ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

19.05.2022Справа № 910/16997/21Господарський суд міста Києва у складі судді Полякової К.В., за участі секретаря судового засідання Саруханян Д.С., розглянувши за правилами загального позовного провадження матеріали справи

за позовом заступника керівника Києво-Святошинської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Вишневої міської ради Бучанського району Київської області

до закритого акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

про стягнення 3080264,15 грн.

за участі представників:

від прокуратури: Галась О.М., за посвідченням,

від позивача: Смаляна А.В., самопредставництво,

від відповідача: Шутий Д.С., адвокат,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заступник керівника Києво-Святошинської окружної прокуратури звернувся до Господарського суду міста Києва в інтересах держави в особі Вишневої міської ради Бучанського району Київської області з позовною заявою до закритого акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" про стягнення за договором про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крюківщина від 01.09.2017 № 77 основного боргу в розмірі 2292633 грн., пені в розмірі 205583,23 грн., трьох процентів річних у розмірі 181086,60 грн. та інфляційних втрат у розмірі 400961,32 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження.

Протокольною ухвалою суду від 11.01.2022 відмовлено в задоволенні клопотання відповідача про залишення позову без розгляду на підставі пункту 2 частини 1 статті 226 ГПК України.

У відзиві на позовну заяву відповідач зауважив на відсутності доказів здійснення правонаступництва за договором від 01.09.2017 № 77 від Крюківщинської сільської ради до Вишневої міської ради Бучанського району Київської області. Також відповідач наголосив на відсутності у нього зобов`язань за спірним договором, оскільки замовником будівництва виступає ТОВ «Стбуд». Одночасно відповідач просив застосувати строк позовної давності до пред`явлених вимог.

У відповіді на відзив прокурор зауважив, що відповідач повідомлявся про зміну сторони за договором від 01.09.2017 № 77 шляхом направлення претензій про сплату боргу. У той же час, за умовами вказаного договору обов`язок зі сплати пайової участі покладений саме відповідача, а не на замовника будівництва. Також прокурор наголосив, що оскільки останній платіж підлягав сплаті відповідачем до 31.10.2018, то позовна давність за відповідними вимогами не пропущена.

Позивач також надав відповідь на відзив, в якому зазначив про наявність доказів повідомлення відповідача про правонаступництво за договором від 01.09.2017 № 77. Одночасно позивач зауважив, що саме відповідач зобов`язався сплатити пайовий внесок за договором від 01.09.2017 № 77 до 31.10.2018, у зв`язку з чим заява про застосування позовної давності не підлягає задоволенню.

У запереченнях на відповіді на відзиви відповідач наголосив, що реорганізація територіальної громади є істотною зміною обставин та підставою для зміни або розірвання договору. До того, до відповідей на відзиви долучено документи з пропуском встановленого строку для їх подання.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

31.08.2017 виконавчим комітетом Крюківщинської сільської ради прийнято рішення № 5/27 «Про укладення договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крюківщина», за яким вирішено залучити ЗАТ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" до пайової участі шляхом укладення договору; визначити за будівництво житлового комплексу пайову участь у розмірі 2292633 грн. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплатити ЗАТ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" рівними частинами щомісяця до 31.10.2018 року.

01.09.2017 між Крюківщинською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області та Закритим акціонерним товариством "Українська будівельна компанія", що виконує функції замовника будівництва «Будівництво житлового комплексу на вул. Балукова, 1 в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області» (1-а черга будівництва) за адресою 08136, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківіцина, вул. Балукова,1, та діє від імені замовника будівництва ТОВ «СТБУД» та інших учасників згідно з договором №30- 04/2015 про спільну діяльність від 30.04.2015, укладено договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крюківщина від 01.09.2017 № 77.

Відповідно до пункту 1 договору замовник зобов`язується взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крюківщини за будівництво житлового комплексу загальною площею 12736,85 кв.м., що знаходиться по вул. Баликова, 1, с. Крюківщина, Києво-Святошинського району Київської області та перерахувати до спеціального цільового фонду села Крюківщина на спеціальний рахунок сільського бюджету, відкритий в Державній казначейській службі України в Києво- Святошинському районі (рахунок № 31515921700369, ОКПО 38010937, МФО 821018, ККД 24170000, банк одержувача ГУДКСУ в Київській області), грошові кошти на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крюківщини у розмірі, що дорівнює 2292633 грн. Розрахунок величини пайової участі (внеску) є невід`ємною частиною даного договору (додаток № 1).

Пунктом 2.1 договору передбачено, що замовник зобов`язується перерахувати (частинами за календарним планом) кошти, зазначені у розділі І цього договору рівними частинами щомісячно після підписання даного договору, на рахунок цільового фонду села Крюківщина з призначенням платежу: «надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту». Графік оплати коштів пайової участі (внеску) є невід`ємною частиною даного договору.

Згідно з пунктом 5.1 договору останній набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання своїх зобов`язань за даним договором.

У додатку № 1 до договору наведено розрахунок величини пайової участі (внеску) ЗАТ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури по об`єкту будівництва, за яким пайова участь становить 2292633 грн.

Згідно з графіком оплати коштів пайової участі (внеску) ЗАТ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (додаток № 2 до договору) сторони відповідно до умов договору домовилися про те, що оплату за договором буде здійснено окремими частинами у такому розмірі у такі строки: щомісячно по 8,3 % від загального розміру пайової участі у сумі 191052,75 грн. до 30.11.2017, 31.12.2017, 31.01.2018, 28.02.2018, 31.03.2018, 30.04.2018, 31.05.2018, 30.06.2018, 31.07.2018, 31.08.2018, 30.09.2018, 31.10.2018 року.

Разом з цим, відповідно до рішення II сесії Вишневої міської ради VIII скликання № 1-01/ІІ8-19 від 04.12.2020 розпочато реорганізацію Крюківщинської сільської ради та її виконавчого комітету шляхом приєднання до Вишневої міської ради та її виконавчого комітету.

Рішенням V сесії Вишневої міської ради VIII скликання № 1-01/V8-4 від 08.04.2021 затверджено передавальний акт Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

У зв`язку з цим, Вишневою міською радою направлено відповідачу листи-претензії від 09.03.2021 № 3/02-685, від 17.05.2021 № 3/02-1494, від 23.06.2021 № 3/02-1946 щодо виконання умов договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крюківщина від 01.09.2017 № 77 та перерахування коштів пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крюківщина до місцевого бюджету ради.

Проте, дані претензії залишені ЗАТ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" без відповіді, грошові кошти залишилися не сплаченими.

Розглянувши заперечення ЗАТ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" у частині відсутності доказів здійснення правонаступництва за договором від 01.09.2017 № 77, суд дійшов висновку про наступне.

У зв`язку із зміною адміністративно-територіального устрою України, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-ІХ, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов`язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1321 (далі Порядок № 1321), здійснюється реорганізація районних державних адміністрацій ліквідованих районів, в т.ч. їх структурних підрозділів із статусом юридичної особи публічного права, шляхом приєднання до районних державних адміністрацій розташованих в адміністративних центрах утворених районів.

Відповідно до пп. 10 п. 1 постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-ІХ, утворено у Київській області, зокрема, Бучанський район (з адміністративним центром у місті Буча) у складі територій Білогородської сільської, Бородянської селищної, Борщагівської сільської, Бучанської міської, Вишневої міської, Гостомельської селищної, Дмитрівської сільської, Ірпінської міської, Коцюбинської селищної, Макарівської селищної, Немішаївської селищної, Пісківської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пп. 10 п. 3 постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-ІХ ліквідовано у Київській області: Баришівський, Білоцерківський, Богуславський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Поліський, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Таращанський, Тетіївський, Фастівський, Яготинський райони.

Відповідно до рішення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області № 1-01/ІІ8-19 від 04.12.2020 «Про початок реорганізації Крюківщинської сільської ради та її виконавчого комітету, шляхом приєднання до Вишневою міської ради та її виконавчого комітету» розпочата процедура реорганізації Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області».

Пунктом 3 рішення визначено, що Вишнева міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов`язків Крюківщинської сільської ради.

Рішенням Вишневої міської ради Бучанського району Київської області № 1-01/V8-4 від 08.04.2021 «Про затвердження передавального акту Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області та Виконавчого комітету Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області» затверджено Передавальний акт Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області та Виконавчого комітету Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Також, 08.04.2021 складено акт № 8.16 приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Крюківщинської сільської ради та виконавчого комітету Крюківщинської сільської ради станом на 31.12.2020, у переліку якого значиться про передачу, зокрема, договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крюківщина від 01.09.2017 № 77 та претензії від 17.12.2018 року.

Одночасно суд зауважує, що акт приймання-передачі документів від 08.04.2021 надано позивачем до матеріалів справи разом із відповіддю на відзив, що відповідає частині 3 статті 166, частині 6 статті 165 ГПК України.

Згідно з частиною 1 статті 104 ЦК України, юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників.

Ураховуючи зазначене, суд дійшов висновку про те, що на підставі рішення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області № 1-01/ІІ8-19 від 04.12.2020 Вишнева міська рада є правонаступником прав та обов`язків Крюківщинської сільської ради за договором про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крюківщина від 01.09.2017 № 77.

За приписами статті 11 ЦК України, які кореспондуються з приписами статті 174 Господарського кодексу України (далі - ГК України) однією з підстав виникнення господарського зобов`язання є господарський договір та інші угоди, передбачені законом, а також угоди не передбачені законом, але такі, які йому не суперечать.

Статтею 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до частини 1 статті 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно зі статтею 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Аналогічне положення закріплено частиною 1 статті 193 ГК України.

Відповідно до частин 2-3, 5 статті 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (у редакції, чинній станом на дату укладення договору від 01.09.2017 № 77) замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов`язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами.

Згідно з пунктом 4 частини 9 статті 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (у редакції, чинній станом на дату укладення договору від 01.09.2017 № 77) кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

Відповідно до частини 1 статті 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Зі змісту договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крюківщина від 01.09.2017 № 77 слідує, що саме на відповідача покладений обов`язок зі сплати пайового внеску, що відображено також у додатку № 1 до договору «Розрахунок величини пайової участі (внеску) ЗАТ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури по об`єкту будівництва» та додатку № 2 «Графік оплати коштів пайової участі (внеску) ЗАТ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ".

Судом враховані доводи відповідача про те, що замовником будівництва виступає ТОВ «Стбуд», однак покладення обов`язку зі сплати пайового внеску безпосередньо на відповідача закріплено в укладеному ним договорі про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крюківщина від 01.09.2017 № 77.

Поряд із цим, пунктом 2.1 договору від 01.09.2017 № 77 передбачено, що перерахування грошових коштів пайової участі здійснюється рівними частинами щомісячно (частинами за календарним планом).

У додатку № 2 до договору від 01.09.2017 № 77 наведено графік оплати ЗАТ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" коштів пайової участі (внеску), а саме: окремими частинами щомісячно до 30.11.2017, 31.12.2017, 31.01.2018, 28.02.2018, 31.03.2018, 30.04.2018, 31.05.2018, 30.06.2018, 31.07.2018, 31.08.2018, 30.09.2018, 31.10.2018 по 8,3 % від загального розміру пайової участі, тобто у сумі по 191052,75 грн.

Суд зауважує, що можливість закріплення сторонами в договорі сплати коштів пайової участі частинами за графіком прямо передбачена чинною на час укладення договору від 01.09.2017 № 77 редакцією пункту 4 частини 9 статті 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

У той же час, відповідачем подано заяву про застосування строку позовної давності щодо стягнення платежів за період з 30.11.2017 по 30.09.2018 та нарахованих на них компенсаційних виплат.

За змістом статей 256, 257 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Статтею 261 ЦК України передбачено, що перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Слід зауважити, що як у випадку пред`явлення позову самою особою, право якої порушено, так і в разі пред`явлення позову в інтересах зазначеної особи іншою уповноваженою на це особою відлік позовної давності обчислюється однаково - з моменту, коли особа довідалася або мала об`єктиву можливість довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

При цьому, оскільки вимоги прокурора є похідними від вимог органів державної влади, права та інтереси яких він захищає, то і перебіг строку позовної давності розпочинається з моменту, коли про порушення прав та інтересів держави дізнався саме відповідний орган державної влади, а не прокурор.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 19.04.2017 у справі № 405/4999/15-ц та Великої Палати Верховного Суду від 31.10.2018 у справі № 367/6105/16-ц.

Згідно із частиною 3 статті 254 ЦК України строк виконання кожного щомісячного зобов`язання спливає у відповідне число останнього місяця строку. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок (стаття 253 ЦК України).

Таким чином, оскільки сторонами погоджено окремі самостійні зобов`язання, які деталізують обов`язок сплати ЗАТ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" окремими частинами щомісячно, то право кредитора вважається порушеним з моменту недотримання боржником строку погашення кожного чергового платежу, а отже і початок перебігу позовної давності за кожний черговий платіж починається з моменту порушення строку його погашення.

Ураховуючи зазначене, початок перебігу позовної давності для стягнення цих платежів необхідно обчислювати з моменту (місяця, дня) невиконання позичальником кожного із цих зобов`язань.

Дана правова позиція викладена в постанові Великої Палати Верховного Суду від 28.03.2018 у справі № 444/9519/12.

Суд приймає до уваги, що договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крюківщина від 01.09.2017 № 77 діє до повного виконання зобов`язань за даним договором.

Водночас, поняття "строк дії договору" та "строк виконання зобов`язання" не є тотожними, з огляду на положення ст.ст. 599, 631 ЦК України.

Так, у договорі про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крюківщина від 01.09.2017 № 77 прямо передбачено виконання зобов`язання ЗАТ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" зі сплати пайового внеску окремими частинами щомісячно.

У зв`язку з наведеним суд відхиляє твердження прокурора та позивача про те, що строк виконання зобов`язання ЗАТ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" зі сплати пайової участі необхідно обчислювати з 31.10.2018, тобто з дати кінцевого платежу.

Відтак, застосовуючи частину 3 статті 254 Цивільного кодексу України до спірних правовідносин, суд дійшов висновку про обчислення позовної давності щодо кожного окремого платежу згідно з графіком, наведеним у додатку № 2 до договору від 01.09.2017 № 77.

Оскільки прокурор звернувся з даним позовом до суду 12.10.2021, то строк позовної давності не сплив щодо платежу в розмірі 191052,75 грн., який підлягав сплаті до 31.10.2018 року.

В іншій частині по щомісячним платежам з 30.11.2017 по 30.09.2018 строк позовної давності сплив, та доказів поважності причин його пропуску прокурором не надано. У зв`язку з цим, у задоволенні позовних вимог про стягнення пайового внеску в сумі 2101580,25 грн. слід відмовити.

Згідно з положеннями статті 266 ЦК України зі спливом позовної давності до основної вимоги вважається, що позовна давність спливла і до додаткової вимоги (стягнення неустойки, накладення стягнення на заставлене майно тощо).

Пунктом 1 частини 2 статті 258 ЦК України позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

З огляду на те, що строк позовної давності за платежами на суму 2101580,25 грн. за період з 30.11.2017 по 30.09.2018 сплив, позовна давність спливла також і до вимог щодо нарахування на вказані платежі пені, трьох процентів річних та інфляційних втрат.

Отже, суд дійшов висновку про можливість нарахування трьох процентів річних та інфляційних втрат лише на платіж в розмірі 191052,75 грн., який підлягав сплаті до 31.10.2018 року.

Відповідно до статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений за договором або законом.

За арифметичним перерахунком суду з відповідача підлягають стягненню інфляційні втрати в розмірі 35204,37 грн. за визначений прокурором період з 01.11.2018 по 31.05.2021 та три проценти річних у розмірі 14995,94 грн., нараховані на суму боргу 191052,75 грн. за період з 01.11.2018 по 18.06.2021 року.

Щодо клопотання відповідача про залишення позову без розгляду на підставі пункту 2 частини 1 статті 226 ГПК України, розглянуте під час судового засідання 11.01.2022, суд вважає за необхідне наголосити на наступному.

Положеннями статті 23 Закону України «Про прокуратуру» визначено, що представництво прокурором держави в суді полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів держави, у випадках та порядку, встановлених законом (частина перша). Прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб`єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження (далі - компетентний орган), а також у разі відсутності такого органу (частина третя). Наявність підстав для представництва має бути обґрунтована прокурором у суді. Прокурор здійснює представництво інтересів громадянина або держави в суді виключно після підтвердження судом підстав для представництва. Прокурор зобов`язаний попередньо, до звернення до суду, повідомити про це громадянина та його законного представника або відповідного суб`єкта владних повноважень. У разі підтвердження судом наявності підстав для представництва прокурор користується процесуальними повноваженнями відповідної сторони процесу. Наявність підстав для представництва може бути оскаржена громадянином чи її законним представником або суб`єктом владних повноважень (абзаци перший - третій частини четвертої). У разі встановлення ознак адміністративного чи кримінального правопорушення прокурор зобов`язаний здійснити передбачені законом дії щодо порушення відповідного провадження (частина сьома).

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 26.05.2020 у справі № 912/2385/18 викладено правовий висновок про те, що прокурору достатньо дотриматися порядку, передбаченого статтею 23 Закону України «Про прокуратуру», і якщо компетентний орган протягом розумного строку після отримання повідомлення самостійно не звернувся до суду з позовом в інтересах держави, то це є достатнім аргументом для підтвердження його бездіяльності. Якщо прокурору відомо причини такого незвернення, він обов`язково повинен зазначити їх в обґрунтуванні підстав для представництва, яке міститься в позові, але якщо з відповіді компетентного органу на звернення прокурора такі причини з`ясувати неможливо чи такої відповіді взагалі не отримано, то це не є підставою вважати звернення прокурора необґрунтованим.

Києво-Святошинською окружною прокуратурою до Вишневої міської ради направлено запити № 3087вих-21 від 02.09.2021, № 1177вих-21 від 24.09.2021 щодо надання інформації про заходи цивільно-правового характеру, які вжито чи планується вжити сільською радою з метою усунення виявлених вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» шляхом пред`явлення позовної заяви про стягнення із ЗАТ «Українська Будівельна Компанія» коштів пайової участі за укладеним договором № 77 від 01.09.2017 на загальну суму 3 080 264,15 грн.

Згідно інформації Вишневої міської ради № 3/02-2768 від 08.09.2021 та № 3/02-2950 від 29.09.2021 заходи цивільно-правового характеру шляхом пред`явлення позовної заяви до ЗАТ «Українська Будівельна Компанія» про стягнення коштів пайової участі за договором № 77 від 01.09.2017 не здійснювалися та вживатися не будуть внаслідок відсутності бюджетних коштів, у зв`язку з чим Вишнева міська рада просить вжити заходів прокурорського реагування та звернутися до суду з відповідним позовом.

Отже, заступником керівника Києво-Святошинської окружної прокуратури був дотриманий передбачений статтею 23 Закону України «Про прокуратуру» порядок при поданні даного позову в інтересах держави, що підтверджується наявними в матеріалах справи відповідними листами прокуратури до позивача щодо даного спору та тим фактом, що після отримання повідомлення прокуратури позивач не звернулися протягом розумного строку до суду.

Відповідно до статті 73 ГПК України доказами у справі є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з частиною 1 статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до частини 1 статті 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами частини 1 статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Понесені позивачем витрати по оплаті судового збору відповідно до статті 129 ГПК України покладаються на сторін пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтями 86, 129, 232, 236-241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги заступника керівника Києво-Святошинської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Вишневої міської ради Бучанського району Київської області задовольнити частково.

Стягнути з Закритого акціонерного товариства «Українська будівельна компанія» (02096, м. Київ, вул. Ремонтна, 8; ідентифікаційний код 23728595) на користь Вишневої міської ради Бучанського району Київської області (08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Святошинська, 29; ідентифікаційний код 04054628) 190052 (сто дев`яносто тисяч п`ятдесят дві) грн. 75 коп. основного боргу, інфляційні втрати в розмірі 35204 (тридцять п`ять тисяч двісті чотири) грн. 37 коп., три проценти річних у розмірі 14995 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять) грн. 94 коп.

Стягнути з Закритого акціонерного товариства «Українська будівельна компанія» (02096, м. Київ, вул. Ремонтна, 8; ідентифікаційний код 23728595) на користь Київської обласної прокуратури (01601, м. Київ, б-р Лесі Українки, 27/2; ідентифікаційний код 02909996) 3603 (три тисячі шістсот три) грн. 80 коп. витрат зі сплати судового збору.

У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повне судове рішення складено: 01.06.2022 року.

Суддя К.В. Полякова

Дата ухвалення рішення 18.05.2022
Оприлюднено 25.06.2022

Судовий реєстр по справі 910/16997/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.01.2023 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.12.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 13.12.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 17.11.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 03.11.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 29.08.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.08.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.07.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.06.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 18.05.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.04.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.02.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.10.2021 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/16997/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону