КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2022 року м. Кропивницький Справа №340/10454/21

Кіровоградський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Момонт Г.М., розглянув у порядку письмового провадження у м. Кропивницькому адміністративну справу

за позовом: Головного управління ДПС у Кіровоградській області, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55

до відповідача: Приватного підприємства «Вуфер Транс 11», с. Клинове, Голованівський район, Кіровоградська область

про стягнення податкового боргу.

Головне управління ДПС у Кіровоградській області звернулося з позовом до Приватного підприємства «Вуфер Транс 11» про стягнення з Приватного підприємства «Вуфер Транс 11» податкового боргу в розмірі 4 385,81грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що за ПП «Вуфер Транс 11» рахується податковий борг з податку на додану вартість у сумі 4 385,81 грн, що складається із податкового зобов`язання та штрафних санкцій нарахованих на підставі податкового повідомлення-рішення в загальному розмірі 4 291,00 грн та пені у сумі 94,81 грн.

Відповідач правом на подачу відзиву на позовну заяву не скористався.

Ухвалою судді Кіровоградського окружного адміністративного суду від 20.12.2021 р. відкрито провадження у справі та призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження (а.с.15).

Ухвалою Кіровоградського окружного адміністративного суду від 24.01.2022 р. закрито підготовче провадження та призначено до розгляду у судовому засіданні (а.с.22).

У судові засідання 24.02.2022 р. та 06.06.2022 р. представники сторін не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином (а.с.23, 25, 26).

Представником позивача подано заяву про розгляд справи у порядку письмового провадження (а.с.27).

З огляду на неявку в підготовче засідання всіх учасників справи, відповідно до ч.4 ст.229 КАС України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося та з урахування визнання позову відповідачем розгляд справи проведено в порядку письмового провадження.

Дослідивши подані позивачем документи і матеріали, з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, адміністративний суд,

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство «Вуфер Транс 11» 04.12.2017 р. зареєстроване юридичною особою та взяте на облік як платник податків (а.с.5-6).

З огляду на акт про результати камеральної перевірки щодо питання дотримання граничних строків сплати узгодженого податкового зобов`язання №2605/11-28-52-05-23/41777224 від 14.08.2019 р. (а.с.7) ГУ ДФС у Кіровоградській області винесено податкове повідомлення-рішення №0083505205 від 29.08.2019 р., яким ПП «Вуфер Транс 11» збільшено суму грошового зобов`язання з податку на додану вартість у сумі 4 291,00 грн, у тому числі 3 433,00 грн за податковими зобов`язаннями та 858,00 грн за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) (а.с.9).

Відповідно до інтегрованої картки платника податку на додану вартість встановлено, що ПП «Вуфер Транс 11» нараховано пеню у сумі 94,81 грн, у зв`язку з чим сума податкового боргу становить 4 385,81 грн (4 291,00 грн + 94,81 грн) (а.с.10, 11).

Відповідно до пп.54.3.2 п.54.3 ст.54 Податкового кодексу України, у редакції чинній на час винесення податкового повідомлення-рішення, контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо: дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов`язань, суми бюджетного відшкодування та/або від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках

Згідно з п.57.3 ст.57 Податкового кодексу України, у редакції чинній на час винесення податкового повідомлення-рішення, у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Відповідно до пп.14.1.175 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України, у редакції чинній на час розгляду справи, податковий борг сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до п.95.2 ст.95 Податкового кодексу України, у редакції чинній на час розгляду справи, стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

На підставі п.59.5 ст.59 Податкового кодексу України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

07.10.2019 р. податковим органом виставлено податкову вимогу №201792-52, яка 05.02.2021 р. надіслана на податкову адресу ПП «Вуфер Транс 11», однак поштове відправлення повернуто до податкового органу (а.с.8).

На підставі викладеного та беручи до уваги, що відповідачем не надано доказів сплати податкового боргу з податку на додану вартість у розмірі 4 385,81 грн або інших доказів в обґрунтування його відсутності, позовні вимоги підлягають задоволенню.

У позовній заяві представник позивача просить стягнути податковий борг з податку на додану вартість з рахунків у банках, обслуговуючих ПП «Вуфер Транс 11».

Однак, суд звертає увагу на те, що джерела сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу платника податків визначені статтею 87 Податкового кодексу України.

Так, відповідно до абз.1, 2, 7 п.87.1 ст.87 Податкового кодексу України джерелами самостійної сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Джерелом самостійної сплати грошових зобов`язань з податку на додану вартість є суми коштів, джерела яких зазначені в абзаці першому цього пункту та обліковуються в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. У разі сплати податкових зобов`язань, що виникли до 1 липня 2015 року, та/або погашення податкового боргу за податковими зобов`язаннями, що виникли до 1 липня 2015 року, перерахування коштів до бюджету здійснюється безпосередньо з поточних рахунків платника податків, відкритих у банках.

Не можуть бути джерелом погашення податкового боргу, крім погашення податкового боргу з податку на додану вартість (крім податкового боргу, що виник до 1 липня 2015 року), кошти на рахунку платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Для погашення такого податкового боргу за рахунок коштів на рахунку платника податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову і митну політику, за умови наявності підстав, передбачених статтею 95 цього Кодексу, надсилає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр, у якому зазначаються найменування платника податків, податковий та індивідуальний податковий номер платника податків та сума податкового боргу, що підлягає перерахуванню до бюджету (крім сум податкового боргу за податковими зобов`язаннями з податку на додану вартість, що підлягали сплаті до державного бюджету та за якими сформовано реєстр для перерахування коштів до державного бюджету з рахунка у системі електронного адміністрування відповідно до пункту 200.2 статті 200 цього Кодексу). Порядок формування та надсилання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, такого реєстру визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Водночас, спеціальною нормою, яка регулює стягнення коштів, у тому числі з рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, є норма абзацу 1 пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України відповідно до якої стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Отже, джерелом самостійної сплати грошових зобов`язань з податку на додану вартість є суми коштів, що обліковуються в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, за винятком податкового боргу, який виник до 01.07.2015 р.

Викладене узгоджується з правовою позицією Верховного Суду наведеною у постанові від 25.02.2020 р. №1340/57/18 (провадження №К/9901/25029/19.

Податковий борг з податку на додану вартість, який позивач просить стягнути у даній справі виник у 2019 році.

Таким чином, не підлягає задоволенню позовна вимога в частині джерела погашення податкового боргу з рахунків у банках, обслуговуючих ПП «Вуфер Транс 11».

Згідно з ч.2 ст.139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

У даній справі позивачем не понесено витрат, пов`язаних із залученням свідків та проведенням експертиз, а тому відсутні витрати, які б підлягали стягненню з відповідача в порядку розподілу судових витрат.

Керуючись ст.ст.132, 139, 242-246, 255, 293, 295-297 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Адміністративний позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Приватного підприємства «Вуфер Транс 11» (код ЄДРПОУ 41777224, с. Клинове, Голованівський район, Кіровоградська область) на користь Державного бюджету України в особі Головного управління ДПС у Кіровоградській області (рахунок UA958999980313010029000011519, отримувач: ГУК у Кіровоградській області, код отримувача 37918230, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), код платежу: 14010100) податковий борг з податку на додану вартість у сумі 4 385,81 грн (чотири тисячі триста вісімдесят п`ять грн 81 коп.) із рахунків Приватного підприємства «Вуфер Транс 11» у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

3. У задоволенні позовних вимог щодо стягнення з Приватного підприємства «Вуфер Транс 11» податкового боргу з податку на додану вартість в частині джерела погашення такого боргу з рахунків у банках, обслуговуючих Приватного підприємства «Вуфер Транс 11» відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 30-денний строк з дня його проголошення.

Дата складання повного рішення суду 06 червня 2022 року.

Суддя Кіровоградського

окружного адміністративного суду Г.М. Момонт

Дата ухвалення рішення 05.06.2022
Оприлюднено 24.06.2022

Судовий реєстр по справі 340/10454/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.09.2022 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.08.2022 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 05.06.2022 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.01.2022 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.12.2021 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 340/10454/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону