Рішення
від 27.07.2022 по справі 935/627/22
КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 935/627/22

Провадження № 2/935/375/22

РІШЕННЯ

Іменем України

28 липня 2022 року м.Коростишів

Коростишівський районний суд Житомирської області в складі: головуючого - судді Василенка Р.О., зі секретарем - Бех І.О., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження з викликом (повідомленням) сторін цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Алекскредит»</a>, третя особа приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Колейчик В.В. про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовною заявою про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. В обґрунтування позовних вимог вказала, що за допомогою мобільного додатку «ДІЯ» позивачем самостійно встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Дорошкевич В.Л. 15.04.2022 року постановою відкрито виконавче провадження ВП №61837408. Вказана постанова, здійснюються на підставі виконавчого напису нотаріуса № 6771 виданого 04.04.2020 року приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Колейчик В.В. про стягнення з позивача заборгованості у розмірі 19490,00 грн. на користь ТОВ «Алекскредит». Зазначає, що при вчиненні виконавчого напису нотаріус не отримував від позивача первинні документи щодо заборгованості та здійснення її часткового чи повного погашення, тому у нотаріуса були відсутні підстави вважати, що розмір його заборгованості перед відповідачем, зазначені у виконавчому написі, є безспірними. Вказує, що заборгованість є такою, що ніколи у позивача не виникала, адже жодних правовідносин з відповідачем він не мав, кредитний договір з відповідачем не підписував, вимог щодо сплати боргу вона не отримувала. Просить визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис нотаріуса № 6771 виданий 04.04.2020 року приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Колейчик В.В. про стягнення з позивача заборгованості у розмірі 19490,00 грн. на користь ТОВ «Алекскредит».

Представник відповідача ТОВ «Алекскредит» в відзиві зазначає, що твердженя позивача не обгрунтовані належними та допустимими доказами, зокрема стосовно суми заборгованості за кредитним договором, яка на дату вчинення нотаріусом оспорюваного виконавчого напису була іншою. Крім того позивач не надав доказів часткового чи повного погашення заборгованості. Вказує, що позивач не надав суду доказів, що вказаний виконавчий напис не підлягає до виконання в тому числі із підстав його вчиненння у відсутності обов`язкових документів, тому просить суд відмовити в задоволенні вимог.

Позивач в судове засідання не з`явився, представник позивача - адвокат Кушніренко А.В. направив до суду заяву, в якій просить розгляд справи проводити без їх участі, позовні вимоги підтримує та просить задовольнити

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті суду, причина неявки суду невідома, будь-яких заяв чи клопотань до суду не надходило.

Третя особа приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Колейчик В.В. в судове засіданняне з`явився,про день,час тамісце розглядусправи повідомленаналежним чином шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті суду, причина неявки суду невідома.

За таких обставин суд вважає за можливе розглядати справу на підставі наявних матеріалів та без фіксації технічними засобами, відповідно до вимог ст. 247ЦПК України.

Суд, дослідив матеріали справи та дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Дорошкевич В.Л. розглянуто заяву стягувача про примусове виконання виконавчого напису нотаріуса № 6771 виданого 04.04.2020 року приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Колейчик В.В. про стягненняз боржника на користь ТОВ «Алекскредит» заборгованості в розмірі 1949,00 грн. та 15.04.2020 року було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №61837408.

Згідно з копією кредитного договору про надання кредиту №2206153 від 23.04.2019 року вбачається, що між ТОВ «Алекскредит» та ОСОБА_1 був укладений договір про надання кредитних коштів на умовах, що визначені в договорі, зокрема з базовою процентною ставкою за один день користування 1,7 %, та спеціальною ставкою у разі виникнення заборгованості у розмірі 3%, та визначеним розміром кредиту, що складає 9000,00 грн. Зазначений договір підписано за допомогою одноразового ідентифікатора.

Статтею 87 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно з ст. 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

У відповідності до підпункту 1.1 пункту 1 глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 22 лютого 2012 року № 296/5, для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів.

Підпунктом 1.2 пункту 1 глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій вчинення нотаріальних дій перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, установлюється Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 затверджено Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

Так, відповідно до п. 2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172, для одержання виконавчого напису додаються: оригінал кредитного договору; засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

Таким чином, в обов`язок нотаріуса входить перевірка безспірності боргу у боржника після надання стягувачем документів, що встановлюють прострочення зобов`язання. За відсутності ознаки безспірності нотаріус повинен був відмовити в здійсненні виконавчого напису.

Вчинення виконавчого напису нотаріусом регулюється главою 14 Закону України «Про нотаріат», постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», а також Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 (далі - Порядок).

Як роз`яснено у п. 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України №2 від 31.01.1992 року «Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні», при вирішенні справ пов`язаних з оскарженням відмови у видачі виконавчого напису або його видачею, судам слід мати на увазі, що відповідно до Закону України «Про нотаріат» виконавчий напис може бути вчинено нотаріусом і за умови, що наявність безспірної заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем підтверджується відповідними документами.

Проте, ТОВ «Алекскредит»» не надали суду будь-яких доказів, які свідчать про безспірність заборгованості позивача та наявність у нього права вимоги за укладеним між позивачем та відповідачем кредитним договором.

Таким чином, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно із відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак сам по собі факт подання стягувачем відповідних документів нотаріусу не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.

З огляду на наведене та з урахуванням приписів статей 15, 16, 18 ЦК України, статей 50, 87, 88 Закону «Про нотаріат» захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.

Тому суд при вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком документів. Для правильного застосування положень статей 87, 88 Закону «Про нотаріат`у такому спорі суд повинен перевірити доводи боржника в повному обсязі й установити та зазначити в рішенні чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису.

Разом із тим, законодавством не визначений виключний перелік обставин, які свідчать про наявність спору щодо заборгованості. Ці обставини встановлюються судом відповідно до загальних правил цивільного процесу за наслідками перевірки доводів боржника та оцінки наданих ним доказів.

Правову позицію з цього питання з аналогічними висновками висловлено Верховним Судом України у Постанові від 23.01.2018 у справі № 310/9293/15.

Згідно ст. 12та ст. 81 ЦПК Україницивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, і сторони у справі мають рівні права щодо надання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.

Кожна сторона повинна довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що оспорюваний виконавчий напис нотаріусом було вчинено з порушенням чинного законодавства, а тому він підлягає визнанню таким, що не підлягає виконанню.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 141 ЦПК України, у разі задоволення позову, судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються на відповідача, а тому суд стягує з відповідача на користь позивача судовий збір у розмірі 992,40 грн. та 496,20 грн. судового збору сплаченого за заяву про забезпечення позову.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 13, 19, 76, 77, 81, 89, 141, 258, 264, 265, 273 ЦПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Позовну заяву задовольнити.

Визнати виконавчий напис, вчинений 04.04.2020 року приватним нотаріусом Броварського районногонотаріального округуКолейчик ВолодимиромВікторовичем, зареєстрований в реєстрі за № 6771, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Алекскредит» заборгованості у розмірі 19490 (дев`ятнадцять тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп. таким, що не підлягає виконанню.

Стягнути зТОВ «Алекскредит» на користь позивача судовий збір в розмірі 992 (дев`ятсот дев`яносто дві) грн. 40 коп. та 496 (чотириста дев`яносто шість) грн. 20 коп. судового збору сплаченого за заяву про забезпечення позову.

Рішення може бути оскаржене до Житомирського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи,якому повнерішення небуло врученеу деньйого проголошенняабо складання,має правона поновленняпропущеного строкуна апеляційнеоскарження,якщо апеляційнаскарга поданапротягом тридцятиднів здня врученняйому повногорішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Позивач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 .

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Алекскредит»</a>, ЄДРПОУ: 41346335, місцезнаходження: вул. Якова Самарського, 12А, м. Дніпро, Дніпропетровська область.

Третя особа: приватний нотаріус Броварського районногонотаріального округуКолейчик ВолодимирВікторович,місцезнаходження: вул. Грушевського, 15, оф. 6, м. Бровари, Київська область.

Суддя Роман ВАСИЛЕНКО

Дата ухвалення рішення27.07.2022
Оприлюднено04.08.2022

Судовий реєстр по справі —935/627/22

Рішення від 27.07.2022

Цивільне

Коростишівський районний суд Житомирської області

Василенко Р. О.

Ухвала від 21.07.2022

Цивільне

Коростишівський районний суд Житомирської області

Василенко Р. О.

Ухвала від 26.04.2022

Цивільне

Коростишівський районний суд Житомирської області

Василенко Р. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні