ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________________

_______________________________________________________________

майдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,

e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 03499916

УХВАЛА

Від "30" червня 2022 р. м. Житомир Справа № 4/5007/33-Б/11 (906/763/21)

За заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Статус Дрім"

про визнання правочинів недійсними в межах справи №4/5007/33-Б/11 про визнання банкрутом ВАТ "Укрхміль"

Суддя Гнисюк С.Д.

Представники:

- від заявника: Андрушко І.П. - адвокат;

- від Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль": Коротка А.В. - ліквідатор (в режимі відеоконференції);

- за участю: Зименко Л.О. - прокурор;

- присутні: Кошліченко В.С. - ТОВ "Житом", дов. від 11.01.2022.

В провадженні Господарського суду Житомирської області знаходиться справа №4/5007/33-Б/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль".

В межах даної справи розглядається заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Статус Дрім" від 07.07.2021 про визнання правочинів та свідоцтва недійсними.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 05.05.2022 прийнято та призначено до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Житом" (в частині продовження строку підготовчого засідання на 60 днів); підготовче засідання з розгляду заяви відкладено; наступне підготовче засідання призначено на 30.06.2022; постановлено учасникам подати до суду відзиви на позовну заяву; копію відзивів надіслати на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Статус Дрім"; докази такого надіслання подати до суду; Товариству з обмеженою відповідальністю "Статус Дрім", до дати судового засідання, надати суду відповіді на відзиви; копії відповідей надіслати на адреси учасників провадження; докази надіслання надати суду.

На адресу Господарського суду Житомирської області, через загальний відділ, надійшли наступні документи:

- 24.05.2022 від приватного нотаріуса Сєтака В.Я. надійшов лист № 392/01-16 від 18.05.2022 згідно якого просить суд розгляд справи проводити без його участі. В розгляді даного спору покладається на розсуд суду;

- 09.06.2022 від Приватного підприємства "Гальчин-Агро" надійшла заява про відкладення розгляду справи у зв`язку з мобілізацією представників по справі Кравченка А.В. та Архіпова А.А.;

- 30.06.2022 ТОВ "Житом" надійшов відзив на позовну заяву, з додатком.

У підготовчому засіданні 30.06.2022 вирішувалось питання щодо наявності підстав для відкладення розгляду справи.

Представник ТОВ "Статус Дрім" та ліквідатор Коротка А.В. заперечили проти відкладення розгляду справи.

Прокурор в засіданні суду не заперечив проти відкладення.

Представник ТОВ "Житом" підтримав клопотання ПП "Гальчин-Агро" та просив суд задовольнити його.

Суд дослідив матеріали справи і встановив, що станом на 30.06.2022 Публічним акціонерним товариством "Банк інвестицій та заощаджень", Приватним підприємством "Гальчин-Агро", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , не надано суду відзиви на позовну заяву.

ТОВ "Житом" надано суду відзив на позовну заяву до якого додано квитанцію про направлення його на адресу ТОВ "Статус Дрім" 29.06.2022.

В засіданні суду 30.06.2022 представником ТОВ "Статус Дрім" було отримано примірник відзиву.

Отже, Товариству з обмеженою відповідальністю "Статус Дрім", до дати судового засідання, необхідно надати суду відповідь на відзив, копію якого надіслати на адресу ТОВ "Житом".

Крім того, в засіданні суду 30.06.2022 розглядалась заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Житом" (в частині продовження строку підготовчого засідання на 60 днів).

Представник ТОВ "Статус Дрім" Андрушко І.П. та ліквідатор банкрута Коротка А.В. в засіданні суду 30.06.2022 заперечили проти продовження строку підготовчого засідання. Вважають, що процесуальні підстави для продовження відсутні.

В засіданні суду 30.06.2022 встановлено, що ухвалою Господарського суду Житомирської області 05.05.2022 постановлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Житом", до дати наступного засідання, надати суду нормативно-правове обґрунтування підстав для можливості продовження строку підготовчого засідання на 60 днів.

ТОВ "Житом" станом на 30.06.2022 не надано суду нормативно-правове обґрунтування підстав для можливості продовження строку підготовчого засідання на 60 днів.

З огляду за зазначене заява підлягає відкладенню.

Решта представників учасників провадження у справі, для участі в судовому 30.06.2022 засіданні не з`явились.

Клопотань про розгляд справи без їх участі до суду не надходило.

Крім того, слід зазначити про наступне.

Указом Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 17.05.2022 №341/2022, у зв`язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 годин 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Згідно з частиною 3 статті 2 Господарського процесуального кодексу України, основними засадами (принципами) господарського судочинства є, зокрема, розумність строків розгляду справи судом.

Відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Європейський суд з прав людини зазначає, що тривалість розгляду справи повинно відповідати розумним строкам. Таку розумність треба оцінювати у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (рішення Європейського суду з прав людини від 12 березня 2009 року у справі "Вергельський проти України" (Vergelskyy v. Ukraine, заява № 19312/06).

Такими критеріями наразі є триваюча широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України.

Відповідно до п.5 Рекомендації Ради суддів України щодо роботи судів в умовах воєнного стану, судам рекомендується по можливості відкладати розгляд справ (за винятком невідкладних судових розглядів) та знімати їх з розгляду, зважати на те, що велика кількість учасників судових процесів не завжди мають змогу подати заяву про відкладення розгляду справи через задіяння до функціонування критичної інфраструктури, вступ до лав Збройних сил України, територіальної оборони, добровольчих воєнних формувань та інших форм протидії збройної агресії проти України, або не можуть прибути в суд у зв`язку з небезпекою для життя.

Справи, які не є невідкладними, розглядати лише за наявності письмової згоди на це усіх учасників судового провадження.

Наразі від учасників провадження у справі не надходило клопотань щодо можливості розгляду справи без їх участі.

Враховуючи викладене, з метою надання сторонам можливості реалізувати принцип змагальності, рівності усіх учасників процесу перед законом та судом, забезпечення участі представників у судовому засіданні та надання додаткових доказів в обгрунтування заперечень, а також з метою всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи, оцінки та дослідження доказів, керуючись реальною поточною обстановкою в країні, Господарський суд Житомирської області вважає за необхідне розгляд справи у підготовчому засіданні відкласти.

Керуючись ст.ст. 2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 12, 20, 177, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Житомирської області, -

УХВАЛИВ:

1. Підготовче засідання з розгляду заяви відкласти.

2. Відкласти розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Житом" (в частині продовження строку підготовчого засідання на 60 днів).

3. Наступне підготовче засідання призначити на "14" липня 2022 р. о 10:30 в приміщенні Господарського суду Житомирської області, зала судових засідань №731.

4. Публічному акціонерному товариству "Банк інвестицій та заощаджень", Приватному підприємству "Гальчин-Агро", ОСОБА_1, ОСОБА_2 , приватному нотаріусу Сєтаку В.Я., до дати наступного підготовчого засідання, подати до суду відзиви на позовну заяву; копію відзивів надіслати на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Статус Дрім"; докази такого надіслання подати до суду.

5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Статус Дрім", до дати судового засідання, надати суду відповіді на відзиви; копії відповідей надіслати на адреси учасників провадження; докази надіслання надати суду.

6. Інші учасники провадження у справі можуть подати до суду письмові пояснення на заяву та відзиви, з урахуванням положень статті 168 Господарського процесуального кодексу України.

7. Товариству з обмеженою відповідальністю "Житом", до дати наступного засідання, надати суду нормативно-правове обґрунтування підстав для можливості продовження строку підготовчого засідання на 60 днів.

Рекомендувати учасникам провадження у справі, у випадку відсутності заперечень, надати суду письмову згоду про можливість розгляду справи без їх участі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та оскарженню не підлягає.

Суддя Гнисюк С.Д.

Дата ухвалення рішення 29.06.2022
Оприлюднено 11.07.2022

Судовий реєстр по справі 4/5007/33-б/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.09.2022 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.09.2022 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.08.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 28.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 28.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 17.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 13.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 06.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 29.06.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.05.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.05.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.05.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.05.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.05.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 25.04.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 25.04.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 20.04.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.04.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 06.04.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4/5007/33-б/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону