Ухвала
від 10.05.2022 по справі 908/730/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 14/9/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

11.05.2022 Справа № 908/730/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М. розглянувши заяву кредитора Головного управління ДПС у Запорізькій області, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166

до банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю Захід Імпорт, 69006, м. Запоріжжя, вул. Північне Шосе, 12, офіс 121, код ЄДРПОУ 37363119

ліквідатор - Сиротенко Олександр Олександрович, 04070, м. Київ, Андріївський узвіз, 38, офіс 1

про визнання грошових вимог в розмірі 1 473 255,32 грн.

Учасники процесу: від ГУ ДПС у Запорізькій області Скитиба Н.І.

УСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 07.05.2020. відкрито провадження у справі №908/730/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Захід Імпорт, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Боднарчука Станіслава Ярославовича. Зобов`язано розпорядника майна у строк до 18.06.2020. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку ч. 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати господарському суду реєстр вимог кредиторів до 18.06.2020. Попереднє засідання суду призначено на 18.06.2020. об 11-00.

12.05.2020. за №64771 у встановленому законодавством порядку оприлюднено оголошення про відкриття справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Захід Імпорт, 69006, м. Запоріжжя, вул. Північне Шосе, 12, офіс 121, код ЄДРПОУ 37363119.

Ухвалою суду від 28.05.2020. відсторонено арбітражного керуючого Боднарчука Станіслава Ярославовича від виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю Захід Імпорт. Новим розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Сиротенко Олександра Олександровича.

Постановою господарського суду Запорізької області від 14.07.2020. Товариство з обмеженою відповідальністю Захід Імпорт визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Сиротенко Олександра Олександровича.

20.12.2021. до господарського суду в порядку ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства надійшла заява Головного управління ДПС у Запорізькій області з грошовими вимогами до боржника у сумі 1 473 255,32 грн.

Ухвалою суду від 21.12.2021. заяву Головного управління ДПС у Запорізькій області, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166 прийнято та призначено до розгляду в засіданні господарського суду 25.01.2022. о/об 10-30 год. Зобов`язано ліквідатора - надати повідомлення про розгляд заяви з грошовими вимогами до боржника з нормативним та документальним обґрунтуванням, повідомлення також направити заявнику, докази направлення надати суду.

24.01.2022. від ліквідатора надійшло повідомлення про результати розгляду грошових вимог Головного управління ДПС у Запорізькій області, у якому ОСОБА_1 не визнає заявлену податковою заборгованість в повному обсязі.

Ухвалою суду від 25.01.2022. засідання відкладено на 10.02.2022 о/об 10-00. Зобов`язано ГУ ДПС у Запорізькій області - надати нормативно-обгрунтований відзив на повідомлення ліквідатора.

01.02.2022. від ГУ ДПС у Запорізькій області надійшов відзив на повідомлення ліквідатора, у якому заявник не погоджується з позицією ліквідатора викладеної у повідомленні.

09.02.2022. від ліквідатора надійшла відповідь на відзив ГУ ДПС у Запорізькій області, згідно якої ОСОБА_1 приводить додаткові аргументи щодо невизнання грошових вимог податкової.

Ухвалою суду від 10.02.2022. розгляд справи відкладено на 15.03.2022., потім на 11.05.2022.

Ліквідатор у судове засідання 11.05.2022. не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Згідно ч. 2 ст. 202 ГПК України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Крім того, суд звертає увагу сторін, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України Про правовий режим воєнного стану постановлено ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.

02.03.2022 Рада суддів України оприлюднила рекомендації роботи судів в умовах воєнного стану та рекомендувала по можливості відкладати розгляд справ (за винятком невідкладних судових розглядів) та знімати їх з розгляду, зважати на те, що велика кількість учасників судових процесів не завжди мають змогу подати заяву про відкладення розгляду справи через задіяння до функціонування критичної інфраструктури, вступ до лав Збройних сил України, територіальної оборони, добровольчих воєнних формувань та інших форм протидії збройної агресії проти України, або не можуть прибути в суд у зв`язку з небезпекою для життя.

Справи, які не є невідкладними, розглядати лише за наявності письмової згоди на це усіх учасників судового провадження.

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини, держава, яка створює суди апеляційної чи касаційної інстанцій, має забезпечити, щоб особи, які відповідають перед законом, мали можливість користуватись всіма фундаментальними гарантіями ст. 6 Конвенції в провадженнях у цих судах.

Одною з передумов забезпечення доступу до суду є наявність в особи права на судовий захист. Це право випливає з ч. 3 ст. 8, ч. 1 ст. 55 Конституції України.

Відповідно до ст. 124, п. п. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 129 Конституції України, ст. 4-2, 4-3 Господарського процесуального кодексу України основними засадами судочинства є рівність всіх учасників судового процесу перед законом та судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Положеннями Господарського процесуального кодексу України, зокрема статтями 7, 13, визначено, що кожна сторона має рівні права, а суд має сприяти учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Господарським процесуальним кодексом України

Суд зазначає, що право бути почутим є одним з ключових принципів процесуальної справедливості, яка передбачена статтею 129 Конституції України і статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року. Учасник справи повинен мати можливість захистити свою позицію в суді. Така можливість сприяє дотриманню принципу змагальності через право особи бути почутою та прийняттю обґрунтованого і справедливого рішення. Загальна концепція справедливого судочинства, яка охоплює основний принцип - провадження має бути змагальним.

Згідно із статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Принцип рівності сторін у процесі вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представляти справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони (п.87 Рішення Європейського суду з прав людини у справі "Салов проти України" від 06.09.2005р.).

У Рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Надточий проти України" від 15.05.2008 зазначено, що принцип рівності сторін передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою сторону в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в порівнянні з опонентом.

Змагальність означає таку побудову судового процесу, яка дозволяє всім особам - учасникам певної справи відстоювати свої права та законні інтереси, свою позицію у справі.

Принцип змагальності є процесуальною гарантією всебічного, повного та об`єктивного з`ясування судом обставин справи, ухвалення законного, обґрунтованого і справедливого рішення у справі.

У зв`язку з неявкою у судове засідання ліквідатора, суд вирішив розгляд заяви Головного управління ДПС у Запорізькій області.

Керуючись ст. ст. 2, 45, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 202, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відкласти засідання суду на 26.05.2022 о/об 10-20.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4., корп. 1, зал №218.

Зобов`язати ГУ ДПС у Запорізькій області - надати нормативно-обгрунтовані пояснення на відповідь на відзив ліквідатора.

Копію ухвали направити заявнику, ліквідатору (2996007355@mail.gov.ua).

Ухвала господарського суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України.

Повний текст ухвали, відповідно до ст. 233 ГПК України, складено 11.05.2022 року.

Повідомити учасників справи про можливість подати процесуальні документи (заяви, клопотання, скарги, відзиви тощо), письмові та електронні докази на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі "Електронний суд", поштою, факсом або дистанційні засоби зв`язку, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису з урахуванням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Отримати інформацію по справі можливо на офіційному веб-порталі Судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/sud5009/.

Суддя Л.М. Сушко

Дата ухвалення рішення10.05.2022
Оприлюднено19.08.2022
Номер документу104250658
СудочинствоГосподарське
Сутьвизнання грошових вимог в розмірі 1 473 255,32 грн. Учасники процесу: від ГУ ДПС у Запорізькій області Скитиба Н.І

Судовий реєстр по справі —908/730/20

Ухвала від 07.02.2023

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 23.01.2023

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 20.06.2022

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 08.06.2022

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 25.05.2022

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 10.05.2022

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 06.04.2022

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 10.02.2022

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 25.01.2022

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 21.12.2021

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні