ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

10.05.2022м. ДніпроСправа № 904/5858/20

За заявою приватного акціонерного товариства "ПАВЛОГРАДХЛІБ" з грошовими вимогами в загальній сумі 42 805 901,28 грн

до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, код ЄДРПОУ 37987680)

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від заявника: Бакуліна М.С., довіреність б/н від 25.01.2021

від боржника: Кропов А.В., ордер срія АЕ №1042939 від 09.11.2020

від кредитора ТОВ "Регіонінвестгруп": Бакуліна М.С., довіреність б/н від 10.01.2022

від кредитора ПП "Цесія": Бакуліна М.С., довіреність б/н від 03.01.2022

від ТОВ "Феміда 2013": Бакуліна М.С., довіреність б/н від 06.09.2021

арбітражний керуючий: Зімниця О.І., посвідчення №19 від 01.02.2013

СУТЬ СПРАВИ:

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.11.2020 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" у справі №904/5858/20 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, код ЄДРПОУ 37987680). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" на суму: 21 020,00 (судовий збір) 1 черга задоволення, 24 517 622,20 грн (основний борг, 3% річних, інфляційні нарахування) 4 черга задоволення, 13 618 626,39 грн (пеня, штраф) 6 черга задоволення. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 29.04.2020. Призначено попереднє засідання суду на 12.01.2021 о 10:40.

На виконання ухвали суду від 10.11.2020, господарський суд 11.11.2020 опублікував оголошення на веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за №65453 від 11.11.2020 про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, код ЄДРПОУ 37987680).

10.12.2020 Приватним акціонерним товариством "ПАВЛОГРАДХЛІБ" через канцелярію суду подана заява б/н від 04.12.2020 про визнання грошових вимог в загальній сумі 42 805 901,28 грн, з яких: 16 771 083,89 грн - заборгованість за Договором постачання №52 від 01.03.2017, 26 030 439,39 грн - заборгованість за Договором постачання №57 від 01.03.2018, 4 378,00 грн - сума судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою суду від 14.12.2020 заяву приватного акціонерного товариства "ПАВЛОГРАДХЛІБ" з грошовими вимогами до товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" в загальній сумі 42 805 901,28 грн, з яких:16 771 083,89 грн - заборгованість за Договором постачання №52 від 01.03.2017, 26 030 439,39 грн - заборгованість за Договором постачання №57 від 01.03.2018, 4 378,00 грн - сума судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника прийнято до розгляду в попередньому засіданні.

Боржник визнав заявлені грошові вимоги, в матеріалах справи міститься відзив б/н від 15.12.2020, в якому ТОВ «Дніпромлин» не заперечує проти заявлених грошових вимог в розмірі 42 805 901,28 грн та визнає їх в повному обсязі.

Арбітражний керуючий Зімниця О.І. визнав заявлені грошові вимоги Приватного акціонерного товариства «ПАВЛОГРАДХЛІБ» частково, в матеріалах справи міститься повідомлення вих.№02-10/17/187 від 19.12.2020, в якому зазначено, що розпорядник майна розглянув заявлені грошові вимоги і визнав їх частково в загальній сумі 42 805 727,28 грн, з яких: 16 771 083,89 грн основний борг по Договору поставки №52 від 01.03.2017, 26 030 439,39 грн основний борг по Договору поставки №57 від 01.03.2018, з віднесенням до 4-ї черги задоволення вимог кредиторів, 4 204,00 грн судовий збір за подання заяви у справі про банкрутство №904/5858/20, з віднесенням до 1-ї черги задоволення вимог кредиторів .

Вимоги до боржника на суму 174,00 грн розпорядником майна відхилено.

Заперечень від інших кредиторів проти визнання грошових вимог Приватного акціонерного товариства «ПАВЛОГРАДХЛІБ» заявлено не було.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши розпорядника майна, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

01 березня 2017 року між Приватним акціонерним товариством "ПАВЛОГРАДХЛІБ" (Покупець) та ТОВ "ДНІПРОМЛИН" (Постачальник) було укладено Договір поставки №52.

Відповідно до п. 1.1.Договору поставки №52 від 01.03.2017 Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупцеві товар (партію товару), у відповідному асортименті, кількості та по цінам в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити товар.

Пунктом 1.2. Договору поставки №52 від 01.03.2017 визначено, що за цим Договором найменування, асортимент, ціна товару та інші умови, що узгоджується Сторонами, зазначається у Специфікації та підтверджується товарною (товарно-транспортною) або видатковою накладною. Специфікація (Специфікації) є невід`ємною частиною договору, у разі її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками.

Пунктом 1.4. Договору поставки №52 від 01.03.2017 визначено, що датою поставки вважається дата передачі Постачальником товару Покупцю, що підтверджується підписаною уповноваженими представниками Сторін накладною на товар (товарно-транспортною накладною або видатковою накладною).

Відповідно до п.п. 3.2.-3.4., 5.4 Договору поставки №52 від 01.03.2017 поставка має здійснюватися на підставі замовлення Покупця за умови передоплати 100% вартості товару.

Відповідно до п. 3.6. Договору поставки №52 від 01.03.2017 замовлення Покупця повинно бути виконано не пізніше ніж через три робочі дні з моменту його отримання та надходження необхідних коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, якщо інший строк та порядок оплати не визначений Сторонами у відповідній Специфікації.

Відповідно до 5.4. Договору поставки №52 від 01.03.2017 оплата за товар здійснюється Покупцем в національній грошовій одиниці України з урахуванням ПДВ. Розрахунки між Постачальником та Покупцем здійснюються у безготівковому порядку, шляхом перерахування Покупцем коштів на розрахунковий рахунок Постачальника у розмірі 100% попередньої оплати вартості кожної окремої замовленої партії товару.

Відповідно до п. 5.5. Договору поставки №52 від 01.03.2017 у випадку не поставки замовленої та оплаченої партії товару протягом 10 календарних днів з моменту отримання грошових коштів, Постачальник зобов`язаний на першу письмову вимогу Покупця повернути отриманні в якості передплати грошові на розрахунковий рахунок Покупця.

Відповідно до п. 5.6. Договору поставки №52 від 01.03.2017 оплата проводиться Покупцем на розрахунковий рахунок Постачальника зазначений в розділі 12 Договору.

Пунктом 5.7. Договору поставки №52 від 01.03.2017 встановлено, що для зручності розрахунків сторонам проводять звірку взаєморозрахунків кожного 1 (першого) числа місяця, наступного за звітним, або по домовленості сторін, один раз у квартал. Дані, підтверджені сторонами в Акті звірки взаєморозрахунків, є підставою для проведення остаточних взаєморозрахунків.

Сторонами було укладено Специфікацію №1 від 01.03.2017, згідно умов якої сторони визначали товар борошно, його асортимент (в мішках та насипом) його вартість, умови постачання (самовивіз) та порядок оплати (шляхом безготівкового розрахунку).

У період з 27.03.2017 по 26.02.2018 ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" здійснило попередню оплату товару на загальну суму 47 430 106,00 грн, що підтверджується платіжними дорученнями.

ТОВ "ДНІПРОМЛИН" отримавши замовлення та 100% оплату за товар в порушення строків встановлених Договором поставки №52 від 01.03.2017 не здійснив постачання товару. Про неможливість виконання замовлення чи то про невиконання в повному обсязі ТОВ "ДНІПРОМЛИН" в установлений Договором строк і спосіб не повідомив.

На вимогу ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" ТОВ "ДНІПРОМЛИН" у період з 05.05.2017 по 30.05.2017 частково повернув отримані грошові кошти в сумі 16 070 053 грн, що підтверджується банківськими виписками.

05.04.2019 між ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" та ТОВ "ДНІПРОМЛИН" було укладено Додаткову угоду №1 від 05.04.2019 до Договору поставки №52 від 01.03.2017.

У період з 10.04.2019 по 06.07.2020 відповідно до видаткових накладних та товарно-транспортних накладних ТОВ "ДНІПРОМЛИН" здійснив поставку товару на загальну суму 14 588 969,11 грн.

10.11.2020 між ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" та ТОВ "ДНІПРОМЛИН" підписано акт звірки розрахунків за Договором поставки №52 від 01.03.2017, відповідно до якого заборгованість ТОВ "ДНІПРОМЛИН" перед ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" становить 16 771 083,89 грн.

Боржником та розпорядником майна заборгованість за Договором поставки №52 від 01.03.2017 визнана в повному обсязі.

Таким чином, підтверджена сума заборгованості Договором поставки №52 від 01.03.2017 ТОВ "ДНІПРОМЛИН" перед ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" становить 16 771 083,89 грн.

01 березня 2018 року між Приватним акціонерним товариством "ПАВЛОГРАДХЛІБ" (Покупець) та ТОВ "ДНІПРОМЛИН" (Постачальник) було укладено Договір поставки №57.

Відповідно до п. 1.1. Договору поставки №57 від 01.03.2018 Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупцеві товар (партію товару), у відповідному асортименті, кількості та по цінам в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити товар.

Пунктом 1.2. Договору поставки №57 від 01.03.2018 визначено, що за цим Договором найменування, асортимент, ціна товару та інші умови, що узгоджується Сторонами, зазначається у Специфікації та підтверджується товарною (товарно-транспортною) або видатковою накладною. Специфікація (Специфікації) є невід`ємною частиною договору, у разі її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками.

Пунктом 1.4. Договору поставки №57 від 01.03.2018 визначено, що датою поставки вважається дата передачі Постачальником товару Покупцю, що підтверджується підписаною уповноваженими представниками Сторін накладною на товар (товарно-транспортною накладною або видатковою накладною).

Відповідно до п.п. 3.2.-3.4., 5.4 Договору поставки №57 від 01.03.2018 поставка має здійснюватися на підставі замовлення Покупця за умови передоплати 100% вартості товару.

Відповідно до п. 3.6. Договору поставки №57 від 01.03.2018 замовлення Покупця повинно бути виконано не пізніше ніж через три робочі дні з моменту його отримання та надходження необхідних коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, якщо інший строк та порядок оплати не визначений Сторонами у відповідній Специфікації.

Відповідно до пункту 5.4. Договору поставки №57 від 01.03.2018 оплата за товар здійснюється Покупцем в національній грошовій одиниці України з урахуванням ПДВ. Розрахунки між Постачальником та Покупцем здійснюються у безготівковому порядку, шляхом перерахування Покупцем коштів на розрахунковий рахунок Постачальника у розмірі 100% попередньої оплати вартості кожної окремої замовленої партії товару.

Відповідно до п. 5.5. Договору поставки №57 від 01.03.2018 у випадку не поставки замовленої та оплаченої партії товару протягом 10 календарних днів з моменту отримання грошових коштів, Постачальник зобов`язаний на першу письмову вимогу Покупця повернути отриманні в якості передплати грошові кошти на розрахунковий рахунок Покупця.

Відповідно до п. 5.6. Договору поставки №57 від 01.03.2018 оплата проводиться Покупцем на розрахунковий рахунок Постачальника зазначений в розділі 12 Договору.

Пунктом 5.7. Договору поставки №57 від 01.03.2018 встановлено, що для зручності розрахунків сторонам проводять звірку взаєморозрахунків кожного 1 (першого) числа місяця, наступного за звітним, або по домовленості сторін, один раз у квартал. Дані, підтверджені сторонами в Акті звірки взаєморозрахунків, є підставою для проведення остаточних взаєморозрахунків.

Сторонами було укладено Специфікацію №1 від 01.03.2018, згідно умов якої сторони визначали товар борошно, його асортимент (в мішках та насипом) його вартість, умови постачання (самовивіз) та порядок оплати (шляхом безготівкового розрахунку).

У період з 21.03.2018 по 29.01.2020 ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" здійснило попередню оплату товару на загальну суму 42 300000,00 грн, що підтверджується платіжними дорученнями.

ТОВ "ДНІПРОМЛИН" отримавши замовлення та 100% оплату за товар в порушення строків встановлених Договором поставки №57 від 01.03.2018 не здійснив постачання товару. Про неможливість виконання замовлення чи то про невиконання в повному обсязі ТОВ "ДНІПРОМЛИН" в установлений Договором строк і спосіб не повідомив.

На вимогу ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" ТОВ "ДНІПРОМЛИН" у період з 03.11.2020 по 10.11.2020 частково повернув отримані грошові кошти в сумі 16 269 560,61грн, що підтверджується банківськими виписками.

10.11.2020 між ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" та ТОВ "ДНІПРОМЛИН" підписано акт звірки розрахунків за Договором поставки №57 від 01.03.2018, відповідно до якого заборгованість ТОВ "ДНІПРОМЛИН" перед ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" становить 26 030 439,39 грн.

Боржником та розпорядником майна заборгованість за Договором поставки №57 від 01.03.2018 визнана в повному обсязі.

Таким чином, підтверджена сума заборгованості Договором поставки №57 від 01.03.2018 ТОВ "ДНІПРОМЛИН" перед ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" становить 26 030 439,39 грн.

09.02.2021 від ТОВ "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА" надійшли заперечення щодо грошових вимог ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ".

ТОВ "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА" в запереченнях зазначає, що вимоги ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" не підтверджуються належними доказами в порядку господарського законодавства України, а саме: Договори поставки та Акти звірки з боржником, платіжні доручення не засвідчені належним чином; згідно Актів звірки розрахунків від 10.11.2020 по договорам поставки №52 від 01.03.2017 та №57 від 01.03.2018 не вбачається інформації які саме особи діяли від ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" та ТОВ "ДНІПРОМЛИН" та чи мали ці особи відповідні повноваження; надані ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" довідки «Рух коштів та за інтервал дат по контрагенту ТОВ "ДНІПРОМЛИН" не містять належного засвідчення у вигляді підпису уповноваженої особи, для підтвердження достовірності даної довідки.

16.03.2021 ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" подано відзив на заперечення ТОВ "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА" щодо грошових вимог ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ", в якому зазначає, що ТОВ "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА" не доведено зазначені в своєму запереченні обставини, заява ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" та додані до неї документи засвічені належним чином, заборгованість ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" визнана боржником та розпорядником майна в повному обсязі.

09.08.2021 від ТОВ "Агрофірма Орільська" надійшла заява від 29.07.2021 про залишення без розгляду поданих заперечень від 09.02.2021 щодо визнання вимог кредиторів з проханням прийняти відмову ТОВ "Агрофірма Орільська" від Заперечень від 09.02.2021 щодо визнання вимог кредиторів у справі №904/5858/20.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. (ч.1 ст. 193 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. ст. 173, 174, Господарського кодексу України господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку. Господарський договір є підставою виникнення прав і обов`язків.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 цього Кодексу, зокрема договорів та інших правочинів.

За змістом ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України та ст. 193 Господарського кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного (господарського) законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Частина 1 ст. 626 Цивільного кодексу України визначає договір як домовленість двохабо більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Таким чином, договір поставки є складним зобов`язанням, що складається з двох, органічно поєднаних між собою, зобов`язань: по-перше, правовідношення, в якому постачальник повинен поставити товар, а покупець наділений правом вимагати виконання цього обов`язку; по-друге, правовідношення, в якому покупець зобов`язаний оплатити отриманий товар, а постачальник має право вимагати від покупця відповідної оплати.

На даний час ТОВ "ДНІПРОМЛИН" не виконав свої зобов`язання перед ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ" за Договорами поставки №52 від 01.03.2017 та №57 від 01.03.2018.

Отже, господарським судом визнається заборгованість: за Договором поставки №52 від 01.03.2017 у сумі 16 771 083,89 грн. та за Договором поставки№57 від 01.03.2018 у сумі 26 030 439,39грн.

Вимоги кредитора до боржника на суму 174,00 грн із сплати судового збору відхилені господарським судом, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства , конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Згідно із ч. 3 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, до заяви в обов`язковому порядку додаються докази сплати судового збору.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», за подання до господарського суду заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом встановлюється ставка судового збору в розмірі 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на 01.01.2020 становить 4204,00 грн.

Кредитором, за подання до господарського суду заяви з грошовими вимогами до боржника, сплачено судовий збір в розмірі 4378,00 грн, що на 174,00 грн більше ніж встановлено ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», у зв`язку з чим витрати кредитора по сплаті судового збору на суму 174,00 грн підлягають відхиленню.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Станом на подання заяви, грошові вимоги, зазначені в ній залишаються повністю неоплаченими з боку Боржника, у зв`язку з фактичною неплатоспроможністю.

З огляду на обґрунтованість вимог, викладених в заяві приватного акціонерного товариства "ПАВЛОГРАДХЛІБ", яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" на загальну суму 42 805 727,28 грн, яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 1 черга задоволення вимог кредиторів - 4 204,00 грн (судовий збір за подання заяви)

- 4 черга задоволення вимог кредиторів - 42 801 523,28 грн (16 771 083,89 грн - заборгованість по Договору поставки №52 від 01.03.2017; 26 030 439,39 грн - заборгованість по Договору поставки №57 від 01.03.2018).

Грошові вимоги приватного акціонерного товариства "ПАВЛОГРАДХЛІБ" у сумі 174,00 грн (витрати зі сплати судового збору) підлягають відхиленню.

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги приватного акціонерного товариства "ПАВЛОГРАДХЛІБ" (код ЄДРПОУ 31381106) в сумі 4 204,00 грн (судовий збір) 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 42 801 523,28 грн (16 771 083,89 грн - заборгованість по Договору поставки №52 від 01.03.2017; 26 030 439,39 грн - заборгованість по Договору поставки №57 від 01.03.2018) 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Грошові вимоги приватного акціонерного товариства "ПАВЛОГРАДХЛІБ" в сумі 174,00 грн (надмірно сплачений судовий збір) відхилити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття 10.05.2022.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата підписання ухвали 11.05.2022.

Суддя А.Є. Соловйова

Дата ухвалення рішення 09.05.2022
Оприлюднено 25.06.2022

Судовий реєстр по справі 904/5858/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.01.2023 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.12.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.11.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.07.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.07.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 06.06.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 31.05.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 30.05.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 16.05.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.05.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 09.05.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 08.05.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.04.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 11.04.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 13.03.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 21.02.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 10.02.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.01.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Рішення від 27.01.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.01.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 11.01.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/5858/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону