Ухвала
від 22.06.2022 по справі 908/3468/13
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

23 червня 2022 року

м. Київ

Справа № 908/3468/13

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду

Банаська О. О. - головуючого, Картере В. І., Пєскова В. Г.

за участю секретаря судового засідання Солоненко А. В.

за участю представників:

скаржника ОСОБА_1 (особисто)

скаржника ОСОБА_1 : Погрібна С. О. (в режимі відеоконференції)

Публічного акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро": Борейко Н. О. (в режимі відеоконференції)

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ОСОБА_1

на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.01.2022

у складі колегії суддів: Паруснікова Ю. Б., Білецької Л. М., Верхогляд Т. А.

у справі за позовом ОСОБА_1

до

1. Публічного акціонерного товариства "Запорізький сталепрокатний завод"

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест"

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи"

4. Публічного акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро"

5. Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький Емальпосуд"

про визнання недійсним договору застави від 05.05.2008 № 050508-Z (із змінами та доповненнями), укладеного між ПАТ "Запорізький сталепрокатний завод" і ПАТ "Банк Кредит Дніпро", права вимоги по якому передано ТОВ "Енергомаш-Інвест" відповідно до договору про відступлення прав вимоги від 25.07.2013 № 2507/1

в межах справи № 908/3468/13

про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Запорізький сталепрокатний завод"

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду перебуває справа № 908/3468/13 за касаційною скаргою ОСОБА_1 на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.01.2022, розгляд якої ухвалою від 09.06.2022 призначено на 23.06.2022.

У судове засідання з`явились: скаржник ОСОБА_1 (особисто та його представник в режимі відеоконференції), представник Публічного акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" (в режимі відеоконференції).

Судом при перевірці явки в судове засідання учасників справи з`ясовано, що ухвалою від 09.06.2022 задоволено клопотання ОСОБА_2 про участь у наступному судовому засіданні в режимі відеоконференції із забезпеченням його проведення в приміщенні Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу.

Однак, станом на 23.06.2022 в Дзержинському районному суду міста Кривого Рогу відсутній доступ до мережі Інтернет, що унеможливило проведення судового засідання в режимі відеоконференції за участю ОСОБА_2 в приміщенні зазначеного суду.

Відповідно до частини першої статті 216 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

Крім того під час підготовки справи до розгляду судом встановлено наявність ухвали Верховного Суду від 19.05.2022 у справі № 522/22473/15-ц про передачу зазначеної справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду з проблематики правозастосування, яка пов`язана із правовідносинами у справі № 908/3468/13 (щодо права учасника/акціонера оскаржувати договори товариства).

Станом на момент проведення судового засідання 23.06.2022 інформація щодо прийняття процесуальних рішень Великою Палатою Верховного Суду у справі № 522/22473/15-ц відсутня.

Ураховуючи викладене, відповідно до приписів статті 216 ГПК України, враховуючи завдання господарського судочинства, особливості конкретних обставин справи, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду вважає за доцільне відкласти розгляд касаційної скарги.

Одночасно, представниками скаржника ОСОБА_1 Погрібною С. О. та Публічного акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" заявлено усні клопотання про участь у наступному судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів зв`язку

Відповідно до приписів статті 197 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою. Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів). Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п`ять днів до відповідного судового засідання.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією України.

Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21 затверджено Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, які набули чинності 05.10.2021 (далі - Положення).

Положення визначає порядок функціонування в судах та органах системи правосуддя окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі - ЄСІТС), зокрема підсистем "Електронний кабінет", "Електронний суд" та підсистеми відеоконференцзв`язку; порядок вчинення процесуальних дій в електронній формі з використанням таких підсистем; особливості використання в судах та органах системи правосуддя іншого програмного забезпечення в перехідний період до початку функціонування ЄСІТС у складі всіх підсистем (модулів).

Підсистема відеоконференцзв`язку забезпечує учасникам справи можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, зокрема поза межами приміщення суду за допомогою свого Електронного кабінету та власних технічних засобів.

Інструкція користувача підсистеми відеоконференцзв`язку розробляється адміністратором ЄСІТС та розміщується на вебсторінці технічної підтримки користувачів ЄСІТС за вебадресою https://wiki.court.gov.ua.

За наявності в суді технічної можливості учасник справи у порядку, встановленому процесуальним законом, може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів. Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції учасник справи повинен попередньо зареєструватися в Електронному кабінеті. Учасник справи також повинен перевірити наявні у нього власні технічні засоби на відповідність технічним вимогам, визначеним Інструкцією користувача підсистеми відеоконференцзв`язку, для роботи із системою відеоконференцзв`язку.

Враховуючи, що право на участь в розгляді своєї справи гарантоване Конвенцією, Конституцією України та ГПК України та з огляду на необхідність забезпечення балансу між правом сторони щодо участі у судовому засіданні та реалізацією ним процесуальних прав й забезпечення своєчасного розгляду господарської справи в розумні строки, з урахуванням запровадженого Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 воєнного стану в Україні, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання представників ОСОБА_1 Погрібної С. О., Публічного акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" про участь в судовому засіданні у справі № 908/3468/13 в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів зв`язку.

На підставі викладеного та керуючись статтями 197, 202, 234, 235, 314, 326 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи № 908/3468/13 за касаційною скаргою ОСОБА_1 на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.01.2022.

2. Розглянути касаційну скаргу ОСОБА_1 21 липня 2022 року о 11:00 у приміщенні Касаційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 в залі судових засідань № 330.

3. Довести до відома учасників справи, що явка їх представників в судове засідання не є обов`язковою.

4. Звернути увагу учасників справи на можливості розгляду справи за відсутності їх представників за наявними у справі матеріалами у разі подання відповідного клопотання.

5. Клопотання представника ОСОБА_1 Погрібної С. О. про участь в судовому засіданні у справі № 908/3468/13 в режимі відеоконференції задовольнити.

6. Клопотання представника Акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" про участь у судовому засіданні у справі № 908/3468/13 в режимі відеоконференції задовольнити.

7. Проведення судового засідання в режимі відеоконференції здійснити за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженої рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21.

8. Забезпечити участь учасникам справи в судовому засіданні у справі № 908/3468/13, призначеному на 21 липня 2022 року о 11:00 в режимі відеоконференції відповідно до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого Рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21.

9. Інформацію по справі № 908/3468/13, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за вебадресою: http://supreme.court.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Головуючий О. О. Банасько

Судді В.І. Картере

В. Г. Пєсков

Дата ухвалення рішення22.06.2022
Оприлюднено15.08.2022

Судовий реєстр по справі —908/3468/13

Постанова від 06.11.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Білоус В.В.

Ухвала від 28.11.2023

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

Ухвала від 26.11.2023

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

Ухвала від 20.11.2023

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 20.11.2023

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Чередко Антон Євгенович

Ухвала від 15.11.2023

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

Ухвала від 13.11.2023

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

Ухвала від 10.11.2023

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

Повістка від 09.11.2023

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

Ухвала від 09.11.2023

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Черкаський В.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні