ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СУДОВИЙ НАКАЗ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СУДОВИЙ НАКАЗ

"24" червня 2022 р.м. Одеса Справа № 916/1261/22Господарський суд Одеської області у складі судді Цісельського О.В., розглянувши заяву (вх. № 1308/22 від 21.06.2022) Приватного акціонерного товариства «Промислові Регіони» (49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, № 11, кв. 3, код ЄДРПОУ 30720390) про видачу судового наказу до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест» (57440, Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Калинівка, вул. Центральна, № 1, код ЄДРПОУ 41107067) про стягнення 174000,00 грн.

ВСТАНОВИВ:

21.06.2022 року до Господарського суду Одеської області надійшла заява Приватного акціонерного товариства «Промислові Регіони» про видачу судового наказу про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест» (боржника) заборгованості за договором про надання транспортно-експедиційних послуг № 10/01-22ПР-5 від 10.01.2022 в сумі 174000,00 грн. та судового збору в сумі 248,10 грн. Заяву обґрунтовано невиконанням Товариством з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест» умов вказаного договору в частині повної та своєчасної оплати за надані послуги в сумі 174000,00 грн.

Положеннями п.п. 1.1, 1.2 договору від 10.01.2022 сторони передбачили, що даним договором регулюються взаємовідносини, що виникають між замовником та перевізником під час здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом. Перевізник бере на себе зобов`язання отримувати ввірений йому для перевезення вантаж транспортним засобом доставляти його до пункту призначення і видавати уповноваженій на одержання вантажу особі, а замовник зобов`язується своєчасно оплачувати послуги перевізника.

Згідно п.п. 4.1, 4.2 договору від 10.01.2022 об`єм перевезень та загальна вартість послуг за договором визначається у заявці і сплачується замовником перевізнику шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок перевізника. Розрахунок замовником перевізнику здійснюється на підставі скан-копій рахунків, наданих перевізником електронним зв`язком до вивантаження вантажу, якщо інше не вказано в заявці. По факту виконаних робіт складаються акти приймання-передачі наданих-послуг по договору на виконання транспортних перевезень, якщо інше не зазначено в заявці.

В п. 4.3 договору від 10.01.2022 передбачено, що датою платежу вважається дата зарахування коштів на рахунок перевізника.

За умовами п. 4.4 договору від 10.01.2022 загальна вартість послуг по перевезенню вантажів, фактично виконаних перевізником за цим договором, по кожній окремій заявці фіксується сторонами в акті приймання-передачі наданих послуг.

Відповідно до п. 4.5 договору від 10.01.2022 ціна договору складається з вартості послуг, вказаних в усіх заявках/актах приймання-передачі наданих послуг.

Пунктом 4.6 договору від 10.01.2022 визначено, що первинним документом, що підтверджує факт надання послуги є товарно-транспортна накладна з підписом вантажовідправника, перевізника та вантажоотримувача та/або акт приймання-передачі наданих послуг з підписом замовника та перевізника в оригіналі або надіслані скан-копії на електронну адресу перевізника.

Приймання-передача наданих послуг здійснюється шляхом підписання уповноваженими особами сторін акту приймання-передачі наданих послуг, що надається перевізником замовнику (п. 5.1 договору від 10.01.2022).

Положеннями п. 5.3 договору від 10.01.2022 сторони передбачили, що замовник зобов`язаний підписати акт приймання-передачі наданих послуг протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту передачі його перевізником. У випадку не повернення або повернення даного акту без підпису замовника, акт вважається прийнятим без зауважень.

Згідно п. 8.1 договору від 10.01.2022 останній набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2022.

В п.п. 9.1, 9.2 договору від 10.01.2022 передбачено, що усі спори, які можуть виникнути стосовно даного договору чи з його приводу, сторони будуть прагнути вирішити шляхом переговорів. У випадку, коли сторони не прийдуть до взаємної згоди, спір буде розглядатися в господарському суді.

Так, за ствердженнями заявника, 26 травня 2022 року ним відповідно до умов договору виконано свої обов`язки, а саме здійснено перевезення наступних вантажів:

- комбайна John Deere 9660 WTS 39070 ВЕ та комбайна John Deere 9670 STS 05344 ВТ за маршрутом: м. Нова Одеса Миколаївської області до с. Біла Криниця Рівненської області, що підтверджується копіями товарно-транспортної накладної № 27 від 24.05.2022, товарно-транспортної накладної № 28 від 24.05.2022, акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 0У-0000163 від 26.05.2022 та виставленим рахунком-фактурою № СФ-0000120 від 26.05.2022 на суму 174000,00 грн.

Також на підтвердження наведених в заяві обставин заявником надано засвідчені копії договору про надання транспортно-експедиційних послуг № 10/01-22ПР-5 від 10.01.2022, рахунку-фактури № СФ-0000120 від 26.05.2022, акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000163, товарно-транспортних накладних № 27 від 24.05.2022, № 28 від 24.05.2022.

Згідно ст. 147 ГПК України судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 148 цього Кодексу. Із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги. Заявником та боржником в наказному провадженні можуть бути юридичні особи та фізичні особи - підприємці. Судовий наказ підлягає виконанню за правилами, встановленими законом для виконання судових рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 148 ГПК України, судовий наказ може бути видано тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в т.ч. електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 155 ГПК України під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті.

Розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства «Промислові Регіони» про видачу судового наказу про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест» заборгованості за договором про надання транспортно-експедиційних послуг № 10/01-22ПР-5 від 10.01.2022 в сумі 174000,00 грн., суд не встановив передбачених ст. 152 ГПК України підстав для відмови у видачі судового наказу.

Враховуючи викладене, а також положення ст. ст. 11, 16, 525, 526, 530, 901 Цивільного Кодексу України, ст. ст. 6, 7, 20, 175, 193, 198 Господарського кодексу України, суд дійшов висновку, що заявлені вимоги щодо стягнення суми заборгованості за надані послуги за договором про надання транспортно-експедиційних послуг № 10/01-22ПР-5 від 10.01.2022 підлягають задоволенню.

При цьому відповідно до статті 149 Господарського процесуального кодексу України заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом для подання позовної заяви.

Згідно із частиною сьомою статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р. № 1402-VIII у разі неможливості здійснення правосуддя судом з об`єктивних причин під час воєнного або надзвичайного стану, у зв`язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами може бути змінено територіальну підсудність судових справ, що розглядаються в такому суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, що ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду, шляхом її передачі до суду, який найбільш територіальне наближений до суду, який не може здійснювати правосуддя, або іншого визначеного суду. У разі неможливості здійснення Вищою радою правосуддя такого повноваження воно здійснюється за розпорядженням Голови Верховного Суду. Відповідне рішення є також підставою для передачі усіх справ, які перебували на розгляді суду, територіальна підсудність якого змінюється.

Так, Верховний Суд розпорядженням від 22.03.2022 № 12/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ Господарського суду Миколаївської області на Господарський суд Одеської області.

Керуючись ст.ст. 147, 148, 154, 155, 159 Господарського процесуального кодексу України, суд-

НАКАЗАВ:

1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест» (57440, Миколаївська область, Березанський район, с. Калинівка, вул. Центральна, буд. 1; код ЄДРПОУ 41107067) на користь Приватного акціонерного товариства «Промислові регіони» (49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, буд. 11, кв. 3; код ЄДРПОУ 41099127) заборгованість за договором про надання транспортно-експедиційних послуг № 10/01-22ПР-5 від 10.01.2022 в сумі 174000 (сто сімдесят чотири тисячі) грн. 00 коп., витрати по сплаті судового збору в сумі 248 (двісті сорок вісім) грн. 10 коп.

Стягувач: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" (49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, буд. 11, кв. 3; код ЄДРПОУ 41099127).

Боржник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕНЬ АГРО ІНВЕСТ" (57440, Миколаївська область, Березанський район, с. Калинівка, вул. Центральна, буд. 1; код ЄДРПОУ 41107067).

2. Копію судового наказу, копію заяви стягувача про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами, надіслати боржнику.

3. Судовий наказ після набрання ним законної сили видати стягувачу.

4. Повідомити боржника, що:

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.157 ГПК України боржник має право протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі.

Згідно з ч.1 ст.159 ГПК України у разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п`яти днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили.

Дата набрання судовим наказом законної сили: ______________________________.

Строк пред`явлення судового наказу до виконання: __________________________.

Дата видачі судового наказу стягувачу: _____________________________________.

Суддя Цісельський Олег Володимирович

Дата ухвалення рішення 23.06.2022
Оприлюднено 03.07.2022

Судовий реєстр по справі 916/1261/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.08.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Судовий наказ від 23.06.2022 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/1261/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону