ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2022 року м. Київ № 0440/6155/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Амельохіна В.В. розглянувши в спрощеному позовному провадженні без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання адміністративну справу

за позовомПублічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» до третя особа проДніпровської міської ради, Виконавчого комітету Дніпровської міської ради Комунальне підприємство «Земград» Дніпровської міської ради визнання протиправним та скасування рішення від 19.09.2017р. №700,

О Б С Т А В И Н И С П Р А В И:

Публічне акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень» (далі по тексту - позивач) звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом до Дніпровської міської ради (далі по тексту - відповідач) про визнання протиправним та скасування рішення Виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.09.2017 №700 «Про вжиття заходів щодо усунення порушень Правил благоустрою території міста та демонтаж самовільно розташованих тимчасових виносних рекламних засобів».

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 20.08.2018 справу №0440/6155/18 передано за підсудністю до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 19.10.2018 справу №0440/6155/18 прийнято до провадження та залишено позовну заяву без руху.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.10.2018 відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 19.11.2018 зупинено провадження у справі №0440/6155/18 до перегляду ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 20.08.2018р. в порядку апеляційного провадження. Справу №0440/6155/18 направлено до Третього апеляційного адміністративного суду.

Постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 22.01.2019 ухвалу Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 20.08.2018 залишено без змін.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.02.2019 поновлено провадження у справі №0440/6155/18 та продовжено розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 28.03.2019 залучено до участі у справі №0440/6155/18 в якості співвідповідача - Виконавчий комітет Дніпровської міської ради (49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75, код ЄДРПОУ 04052092).

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 18.04.2019 залучено до участі у справі №0440/6155/18 в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Комунальне підприємство «Земград» Дніпровської міської ради (м. Дніпро, проспект Пушкіна 55, 9 поверх, 49006).

Позовні вимоги обґрунтовані протиправністю прийняття рішення Виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.09.2017 №700 «Про вжиття заходів щодо усунення порушень Правил благоустрою території міста та демонтаж самовільно розташованих тимчасових виносних рекламних засобів», яке не відповідає нормам чинного законодавства та суперечить діючому рішенню Дніпропетровської міської ради №1148 від 31.08.2011 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.02.2004 №325 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Дніпропетровську». Оскаржуване рішення прийнято в супереч вимогам ч. 3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

22 березня 2019 року відповідачем - 1 подано відзив на позовну заяву, відповідно до якого просить позовну заяву залишити без розгляду у зв`язку із пропуском строку звернення до суду. Крім того, представник відповідача - 1 вказує, що Дніпровська міська рада не є належним відповідачем у справі, оскільки оскаржуване рішення нею не приймалось, а було прийнято Виконавчим комітетом Дніпровської міської ради.

10 травня 2019 року відповідачем - 2 подано відзив на позовну заяву, відповідно до якого просить позовну заяву залишити без розгляду у зв`язку із пропуском строку звернення до суду.

14 червня 2019 року третьою особою подані письмові пояснення щодо заявлених позовних вимог, відповідно до яких проти задоволення позову заперечує повністю з підстав правомірності прийняття оскаржуваного рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2019 року виконавчий комітет Дніпровської міської ради прийняв рішення №700 «Про вжиття заходів щодо усунення порушень Правил благоустрою території міста та демонтаж самовільно розташованих тимчасових виносних рекламних засобів», яким вирішив:

1. Комунальному підприємству «Земград» Дніпровської міської ради вжити заходів щодо усунення порушень Правил благоустрою території міста Дніпропетровська, затверджених рішенням міської ради від 27.11.2013 №44/43, а саме:

1.1 Провести обстеження щодо виявлення самовільно розташованих тимчасових виносних рекламних засобів на території міста Дніпра.

1.2 Вжити заходів щодо примусового демонтажу самовільно розташованих тимчасових виносних рекламних засобів власними силами або із залученням сторонніх організацій (без прийняття додаткового рішення про демонтаж та без попереднього надання розповсюджувачу зовнішньої реклами попередження про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами) на підставі цього рішення.

2. Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради вжити заходів щодо забезпечення громадського порядку під час проведення робіт з примусового демонтажу рекламних засобів (п. 1.2 цього рішення).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконавчого комітету міської ради Санжару О.О.

Не погоджуючись з оскаржуваним рішенням позивач звернувся до суду за захистом своїх порушених прав та законних інтересів.

Розглядаючи справу по суті, суд виходить з наступного.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Частина 3 статті 140 Конституції України вказує на те, що місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Статтями 143, 144 Конституції України визначено, що Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов`язковими до виконання на відповідній території.

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", а саме частиною 1 статті 17 визначено, що відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.

Пункт 1 статті 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" встановлює, що Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов`язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Відповідно до пункту 44 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання: встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

Так, рішенням Дніпропетровської міської ради №1148 від 31.08.2011 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.02.2004 року №325 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Дніпропетровську» затверджено Положення про порядок демонтажу та зберігання рекламних засобів в місті Дніпропетровську.

Пунктом 1.1 Положення про порядок демонтажу та зберігання рекламних засобів в місті Дніпропетровську визначається порядок демонтажу, обліку зберігання рекламних засобів розташованих по місцях, що перебувають у комунальній власності, у державній або приватній власності (на відкритій місцевості, будинках, спорудах, елементах вуличного обладнання, електричних та контактних опорах, мостах, віадуках тощо), з порушенням встановленого порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Дніпропетровську.

Відповідно до п. 1.2 вказаного Положення, воно розроблено на підставі Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2004 №2067 (зі змінами та доповненнями), правил благоустрою території міста, інших нормативно-правових актів.

У п. 1.3 Положення визначено терміни: «рекламний засіб», «спеціальна конструкція», «місце розташування рекламного засобу» та інші терміни застосовуються у значенні, передбаченому Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами.

У пункті 1.4.1. Положення перелічені рекламні засоби, що підлягають демонтажу.

Пунктом 2.1. вказаного Положення, визначено, що Розповсюджувач зовнішньої реклами щодо рекламного засобу, який відповідає визначенню, наданому в пунктах 1.4.2, 1.4.9 цього Положення, повинен усунути порушення порядку розміщення зовнішньої реклами або демонтувати рекламний засіб самостійно (за власний рахунок, власними силами) у термін, визначений у попередженні, виданому Комунальним підприємством «Адміністративно-технічне управління» Дніпропетровської міської ради, (далі за текстом - КП «Адміністративно-технічне управління»).

Попередження про усунення порушення порядку розміщення зовнішньої реклами вважається виданим належним чином у разі його видачі будь-яким шляхом з нижчезазначених: вручення розповсюджувачу зовнішньої реклами (його представнику) особисто; надсилання поштою за повідомленою розповсюджувачем зовнішньої реклами поштовою адресою, а у разі, якщо поштова адреса не відома, за адресою місцезнаходження (місця проживання) розповсюджувача зовнішньої реклами, зазначеною у наявних в КП «Адміністративно-технічне управління» документах (договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, копії виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців). У разі відсутності розповсюджувача зовнішньої реклами за такою адресою або неотримання ним кореспонденції, що надійшла, з інших причин вважається, що попередження видано розповсюджувачу належним чином; направлення факсом у випадках, передбачених у пунктах 1.4.2, 1.4.3. цього Положення.

Попередження реєструється КП «Адміністративно-технічне управління» у відповідному журналі.

Контроль за виконанням розповсюджувачами зовнішньої реклами вимог попереджень про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до п.2.2.-2.13., 3.1-3.2. Положення, а саме:

Без попереднього надання розповсюджувачу зовнішньої реклами попередження про усунення порушення порядку розміщення зовнішньої реклами можуть бути демонтовані такі рекламні засоби: рекламні засоби, які не мають власника, або такі, власника яких встановити неможливо (відсутнє маркування); рекламні засоби, які внаслідок їх неналежного виготовлення або експлуатації перебувають в аварійному стані, створюють загрозу життю і здоров`ю людей або можуть заподіяти шкоду майну третіх осіб; рекламні засоби, які заважають проведенню робіт з усунення аварійних ситуацій; рекламні засоби, які розташовано без отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами; рекламні засоби, які не демонтовано розповсюджувачем зовнішньої реклами, у разі дострокового розірвання договору про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.

Організація та проведення примусового демонтажу рекламних засобів здійснюється КП "Адміністративно-технічне управління" власними силами або із залученням сторонніх організацій.

У разі невиконання розповсюджувачем зовнішньої реклами вимог попередження (окрім випадків, передбачених пунктами 1.4.2, 1.4.3 цього Положення) або якщо рекламні засоби не мають власника, або такі, власника яких не можливо встановити, та/або адреса власника невідома, а також в інших випадках, якщо таке попередження не видавалося відповідно до п.2.2 цього Положення, КП "Адміністративно-технічне управління" надає робочому органу інформацію для підготовки проекту рішення виконавчого комітету міської ради про демонтаж рекламних засобів. У рішенні виконавчого комітету міської ради зазначається перелік рекламних засобів, що підлягають демонтажу, із зазначенням їх розташування.

Під час проведення демонтажу на підставі рішення виконавчого комітету ради про демонтаж рекламних засобів або на підставі акта огляду технічного стану рекламного засобу повинні бути присутні: представник робочого органу та представник Комунального підприємства "Адміністративно - технічне управління", а також можуть бути присутні представник органів внутрішніх справ, представник громадськості та представники державних органів, міських служб та інших організацій у разі їх необхідності.

Про проведений демонтаж рекламного засобу складається акт проведення демонтажу рекламного засобу, який підписується представником робочого органу та представником КП "Адміністративно-технічне управління", а також іншими зазначеними пункті 2.7 цього Порядку особами, що були присутні під час його проведення.

У разі відмови присутньої під час проведення демонтажу особи від підпису в акті робиться відповідна відмітка.

Акт проведення демонтажу рекламного засобу складається у 2 примірниках, один з яких залишається у КП "Адміністративно-технічне управління", другий - у робочому органі. Копія акта надається розповсюджувачу зовнішньої реклами за його письмовим зверненням.

Демонтовані рекламні засоби зберігаються КП "'Адміністративно-технічне управління" спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо). Демонтовані рекламні засоби можуть бути передані на тимчасове зберігання відповідній організації.

КП "Адміністративно-технічне управління" здійснює ведення електронної бази обліку демонтованих рекламних засобів.

Рішенням Дніпровської міської ради від 25.05.2017 № 361 «Про внесення мін до положення про порядок демонтажу та зберігання рекламних засобів в місті Дніпропетровську», внесено зміни до Положення про порядок демонтажу та зберігання рекламних засобів в місті Дніпропетровську затвердженого рішенням виконкому міської ради від 31.08.2011 року №1148 (зі змінами).

Підпунктом 1.1. рішення в заголовку та по тексту слово «Дніпропетровськ» замінити на слово «Дніпро».

В тексті слова «Комунальне підприємство «Управління з організації контролю у сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами» Дніпропетровської міської ради» замінити на слова «Комунальне підприємство «Земград» Дніпровської міської ради». Будь - які інші зміни до вказаного Положення не вносилися.

Постановою Кабінетом Міністрів України від 29.12.2003 №2067 затверджено Типові правила розміщення зовнішньої реклами та зобов`язано центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою .

Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами (далі за текстом - Правила), регулюються відносини, що виникають у зв`язку з розміщенням зовнішньої реклами у населених пунктах, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

Відповідно до п. 3 Правил, зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до цих Правил.

Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами сільська, селищна, міська рада може утворювати відділ, управління, інший виконавчий орган або покладати відповідні функції на існуючий відділ, управління (далі - робочий орган). Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

Відповідно до п. 6 Правил, до повноважень робочого органу належать:

розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

видача дозволу на підставі рішення виконавчого органу ради;

ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

підготовка і подання виконавчому органу ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Пунктом 45 Правил встановлено, що контроль за додержанням цих Правил здійснюють виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та інші органи відповідно до законодавства.

У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

Згідно з п. 47 Правил, розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у на підставі п. 49 Правил у разі:

припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

порушення благоустрою території.

Розміщення вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

Таким чином, суд приходить до висновку, що зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим органом міської ради відповідно до вказаних вище Правил.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (в редакції на момент прийняття оскаржуваного рішення) проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Як встановлено судом та підтверджується матеріалами справи, оскаржуване рішення було оприлюднено в порушення вимог ч. 3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», оскільки проект рішення опубліковано лише в день його прийняття.

Разом з тим, суд зазначає, що рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 13.12.2018 у справі №904/3626/18 встановлено, що у рішенні №700 від 19.09.2017, яким керується КП «Земград» Дніпровської міської ради, не визначено, яким способом, в якому порядку та на підставі чого останній уповноважений здійснювати демонтаж рекламної конструкції. Взагалі відсутня вказівка, яким саме документом буде у своїй роботі керуватися КП «Земград» Дніпровської міської ради при визначені методів та порядку здійснення «демонтажу».

Згідно інформації із офіційного сайту Дніпровської міської ради, Рішення Виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.09.2017 №700 «Про вжиття заходів щодо усунення порушень Правил благоустрою території міста та демонтаж самовільно розташованих тимчасових виносних рекламних засобів», опубліковано в день його прийняття 19.09.2017, без дотримання строку у 20 робочих днів, передбаченого ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Крім того, вказаним судовим рішенням встановлено, що рішенням №700 Дніпровська міська рада фактично переклала повноваження Робочого органу з регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у місті Дніпрі в особі Департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради на КП «Земград» Дніпровської міської ради стосовно примусового демонтажу самовільно розташованих тимчасових виносних рекламних засобів без попереднього надання розповсюджувачу зовнішньої реклами попередження про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами, так як сам Робочий орган при здійсненні своїх повноважень може виконувати останні без будь-якого додаткового рішення міської ради.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 24.04.2019 рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 13.12.2018 у справі №904/3626/18 залишено без змін.

Відповідно до частини четвертої статті 78 КАС України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, суд приходить до висновку, що рішення Виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.09.2017 №700 «Про вжиття заходів щодо усунення порушень Правил благоустрою території міста та демонтаж самовільно розташованих тимчасових виносних рекламних засобів» є протиправним та підлягає скасуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Таким чином, на підставі вищевикладеного суд приходить до висновку про задоволення позовних вимог Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень».

З урахуванням ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України суд присуджує на користь позивача здійснені ним документально підтверджені витрати по сплаті судового збору у розмірі 1762,00грн. з бюджетних асигнувань Виконавчого комітету Дніпровської міської ради.

Керуючись ст.ст. 2, 6, 8, 9, 77, 243 - 246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (м. Київ, 04119, вул. Мельникова, 83-Д, код ЄДРПОУ 40081263) задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати рішення Виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.09.2017 №700 «Про вжиття заходів щодо усунення порушень Правил благоустрою території міста та демонтаж самовільно розташованих тимчасових виносних рекламних засобів».

Присудити з бюджетних асигнувань Виконавчого комітету Дніпровської міської ради (м. Дніпро, 49000, проспект Дмитра Яворницького, 75, код ЄДРПОУ 04052092) на користь Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (м. Київ, 04119, вул. Мельникова, 83-Д, код ЄДРПОУ 40081263) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1762,00грн.

Рішення суду, відповідно до ч. 1 статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції протягом тридцяти днів за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя В.В. Амельохін

Дата ухвалення рішення 07.06.2022
Оприлюднено 25.08.2022

Судовий реєстр по справі 0440/6155/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 04.10.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.09.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.09.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.08.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 07.06.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 07.06.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 10.06.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 18.04.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 28.03.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 04.03.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 22.02.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 22.01.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 22.01.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.11.2018 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.11.2018 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.11.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 0440/6155/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону