Рішення
від 20.07.2022 по справі 520/4366/22
ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Харківський окружний адміністративний суд 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків

20 липня 2022 р.№ 520/4366/22

Харківський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Полях Н.А., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи адміністративну справу за позовною заявою Головного управління ДПС у Харківській області (код ЄДРПОУ 43983495, вул. Пушкінська, буд. 46, м. Харків, 61057) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ГЛАВМАШ" (код ЄДРПОУ 32759608, вул. Волонтерська, буд. 60-А, кв. 36, м. Харків, 61098) про стягнення податкового боргу,-

В С Т А Н О В И В:

До Харківського окружного адміністративного суду звернувся позивач з адміністративним позовом, в якому просить суд:

- стягнути до бюджету України кошти у розмірі 1 019 567,09 гривень у рахунок погашення податкового боргу з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ГЛАВМАШ", податковий номер 32759608.

В обґрунтування позову зазначив, що відповідач внаслідок невиконання своїх податкових зобов`язань має податковий борг. Загальна сума боргу становить 1 019 567,09 гривень. Станом на момент подання зазначеного адміністративного позову податковий борг відповідачем не погашений. На підставі викладеного просив задовольнити адміністративний позов в повному обсязі.

Ухвалою Харківського окружного адміністративного суду було прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито спрощене провадження в адміністративній справі.

Сторони були належним чином повідомлення про відкриття провадження в адміністративній справі, що підтверджується повідомленнями про вручення поштових відправлень.

Керуючись приписами ст. ст. 171, 257, 258 КАС України, суд зазначає, що розгляд позовної заяви здійснюється за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 229 КАС України, оскільки розгляд справи здійснюється за відсутності учасників справи згідно із приписами ст. 258 КАС України, то фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, повно виконавши процесуальний обов`язок зі збору доказів, перевіривши доводи сторін добутими доказами, дослідивши зібрані по справі докази в їх сукупності, проаналізувавши зміст належних норм матеріального і процесуального права, які врегульовують спірні правовідносини, виходить з таких підстав та мотивів.

З матеріалів справи вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ГЛАВМАШ" (далі за текстом ТОВ "Торговий дім "ГЛАВМАШ") зареєстроване та перебуває в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за ідентифікаційним кодом 32759608.

ТОВ "Торговий дім "ГЛАВМАШ" має податковий борг у сумі 1 019 567,09 гривень з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) та з податку на прибуток підприємств.

Судом встановлено, що відповідач має податковий борг з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) в загальній сумі 557 480,98 грн., у т.ч. основний платіж 393 262, 23 грн., штрафні санкції 164 218,75 грн. Зазначена заборгованість у відповідача виникла внаслідок невиконання його податкових зобов`язань з:

-податкової декларації з податку на додану вартість № 9307693581 від 18.01.2019 р.

термін сплати 30.01.2019 у загальній сумі 294 296,00 грн. (сплата 119 891,23 грн.). Сума до стягнення складає 149 187, 23грн.;

-податкової декларації з податку на додану вартість №9129352179 від 18.06.2019р.

термін сплати 30.06.2019 у загальній сумі 38 932,00грн. Сума до стягнення складає 38 938,00грн.;

-податкової декларації з податку на додану вартість № 9273408363 від 16.11.2019 р.

термін сплати 30.11.2019 у загальній сумі 205143,00 грн. Сума до стягнення складає 205 143,00 грн.

Щодо неузгоджених грошових зобов`язань відповідача, то з матеріалів справи вбачається наявність податкового боргу відповідача, який виник на підставі:

-податкового повідомлення-рішення № 0005115805 від 28.01.2019 на загальну суму 12241,54 грн., прийнятого контролюючим органом внаслідок порушення відповідачем своїх податкових зобов`язань з податку на додану вартість;

-податкового повідомлення-рішення №0040625805 від 20.06.2019 року на загальну суму 56428,65грн., прийнятого контролюючим органом внаслідок порушення відповідачем своїх податкових зобов`язань з податку на додану вартість;

-податкового повідомлення-рішення №0040881815 від 25.03.2021 року на загальну суму 3174,06 грн., прийнятого контролюючим органом внаслідок порушення відповідачем своїх податкових зобов`язань з податку на додану вартість;

-податкового повідомлення-рішення №0241991815 від 08.11.2021 року на загальну суму 92374,50 грн., прийнятого контролюючим органом внаслідок порушення відповідачем своїх податкових зобов`язань з податку на додану вартість;

-податкового повідомлення-рішення №00054540728 від 20.04.2021 року на загальну суму 265392,00грн. з податку на прибуток приватних підприємств (Сплата 6761,87 грн.). Сума до стягнення складає 258630,13 грн.;

-податкового повідомлення-рішення №00054540728 від 20.04.2021 року на загальну суму 66348,00 грн. з податку на прибуток приватних підприємств. Сума до стягнення складає 66348,00 грн.;

-пеня (за податковим повідомленням-рішенням №00054540728 від 20.04.2021 року) у розмірі 137107,98 грн.

Податкові повідомлення - рішення не були предметом судового чи адміністративного оскарження, а тому сума податкового зобов`язання є узгодженою.

Відповідно до пп. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України, платники податків зобов`язані сплачувати податки та збори в строки та в розмірах, встановлених Податковим кодексом України та законами з питань митної справи, що повністю узгоджується з приписами ст. 19 Конституції України щодо обов`язку кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

У зв`язку з наявністю податкового боргу, відповідно до п. 59.1 ст. 59 Податкового кодексу України, контролюючим органом було складено та направлено на адресу відповідача податкову вимогу.

Судом встановлено, що відповідно до даних інтегрованої картки платника податків (зворотній бік) відповідач має податковий борг у сумі 1 019 567,09 гривень.

Податкова вимога є дійсною, в судовому порядку не оскаржувалась, не є скасованою, зміненою або відкликаною.

Відповідно до пп. 54.3.3 п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу України контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо, зокрема, згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов`язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган.

Згідно п. 57.3 ст. 57 ПК України у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов`язання платник податків зобов`язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

Відповідно до п. 59.5 ст. 59 Податкового кодексу України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Згідно п.п. 14.1.153, п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податкова вимога - письмова вимога органу державної податкової служби до платника податків щодо погашення суми податкового боргу.

Підпунктом 14.1.175, п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України визначено, що податковий борг сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Тобто, податкове зобов`язання платника податків, вважається узгодженим та набуло статусу податкового боргу.

Даних щодо сплати відповідачем податкової заборгованості у розмірі 1 019 567,09 гривень на дату розгляду справи суду не надані.

Згідно п. 16.1.4. ст. 16 Податкового кодексу України платник податків зобов`язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Підпунктом 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини. Судом встановлено, що відповідач має відкриті рахунки в банках.

Відповідно до п. 95.1 та п. 95.2 ст. 95 Податкового кодексу України, контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Згідно п.п. 95.3 ст. 95 Податкового кодексу України Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Згідно ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, в межах позовних вимог.

Згідно ч. 1 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 90 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні.

За таких обставин, розглянувши справу в межах заявлених позовних вимог, на підставі наданих доказів, суд вважає, що адміністративний позов є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Керуючись ст.ст. 8, 9, 10, 19, 72-77, 90, 139, 241-246, 250, 255, 257, 258, 262, 278, Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Головного управління ДПС у Харківській області (код ЄДРПОУ 43983495, вул. Пушкінська, буд. 46, м. Харків, 61057) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ГЛАВМАШ" (код ЄДРПОУ 32759608, вул. Волонтерська, буд. 60-А, кв. 36, м. Харків, 61098) про стягнення податкового боргу задовольнити.

Стягнути на користь Державного бюджету України з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ГЛАВМАШ" (код ЄДРПОУ 32759608, вул. Волонтерська, буд. 60-А, кв. 36, м. Харків, 61098) суму податкового боргу в загальному розмірі 1 019 567,09 грн. (один мільйон дев`ятнадцять тисяч п`ятсот шістдесят сім гривень дев`ять копійок) з усіх розрахункових рахунків у банках, обслуговуючих такого платника податків.

Рішення може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 20 липня 2022 року.

Суддя Н. А. Полях

Дата ухвалення рішення20.07.2022
Оприлюднено25.07.2022

Судовий реєстр по справі —520/4366/22

Рішення від 22.02.2022

Адміністративне

Харківський окружний адміністративний суд

Полях Н.А.

Ухвала від 21.02.2022

Адміністративне

Харківський окружний адміністративний суд

Полях Н.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні