ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________________

_______________________________________________________________

майдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,

e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 03499916

УХВАЛА

Від "28" липня 2022 р. м. Житомир Справа № 4/5007/33-Б/11

За заявою: Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області (м. Житомир)

До боржника: Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль"

про визнання банкрутом

Суддя Гнисюк С.Д.

Представники:

- від кредитора: Андрушко І.П. ТОВ «Статус Дрім» (в режимі відеоконференції);

- від боржника: Коротка А.В. ліквідатор (в режимі відеоконференції);

- за участю: Зименко Л.О. прокурор.

В провадженні Господарського суду Житомирської області знаходиться справа №4/5007/33-Б/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль".

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 21.09.2021,зокрема, призначено ліквідатором у справі №4/5007/33-Б/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" арбітражного керуючого Коротку Аллу Володимирівну.

14.07.2022 на електронну адресу Господарського суду Житомирської області, через загальний відділ, від ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. надійшло клопотання №46 від 12.07.2022 про оголошення в розшук транспортних засобів та накладення на них арештів.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 18.07.2022 клопотання прийнято та призначено до розгляду у судовому засіданні на 28.07.2022.

В засіданні суду 28.07.2022 розглядалось клопотання ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №46 від 12.07.2022 про оголошення в розшук транспортних засобів та накладення на них арештів.

Ліквідатор Коротка А.В. в засіданні суду 28.07.2022 клопотання підтримала та надала усні пояснення в його обгрунтування.

У присутніх в засіданні суду представників учасників провадження у справі про банкрутство запитань та заперечень щодо клопотання не було.

Дослідивши клопотання, заслухавши пояснення ліквідатора, суд встановив.

Відповідно до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс про банкрутство), ліквідатор - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури.

Згідно ст. 12 Кодексу про банкрутство, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу про банкрутство, під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

З моменту відкриття провадження у справі арешт майна боржника чи інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство (ч. 14 ст. 39 Кодексу про банкрутство).

Згідно ч.1 ст. 40 Кодексу про банкрутство, господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників справи чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів. Господарський суд за клопотанням розпорядника майна, кредиторів або з власної ініціативи може заборонити боржнику вчиняти без згоди арбітражного керуючого правочини, а також зобов`язати боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам, вчинити чи утриматися від вчинення певних дій або вжити інших заходів для збереження майна боржника (у тому числі шляхом позбавлення боржника права розпорядження його нерухомим майном або цінними паперами без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про банкрутство; накладення арешту на конкретне рухоме майно боржника), про що виноситься ухвала.

Відповідно до ст. 61 Кодексу про банкрутство, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом;

Згідно ст. 62 Кодексу про банкрутство, усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси.

Згідно листа Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Житомирській області вих. № 31/6-330 від 18.02.2022 отриманого на запит ліквідатора №33 від 08.02.2022 за ВАТ "Український концерн хмелярства "Укрхміль" зареєстровано 6 (шість) одиниць транспортних засобів, а саме:

- ИЖ 2717-230, 2003 року випуску, синього кольору, днз. НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 , свідоцтво РСА 268391 від 30.05.2006;

- ИЖ 2715, 1990 року випуску, синього кольору, днз. НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 , кузов № НОМЕР_6 , свідоцтво IOC 081160 від 29.03.1997;

- ГАЗ 3102, 1985 року випуску, чорного кольору, днз. НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 , шасі № НОМЕР_9 , свідоцтво IOC 015809 від 10.03.1995;

- ПАЗ 672, автобус, червоного кольору, днз. НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 , шасі № НОМЕР_12 , свідоцтво НОМЕР_13 від 07.07.1988;

- ТМЗ 804А, 1992 року випуску, сірого кольору, днз. НОМЕР_14 , шасі № НОМЕР_15 , свідоцтво НОМЕР_16 від 29.03.1997;

- ПР 1-Р-5, 1990 року випуску, білого кольору, днз. НОМЕР_17 , шасі № НОМЕР_18 . Свідоцтво IOC 078414 від 29.03.1997.

За місцем реєстрації юридичної особи: вул. Хлібна, 27, м. Житомир дані транспортні засоби відсутні, місцезнаходження належних боржнику транспортних засобів невідоме.

Ліквідатор позбавлений повноважень безпосередньо вимагати від поліції оголосити транспортні засоби в розшук.

Відповідно до ч. 3 ст. 36 Закону України "Про виконавче провадження", у разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника виконавець виносить постанову про такий розшук, яка є обов`язковою для виконання поліцією. Тимчасове затримання та зберігання поліцією на спеціальних майданчиках чи стоянці виявленого за результатами розшуку транспортного засобу боржника здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Розшук транспортного засобу боржника припиняється в разі його виявлення, про що виконавцем не пізніше наступного робочого дня виноситься постанова про зняття майна з розшуку.

Відповідно до Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України 30.01.2018 №64/261/5 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05.02.2018 за №140/31592):

п.1 розділу ІІІ - підставою для залучення поліцейських до розшуку транспортного засобу боржника є постанова державного, приватного виконавця про такий розшук;

п.3 - постанова державного, приватного виконавця про розшук (зняття майна з розшуку) транспортного засобу боржника, постанова начальника відділу державної виконавчої служби про скасування постанови державного виконавця про розшук (зняття майна з розшуку) транспортного засобу боржника надсилається до ІПНП (інформаційного порталу Національної поліції) в електронному вигляді з використанням ЕЦП державного, приватного виконавця, який виніс відповідну постанову, через АСВП (автоматизовану систему виконавчого провадження) не пізніше наступного робочого дня з дня її винесення;

п.4 - про виявлення та затримання транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук, поліцейський інформує державного, приватного виконавця шляхом надсилання повідомлення через ІПНП (інформаційного порталу Національної поліції) до АСВП (автоматизовану систему виконавчого провадження);

п.5 - тимчасове затримання транспортного засобу здійснюється поліцейськими відповідно до Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 №1102;

п.6 - вилучення тимчасово затриманого транспортного засобу боржника із спеціального майданчика чи стоянки здійснюється державним, приватним виконавцем на підставі вимоги державного, приватного виконавця, яка є обов`язковою для виконання.

Згідно з Порядком тимчасового затримання працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції транспортних засобів та їх зберігання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 №1102:

абз.2 п.2 - тимчасове затримання транспортного засобу здійснюється також у разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук відповідно до статті 36 Закону України "Про виконавче провадження";

п.2-1 - за наявності правових підстав, передбачених пунктом 2 цього Порядку, тимчасове затримання транспортного засобу проводиться шляхом його блокування або доставлення для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку;

п.4 - у разі тимчасового затримання транспортного засобу складається акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу (за формою згідно з додатком до Порядку). У разі тимчасового затримання транспортного засобу місце розташування такого транспортного засобу повинно бути обов`язково зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), крім випадків тимчасового затримання транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук відповідно до статті 36 Закону України "Про виконавче провадження";

п.8 - про тимчасове затримання транспортного засобу боржника поліцейський письмово повідомляє державному виконавцю, приватному виконавцю не пізніше наступного робочого дня з дня затримання із зазначенням місця зберігання транспортного засобу;

абз.2 п.10 - строк затримання транспортного засобу обчислюється з моменту складення акта огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, а строк зберігання - з моменту доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку;

абз.3 п.12 - вилучення тимчасово затриманого транспортного засобу боржника із спеціального майданчика чи стоянки здійснюється державним виконавцем, приватним виконавцем на підставі вимоги;

абз.2 п.13 - витрати з транспортування і зберігання транспортного засобу боржника на спеціальному майданчику чи стоянці компенсуються органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем після вилучення транспортного засобу із спеціального майданчика чи стоянки за рахунок коштів виконавчого провадження у порядку, встановленому спільним наказом МВС та Мін`юсту;

п.14 - на спеціальному майданчику і стоянці ведеться в установленому МВС порядку облік прийняття і видачі тимчасово затриманих транспортних засобів.

Згідно із п.4 ч.1 ст.35 Закону України "Про національну поліцію" поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі якщо транспортний засіб перебуває в розшуку.

Враховуючи викладене, суд дійшов до висновку клопотання ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №46 від 12.07.2022 про оголошення в розшук транспортних засобів та накладення на них арештів задовольнити.

Керуючись статтею 12, частиною 14 статті 39, статтями 40, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Житомирської області, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №46 від 12.07.2022 про оголошення в розшук транспортних засобів та накладення на них арештів задовольнити.

2. Накласти арешт на транспортні засоби, які належать на праві власності ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» (вул. Хлібна, 27, м. Житомир, 10029, код ЄДР 05418460), а саме:

- ИЖ 2717-230, 2003 року випуску, синього кольору, днз. НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 , свідоцтво НОМЕР_19 від 30.05.2006;

- ИЖ 2715, 1990 року випуску, синього кольору, днз. НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 , кузов № НОМЕР_6 , свідоцтво НОМЕР_20 від 29.03.1997;

- ГАЗ 3102, 1985 року випуску, чорного кольору, днз. НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 , шасі № НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_21 від 10.03.1995;

- ПАЗ 672, автобус, червоного кольору, днз. НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 , шасі № НОМЕР_12 , свідоцтво НОМЕР_13 від 07.07.1988;

- ТМЗ 804А, 1992 року випуску, сірого кольору, днз. НОМЕР_14 , шасі № НОМЕР_15 , свідоцтво НОМЕР_16 від 29.03.1997;

- ПР 1-Р-5, 1990 року випуску, білого кольору, днз. НОМЕР_17 , шасі № НОМЕР_18 . Свідоцтво НОМЕР_22 від 29.03.1997.

3. Оголосити в розшук з подальшим затриманням, у встановленому чинним законодавством України порядку, належних ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» (вул. Хлібна, 27, м. Житомир, 10029, код ЄДР 05418460) на праві власності транспортних засобів, а саме:

- ИЖ 2717-230, 2003 року випуску, синього кольору, днз. НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 , свідоцтво НОМЕР_19 від 30.05.2006;

- ИЖ 2715, 1990 року випуску, синього кольору, днз. НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 , кузов № НОМЕР_6 , свідоцтво НОМЕР_20 від 29.03.1997;

- ГАЗ 3102, 1985 року випуску, чорного кольору, днз. НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_8 , шасі № НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_21 від 10.03.1995;

- ПАЗ 672, автобус, червоного кольору, днз. НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 , шасі № НОМЕР_12 , свідоцтво НОМЕР_13 від 07.07.1988;

- ТМЗ 804А, 1992 року випуску, сірого кольору, днз. НОМЕР_14 , шасі № НОМЕР_15 , свідоцтво НОМЕР_16 від 29.03.1997;

- ПР 1-Р-5, 1990 року випуску, білого кольору, днз. НОМЕР_17 , шасі № НОМЕР_18 , свідоцтво НОМЕР_22 від 29.03.1997.

Ухвала є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття 28.07.2022 та підлягає оскарженню.

Порядок та строки апеляційного оскарження визначені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала може бути пред`явлена до примусового виконання протягом трьох років відповідно Закону України "Про виконавче провадження".

Дата складання повного тексту ухвали: 02.08.2022.

Суддя Гнисюк С.Д.

Дата ухвалення рішення 28.07.2022
Оприлюднено 03.08.2022

Судовий реєстр по справі 4/5007/33-б/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.09.2022 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.09.2022 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.08.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 28.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 28.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 17.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 13.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 06.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 03.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 29.06.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 29.06.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4/5007/33-б/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону