НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Єдиний унікальний номер справи 183/2726/21

Провадження № 2/183/934/22

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2022 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області в складі головуючого судді Майної Г. Є., розглянувши в письмовому, спрощеному позовному провадженні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА" про розірвання договору оренди земельної ділянки,-

В С Т А Н О В И В:

23 квітня 2021 року позивач ОСОБА_1 звернулась до суду із вищезазначеним позовом, який в подальшому уточнила. В обґрунтування уточненого позову позивач посилається на те, що вона є власником земельної ділянки площею 5,020 га, кадастровий номер 1223283000:01:020:0250, що розташована на території Керносівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області. 27 серпня 2009 року між нею та ТОВ "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА" було укладено договір оренди зазначеної земельної ділянки, який 09 жовтня 2009 року було зареєстровано в книзі записів реєстрації договорів оренди землі за № 04:09:126:04741. В подальшому, а саме 08 листопада 2016 року між нею та відповідачем було укладено додаткову угоду до зазначеного договору оренди, за змістом якого вони погодили внести до нього зміни, виклавши в цілому договір оренди в новій редакції.

У відповідності до умов укладеного договору вона надала ТОВ "Агрофірма Оільська" в строкове, платне користування належну їй вищезазначену земельну ділянку терміном 31 грудня 2034 року, при цьому за умовами договору сторони обумовили розмір орендної плати, яким є орендна плата у грошовій та відробітковій формах, з можливістю за додатковим погодженням сплати орендної плати в виключно в натуральній формі сільськогосподарською продукцією, також орендар зобов`язався надати необхідну допомогу в організації ритуальних послуг у випадку смерті орендодавця. Умовами договору було погоджено строки виплати орендної плати, відповідальність за їх порушення та інше.

Разом з тим, позивач зазначає, що на виконання п. 5.2 договору оренди сторони обумовили виплату орендної плати в натуральній формі сільськогосподарською продукцією, однак в супереч зазначених умов договору відповідач, починаючи з 2018 року оренду плату не сплачує.

Позивач вважає, що систематичне невиконання відповідачами своїх обов`язків за договором оренди земельної ділянки щодо сплати орендної плати в натуральній формі є грубим порушенням її прав, оскільки вона не отримала ті блага, на які розраховувала, а також вважає, що є всі достатні підстави для розірвання договору оренди, так як систематичне невиконання відповідачем своїх обов`язків порушує принцип добросовісного виконання договірних зобов`язань, у зв`язку з чим, позивач просить:

- розірвати договір оренди земельної ділянки площею 5,020 га, кадастровий номер 1223283000:01:020:0250, від 27 серпня 2009 року, який 09 жовтня 2009 року зареєстрований Дніпропетровською регіональною філією "Центр державного земельного кадастру" за № 04:09:126:04741, укладений між ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА" (код ЄДРПОУ 30189336) і вирішити питання стосовно судових витрат.

Не погоджуючись із пред`явленим позовом, 23 грудня 2021 року відповідач подав суду відзив на позовну заяву, у відповідності до якого останній заперечує проти позовних вимог, просить у їх задоволенні відмовити у повному обсязі з підстав виконання ТОВ "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА" умов укладеного з ОСОБА_1 договору оренди, в тому числі і своєчасної та в повному розмірі виплати орендної плати в натуральній формі сільськогосподарською продукцією, на підтвердження чого надав відповідні відомості виплати орендної плати за період з 2018 року по 2020 рік (а.с. 70-71, 72-143).

Відзив ТОВ "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА" на позовну заяву позивач ОСОБА_1 отримала 16 грудня 2021 року, про що свідчить інформація про відстеження поштового відправлення № 5120602492382 з офіційного сайту "Укрпошта" (а.с. 174), відповіді на відзив суду подано не було.

Ухвалою судді від 28 квітня 2021 року позовну заяву було залишено без руху з наданням строку для усунення її недоліків (а.с. 31). 03 червня 2021 року позивач усунула недоліки позовної заяви, звернувшись на адресу суду із її уточненням та подавши всі належним чином засвідчені копії письмових доказів (а.с. 33-34, 35-36, 37-61). Ухвалою судді від 04 червня 2021 року було прийнято позовну заяву до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) сторін і відкрито провадження у справі, цією ж ухвалою сторонам було установлено строки для подання відзиву на позовну заяву та відповіді на відзив на позовну заяву (а.с. 63).

Дослідивши наявні письмові докази, суд приходить до наступних висновків.

Судом установлено, що позивачеві ОСОБА_1 на праві приватної власності належить земельна ділянка площею 5,020 га, кадастровий номер 1223283000:01:020:0250, яка розташована на території Керносівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, що підтверджується державним актом на право власності на земельну ділянку серії ІІ-ДП № 038707, виданим Новомосковською районною державною адміністрацією 05 липня 2001 року і наданим суду у засвідченій представником позивача копії (а.с.37-38).

27 серпня 2009 року між позивачем та відповідачем укладено договір оренди земельної ділянки площею 5,020 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 1223283000:01:020:0250, яка знаходиться на території Керносівської сільської ради Новомосковського району, строком на 10 років з моменту державної реєстрації договору. Зазначений договір зареєстровано Новомосковським районним відділом Дніпропетровської регіональної філії "Центр державного земельного кадастру" 09 жовтня 2009 року за № 04:09:126:04741 (а.с. 39-42).

У пункті 4.1 договору оренди землі сторони погодили, що орендна плата сплачується орендарем у вигляді сільськогосподарської продукції (натуральній), грошовій або відробітковій формі. У відповідності до п. 4.2 договору, орендна плата виплачується у наступному виді і розмірі: сільськогосподарська продукція: 3% від грошової оцінки земельної ділянки, що в грошовому виразі складає 1 924,25 грн. або 1 250 кг зерна, 50 кг цукру, 50 кг муки, 30 кг олії та безкоштовна культивація та оранка присадибної ділянки розміром до 0,5 га. Орендна плата виплачується за місцем укладання договору. Орендар зобов`язується безкоштовно надати допомогу щодо організації ритуальних заходів в разі смерті орендодавця.

За п. 4.3 договору сторони погодили, що орендна плата виплачується один раз на рік особисто орендодавцю після збору врожаю в період до 31 грудня поточного року.

Судом установлено, що 08 листопада 2016 року між позивачем і відповідачем було укладено додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки, якою останні внесли зміни до договору, шляхом його викладення в новій редакції. Додаткова угода зареєстрована у встановленому законом порядку, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (а.с. 55-56).

Пунктом 4.1 Додаткової угоди сторони погодили, що земельна ділянка надається в оренду строком до 31 грудня 2034 року.

У відповідності до п. 5.1 Додаткової угоди сторони погодили, що за користування вказаною в Договорі земельною ділянкою Орендар нараховує Орендодавцю орендну плату в грошовій формі у розмірі не менше 4 % (чотирьох відсотків) від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, а також в орендну плату входить культивація та оранка присадибної ділянки Орендодавця розміром до 0,5 га, та надання необхідної допомога щодо організації ритуальних заходів в разі смерті Орендодавця у розмірі, визначеному наказом Орендаря на початок року.

Пунктом 5.2. Додаткової угоди визначено, що за окремим додатковим погодженням сторін орендна плата може вноситися Орендарем у натуральній формі, яка здійснюється шляхом передачі сільськогосподарської продукції чи товарів за договірною вартістю, яка відповідає розміру орендної плати у грошовій формі. Ціна продукції чи товарів погоджується сторонами окремо. Погодження цієї форми орендної плати переліку товарів чи продукції, кількості, якості, ціни, місця, порядку, строків поставки тощо) здійснюється за усною домовленістю сторін і оформляється підписанням сторонами актів прийняття-передачі, товарних або товаротранспортних накладних. У свою чергу Орендар гарантує поставку в рахунок виплати орендної плати Орендодавцю зерна та іншої сільськогосподарської продукції за дами реалізації на момент виплати орендної плати. Форми орендної плати при виплаті також можуть бути поєднані (комбінована форма) в межах суми, що не перевищує розмір грошової форми орендної плати.

Судом установлено, що на виконання п. 5.2 договору оренди сторони погодили наступну орендну плату у натуральній формі, яка здійснюється шляхом передачі сільськогосподарської продукції за вартістю та відповідає розміру орендної плати, а саме: зерно - 2 000 кг, цукор - 50 кг, борошно - 50 кг, олія - 30 кг. Зазначені домовленості між сторонами досягнуті, шляхом погодження у письмовій формі відповідного додатку до договору оренди підписаного сторонами (а.с. 52).

У відповідності до поданих відповідачем доказів виплати орендної плати - відомостями видачі орендної плати у натуральній формі за період з 2018 року по 2020 рік, у яких вказано вид продукції, її кількість, розмір орендованої земельної ділянки, прізвище, ім`я та по-батькові орендодавців та їх підпис. Так, позивач отримала орендну плату в натуральній формі:

-у 2018 році: пшениця - 600 кг, ячмінь - 800 кг, кукурудза - 600 кг, цукор - 50 кг, борошно - 50 кг, олія - 30 кг (а.с. 72-75, 76-79, 80-83, 84-87, 88-91, 92-95);

-у 2019 році: пшениця - 600 кг, ячмінь - 800 кг, кукурудза - 600 кг, цукор - 50 кг, борошно - 50 кг, олія - 30 кг (а.с. 96-99, 100-102, 104-106, 107-110, 111-114, 115-118, 119-122);

-у 2020 році: пшениця - 600 кг, ячмінь - 800 кг, кукурудза - 600 кг, цукор - 50 кг, борошно - 50 кг, олія - 30 кг (а.с. 123-126, 127-130, 131-134, 135-137, 138-140, 141-143).

Позивачем не спростовані доводи відповідача, що така продукція нею не отримувалась, клопотання про проведення експертних досліджень в частині достовірності підпису на зазначених відомостях позивач не заявляла.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених цим Кодексом. Доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.

Згідно з ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Позивачем за допомогою належних та допустимих доказів не спростовано факт отримання нею орендної плати у натуральній формі, натомість факт виконання зобов`язань за договором оренди відповідачем знайшов своє підтвердження.

Згідно з ст. 13 Закону України "Про оренду землі", договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов`язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов`язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Відповідно до статті 21 Закону України "Про оренду землі", орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі. Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

Частинами 1, 2 статті 22 Закону України "Про оренду землі" установлено, що орендна плата справляється у грошовій формі. За згодою сторін розрахунки щодо орендної плати за землю можуть здійснюватися у натуральній формі. Розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати.

Згідно з ст. 32 Закону України "Про оренду землі", на вимогу однієї зі сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов`язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об`єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених ЗК України та іншими законами України.

За змістом ст. 24 Закону України "Про оренду землі" одним із основних обов`язків орендаря є своєчасне внесення орендної плати.

У статті 141 ЗК України серед підстав припинення права користування земельною ділянкою, зокрема в пункті "д" частини першої цієї статті передбачено систематичну несплату земельного податку або орендної плати.

Разом з тим, згідно із частиною другою статті 651 ЦК України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Статтею 15 Закону України "Про оренду землі" визначено, що істотними умовами договору оренди землі є: об`єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); строк дії договору оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Системний аналіз зазначених положень законодавства та враховуючи врегулювання відносин, пов`язаних з орендою землі, зокрема, положеннями ЦК України, слід дійти висновку, що при вирішенні питання щодо розірвання договору оренди з підстави, передбаченої пунктом "д" статті 141 ЗК України, застосуванню також підлягають положення частини другої статті 651 ЦК України, згідно якої необхідна наявність істотного порушення стороною договору.

Суд вважає достовірною інформацію, викладену у відомостях на видачу орендної плати за 2018-2020 роки в частині проведення виплати натуральною продукцією орендодавцеві ОСОБА_1 у зазначені періоди, оскільки іншого останньою не доведено та не спростовано, а тому суд вважає, що позивачем не доведено факту систематичного невиконання обов`язку сплати відповідачем орендної плати, у зв`язку з чим у задоволенні позовних вимог належить відмовити у повному обсязі.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 4, 81, 82, 141, 142, 259, 263-265, 268, 272, 273, 274 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА" про розірвання договору оренди земельної ділянки - відмовити повністю.

Судові витрати віднести на рахунок позивача.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду через Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду складено і підписано 14 березня 2022 року.

Учасники справи:

- позивач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ;

- відповідач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА", код ЄДРПОУ 30189336, місцезнаходження юридичної особи за адресою: 01030, м. Київ, пров. Георгіївський, 2/12.

Суддя Г.Є. Майна

Дата ухвалення рішення 13.03.2022
Оприлюднено 24.06.2022

Судовий реєстр по справі 183/2726/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.03.2022 Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 04.06.2021 Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 28.04.2021 Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 183/2726/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону