ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 26/72/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

07.07.2022 Справа № 908/3150/21

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Юлдашева Олексія Олексійовича, розглянувши матеріали господарської справи

кредитори 1/ Товариство з обмеженою відповідальністю Завод газоочисного обладнання, код ЄДРПОУ 32027814 (69106, м. Запоріжжя, вул. Скворцова, 247)

2/ Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Запорізькій області

3/ Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

4/ Комунальне підприємство Управління капітального будівництва

5/ Головне управління ДПС у Запорізькій області

6/ Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Новокузнецька-57

7/ Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами СТАНДАРТ ІНВЕСТ

8/ Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк Індустріалбанк

9/ Товариство з обмеженою відповідальністю Запорізька будівельна компанія РАССВЕТ

10/ ОСОБА_1

11/ Товариство з обмеженою відповідальністю Чернігівський ДБК

12/ Товариство з обмеженою відповідальністю Запорізький домобудівний комбінат

13/ Акціонерне товариство РАССВЕТ

14/ Товариство з обмеженою відповідальністю Інвестиційна будівельна компанія РАССВЕТ

15/ Публічне акціонерне товариство Запоріжжяобленерго

16/ Товариство з обмеженою відповідальністю Вільна енергетична компанія ПАЛІВЕНЕРГО

боржник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК", код ЄДРПОУ 30616508 (69019, м. Запоріжжя, вул. Олександра Пивоварова, 4)

Розпорядник майна боржника Пархоменко Т.В.

Представники сторін не з`явились

УСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 30.11.2021р., зокрема, відкрито провадження у справі № 908/3150/21 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, та процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Пархоменко Т.В. Попереднє засідання суду призначено на 25.01.2022 о 10-30.

На офіційному веб-порталі судової влади України здійснено публікацію повідомлення за № 67748 від 01.12.2021р.

Ухвалою суду від 25.01.2022 визнано грошові вимоги заявлених кредиторів, та визначено подальші строки ведення справи. Цією ж ухвалою призначено підсумкове засідання на 10.03.2022 о 10-00.

Ухвалою суду від 10.03.2022 підсумкове засідання відкладено на 31.03.2022 о 09-45.

Ухвалою суду від 31.03.2022 підсумкове засідання відкладено на 10.05.2022 о 10-00.

Ухвалою від 10.05.2022 підсумкове засідання відкладено на 07.06.2022 об 11-30.

Ухвалою від 07.06.2022 підсумкове засідання відкладено на 07.07.2022 о 12-00.

У зв`язку із неявкою сторін фіксація судового засідання аудиозаписом не здійснювалася.

05.07.2022 до суду надійшло клопотання розпорядника майна боржника про відкладення судового засідання, яке приймається судом до уваги.

До суду 20.06.2022 надійшла заява Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк Індустріалбанк про внесення змін до реєстру вимог кредиторів, яка приймається судом до розгляду. У своїй заяві заявник просить суд внести наступні зміни до реєстру вимог кредиторів:

-визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк Індустріалбанк у розмірі 1 791 418,79 грн, з яких: 1 786 878,79 грн основного боргу з четвертою чергою задоволення та 4 540,00 грн судового збору з першою чергою задоволення;

-визнати грошові вимоги Акціонерного товариства РАССВЕТ у розмірі 15 368 446,44 грн з четвертою чергою задоволення.

Розглянувши подану заяву, суд зазначає про наступне.

Як зазначалось вище ухвалою суду від 25.01.2022 визнано грошові вимоги заявлених кредиторів, у т.ч.: Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк Індустріалбанк у розмірі 17 159 865,22 грн, з яких: 17 155 325,22 основного боргу з четвертою чергою задоволення, та 4 540,00 грн судового збору з першою чергою задоволення; Акціонерного товариства РАССВЕТ у розмірі 136 006,89 грн, з яких: 131 466,89 грн основного боргу з четвертою чергою задоволення, та 4 540, 00 грн судового збору з першою чергою задоволення.

21.10.2019 введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства, яким передбачено, що з дня введення його в дію подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство.

У відповідності до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства забезпечені кредитори кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника.

Відповідно до статті 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна. За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів, тощо.

Зі змісту статті 45 КУзПБ, вбачається, що після розгляду грошових вимог конкурсних кредиторів ведення такого реєстру та внесення до нього змін покладається на розпорядника майном (керуючого санацією, ліквідатора). Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленому цим Кодексом, такі кредитори є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів; за результатами розгляду заяв кредиторів, поданих після закінчення строку, встановленого для їх подання, господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів. Ухвала господарського суду є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів.

Згідно зі статтею 47 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий веде реєстр вимог кредиторів.

Таким чином, законодавцем по-іншому врегульовано процедуру ведення реєстру та внесення до нього змін за КУзПБ у порівнянні із Законом про банкрутство.

Відповідно до запровадженої процедури немає необхідності у прийнятті судового рішення саме про внесення змін до реєстру вимог кредиторів за наслідком розгляду поточних, заставних чи інших вимог (по заробітній платі), які визнані ухвалою суду про розгляд вимог цього кредитора. Розпорядник майна (ліквідатор) повинен виконати цю ухвалу та внести до реєстру вимог кредиторів такі вимоги, за винятком наявності спору щодо черговості чи розміру вимог окремого кредитора, який має розглядатися судом і тільки після завершення розгляду спірних вимог такі вимоги вносяться до реєстру арбітражним керуючим.

Вказана правова позиція узгоджується з приписами постанови Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.07.2020 у справі №910/26972/14.

Згідно п.1 Розділу III Вимог до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затверджених Наказом Міністерства Юстиції України №2778/5 від 17.08.2020 арбітражний керуючий починає ведення Реєстру за результатами попереднього засідання господарського суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність). Підставою для внесення відомостей до Реєстру є ухвала (постанова) господарського суду або інформація, отримана під час провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) (списання або прощення боргів, задоволення вимог кредиторів, зміна відомостей про кредитора тощо).

У випадку повного погашення вимог кредитора або відмови кредитора від вимог у графі Примітки відповідного запису Реєстру робиться відмітка про повне погашення або про виключення вимог кредитора із зазначенням дати та підстав погашення чи виключення (п.14 зазначено розділу).

Так, арбітражним керуючим ведеться облік погашених та непогашених кредиторських вимог.

З огляду на зазначене, саме на арбітражного керуючого (розпорядника майна, ліквідатора) покладено обов`язок щодо внесення змін до реєстру вимог кредиторів, нормами Кодексу України з процедур банкрутства не передбачено затвердження відповідних змін судом.

Таким чином, заява Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк Індустріалбанк залишається судом без задоволення.

24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.

В Указі Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зазначається: «У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:

1. Ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

2. Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, Командуванню об`єднаних сил Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

3. У зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 34, 38, 39, 41 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"».

Воєнний стан в Україні з 26 березня 2022 року продовжено ще на 30 діб.

21 квітня 2022 на засіданні Верховної Ради України було ухвалено Закон про затвердження Указу Президента України від 18 квітня 2022 № 259 Про продовження строку дії воєнного стану в Україні. Цим Указом передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року на 30 діб.

Указом Президента України від 17.05.2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30хвилин 25.05.2022 строком на 90 діб.

Крім того, Верховним Судом 04.03.2022 оприлюднено роз`яснення про особливості здійснення правосуддя на території, на якій введено воєнний стан.

Верховний Суд зазначає, що навіть в умовах воєнного стану конституційне право людини на судовий захист не може бути обмеженим.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» правосуддя на території, на якій уведено воєнний стан, здійснюється лише судами. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється.

У разі загрози життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду, працівників апарату суду, суддів оперативно прийматимуться рішення про тимчасове зупинення здійснення судочинства певним судом.

Справи, які не є невідкладними, розглядатимуться лише за наявності письмової згоди на це всіх учасників судового провадження.

Не можуть бути відкладеними судові засідання, на яких має розглядатися питання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З метою забезпечення безпеки учасників судових процесів і відвідувачів судів припиняється проведення особистого прийому громадян керівництвом суду й обмежується допуск у судові засідання осіб, які не є учасниками судових засідань.

Якщо суд не припинив здійснювати судочинство, учасники судових процесів мають можливість подати заяву про відкладення розгляду справ у зв`язку з воєнними діями та/або про розгляд справ у режимі відеоконференції за допомогою будь-яких технічних засобів, зокрема власних.

Варто також ураховувати, що запровадження воєнного стану на певній території є поважною причиною для поновлення процесуальних строків.

Суд визнає причини неявки представників сторін поважними, розгляд справи необхідно відкласти.

Керуючись ст.ст. 2, 45-47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк Індустріалбанк про внесення змін до реєстру вимог кредиторів залишити без задоволення.

Відкласти підсумкове засідання на 09.08.2022р. о 10-30.

Засідання суду відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4.

Копії ухвали надіслати учасникам судового процесу.

Ухвала набирає законної сили у день її винесення -07.07.22.

Ухвалу складено-13.07.22.

Суддя О.О. Юлдашев

Дата ухвалення рішення 06.07.2022
Оприлюднено 15.07.2022

Судовий реєстр по справі 908/3150/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.10.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 04.10.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 19.09.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Рішення від 29.08.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 10.08.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 08.08.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 03.08.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 10.07.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.07.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 26.06.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.06.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 09.05.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 09.05.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 13.04.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 11.04.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 30.03.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 30.03.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 09.03.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 09.03.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/3150/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону