ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

01.08.2022Справа № 910/1635/22Господарський суд міста Києва у складі судді Шкурдової Л.М., розглянувши матеріали справи №910/1635/22

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Телевізійна компанія «АТЛАНТ-СВ»

про стягнення 910 667,95 грн

Без виклику представників сторін

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Телевізійна компанія «АТЛАНТ-СВ» про стягнення 910 667,95 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за договором №14/02/18 про надання послуг з технічного обслуговування мереж ефірного телерадіомовлення від 14.02.2018, у зв`язку з чим у відповідача перед позивачем виникла заборгованість з оплати наданих послуг у сумі 626 124,48 грн. В зв`язку з порушенням відповідачем грошового зобов`язання за вказаним договором позивач нарахував та просить суд стягнути з відповідача 85 262,85 грн інфляційних втрат, 32 526,70 грн 3% річних та 166 753,92 грн пені.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.02.2022 у справі №910/1635/22 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

Про стан розгляду справи №910/1635/22 сторони були повідомлені відповідно до приписів ст. 120 Господарського процесуального кодексу України, що підтверджується поверненням на адресу суду рекомендованого повідомлення про вручення 21.02.2022 уповноваженій особі позивача та поштового конверта, надісланого на адресу відповідача, з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою».

Відповідач у строк, встановлений частиною 1 статті 251 Господарського процесуального кодексу України, не подав до суду відзив на позов, а тому суд вважає, що справа може бути розглянута за наявними у ній документами відповідно до частини 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України.

Оскільки до суду не надходило клопотань учасників справи або одного з них в порядку частини 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу України про розгляд справи з повідомленням (викликом) сторін, з огляду на відсутність у суду підстав для виклику сторін з власної ініціативи, господарський суд розглядає справу без проведення судового засідання.

Згідно з частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

14.02.2018 між ТОВ «ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ» (виконавець) та ТОВ «ТК «АТЛАНТ-СВ» (замовник) укладено договір №14/02/18 про надання послуг з технічного обслуговування мереж ефірного телерадіомовлення (далі - Договір).

Предметом Договору є надання виконавцем телекомунікаційних послуг, які передбачають комплекс технічного обслуговування технічних засобів мовлення, що належать замовнику і встановлені на об`єкті виконавця (п. 2.1 Договору).

Відповідно до п. 4.1 Договору ціна послуг із забезпечення розповсюдження радіопрограм замовника за годину мовлення замовника визначається у протоколі узгодження договірної ціни, який є додатком до Договору та його невід`ємною частиною.

У додатку №1 від 14.02.2018 до Договору визначено, що послуги з обслуговування радіопередавача на РТПС Чонгар надаються за договірною ціною 43,20 грн з ПДВ за годину мовлення, а їх місячна вартість розраховується за фактично відпрацьований час, що вказується в акті виконаних робіт.

У додатку №2 від 14.02.2018 до Договору передбачено, що послуги з обслуговування телепередавача на РТПС Чонгар (Телеканал ATR) надаються за договірною ціною 25,20 грн з ПДВ за годину мовлення, а їх місячна вартість розраховується за фактично відпрацьований час, що вказується в акті виконаних робіт.

Відповідно до додатку №3 від 14.02.2018 до Договору послуги з обслуговування телепередавача на РТПС Чонгар (Телеканал Lale) надаються за договірною ціною 25,20 грн з ПДВ за годину мовлення, а їх місячна вартість розраховується за фактично відпрацьований час, що вказується в акті виконаних робіт.

Згідно з п. 4.3 Договору щомісячно, не пізніше 15-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому були надані послуги, сторони підписують акт про надані послуги, в якому визначається кількість годин фактичної трансляції радіопрограм замовника та вартість фактично наданих послуг з обслуговування ТЗМ у відповідному місяці, який є підставою для виставлення рахунку.

Пунктом 4.5 Договору , що замовник сплачує ціну фактично наданих послуг щомісячно не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому надавались послуги, шляхом перерахування ціни фактично наданих послуг у попередньому місяці, вказаної в акті про надані послуги, на розрахунковий рахунок виконавця.

Судом встановлено, що позивачем на виконання умов Договору за період з 01.08.2019 по 28.02.2021 були надані відповідачу телекомунікаційні послуги на загальну суму 926 124,48 грн, що підтверджується підписаними сторонами актами надання послуг: №444 від 31.08.2019, №445 від 31.08.2019, №446 від 31.08.2019, №516 від 30.09.2019, №517 від 30.09.2019, №518 від 30.09.2019, №618 від 31.10.2019, №619 від 31.10.2019, №620 від 31.10.2019, №669 від 30.11.2019, №670 від 30.11.2019, №671 від 30.11.2019, №772 від 31.12.2019, №773 від 31.12.2019, №774 від 31.12.2019, №15 від 31.01.2020, №16 від 31.01.2020, №17 від 31.01.2020, №69 від 29.02.2020, №125 від 31.03.2020, №193 від 30.04.2020, №265 від 31.05.2020, №342 від 30.06.2020, №399 від 31.07.2020, №483 від 31.08.2020, №534 від 30.09.2020, №596 від 31.10.2020, №690 від 30.11.2020, №744 від 31.12.2020, №7 від 31.01.2021, №64 від 28.02.2021.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач оплатив надані за Договором послуги лише частково на суму 300 000,00 грн, що підтверджується платіжними дорученнями від 18.05.2020 №194 на суму 250 000,00 грн та від 29.12.2020 №118 на суму 50 000,00 грн.

Позивачем надіслано на адресу відповідача претензію з вимогою сплатити заборгованість в сумі 626 124,48 грн, яка виникла внаслідок неналежного виконання відповідачем своїх обов`язків з оплати послуг за Договором. Вказану претензію відповідач отримав 30.11.2021, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №4302308974074.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що надані ним послуги на суму 626 124,48 грн залишилися неоплаченими відповідачем, що стало підставою для звернення з даним позовом до суду.

Відповідно ст.526 ЦК України та ч.1 ст.193 ГК України зобов`язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог законодавства, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно частини 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Судом встановлено, що відповідачем не спростовано наявність заборгованості за Договором в розмірі 626 124,48 грн, в зв`язку з чим суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 626 124,48 грн основного боргу.

В зв`язку з порушенням відповідачем грошового зобов`язання за Договором позивач нарахував та просить суд стягнути з відповідача 85 262,85 грн - інфляційні втрати за загальний період з 01.01.2020 по 31.12.2021, 32 526,70 грн - 3% річних за загальний період з 01.01.2020 по 27.01.2022 та 166 753,92 грн - пені за загальний період з 01.01.2020 по 27.01.2022.

Частиною 2 статті 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

У п.4.5 Договору визначено, що замовник сплачує ціну фактично наданих послуг щомісячно не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому надавались послуги, а відтак прострочення платежу настає з 21 числа відповідного місяця.

Судом перевірено наданий позивачем розрахунок інфляційних втрат та 3% річних і встановлено, що наданий розрахунок інфляційних втрат є арифметично правильним, а розрахунок 3% річних є арифметично неправильним та за перерахунком суду за визначені позивачем періоди загальний розмір 3% річних становить 32 494,45 грн.

Відповідач контррозрахунку не надав, а тому суд вважає за можливе стягнути з відповідача 85 262,85 грн інфляційних втрат та 32 494,45 грн 3% річних.

Положеннями статті 611 ЦК України визначено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Відповідно до п.5.2 Договору у випадку несвоєчасного виконання замовником зобов`язань щодо оплати фактично наданих у відповідному місяці послуг замовник сплачує виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожний календарний день прострочення до моменту здійснення повного розрахунку.

Судом перевірено розрахунок пені за заявлені позивачем періоди, в зв`язку з чим суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги в частині стягнення з відповідача пені в розмірі 166 753,92 грн.

Відповідно до ст. 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст.129, 236 - 240 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Телевізійна компанія «АТЛАНТ-СВ» (04073, місто Київ, вулиця Сирецька, будинок 33 В, код ЄДРПОУ 20728100) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ» (43023, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця Карбишева, будинок 2Ж, код ЄДРПОУ 33559741) 626 124 (шістсот двадцять шість тисяч сто двадцять чотири) грн 48 коп. - суму основного боргу, 32 494 (тридцять дві тисячі чотириста дев`яносто чотири) 45 коп. - 3% річних, 85 262 (вісімдесят п`ять тисяч двісті шістдесят дві) грн 85 коп. - інфляційні втрати, 166 753 (сто шістдесят шість тисяч сімсот п`ятдесят три) грн 92 коп. - пеню та 13 659 (тринадцять тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять) грн 54 коп. - витрати зі сплати судового збору.

3. В задоволенні іншої частини позову відмовити.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили через 20 днів з моменту виготовлення повного тексту рішення в разі не оскарження його в установленому порядку. Рішення може бути оскаржене в 20-денний строк до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя Людмила ШКУРДОВА

Дата ухвалення рішення 31.07.2022
Оприлюднено 05.08.2022

Судовий реєстр по справі 910/1635/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.11.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.10.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 31.07.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.02.2022 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/1635/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону