КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 204/1218/22

Провадження № 2/204/1227/22 р.

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про передачу справи за підсудністю

17 травня 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

головуючого судді Самсонової В.В.

за участю секретаря Зайченко О.В.

за участю позивачки ОСОБА_1

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Дніпрі цивільну справу №204/1218/22 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Данич Оксана Федорівна, приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенко Юрій Олександрович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська перебуває цивільна справа за позовною заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Данич Оксана Федорівна, приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенко Юрій Олександрович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

В судовому засіданні судом було поставлено питання щодо направлення справи за підсудністю за місцем виконання виконавчого напису. Позивачкою в судовому засіданні було вказано, що вона була прийнята до Адвокатського об`єднання «Правовий Альянс» на посаду головного юрисконсульта управління в м. Дніпрі, з визначенням віддаленого місця роботи ПАТ «Дніпрогаз», проте бухгалтерія знаходиться за основним місцем знаходженням Адвокатського об`єднання «Правовий Альянс», тобто в місті Києві. На думку, позивачки справа підсудна Красногвардійському районному суду м. Дніпропетровська.

Інші сторони в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи були повідомлені належним чином, про причини своєї неявки до суду не повідомили.

Вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що вказану цивільну справу потрібно направити за належної підсудністю.

Змістом позовних вимог є визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, тому визначаючи підсудність даної справи слід керуватися вимогами ст. ст. 27, 28 ЦПК України.

За правилами, що визначені ч. 2 ст. 27 ЦПК України, позови до юридичних осіб пред`являються в суд за їхнім місцезнаходженням згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ч. 12 ст. 28 ЦПК України за вибором позивача позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса можуть пред`являтися також за місцем його виконання.

Тлумачення статей 27, 28 ЦПК України свідчить, що підсудність за вибором позивача (альтернативна підсудність) це такий вид підсудності, за умовами якої позивачеві надається право за своїм вибором пред`явити позов в один з декількох визначених у законі судів. Разом із тим, правила альтернативної підсудності не позбавляють позивача права звернутися із позовом за правилами загальної підсудності (стаття 27 ЦПК України), оскільки позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з цією статтею підсудна справа, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 30 цього Кодексу (частина шістнадцята статті 28 ЦПК України).

Право вибору між судами, яким згідно з правилом загальної підсудності і правилом альтернативної підсудності підсудна справа, належить виключно позивачеві (Постанова КЦП ВС від 29 жовтня 2020 року, справа № 263/14171/19).

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі виконавчих документів - виконавчих написів нотаріусів.

За змістом ч. 1 ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження», виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі, можуть вчинятися ним на всій території України.

Отже, законодавець пов`язує місце виконання рішення з місцем вчинення виконавчих дій.

За вимогами ч. 3 ст. 68 Закону України «Про виконавче провадження», про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі - підприємцю, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.

Місцем реєстрації відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» є місто Львів, вул. Смаль-Стоцького, буд. 1, корп. 28.

Як встановлено зі змісту постанови про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника від 18.01.2022 року, приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенко Ю.О., в рамках виконавчого провадження №67851624, вбачається, що вона отримує дохід у Адвокатському об`єднанні «Правовий альянс». Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням Адвокатського об`єднання «Правовий альянс» (код ЄДРПОУ 41558229) є місто Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 8 поверх. Таким чином, вказаною постановою звернуто стягнення на доходи ОСОБА_1 за місцем їх отримання в Адвокатському об`єднанні «Правовий альянс» та яка відповідно направлена на виконання до Адвокатського об`єднання «Правовий альянс», що територіально відноситься до Печерського районного суду м. Києва та є місцем виконання спірного виконавчого документу.

Отже, в даному випадку виконавчі дії з виконання спірного виконавчого напису приватним виконавцем Лисенко Ю.О. вчиняються за місцем отримання доходів боржника ОСОБА_1 , що відповідно до положень ст. ст. 24, 68 Закону України «Про виконавче провадження» є місцем проведення виконавчих дій, та як наслідок являється місцем виконання виконавчого напису.

Вирішуючи питання про передачу справи за підсудністю суд враховує, що справу слід передати на розгляд Печерському районному суду м. Києва, оскільки на території Печерського районного м. Києва, що територіально відноситься до вказаного суду, проводяться виконавчі дії з примусового виконання виконавчого напису №20201, вчиненого 15.06.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Данич Оксаною Федорівною.

Так, відповідно матеріалів позову жодних виконавчих дій в межах виконавчого провадження № 67851624 на території Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська приватним виконавцем не здійснювалось.

Згідно з нормами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р., Закону України «Про виконання рішень, застосування практики Європейського суду з прав людини» інститут підсудності безпосередньо пов`язаний із забезпеченням права на справедливий судовий розгляд, який закріплений у п. 1 ст. 6 Конвенції, оскільки за його допомогою визначається «належний суд», тобто суд, уповноважений розглядати конкретну справу.

Пунктом 1 частини 1 статті 31 ЦПК України передбачено, що суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду.

Згідно ст. 32 ЦПК України спори між судами про підсудність не допускаються. Справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому статтею 31 цього Кодексу, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надіслана.

За таких обставин вважаю, що дана справа не підсудна Красногвардійському районному суду м. Дніпропетровська, у зв`язку із чим підлягає передачі за належною підсудністю до Печерського районного суду м. Києва, як суду, на території юрисдикції якого виконується спірний виконавчий напис нотаріуса.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 27, 28, 31, 187, 258-261, 352-354 ЦПК України, суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Позовну заяву у цивільній справі № 204/1218/22 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Данич Оксана Федорівна, приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенко Юрій Олександрович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню - передати за підсудністю на розгляд Печерського районного суду м. Києва (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15).

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення суддею в порядку ч. 1 ст. 261 ЦПК України.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Дніпровського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів. Учасник справи, якому ухвала не була вручена у день складення її повного тексту, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя В.В. Самсонова

Дата ухвалення рішення 16.05.2022
Оприлюднено 22.06.2022

Судовий реєстр по справі 204/1218/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 08.11.2022 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 08.11.2022 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 16.05.2022 Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська Цивільне
Ухвала від 16.05.2022 Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська Цивільне
Ухвала від 20.02.2022 Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська Цивільне
Ухвала від 17.02.2022 Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 204/1218/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону