Ухвала
від 23.02.2021 по справі 757/48218/20-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48218/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала клопотання: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2016 року в межах кримінального провадження № 22016101110000035 від 01.03.2016 року,

ВСТАНОВИВ:

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» ОСОБА_3 (далі особа, яка подала клопотання, ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ») звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2016 року у справі № 757/23582/16-к в межах кримінального провадження № 22016101110000035 від 01.03.2016 року на кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» № НОМЕР_1 , відкритому в банківській установі ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311).

В обґрунтування клопотання ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» зазначає, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування, а прокуратурою Київської області процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.03.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016101110000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. При цьому, ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» та жодна посадова ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» не є особою щодо якої здійснюється кримінальне провадження № 22016101110000035 від 01.03.2016 року, підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній посадовій особі не оголошено, посадові особи ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» для отримання свідчень не викликались, запити щодо отримання інформації в рамках даної кримінальної справи на адресу товариства не надходили, інші дії щодо отримання іформації від ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» стосовно його господарської діяльності в рамках кримінальної справи не вчинялись. Крім того, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є не співмірним з завданням кримінального провадження та перешкоджає господарській діяльності товариства вже понад 4 років.

19.11.2020 року на адресу Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 про долучення копії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2016 року у справі № 757/23582/16-к про накладення арешту.

В судове засідання представник власника майна та власник майна не з`явились, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні представника власника майна та слідчого, на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що на момент накладення арешту, слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування, а прокуратурою Київської області процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.03.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016101110000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2016 року № 757/23582/16-к накладено арешт на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39936051) у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), та зупинено видаткові операції по даному рахунку.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При цьому, згідно ч. 2 та ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2016 року вбачається, що при накладенні арешту на кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39936051) у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), слідчий суддя виходив з того, що вони є предметом кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як речовий доказ у кримінальному провадженні № 22016101110000035 від 01.03.2016 року.

Разом з тим, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Як визначено у п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст. ст. 94,132, 173 КПК України, слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52).

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, кримінальне провадження № 22016101110000035 зареєстроване 01.03.2016 року, арешт на майно накладено 18.05.2016 року, повідомлення про підозру жодній службовій особі ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» не вручалося; товариство також не є будь-яким іншим учасником кримінального провадження № 22016101110000035, даних, які б свідчили про те, що арештоване майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, слідчому судді не надано.

Згідно доводів заявника, які у встановленому законом порядку органом досудового розслідування не спростовані, ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» є реально діючим суб`єктом економічної діяльності, доказів щодо допущених ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» податкових порушень слідчому судді не надано. Відтак, арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2016 року, перешкоджає господарській діяльності підприємства.

Статтями 7, 16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому дим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права

За таких обставин, враховуючи, що дослідженні в судовому засідання матеріали не містять достатніх фактичних даних, які б свідчили про те, що кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39936051) у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), набуті в результаті вчинення злочину та/або є предметом кримінального правопорушення, посадові особи вказаного товариства причетні до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 22016101110000035, що виправдовувало втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя, в частині вимог ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» щодо відновлення видаткових операцій зауважує, що скасування арешту з рахунку тягне за собою відновлення видаткових операцій, а тому в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2016 року в межах кримінального провадження № 22016101110000035 від 01.03.2016 року, задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2016 року у справі № 757/23582/16-к на кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39936051) у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення23.02.2021
Оприлюднено13.02.2023

Судовий реєстр по справі —757/48218/20-к

Ухвала від 12.04.2022

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Григоренко І. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні