Рішення
від 15.08.2022 по справі 927/322/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Іменем України

16 серпня 2022 року м. Чернігівсправа № 927/322/22

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Белова С.В.,

розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження справу

позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ"

пр. Перемоги, 126Б, м. Чернігів, 14013, код ЄДРПОУ 41823846

електронна адреса: info@cn.enera.ua

відповідач: Відділ освіти Ічнянської міської ради Чернігівської області

код ЄДРПОУ 42016568; вул. Героїв Майдану, 6, м. Ічня, Чернігівська область, 16703

електронна адреса: ichnya_osvita@ukr.net

про стягнення 1049773,01 грн

Учасники справи не викликались.

Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ" подано позов до Відділу освіти Ічнянської міської ради Чернігівської області про стягнення 1049773,01 грн заборгованості по сплаті за електричну енергію за січень-березень 2022 року.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов укладеного між сторонами договору №1503248ВЦ про постачання електричної енергії від 22.01.2021.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 20 червня 2022 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін, встановлено сторонам процесуальні строки для подання відзиву на позов, відповіді на відзив.

05 липня 2022 року від відповідача до Господарського суду Чернігівської області надійшов відзив на позов №01-15/347 від 27.06.2022, у якому відповідач позовні вимоги визнав у повному обсязі, зазначивши при цьому, що оплата не здійснювалась у зв`язку з відсутністю коштів.

Розглянувши матеріали справи та перевіривши надані докази, суд встановив:

22 січня 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Енера Чернігів" (Постачальник) та Відділом освіти Ічнянської міської ради Чернігівської області (Споживач) було укладено договір №1503248ВЦ про постачання електричної енергії (Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312 (далі - ПРРЕЕ).

Згідно з п. 2.1. Договору за цим Договором Постачальник зобов`язується у 2021 році передавати Споживачу Електричну енергію - за кодом CPV за ДК 021-2015-09310000-5 - Електрична енергія для закладів освіти Ічнянської міської ради для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач зобов`язується приймати та оплачувати Постачальнику вартість використаної електричної енергії на умовах цього Договору.

Відповідно до п.2.2. Договору, обов`язковою умовою для постачання електричної енергії Споживачу є наявність у нього укладеного в установленому порядку з оператором системи розподілу договору про надання послуг з розподілу, на підставі якого Споживач набуває право отримувати послугу з розподілу електричної енергії.

Пунктом 3.1. Договору сторони обумовили, що строк поставки електричної енергії за цим договором - з 22.01.2021 року по 31.12.2021 року.

Місце поставки електричної енергії - об`єкти Споживача, перелік яких наведено у Додатку №1 (п.3.2. Договору).

Відповідно п. 5.1. ціна за 1кВт/год. електричної енергії за цим договором становить 1,67271586 грн, у т.ч. ПДВ - 0,278786 грн.

Ціна цього Договору становить 1065520,00 грн, у т.ч. ПДВ - 177586,67 грн (п. 5.2. Договору).

Згідно з п. 5.5. Договору розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць.

Відповідно до п. 5.6. Договору оплата електричної енергії здійснюється Споживачем у формі оплати за фактично отриману електричну енергію відповідно до даних комерційного обліку на підставі акту приймання-передавання товарної продукції протягом 30 днів з моменту його отримання.

Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити інформацію про суму платежу, порядок оплати, погоджені Сторонами Договору, а також інформацію щодо адреси, телефонів, офіційних веб-сайтів для отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки.

Відповідно до п. 13.1. Договору, цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2021 та до повного взаєморозрахунку фінансових зобов`язань між сторонами.

Пунктом 14.1. Договору сторони погодили, що невід`ємною частиною цього Договору є: Заява - приєднання (Додаток № 1); Комерційна пропозиція (Додаток №2).

22.01.2021 сторонами було підписано заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу №1503248ВЦ від 22.01.2021, що є додатком 1 до договору, відповідно до якої, Споживач приєднується до умов Договору на умовах комерційної грошової пропозиції Постачальника. Початок постачання електричної енергії з 22.01.2021.

Відповідно до Додатку №2 до договору про постачання електричної енергії споживачу №1503248ВЦ від 22.01.2021, оплата здійснюється на підставі акту прийому-передачі електричної енергії/рахунку, протягом 30 днів з моменту підписання акту прийому-передачі електричної енергії на рахунок постачальника за умови наявності бюджетного фінансування.

01.12.2021 між сторонами укладено Додаткову угоду №14, відповідно до якої п. 2.3. та 5.1. викладено в наступній редакції:

"п. 2.3. Кількість товару за цим Договором 470310,85 кВт/год.

п.5.1. Ціна за 1кВт/год електричної енергії за цим договором становить 4,31876 грн, у т.ч. ПДВ - 0,71979 грн".

Відповідно до п. 7 Додаткової угоди №14 ця Угода набуває чинності з моменту підписання її Сторонами. Керуючись п.3 ст. 631 ЦК України Сторони домовились, що дія даної угоди розповсюджується на відносини між сторонами, які виникли до укладання Угоди, з 01 листопада 2021 року.

07.12.2021 між сторонами укладено Додаткову угоду №15, відповідно до якої п. 2.3. та 5.1. викладено в наступній редакції:

"п. 2.3. Кількість товару за цим Договором 469977,76 кВт/год.

п.5.1. Ціна за 1кВт/год електричної енергії за цим договором становить 4,55514 грн, у т.ч. ПДВ - 0,75919 грн".

Відповідно до п. 7 Додаткової угоди №15 ця Угода набуває чинності з моменту підписання її Сторонами. Керуючись п.3 ст. 631 ЦК України Сторони домовились, що дія даної угоди розповсюджується на відносини між сторонами, які виникли до укладання Угоди, з 02 листопада 2021 року.

Позивачем було виставлено відповідачу рахунки-фактури:

- №1503248ВЦ/14671/1 від 31.01.2022 на суму 450744,77 грн;

- №1503248ВЦ/27273/1 від 28.02.2022 на суму 423072,29 грн;

- №1503248ВЦ/34254/1 від 31.03.2022 на суму 175955,95 грн.

Матеріали справи також містять акти прийняття-передавання товарної продукції - активної електричної енергії від 31.01.2022 на суму 450744,77 грн, від 28.02.2022 на суму 423072,29 грн та від 31.03.2022 на суму 175955,95 грн.

З наданого позивачем розрахунку та вищенаведених документів (рахунків та актів прийняття-передавання товарної продукції) вбачається, що сума боргу відповідача перед позивачем становить 1049773,01 грн.

У зв`язку з невиконанням відповідачем умов договору позивач звернувся до суду за захистом своїх порушених прав.

Надаючи правову оцінку відносинам, що склались між сторонами, суд виходить з наступного.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 Господарського кодексу України господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Частиною 1 ст. 627 Цивільного кодексу України передбачено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Частиною 1 ст. 626 Цивільного кодексу України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

За приписами ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 193 Господарського кодексу України та ст. 525 Цивільного кодексу України визначено, що одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом не допускається.

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

За своєю юридичною природою, укладений між сторонами договір є договором енергопостачання.

Відповідно до статті 275 ГК України, за договором енергопостачання енергопостачальне підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну енергію, пару, гарячу і перегріту воду (далі - енергію) споживачеві (абоненту), який зобов`язаний оплатити прийняту енергію та дотримуватися передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного обладнання, що ним використовується. Окремим видом договору енергопостачання є договір постачання електричної енергії споживачу. Особливості постачання електричної енергії споживачам та вимоги до договору постачання електричної енергії споживачу встановлюються Законом України "Про ринок електричної енергії". Відпуск енергії без оформлення договору енергопостачання не допускається.

Загальна кількість енергії, що відпускається, визначається за погодженням сторін. Розрахунки за договорами енергопостачання здійснюються на підставі цін (тарифів), встановлених/визначених відповідно до вимог закону. Оплата енергії, що відпускається, здійснюється відповідно до умов договору (ст. 276 ГК України).

Відповідно до п. 4.3. ПРРЕЕ дані, необхідні для формування платіжних документів, у тому числі щодо обсягів електричної енергії, надаються учасникам роздрібного ринку адміністратором комерційного обліку в порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку. На підставі отриманих даних відповідно до умов договору (обраної споживачем комерційної пропозиції) сторони складають акти прийому-передачі проданих товарів та/або наданих послуг.

Згідно з п. 4.12., 4.13. ПРРЕЕ розрахунки між споживачем та електропостачальником (іншими учасниками роздрібного ринку, якщо вони беруть участь у розрахунках) здійснюються згідно з даними, отриманими від адміністратора комерційного обліку в порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку, про обсяги поставленої, розподіленої (переданої) та купленої електричної енергії. Плата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію вноситься не пізніше 20 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено іншого терміну.

Рахунок за спожиту електричну енергію оплачується:

протягом 5 робочих днів від дня отримання рахунка непобутовим споживачем;

протягом 10 робочих днів від дня отримання рахунка побутовим споживачем;

в інший термін, передбачений договором, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.

Для здійснення розрахунків за фактично спожиту електричну енергію електропостачальник має сформувати та виставити споживачу платіжний документ у паперовій або електронній формі (у випадку згоди споживача на отримання електронного платіжного документа), на підставі даних комерційного обліку, отриманих у порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку.

Платіжний документ (рахунок) формується електропостачальником за обсяг електричної енергії згідно з обраною комерційною пропозицією до договору про постачання електричної енергії споживачу.

Відповідно до абз.3 п. 2.3.5. розділу ІІ ПРРЕЕ у разі виникнення у споживача сумніву у правильності показів розрахункових засобів вимірювальної техніки або визначення суми у пред`явленому до оплати документі щодо оплати за постачання або розподіл (передачу) електричної енергії споживач подає про це заяву учаснику роздрібного ринку, який надав розрахунковий документ.

З матеріалів справи вбачається, що у січні-березні 2022 року позивачем було поставлено відповідачу електроенергію на загальну суму 1049773,01 грн, що підтверджується актами прийняття-передавання товарної продукції - активної електричної енергії від 31.01.2022 на суму 450744,77 грн, від 28.02.2022 на суму 423072,29 грн та від 31.03.2022 на суму 175955,95 грн.

Заперечення щодо обсягів поставки електроенергії відповідачем не заявлялись.

Як вбачається з матеріалів справи та не заперечується відповідачем, відповідач вартість отриманої електричної енергії не оплатив, у зв`язку з чим за ним утворилась заборгованість у розмірі 1049773,01 грн.

Більш того, у відзиві на позов відповідач визнав позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідно до ст. 75 ГПК України обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованих підстав вважати їх недостовірними або визнаними у зв`язку з примусом. Обставини, які визнаються учасниками справи, можуть бути зазначені в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їх представників.

Станом на дату винесення рішення відповідач не надав доказів сплати 1049773,01 грн заборгованості.

За таких обставин, вимоги позивача підлягають задоволенню у повному обсязі.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 237 ГПК України при ухваленні рішення суд вирішує питання, зокрема, про розподіл між сторонами судових витрат.

Статтею 129 ГПК України передбачено, що судовий збір покладається: у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до ст. 130 ГПК України у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову, а в разі якщо домовленості про укладення мирової угоди, відмову позивача від позову або визнання позову відповідачем досягнуто сторонами за результатами проведення медіації - 60 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

При поданні позову позивачем платіжним дорученням №3039 від 03.06.2022 сплачено 15746,59 грн судового збору.

З огляду на те, що у відзиві на позов відповідач визнав позовні вимоги у повному обсязі, судовий збір у сумі 7873,30 грн підлягає поверненню з Державного бюджету України позивачу.

Враховуючи викладене вище, з відповідача підлягає стягненню на користь позивача судовий збір у розмірі 7873,30 грн.

Керуючись ст.129, 236-239, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Позовні вимоги задовольнити повністю.

2.Стягнути з Відділу освіти Ічнянської міської ради Чернігівської області (вул. Героїв Майдану, 6, м. Ічня, Чернігівська область, 16703, код ЄДРПОУ 42016568) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Енера Чернігів" (пр-т Перемоги, 126 Б, м.Чернігів, 14013, код ЄДРПОУ 41823846; на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання № НОМЕР_1 в АБ "УКРГАЗБАНК") 1049773,01 грн заборгованості.

3.Стягнути з Відділу освіти Ічнянської міської ради Чернігівської області (вул. Героїв Майдану, 6, м. Ічня, Чернігівська область, 16703, код ЄДРПОУ 42016568 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Енера Чернігів" (пр-т Перемоги, 126 Б, м.Чернігів, 14013, код ЄДРПОУ 41823846; на поточний рахунок № НОМЕР_2 в АБ "УКРГАЗБАНК") 7873,30 грн судового збору.

4.Накази видати після набрання рішенням законної сили.

5.Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Енера Чернігів" (пр-т Перемоги, 126 Б, м. Чернігів, 14013, код ЄДРПОУ 41823846) судовий збір у сумі 7873,30 грн, сплачений платіжним дорученням №3039 від 03.06.2022, примірник якого знаходиться у матеріалах справи №927/322/22 Господарського суду Чернігівської області.

6.Дане рішення є підставою для повернення судового збору з Державного бюджету України.

Рішення складено та підписано 16 серпня 2022 року.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається до Північного апеляційного господарського суду, у строки, визначені ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.В. Белов

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/

Дата ухвалення рішення15.08.2022
Оприлюднено17.08.2022

Судовий реєстр по справі —927/322/22

Рішення від 15.08.2022

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Белов С.В.

Ухвала від 19.06.2022

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Белов С.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні