіт.

Підрядник починає роботи, які є предметом цього договору, після підписання договору (пункт 3.1. Договору).

Недоліки виконання робіт або перевитрати матеріалів, допущені з вини Підрядника, повинні бути усунені Підрядником за свій рахунок (пункт 3.2. Договору).

Земельна ділянка Замовником не передається та всі роботи проводяться під наглядом Замовника, в строки та об`ємах, визначених на розсуд Замовника (пункт 3.3. Договору).

Замовник зобов`язується надати Підряднику доступ до земельної в обсязі, необхідному для виконання Підрядником покладених на нього обов`язків та визначити межі земельних ділянок, на яких мають виконуватися роботи з обробітку земельної ділянки (пункт 3.4. Договору).

Відповідно до пункту 3.5. Договору Замовник щорічно до завершення терміну дії договору в період з 01 до 31 січня надає Підряднику перелік культур, які мають буди засіяні на визначеній Договором площі та одночасно пропонує погодити вартість виконання окремих видів робіт з врахуванням ринкової вартості послуг з обробітку землі, що викладається у формі додатку до Договору. У разі невиконання даної умови Підрядник проводить виконання робіт відповідно до переліку робіт попереднього року та самостійно визначає вартість робіт виконаних робіт на основі ринкових цін на такий вид робіт в даному регіоні, які Сторонами вважаються автоматично погодженими.

Розділом 4 визначено умови про ціну договору та фінансові розрахунки.

Згідно пункту 4.1. Договору загальна вартість виконаних робіт вираховується з врахуванням загального об`єму виконаних робіт та часу, витраченого на виконання даної роботи, а також витратних матеріалів, які були використані при здійсненні договору. Ціна визначається з врахуванням вартості паливно-мастильних матеріалів, хімічних засобів обробітку ґрунту та рослин, вартості посівного матеріалу.

Ціна на роботи визначається з врахуванням середньоринкових цін, які діють у відповідній місцевості (пункт 4.2. Договору).

Пунктом 4.3 Договору передбачено, що остаточна ціна договору визначається відповідно до актів виконаних робіт з врахуванням ціни на ПММ, витратні матеріали, посівний матеріал, мінеральні добрива та інш. на момент придбання даним матеріалів Підрядником.

Розрахунок по договору проводиться щорічно після виконання всіх робіт Підрядником відповідно до додатку до даного Договору та підписання актів виконаних робіт (пункт 4.4 Договору).

Вартість окремих видів робіт встановлюється щорічно відповідно до ринкової вартості робіт, витратних матеріалів, посівного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин інш (пункт 4.5. Договору).

Пунктом 7.1. Договору визначено, що останній припиняє свою дію у випадку завершення виконання робіт Підрядником, за рішенням суду, за згодою сторін.

За п. 8.1., 8.3. Договору, цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань. Всі додатки до договору, підписані під час дії договору являються обов`язковими для виконання сторонами договору в повному обсязі.

Договір підписаний представниками сторін та скріплений печатками підприємств.

17.08.2017 Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України" в особі Шевченко Т.В. (Замовник) та Приватне підприємство "Удача" в особі Зінченка Р.В. склали акти виконаних робіт відповідно до Договору № Г-00205/17 від 03.03.2017 (а.с. 11-15), якими підтверджено виконання робіт за договором із визначенням виду робіт, їх вартості, витрат палива та його вартість, вартість посівного матеріалу, вартість гербіциду, а також розрахунки загальної вартості робіт за кожним актом окремо, всього складено акти на суму 38850,00 грн. Сторони у підписаних актах погодили, що роботи виконані якісно, зауваження відсутні.

Щодо розрахунків, у актах міститься зазначення, що підписання даного акта сторонами є підставою для проведення перерахування коштів за виконану роботу після отримання рахунку за виконану роботу, але не пізніше ніж до 31.12.2017 року.

Види робіт, за якими складено акти, відповідають видам робіт, визначених у додатку №1 до Договору № Г-00205/17.

17.08.2017 Приватним підприємством "Удача" виписано Державному підприємству "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 37)" рахунок-фактуру № 205 на загальну суму 38 850,00 грн (а.с. 16).

Однак, Державним підприємством "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 37)" кошти за виконані підрядником - Приватним підприємством "Удача" роботи не сплачено.

Беручи до уваги правову природу укладеного між сторонами договору проведення сільськогосподарських робіт, направлених на виконання дій з вирощування сільськогосподарської продукції № Г-00205/17 від 03.03.2017, враховуючи права та обов`язки його сторін, оцінка правомірності заявлених позовних вимог має здійснюватися судом з урахуванням приписів законодавства, які регламентують правовідносини підряду та регулюються загальними нормами права про підряд ст. ст. 837-864 Цивільного кодексу України.

Відповідно ч. 1 ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Строки виконання робіт або її окремих етапів встановлюються в договорі підряду, замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові; замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк (ст. ст. 846, 853, 854 Цивільного кодексу України).

Згідно з ч. 4 ст. 882 Цивільного кодексу України передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформлюється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акту про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Договір підряду є відплатним договором, при цьому право підрядника вимагати оплати виконаних робіт, якому кореспондується відповідний обов`язок замовника, обумовлене виконанням робіт належним чином та у погоджений строк і виникає після їх остаточної здачі, якщо інший порядок оплати не погоджений сторонами у договорі.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 Цивільного кодексу України).

Отримання коштів за виконання зобов`язання з виконання робіт є належним об`єктом судового захисту права позивача у розумінні ст. 5 ГПК України та ст. 15 ЦК України, примушення відповідача до сплати яких є належним способом судового захисту в разі наявності порушення такого зобов`язання з боку останнього.

У відповідності до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання свого обов`язку.

Майново-господарські зобов`язання між суб`єктами господарювання виникають на підставі договорів (ст. 179 Цивільного кодексу України), і сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору (ст. 627 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України та ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов закону, інших правових актів, договору, а за відсутністю таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Як було встановлено вище, позивач свої зобов`язання за договором виконав повністю, що підтверджується підписаними обома сторонами актами виконаних робіт.

У договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення (ч. 1 ст. 843 Цивільного кодексу України).

Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 202 Господарського кодексу України та ст. 598 Цивільного кодексу України зобов`язання припиняються виконанням, проведеним належним чином.

Згідно з п. 4.4. розрахунок по договору проводиться щорічно після виконання всіх робіт підрядником відповідно до додатку до даного договору та підписання актів виконаних робіт.

Як зазначалось раніше, на виконання умов договору № Г-00205/17 від 03.03.2017 позивач виконав підрядні роботи, обумовлені договором, на загальну суму 38 850,00 грн, що підтверджується складеними та підписаними між сторонами актами виконаних робіт на вказану суму.

Доказів здійснення розрахунків за виконані роботи на час розгляду справи відповідач суду не надав.

Крім того, наявність основної заборгованості за Договором, яку просить у позові стягнути ПП "Удача", у розмірі 11 655,00 грн не заперечується відповідачем.

Статтею 610 Цивільного кодексу України встановлено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобов`язання.

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч.1 ст. 612 Цивільного кодексу України).

В той час, суд вважає за необхідне зазначити, що невстановлення меж земельної ділянки не впливає на виконання робіт за договором. Крім того, невідображення в бухгалтерському та податковому обліку відповідача спірного договору може свідчити лише про недоліки в організації роботи підприємства, проте не про фіктивність господарської операції.

З огляду на викладене, враховуючи умови Договору №Г-00205/17 від 03.03.2017, який додано до позову та за умовами якого позивач у позові просить стягнути з відповідача заборгованість, норми законодавства, якими врегульовано спірні правовідносини, господарський суд вважає позовні вимоги про стягнення з відповідача суми основного боргу в розмірі 11 655,00 грн обґрунтованими, документально підтвердженими та такими, що підлягають задоволенню.

Витрати позивача по сплаті судового збору, у відповідності до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються судом на відповідача у повному обсязі.

Керуючись ст. 74, 76, 77, 129, 233, 236-241, 326, 327 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (№37)" (28624, Кіровоградська область, Устинівський район, с. Інгульське, ідентифікаційний код 08680264) на користь Приватного підприємства "Удача" (28622, Кіровоградська область, Устинівський район, с. Ганно-Требинівка, вул. Центральна, 2, ідентифікаційний код 36735088) заборгованість за Договором проведення сільськогосподарських робіт направлених на виконання дій з вирощування сільськогосподарської продукції №Г-00205/17 від 03.03.2017 в сумі 11 655,00 грн, а також 1921,00 грн судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення в порядку передбаченому Господарським процесуальним кодексом України. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Копії рішення надіслати Державному підприємству "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (№37)" (28624, Кіровоградська область, Устинівський район, с. Інгульське, вул. Центральна, 5), Приватному підприємству "Удача" (28622, Кіровоградська область, Устинівський район, с. Ганно-Требинівка, вул. Центральна, 2).

Повне рішення складено 22.02.2022.

Суддя В.Г. Кабакова

Дата ухвалення рішення 17.02.2022
Зареєстровано 23.02.2022
Оприлюднено 24.02.2022

Судовий реєстр по справі 912/3458/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 17.02.2022 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 05.02.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 09.01.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 10.12.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 02.12.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 912/3458/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону