КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

20 липня 2022 року

м. Київ

Справа № 908/3468/13

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду

Банаська О. О. - головуючого, Білоуса В. В., Пєскова В. Г.

розглянув без виклику учасників справи клопотання ОСОБА_1

про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції

при розгляді касаційної скарги ОСОБА_2

на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.01.2022

у складі колегії суддів: Паруснікова Ю. Б., Білецької Л. М., Верхогляд Т. А.

у справі за позовом ОСОБА_2

до

1. Публічного акціонерного товариства "Запорізький сталепрокатний завод"

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест"

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи"

4. Публічного акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро"

5. Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький Емальпосуд"

про визнання недійсним договору застави від 05.05.2008 № 050508-Z (із змінами та доповненнями), укладеного між ПАТ "Запорізький сталепрокатний завод" і ПАТ "Банк Кредит Дніпро", права вимоги по якому передано ТОВ "Енергомаш-Інвест" відповідно до договору про відступлення прав вимоги від 25.07.2013 № 2507/1

в межах справи № 908/3468/13

про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Запорізький сталепрокатний завод"

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду перебуває справа № 908/3468/13 за касаційною скаргою ОСОБА_2 на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.01.2022, розгляд якої ухвалою від 23.06.2022 відкладено на 21.07.2022.

07.07.2022 на електронну адресу Верховного Суду від представника Концерну "Міські теплові мережі" надійшло клопотання про можливість розгляду справи за відсутності представника.

11.07.2022 до Верховного Суду від ОСОБА_1 в системі "Електронний суд" надійшло клопотання про участь 21.07.2022 у судовому засіданні у справі № 908/3468/13 в режимі відеконференції із забезпеченням його проведення у приміщенні Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу.

У зв`язку з перебуванням судді Білоуса В. В. у відпустці, автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 908/3468/13 визначено колегію суддів Верховного Суду: Банасько О. О. (головуючий), Білоус В. В., Пєсков В. Г., що підтверджується протоколом передачі судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) раніше визначеному складу суду від 19.07.2022.

З огляду на вказане, справа № 908/3468/13 за касаційною скаргою ОСОБА_2 на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.01.2022 підлягає прийняттю до провадження та розгляду новим складом суду.

Розглянувши заяву ОСОБА_1 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції колегія суддів зазначає таке.

Відповідно до частин першої та восьмої статті 197 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою. У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду в обов`язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п`ять днів до відповідного судового засідання.

З метою дотримання прав всіх учасників справи, у тому числі на участь у судовому засіданні, колегія суддів Верховного Суду вважає за необхідне задовольнити клопотання ОСОБА_1 про участь 21.07.2022 у судовому засіданні у справі № 908/3468/13 в режимі відеконференції та визначити Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу відповідальним за його проведення.

Розглянувши клопотання представника Концерну "Міські теплові мережі" про можливість розгляду справи за відсутності представника, яке надійшло на електронну адресу без кваліфікованого електронного підпису, що підтверджується довідкою Верховного Суду від 07.07.2022 № 29, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до статті 169 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення визначено в частині другій статті 170 ГПК України згідно якої письмові заява, клопотання чи заперечення підписуються заявником чи його представником.

За приписами частини восьмої статті 42 ГПК України якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним підписом учасника справи (його представника).

Відповідно до статті 7 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов`язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Частина четверта статті 18 Закону України "Про електронні довірчі послуги" передбачає, що саме кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису. Вказаний Закон визначає кваліфікований електронний підпис як удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, який видається кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом і відповідає вимогам цього Закону.

Відтак, документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо), які подаються до суду шляхом їх направлення на електронну адресу суду, долучаються до матеріалів справи та розглядаються судом, у разі їх підписання уповноваженою особою з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису.

Суд зазначає, що клопотання представника Концерну "Міські теплові мережі", яке надійшло на електронну адресу Верховного Суду, не містить кваліфікованого електронного підпису, що унеможливлює ідентифікацію особи, яка подала це клопотання.

Згідно з частиною четвертою статті 170 ГПК України суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику без розгляду.

З урахуванням наведеного вище Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду доходить висновку про повернення клопотання Концерну "Міські теплові мережі", яке надійшло на електронну адресу суду без кваліфікованого електронного підпису.

На підставі викладеного та керуючись статтями 232, 234, 235, 301, 326 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду

УХВАЛИВ:

1. Прийняти справу № 908/3468/13 за касаційною скаргою ОСОБА_2 на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.01.2022.

2. Розглянути касаційну скаргу ОСОБА_2 у раніше визначену дату та час 21 липня 2022 року о 11:00 у приміщенні Касаційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 в залі судових засідань № 330.

3. Клопотання ОСОБА_1 про участь 21.07.2022 у судовому засіданні у справі № 908/3468/13 в режимі відеконференції задовольнити.

4. Доручити Дзержинському районному суду міста Кривого Рогу забезпечити проведення відеоконференції 21 липня 2022 року о 11:00 у приміщенні залу "Свідок" цього суду.

5. Зобов`язати уповноважену особу Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу до початку розгляду справи в режимі відеоконференції здійснити перевірку повноважень представників учасника справи.

6. Копію ухвали з метою забезпечення своєчасного проведення відеоконференції надіслати на електронні адреси Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу (inbox@dg.dp.court.gov.ua) та ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

7. Клопотання представника Концерну "Міські теплові мережі" про можливість розгляду справи за відсутності представника, яке не містить кваліфікованого електронного підпису повернути заявнику без розгляду.

8. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за вебадресою: https://supreme.court.gov.ua/supreme/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Головуючий О. О. Банасько

Судді В. В. Білоус

В. Г. Пєсков

Дата ухвалення рішення 20.07.2022
Оприлюднено 21.07.2022

Судовий реєстр по справі 908/3468/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.11.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 03.11.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 03.11.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 03.11.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 03.11.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 02.11.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 01.11.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 01.11.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.10.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.10.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 20.07.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 20.07.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 22.06.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 20.06.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 20.06.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 20.06.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 08.06.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 06.06.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 02.06.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 02.06.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/3468/13

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону