КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

РІШЕННЯ

_____________________________________________________________________________________________________________________

Справа № 947/12409/22

Провадження № 2-о/947/217/22

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

21.07.2022 року

Київський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Куриленко О.М.

за участю секретаря Баранової Ю.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку окремого провадження цивільну справу за спільною заявою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про розірвання шлюбу за заявою подружжя,

ВСТАНОВИВ :

21червня 2022року заявникизвернулись досуду ззаявою,в якійпросять:розірвати шлюбміж ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,зареєстрований 09грудня 2014року уВідділі державноїреєстрації актівцивільного стануу Київськомурайоні реєстраційноїслужби Одеськогоміського управління юстиції,про щозроблений актовийзапис №2603.

Мотивуючи свої вимоги тим, що 09 грудня 2014 року між ними був укладений шлюб. В період даного шлюбу народився син ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Заявники вказують, що в останній рік між ними постійно виникали сварки, внаслідок того, що кожний має різні погляди на сімейне, спільне життя та ведення спільного господарства. Фактично шлюбні відносини між ними припинені та спільне господарство не ведеться. За таких обставин заявники вважають, що нормальні шлюбні відносини між ними не можуть бути поновлені.

Крім того, подружжям досягнуто згоди стосовно участі у вихованні та утриманні спільної дитини - ОСОБА_3 , та відповідно до нотаріально посвідченого договору, ОСОБА_3 залишається проживати з матір`ю, при цьому батько має право бачитись з ним в порядку, передбаченому зазначеним договором.

Ухвалою судді від 23.06.2022 року було відкрито провадження по справі та призначено судове засідання.

Особи, що беруть участь у справі, про час і місце судового розгляду сповіщені належним чином у порядку ст.ст. 128-130 ЦПК України.

У судове засідання заявники ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не з`явились, звернулись із заявами про розгляд справи у їх відсутність, заяву просили задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення заяви, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 293 ЦПК України окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Згідно частини 3 даної статті передбачено, що у порядку окремого провадження розглядаються також справи про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, за заявою будь-кого з подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя та інші справи у випадках, встановлених законом.

Статтею 109 СК України передбачено, що подружжя,яке маєдітей,має правоподати досуду заявупро розірванняшлюбу разоміз письмовимдоговором проте,з киміз нихбудуть проживатидіти,яку участьу забезпеченніумов їхньогожиття братиметой збатьків,хто будепроживати окремо,а такожпро умовиздійснення нимправа наособисте вихованнядітей. Договірміж подружжямпро розміраліментів надитину маєбути нотаріальнопосвідчений.У разіневиконання цьогодоговору аліментиможуть стягуватисяна підставівиконавчого написунотаріуса. Судпостановляє рішенняпро розірванняшлюбу,якщо будевстановлено,що заявапро розірванняшлюбу відповідаєдійсній волідружини тачоловіка іщо післярозірвання шлюбуне будутьпорушені їхніособисті тамайнові права,а такожправа їхніхдітей. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу.

В судовому засіданні встановлено, що 09 грудня 2014 року відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Київському районі реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, про що складно актовий запис № 2603.

В період даного шлюбу у сторін народився син ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується копією Свідоцтва про народження Серії НОМЕР_1 .

21 червня 2022 року між подружжям було укладено договір про визначення місця проживання дитини та участі батьків у її вихованні.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що заява підлягає задоволенню тому, що родина фактично розпалася і її відновлення неможливе за обставин, зазначених заявниками у заяві. Під час розгляду справи, судом також було встановлено, що у заявників відсутні які-небудь почуття між собою, їх шлюбний союз розпався та існує формально.

Згідно роз`яснень, які викладені у п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 11 від 27.12.2007 року "Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюбі, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя" проголошенаКонституцією Україниохорона сім"ї державою полягає, зокрема, в тому, що шлюб може бути розірвано в судовому порядку лише за умови, якщо встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечитиме інтересам одного з них чи інтересам їх дітей. Із цією метою суди повинні уникати формалізму при вирішення позовів про розірвання шлюбу, повно та всебічно з`ясовувати фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, враховувати наявність малолітньої дитини, дитини-інваліда та інші обставини життя подружжя, забезпечувати участь у судовому засіданні, як правило, обох сторін, вживати заходів до примирення подружжя.

Суд вважає, що подальше спільне життя чоловіка ОСОБА_1 , та жінки ОСОБА_2 , й збереження шлюбу суперечить їх інтересам, тому що сторони подружні відносини припинили й спільного господарства не ведуть, даний факт має істотне значення. Примирення між сторонами неможливе. Спорів з приводу розподілу спільного майна подружжя немає.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 112 СК України шлюб розривається, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них.

Таким чином, в ході розгляду справи, судом була перевірена наявність відповідних підстав для розірвання шлюбу і суд переконався у дійсному волевиявленні позивача.

Також судом враховується той факт, що один із членів сім`ї (чоловік чи жінка) або обоє мають право звернутися із заявою в суд про розірвання шлюбу (ч. 1 ст. 110 Сімейного кодексу України) й це право підлягає судовому захисту.

Відповідно до положень ст. 51 Конституції України, ч. 1 ст. 24 СК України шлюб ґрунтується на добровільній згоді жінки та чоловіка, та примушення жінки та чоловіка до шлюбу не допускається.

Згідно із положеннями ст. 18 ч. 2 п. 3, ст.ст. 51, 56 ч. 3, ст.110 ч. 1 СК України, дружина і чоловік мають рівне право на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок та уподобань, при цьому способом захисту сімейних прав та інтересів, у тому числі, є право на припинення шлюбних відносин шляхом пред`явлення до суду позову про розірвання шлюбу одним із подружжя.

Враховуючи викладене та задовольняючи позов про розірвання шлюбу, суд виходить з того, що добровільність шлюбу одна з основних його засад. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Збереження шлюбу можливе на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги та підтримки, тобто на тому, що є моральною основою шлюбу.

На підставі вище викладеного, суд вважає, що причини, що спонукають позивача наполягати на розірванні шлюбу, є обґрунтованими і подальше спільне життя подружжя та збереження шлюбу суперечило б їх інтересам.

Однією з причин припинення шлюбу є його розірвання. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду (ч. 3 ст. 105 СК України).

У відповідності до статті 113 Сімейного кодексу України особа, яка змінила своє прізвище у зв`язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 10, 206, 265, ЦПК України, ст. ст. 110, 111, 112, 113, 161, 180 СК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Заяву ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про розірвання шлюбу за заявою подружжя - задовольнити.

Розірвати шлюб між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований 09 грудня 2014 року у Відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Київському районі реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, актовий запис № 2603.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до апеляційного суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя Куриленко О. М.

Дата ухвалення рішення 21.07.2022
Оприлюднено 25.07.2022

Судовий реєстр по справі 947/12409/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 21.07.2022 Київський районний суд м. Одеси Цивільне
Ухвала від 22.06.2022 Київський районний суд м. Одеси Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 947/12409/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону