КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

№ справи: 824/293/21

№ провадження: 22-ск/824/4/2022

Доповідач: Немировська О.В.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2022 року Київський апеляційний суд в складі судді Немировської О.В., при секретарі - Лащевська Д.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейті» про скасування рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 05 листопада 2021 року у справі №143/2021, сторони арбітражного розгляду: Компанія «BUNGE SA» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіейті»

та за заявою представника Компанії «BUNGE SA» - Пугайка Ігоря Ігоровича про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 05 листопада 2021 року у справі №143/2021 за позовом Компанія «BUNGE SA» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейті» про стягнення збитків, неустойки та відшкодування витрат на юридичні послуги,

встановив:

в грудні 2021 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіейті» (далі - ТОВ «Сіейті») звернулось до суду із заявою про скасування рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (далі - МКАС при ТПП України) від 05 листопада 2021 року у складі Павліковської Л.А., Нагнибіди В.І. та Ємельянової І.І. у справі №143/2021, яким було частково задоволено позовні вимоги та стягнуто з ТОВ «Сіейті» на користь Компанії «BUNGE SA» 162 332,22 доларів США, посилаючись на те, що рішення винесено щодо не передбаченого арбітражною угодою спору; спір не підпадає під умови арбітражної угоди, а також містить постанови з питань, що виходять за межі арбітражної угоди.

В січні 2022 року Компанія «BUNGE SA» (номер Компанії у Торговому реєстрі Женеви: СН-20-3915530-2) звернулась до суду із заявою, в якій просила визнати та надати дозвіл на виконання рішення МКАС при ТПП України від 05 листопада 2021 року у справі №143/2021, видати виконавчий лист на виконання рішення, судові витрати по розгляду справи покласти на ТОВ «Сіейті».

Ухвалою Київського апеляційного суду від 24 січня 2022 року було задоволено клопотання представника Компанії «BUNGE SA» та справу №824/7/22 за заявою Компанії «BUNGE SA» про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 05 листопада 2021 року у справі №143/2021 об`єднано в одне провадження зі справою №824/293/21 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейті» про скасування рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 05 листопада 2021 року у справі №143/2021, присвоївши єдиний унікальний номер справи №824/293/21 та передано справу для розгляду судді Київського апеляційного суду Немировській О.В.

В запереченнях на заяву про скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу представник Компанії «BUNGE SA» просив відмовити в задоволенні заяви.

02.05.2022 до суду надійшла заява від представника Компанії ««BUNGE SA» - адвоката Пугайка І.І. про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ «Сіейті» - Джепа Г.В. 19.01.2022 направив до суду клопотання про ознайомлення з матеріалами справи та просив відкласти розгляд справи, призначений на 24.01.2022, посилаючись на карантинні обмеження. 09.02.2022 представник ТОВ «Сіейті» - Джепа Г.В. направив до суду поштою заперечення на заяву про визнання та надання дозволу на виконання рішення МКАС при ТПП України, де зазначив, що вказаний спір не відноситься до компетенції МКАС при ТПП України, спір не підпадає під умови арбітражної угоди, рішення містить постанови з питань, що виходять за межі арбітражної угоди, в зв`язку з чим просив відмовити в задоволенні заяви. В судові засідання, призначені на 24.01.2022, 14.02.2022, 23.05.2022, 06.06.2022 не з`явився, повідомлявся про місце, дату і час судового засідання, а тому суд вважає можливим розглянути справу в його відсутність.

Дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що заява про скасування рішення МКАС при ТПП України від 05 листопада 2021 року №143/2021 задоволенню не підлягає, а заяву про визнання та надання дозволу на виконання вказаного рішення слід задовольнити, з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ч.ч. 2,4 ст. 454 ЦПК України, рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути оспорено в порядку, передбаченому цим розділом, якщо місце арбітражу знаходиться на території України.

Заява про скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу подається до апеляційного загального суду за місцезнаходженням арбітражу.

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», з питань, що регулюються цим законом ніяке судове втручання не повинно мати місця, крім як у випадках, коли воно передбачено у цьому Законі.

Частиною 1 ст. 34 зазначеного Закону передбачено, що оспорювання в суді арбітражного рішення може бути проведено тільки шляхом подання клопотання про скасування згідно з п. 2 та 3 цієї статті.

В ст. 459 ЦПК України закріплено, що рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути скасоване судом лише у випадках, передбачених цією статтею, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, або Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж». Рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути скасовано у разі, якщо: сторона, що подала заяву про скасування, надасть докази того, що: одна із сторін в арбітражній угоді була недієздатною; або ця угода є недійсною за законом, якому сторони цю угоду підпорядкували, а в разі відсутності такої вказівки - за законом України; або її не було належним чином повідомлено про призначення арбітра чи про арбітражний розгляд або з інших поважних причин вона не могла подати свої пояснення; або рішення винесено щодо не передбаченого арбітражною угодою спору або такого, що не підпадає під її умови, або містить постанови з питань, що виходять за межі арбітражної угоди, проте якщо постанови з питань, які охоплюються арбітражною угодою, можуть бути відокремлені від тих, що не охоплюються такою угодою, то може бути скасована тільки та частина арбітражного рішення, яка містить постанови з питань, що не охоплюються арбітражною угодою; або склад міжнародного комерційного арбітражу або арбітражна процедура не відповідали угоді сторін, якщо тільки така угода не суперечить закону, від якого сторони не можуть відступати, або, за відсутності такої угоди, не відповідали закону; або суд визначить, що: відповідно до закону спір, з огляду на його предмет, не може бути переданий на вирішення міжнародного комерційного арбітражу; або арбітражне рішення суперечить публічному порядку України. Скасування судом рішення міжнародного комерційного арбітражу не позбавляє сторони права повторно звернутися до міжнародного комерційного арбітражу, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 20 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», сторони можуть на свій розсуд домовитись про місце арбітражу. У разі відсутності такої домовленості місце арбітражу визначається третейським судом з урахуванням обставин справи, включаючи фактор зручності для сторін.

Відповідно до ст. 16 вказаного Закону, питання про компетенцію Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України у кожній конкретній справі вирішує склад Арбітражного суду, який розглядає спір.

За положеннями статті 7 цього Закону, Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України має право розглядати спори за наявності письмової угоди сторін про передачу спору, що виник між ними або може виникнути в зв`язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер чи ні, на вирішення до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.

Відповідно до п. 1 ст. 7 вищевказаного Закону арбітражна угода - це угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними в зв`язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер чи ні.

Арбітражна угода може бути укладена у вигляді арбітражного застереження в контракті або у вигляді окремої угоди.

Як видно з матеріалів справи, в червні 2021 року до МКАС при ТПП України надійшла позовна заява Компанії «BUNGE SA», в якій позивач просив стягнути з відповідача 154 530,52 доларів США, в тому числі 113 620,89 доларів США - збитків, 40 909, 63 доларів США - неустойки за недопоставку товару, та покласти на відповідача понесені позивачем витрати на оплату арбітражного збору та витрати на юридичні послуги для представництва в суді своїх інтересів. Позивач посилався на укладений між сторонами 09 січня 2020 року Контракт №60381406 (з урахуванням додаткових угод від 18 червня 2020 року №1 та від 31 серпня 2020 року №2). У зв`язку з недопоставкою товару, позивач у визначені контрактом строки повідомленням про розірвання договору від 10 лютого 2021 року розірвав Контракт №60381406.

Правовою підставою для розгляду справи в МКАС при ТПП України є арбітражне застереження, що міститься в розділі 10 Контракту №60381406 від 09 січня 2020 року, згідно якого даний контракт регулюється й тлумачиться у відповідності до матеріального права України, виключаючи будь-які колізійні норми і включаючи Конвенцію ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Будь-які суперечки між сторонами щодо тлумачення, змісту чи виконання контракту, або з питань правових наслідків даного контракту чи з питань його розірвання, підлягають вирішенню в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України у відповідності до його Регламенту. Арбітражний суд складається із трьох арбітрів. Засідання Арбітражного суду відбувається в м. Києві, Україна. Мова арбітражного судочинства є українська.

Арбітражний розгляд здійснювався відповідно до Регламенту МКАС при ТПП України, затвердженому Рішенням Президії ТПП України №25(6) від 27 липня 2017 року зі змінами, внесеними Рішенням Президії ТПП №2(2) від 17 вересня 2020 року.

Рішенням МКАС при ТПП України від 05 листопада 2021 року позов було задоволено частково та стягнуто з ТОВ «Сіейті» на користь Компанії «BUNGE SA» 106 645,89 дол. США - збитків, 35 003, 93 дол. США - неустойки за недопоставку товару та 7 182, 40 дол. США - на відшкодування витрат з арбітражного збору, 13 500 дол. США - на відшкодування витрат на юридичні послуги, а разом 162 332,22 дол. США. Відмовлено у задоволенні позову в загальній сумі 12 880,70 дол. США з покладенням на позивача арбітражних витрат у сумі 653,52 дол. США.

Доводи представника ТОВ «Сіейті» про те, що у суду була відсутня компетенція щодо даного спору є безпідставними, оскільки відповідно до ст. 7 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» та ст. 4 Регламенту Міжнародного комерційного арбітражу при Торгово-промисловій палаті України вказаний суд приймає до розгляду спори за наявності письмової угоди між сторонами про передачу йому на вирішення всіх або визначених спорів, які виникли або можуть виникнути між сторонами у зв`язку із будь-якими конкретними правовідносинами незалежно від того, мають вони договірний характер чи ні. Арбітражна угода може бути укладена у вигляді арбітражного застереження в договорі або у вигляді окремої угоди. Арбітражна угода укладається у письмовій формі. Угода вважається укладеною у письмовій формі, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами, електронними повідомленнями, якщо інформація, яка міститься у них, доступна для подальшого використання, повідомленнями по телетайпу, телеграфу, факсу або з використанням інших засобів електрозв`язку, що забезпечують фіксацію такої угоди, а також шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов, у яких одна із сторін стверджує про наявність арбітражної угоди, а інша проти цього не заперечує. Посилання у договорі на документ, який містить арбітражне застереження, є арбітражною угодою за умови, що договір укладено у письмовій формі і це посилання є таким, що робить згадане застереження частиною договору.

Питання про компетенцію МКАС при ТПП України у конкретній справі вирішується складом Арбітражного суду, який розглядає спір, що закріплено в ст. 5 вказаного Регламенту. Така заява про відсутність у МКАС при ТПП України компетенції може бути зроблена не пізніше подання заперечень щодо позову. Призначення стороною арбітра або її участь у призначенні арбітра не позбавляє сторону права зробити таку заяву. Заява про те, що МКАС при ТПП України перевищує межі своєї компетенції, повинна бути зроблена відразу ж як тільки питання, яке, на думку сторони, виходить за ці межі, буде поставлене у ході арбітражного розгляду. Склад Арбітражного суду може у будь-якому з цих випадків прийняти до розгляду заяву, зроблену пізніше, якщо визнає затримку виправданою.

Представником ТОВ «Сіейті» 16 серпня 2021 року було подано заяву, яка надійшла до суду 18 серпня 2021 року, про відсутність компетенції у МКАС при ТПП України щодо даного спору. Представник відповідача заявив про відсутність у МКАС при ТПП України компетенції розглядати даний спір, посилаючись на те, що перелік спорів, передбачених розділом 10 Контракту від 09 січня №60381406 є вузьким і до компетенції МКАС при ТПП України не віднесено спори щодо порушення контракту. Арбітражне застереження в розділі 10 Контракту не містить вказівку про «усі спори», а визначає конкретний та виключний перелік, що обмежується спорами щодо тлумачення, змісту чи виконання контракту, або з питань правових наслідків даного контракту. Оскільки вказаний спір стосується невиконання (порушення) контракту, він не охоплюється вказаним арбітражним застереженням. Тому у МКАС при ТПП України відсутня компетенція розглядати вказаний спір.

В пп. 16.6-16.9 Рішення арбітражним судом зроблено висновок, що в розділі 10 Контракту №60381406 міститься арбітражне застереження, яке відповідає вимогам статті 7 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» і статті 2 Регламенту МКАС при ТПП України. В арбітражному застереженні визначено перелік спорів, що можуть бути передані на розгляд арбітражному суду, зазначено повне найменування арбітражної інституції, яка вирішує спір - МКАС при ТПП України, а також зазначено, що спір підлягає вирішенню у відповідності до Регламенту. В застереженні зазначено, що вирішенню підлягають будь-які суперечки між сторонами щодо тлумачення, змісту чи виконання контракту, або з питань правових наслідків даного контракту чи з питань його розірвання. В силу положень ст. 610 ЦК України термін «виконання» включає в себе як належне виконання, так і неналежне виконання - порушення зобов`язання, яким є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання. Наслідками неналежного виконання є відшкодування збитків та сплата неустойки, що закріплено в ст. 611 ЦК України. Спір про стягнення збитків та неустойки, які є правовими наслідками неналежного виконання, охоплюється арбітражним застереженням, відповідає предметній та суб`єктній юрисдикції МКАС при ТПП України, а тому арбітражний суд має компетенцію розглядати зазначений спір.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 5 Регламенту, розглядаючи заяву про відсутність компетенції, у тому числі таку, яка ґрунтується на недійсності арбітражної угоди або неможливості її виконання, або втрати нею чинності, склад Арбітражного суду аналізує і оцінює положення арбітражної угоди з урахуванням поданих сторонами доказів. Склад Арбітражного суду має право винести постанову щодо заяви, зазначеної у частині другій цієї статті, або як з питання попереднього характеру, або у рішенні щодо суті спору. Якщо склад Арбітражного суду винесе постанову про наявність компетенції МКАС при ТПП України як з питання попереднього характеру, будь-яка сторона може протягом 30 днів після отримання цієї постанови оскаржити її шляхом звернення із заявою про її скасування до Київського апеляційного суду, рішення якого з цього питання не підлягає оскарженню. Таке звернення не є перешкодою для продовження розгляду складом Арбітражного суду та винесення рішення щодо суті спору.

В ході провадження про оскарження рішення міжнародного комерційного арбітражу таких доказів представником заявника також надано не було.

Відповідно до положень чч. 1 та 2 ст. 460 ЦПК України за наслідками розгляду справи про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу суд постановляє ухвалу за правилами, встановленими цим Кодексом для ухвалення рішення.

В ухвалі суду мають бути також зазначені:

1) відомості про рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, що оскаржується (оспорюється), місце його прийняття;

2) найменування і склад третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, що прийняв рішення, яке оскаржується;

3) імена (найменування) сторін третейського (арбітражного) спору;

4) вказівка про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу повністю або частково чи про відмову в задоволенні вимог заявника повністю або частково.

Враховуючи викладене вище, підстави для скасування рішення МКАС при ТПП України від 05 листопада 2021 року у справі №143/2021 відсутні.

Звертаючись до суду із заявою про визнання та надання дозволу на виконання Рішення МКАС при ТПП України від 05 листопада 2021 року у справі №143/2021, представник Компанії «BUNGE SA» просив видати виконавчий лист на виконання рішення, судові витрати по розгляду справи покласти на ТОВ «Сіейті». Заявник вказав, що МКАС при ТПП України вирішив: позов задовольнити частково та стягнути з ТОВ «Сіейті» на користь Компанії «BUNGE SA» 106 645,89 дол. США - збитків, 35 003, 93 дол. США - неустойки за недопоставку товару та 7 182, 40 дол. США - на відшкодування витрат з арбітражного збору, 13 500 дол. США - на відшкодування витрат на юридичні послуги, а разом 162 332,22 дол. США. Відмовлено у задоволенні позову в загальній сумі 12 880,70 дол. США з покладенням на позивача арбітражних витрат у сумі 653,52 дол. США.

Статтею 81 Закону України «Про міжнародне приватне право» передбачено, що в Україні можуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів у справах, що виникають з цивільних, трудових, сімейних та господарських правовідносин, вироки іноземних судів у кримінальних провадженнях, у частині, що стосується відшкодування шкоди та заподіяних збитків, а також рішення іноземних арбітражів та інших - органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних і господарських справ, що набрали законної сили.

Частиною 1 статті 82 Закону України «Про міжнародне приватне право» встановлено, що визнання та виконання рішень, визначених у статті 81 цього Закону, здійснюється у порядку, встановленому законом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» арбітражне рішення, незалежно від того, в якій країні воно було винесено, визнається обов`язковим і при поданні до компетентного суду письмового клопотання виконується з урахуванням положень цієї статті та статті 36.

Визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу - це поширення законної сили такого рішення на територію України і застосування засобів примусового виконання в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України.

Порядок розгляду і вирішення заяви про визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу визначені в Главі 3 Розділу IX ЦПК України «Визнання та виконання рішень іноземних судів, міжнародних комерційних арбітражі в Україні надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів».

У відповідності до ст. 474 ЦПК України рішення міжнародного комерційного арбітражу (якщо його місце знаходиться за межами України), незалежно від того, в якій країні воно було винесено, визнається та виконується в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародним договором; згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. У разі якщо визнання та виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу залежить від принципу взаємності, вважається, що він існує, оскільки не доведено інше.

Вирішуючи питання про визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, суд не може оцінювати чи законним є прийняте рішення, обговорювати його правильність по суті чи вносити будь-які зміни до його змісту, а перевіряє лише дотримання строків звернення з клопотанням, дотримання вимог процесуального закону щодо його форми і змісту та наявність обставин, які можуть бути підставою для відмови в задоволенні заяви.

При вирішенні питання про визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, суд також не може встановлювати наявність чи відсутність між сторонами інших зобов`язань за контрактом.

Статтею 478 ЦПК України та ст. 36 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» передбачено, що суд відмовляє у визнанні і наданні дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо:

1) на прохання сторони, проти якої воно спрямоване, якщо ця сторона подасть суду доказ того, що:

а) одна із сторін в арбітражній угоді була якоюсь мірою недієздатною; або ця угода є недійсною за законом, якому сторони цю угоду підпорядкували, а в разі відсутності такої вказівки, - за законом держави, де рішення було винесено; або

б) сторону, проти якої винесено рішення, не було належним чином сповіщено про призначення арбітра чи про арбітражний розгляд або з інших поважних причин вона не могла подати свої пояснення; або

в) рішення винесено щодо спору, не передбаченого арбітражною угодою, або такого, що не підпадає під її умови, або містить постанови з питань, що виходять за межі арбітражної угоди; проте якщо постанови з питань, охоплених арбітражною угодою, можуть бути відокремлені від тих, які не охоплюються такою угодою, то та частина арбітражного рішення, яка містить постанови з питань, що охоплені арбітражною угодою, може бути визнана і виконана; або

г) склад міжнародного комерційного арбітражу або арбітражна процедура не відповідали угоді між сторонами або, за відсутності такої, не відповідали закону тієї держави, де мав місце арбітраж; або

ґ) рішення ще не стало обов`язковим для сторін, або було скасовано, або його виконання зупинено судом держави, в якій або згідно із законом якої воно було прийнято; або

2) якщо суд визнає, що:

а) відповідно до закону спір, з огляду на його предмет, не може бути переданий на вирішення міжнародного комерційного арбітражу; або

б) визнання та виконання цього арбітражного рішення суперечить публічному порядку України.

Тягар доведення наявності підстав для відмови у визнанні і виконанні арбітражного рішення покладається на сторону, яка заперечує проти заяви стягувача.

Правовою підставою для розгляду справи у МКАС при ТПП України є арбітражне застереження, що міститься у розділі 10 Контракту №60381406, укладеного між сторонами 09 січня 2020 року.

З позовом про стягнення збитків, неустойки та судових витрат Компанія «BUNGE SA» звернулась 22.06.2021. Постановою Голови МКАС при ТПП України справу було прийнято до провадження за №143/2021. 18.08.2021 року до суду надійшов відзив від ТОВ «Сіейті», в якому відповідач просив визнати відсутність у МКАС при ТПП України компетенції розглядати даний спір та винести постанову про припинення арбітражного розгляду справи, а у разі розгляду - відмовити у стягненні збитків та зменшити суму пені на 95% від зазначеної в заяві. Арбітр Нагнибіда В.І. був призначений позивачем, арбітр Ємельянова І.І. - відповідачем. Постановою про призначення голови складу арбітражного суду від 18 серпня 2021 року арбітри Нагнибіда В.І. та Ємельянова І.І. згідно з пунктом 3 статті 11 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж».

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що відсутні обставини, які згідно зі статтею 478 ЦПК України та ст. 36 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» є підставою для відмови у визнанні і наданні дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, оскільки: арбітражна угода не визнана недійсною; боржника - ТОВ «Сіейті» було належним чином сповіщено про призначення арбітра, про арбітражний розгляд, ТОВ «Сіейті» неодноразово надавало письмові пояснення та заперечення по суті спору; рішення МКАС не суперечить арбітражній угоді; склад міжнародного комерційного арбітражу та арбітражна процедура відповідали угоді між сторонами; рішення стало обов`язковим для сторін, скасуванню не підлягає.

Судом також не визнано, що відповідно до закону спір, з огляду на його предмет, не може бути переданий на вирішення міжнародного комерційного арбітражу; або визнання та виконання цього арбітражного рішення суперечить публічному порядку України.

Відповідно до частин 1, 6 ст. 479 ЦПК України, за результатами розгляду заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу суд постановляє ухвалу про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу або про відмову у визнанні і наданні дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу за правилами, встановленими цим Кодексом для ухвалення рішення.

Таким чином, судом не встановлено підстав для відмови у визнанні та наданні дозволу на виконання рішення МКАС при ТПП України від 05 листопада 2021 року у справі №143/2021.

Керуючись ст.ст. 457, 459, 460, 474-477, 482 ЦПК України, суд

ухвалив:

у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейті» про скасування рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України в складі Павліковської Л.А., Нагнибіди В.І. та Ємельянової І.І., винесеного в місті Києві, Україна, 05 листопада 2021 року у справі № 143/2021 за позовом Компанія «BUNGE SA» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейті» про стягнення збитків, неустойки та відшкодування витрат на юридичні послуги відмовити.

Заяву представника Компанії «BUNGE SA» - Пугайка Ігоря Ігоровича про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 05 листопада 2021 року у справі №143/2021 за позовом Компанія «BUNGE SA» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейті» про стягнення збитків, неустойки та відшкодування витрат на юридичні послуги задовольнити.

Визнати та надати дозвіл на примусове виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 05 листопада 2021 року у справі №143/2021 за позовом Компанія «BUNGE SA» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейті» про стягнення збитків, неустойки та відшкодування витрат на юридичні послуги.

Видати виконавчий лист на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 05 листопада 2021 року у справі №143/2021 відповідно до якого стягнуто за Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейті» на користь Компанії «BUNGE SA» до 106 645,89 дол. США - збитків, 35 003, 93 дол. США - неустойки за недопоставку товару та 7 182, 40 дол. США - на відшкодування витрат з арбітражного збору, 13 500 дол. США - на відшкодування витрат на юридичні послуги, а разом 162 332,22 дол. США.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейті» (ідентифікаційний код 39441455, адреса: 4000, м. Суми, вул. Вільний Лужок, 6, на користь Компанії «BUNGE SA» судовий збір в сумі 1 240 грн. 50 коп.

Відомості щодо учасників справи:

Стягувач: Компанія «BUNGE SA» (номер Компанії у Торговому реєстрі Женеви: СН-20-3915530-2, місцезнаходження: вул. Флоріссант, 13, м. Женева, 1206, Швейцарія (13 Route deFlorissant, 1206, Geneva, Switzerland).

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сійейті» (код ЄДРПОУ 39441455, Україна, 4000, м. Суми, вул. Вільний Лужок, 6).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складання повного тексту ухвали шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до цього суду. У разі, якщо ухвала не буде оскаржена в апеляційному порядку учасниками справи, вона набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

У разі подання апеляційної скарги ухвала суду набирає законної сили після перегляду справи судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали складено 09 червня 2022 року.

Суддя Немировська О.В

Дата ухвалення рішення 05.06.2022
Оприлюднено 22.06.2022

Судовий реєстр по справі 824/293/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.12.2022 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 24.11.2022 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 24.11.2022 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 21.10.2022 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 03.10.2022 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Постанова від 29.09.2022 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Постанова від 29.09.2022 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 31.08.2022 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 14.08.2022 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 08.08.2022 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 05.06.2022 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 13.12.2021 Київський апеляційний суд Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 824/293/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону