ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКО Ї ОБЛАСТІ

УХВАЛА

15.07.10 Справа №9/99-10.

Господарський суд Сумськ ої області у складі:

судді: Лущик М.С.

за участю секретаря судово го засідання: Сидорук А.І.

за позовом: Спільного у країнсько-білоруського підп риємства «Укртехносинтез» в формі товариства з обмежено ю відповідальністю, м. Суми

до відповідача: Суб' єкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_1, м. С уми

про стягнення 6672 грн. 31 коп.

За участю представників ст орін:

від позивача: Циганюк Т.М.

від відповідача: не з' яви вся

Суть спору: позивач про сить суд стягнути з відповід ача заборгованість по сплаті орендної плати (Договір орен ди від 22.09.2009 р. № 117-2009/ТЦ) у сумі 6471,00 гр н., пені в розмірі 175,61 грн. та 3 % рі чних в розмірі 25,70 грн., 102 грн. дер жавного мита та 236 грн. витрат н а ІТЗ судового процесу.

Відповідач в судове засі дання не з' явився, про причи ни неявки не повідомив, відзи в на позовну заяву не подав.

Розглянувши матеріали сп рави суд встановив:

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Господ арського процесуального код ексу України, господарський суд відкладає в межах строкі в, встановлених ст. 69 Господар ського процесуального кодек су України, розгляд справи, ко ли за якихось обставин спір н е може бути вирішено в даному судовому засіданні.

Для вирішення справи по суті у сторін необхідно ви требувати додаткові докази і матеріали, суд вважає за необ хідне розгляд справи відклас ти.

Керуючись ст. ст. 77, 86 Гос подарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Відкласти розгляд сп рави на 29.07.10 р. на 10 год. 30 хв.

Засідання відбудеться у пр иміщенні господарського суд у за адресою: м. Суми, проспект Т.Г.Шевченка, 18/1, кім. 113-114.

2. Зобов' язати відпов ідача надати відзив на позов ну заяву з правовим обгрунту ванням позиції по справі.

3. Повідомити сторони п ро те, що у разі їх нез' явленн я у засідання суду справа мож е бути розглянута без їх учас ті.

4. Зобов' язати предст авників сторін мати належні повноваження для участі в за сіданні суду або документ що посвідчує особу.

5. Явку сторін в судове засідання визнати обов' язк овою.

6. Звернути увагу сторі н на те, що суд має право стягн ути в доход державного бюдже ту з винної сторони штраф у ро змірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за не надіслання у встановле ний строк відзиву на позовну заяву або витребуваних госп одарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчине ння дій, покладених господар ським судом на сторону (п. 5 ст. 8 3 ГПК України).

7. Ухвалу надіслати сто ронам.

Суддя М.С. Лущик

Дата ухвалення рішення 15.07.2010
Оприлюднено 03.09.2010

Судовий реєстр по справі 9/99-10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.11.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 26.10.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Судовий наказ від 06.09.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 17.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Постанова від 16.08.2010 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Рішення від 29.07.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 15.07.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 30.06.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 22.06.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 22.06.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 22.06.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 08.06.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 29.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/99-10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону