КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

26 серпня 2022 року

м. Київ

cправа № 908/3468/13

Верховний Суд у складі судді Касаційного господарського суду Сухового В.Г.,

розглянувши заяву ОСОБА_1 (далі - ОСОБА_1 , позивач, заявник)

про відвід суддів: Банаська О.О., Білоуса В.В., Пєскова В.Г.

від розгляду касаційної скарги ОСОБА_1

на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.01.2022,

рішення Господарського суду Запорізької області від 02.02.2021 та

додаткове рішення Господарського суду Запорізької області від 16.02.2021

у справі № 908/3468/13

за позовом ОСОБА_1

до 1. Публічного акціонерного товариства "Запорізький сталепрокатний завод",

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи",

3. Публічного акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк",

4. Публічного акціонерного товариства "ПАТ "Банк Кредит Дніпро",

5. Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк",

6. Публічного акціонерного товариства "Укрсиббанк",

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест",

про визнання недійними укладених між Публічним акціонерним товариством "Запорізький сталепрокатний завод" та Публічним акціонерним товариством "Креді Агріколь Банк" договору застави рухомого майна від 31.03.2010 № 22-з (зі змінами та доповненнями), від 08.04.2010 № 30-з (зі змінами та доповненнями), від 08.04.2010 № 31-з (зі змінами та доповненнями), від 29.04.2010 № 42-з (зі змінами та доповненнями), від 28.12.2010 № 27-з (зі змінами та доповненнями); Публічним акціонерним товариством "Банк Кредит Дніпро" договору застави товарів в обороті від 19.04.2012 № 190412-2 (зі змінами та доповненнями); Публічним акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" договору застави рухомого майна від 29.03.2010 № 97/16.1-3/10 (зі змінами та доповненнями) та від 15.09.2011 № 583/16.1-3/11 (зі змінами та доповненнями); Публічним акціонерним товариством "Укрсиббанк" договору застави рухомого майна від 22.09.2011 № 2011-ОЗ-К/К/З (зі змінами та доповненнями) та договору поруки від 22.09.2011 № 249.301 (зі змінами та доповненнями)

в межах справи про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Запорізький сталепрокатний завод"

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 06.08.2022 (згідно з поштовою відміткою на конверті) звернувся до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду із заявами про зменшення та розстрочення судового збору, про визнання поважними причин пропуску строку на касаційне оскарження та поновлення строків, а також з заявою про відвід суддів.

Заяву про відвід колегії суддів обґрунтовано сумнівами у неупередженості та об`єктивності суддів, оскільки скаржник не погоджується з мотивами ухвали Верховного Суду від 25.07.2022, в якій судді виклали обставини наявності підстав для залишення касаційної скарги без руху, а також вказує про прийняття цією ж колегією рішення в іншій судовій справі № 908/3468/13 (908/719/16), яке, за твердженням заявника, не відповідає іншим позитивним рішенням Верховного Суду в подібних справах.

Також, ОСОБА_1 у вказаній заяві зазначає, що підлягає розслідуванню заміна колегії суддів: Ткаченко Н.Г., Жуков С.В., Огороднік К.М., яка раніше розглядала справу № 908/3468/13, на колегію суддів: Банасько О.О., Білоус В.В., Пєсков В.Г.

Зазначене викликає у скаржника сумніви в неупередженості колегії суддів: Банаська О.О., Білоуса В.В., Пєскова В.Г., та він вважає, що з огляду на пункт 5 частини першої статті 35 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) судді не можуть розглядати дану справу та підлягають відводу (самовідводу).

Ухвалою Верховного Суду від 16.08.2022 у справі № 908/3468/13 визнано необґрунтованою заяву ОСОБА_1 про відвід суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Банаська О.О., Білоуса В.В., Пєскова В.Г. від розгляду справи № 908/3468/13. Справу № 908/3468/13 передано на авторозподіл для визначення судді з розгляду заяви ОСОБА_1 про відвід суддів Банаська О.О., Білоуса В.В., Пєскова В.Г. від розгляду цієї справи.

На підставі протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.08.2022 на розгляд судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Сухового В.Г. передано заяву ОСОБА_1 про відвід колегії суддів: Банаська О.О., Білоуса В.В., Пєскова В.Г. від розгляду справи № 908/3468/13.

Розглянувши зазначену заяву, Суд не вбачає підстав для її задоволення з огляду на таке.

Статтями 38, 42 ГПК України закріплені права та обов`язки учасників справи, серед яких право подавати заяви, зокрема, і про відвід судді.

Частиною третьою статті 38 ГПК України, зокрема, визначено, що відвід повинен бути вмотивованим.

Правовою підставою подання заяви про відвід суддів Макаров К.Г. визначає пункт 5 частини першої статті 35 ГПК України, відповідно до якого суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Касаційний господарський суд зазначає, що вичерпний перелік таких обставин чинним законодавством не визначений і тому вирішення питання про визнання тих чи інших обставин тими обставинами, мова про які йде у наведеному вище пункті 5 частини першої статті 35 ГПК України, знаходиться у межах дискреційних повноважень Суду.

Верховний Суд відзначає, що суб`єктивний критерій вимагає оцінки реальних дій окремого судді (суддів) під час розгляду конкретної справи і лише після встановлення фактів у поведінці судді (суддів), які можна кваліфікувати як прояв упередженості, можливо поставити під сумнів його (їх) безсторонність.

За висновком Європейського суду з прав людини у контексті суб`єктивного критерію особиста безсторонність судді презюмується, поки не доведено протилежного.

У контексті об`єктивного критерію, окремо від поведінки суддів слід визначити, чи існували переконливі факти, які могли б викликати сумніви щодо їхньої безсторонності. Це означає, що при вирішенні того, чи є у цій справі обґрунтовані причини побоюватися, що певний суддя був небезстороннім, позиція заінтересованої особи є важливою, але не вирішальною. Вирішальним є те, чи можна вважати такі побоювання об`єктивно обґрунтованими (див. рішення Суду у справі Газета Україна-Центр проти України, no. 16695/04, від 15.07.2010).

Разом з тим, надаючи оцінку об`єктивності судді під час вчинення ним процесуальних дій, необхідно виходити з таких критеріїв: чи вільний суддя під час виконання ним своїх обов`язків від будь-яких заходів впливу; чи сприяє його поведінка у судовому процесі та за стінами суду підтримці та зростанню довіри суспільства, представників юридичної професії та сторін у справі; чи вчинялись суддею дії, які можуть стати приводом для позбавлення його права брати участь у судовому засіданні та приймати рішення у справах.

Перед розглядом справи суддя повинен утриматись від будь-яких коментарів, які можуть вплинути на перебіг цієї справи чи поставити під сумнів справедливе ведення процесу. Суддя утримується від публічних та інших коментарів, оскільки це може перешкодити неупередженому розгляду справи стосовно певної особи чи питання.

При об`єктивному підході до встановлення наявності/відсутності упередженості суду (суддів) повинно бути визначено чи існують очевидні факти, що можуть поставити під сумнів його безсторонність, зважаючи на безпосередню поведінку судді.

Суд зазначає, що заява про відвід колегії суддів зводиться саме до висловлення незгоди з мотивами постановленої ухвали Верховного Суду від 25.07.2022, в якій судді виклали обставини наявності підстав для залишення касаційної скарги без руху, а також розгляд цією ж колегією суддів подібної справи № 908/719/16 та прийняття рішення, яке, на думку заявника, не відповідає позитивним рішенням Верховного Суду, прийнятим в подібних спорах в цій же справі, що не може бути підставою для відводу, враховуючи приписи частини четвертої статті 35 ГПК України.

Водночас, приписами частини четвертої статті 35 ГПК України передбачено, що незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Отже, наведені в заяві ОСОБА_1 обставини для відводу колегії суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду: Банаська О.О., Білоуса В.В., Пєскова В.Г. від розгляду справи № 908/3468/13 не свідчать про наявність підстав, передбачених статтею 35 ГПК України, для відводу судді, а також не підтверджують упередженість та необ`єктивність суддів при розгляді даної справи.

При цьому, процесуальні дії колегії суддів, зокрема, мотиви ухвали Верховного Суду від 25.07.2022 у справі № 908/3468/13 про залишення касаційної скарги без руху, а також розгляд цією ж колегією суддів подібної справи № 908/719/16 та прийняття рішення в цій же справі, самі по собі не можуть бути підставою для відводу без надання стороною, яка заявляє відвід, доказів прояву зазначеними суддями саме необ`єктивності чи упередженості.

Доказів на підтвердження необ`єктивності чи упередженості скаржником до матеріалів заяви про відвід колегії суддів Банаська О.О., Білоуса В.В., Пєскова В.Г. не надано. Відтак, обставини, наведені у заяві про відвід колегії суддів, жодним чином не свідчить про їх необ`єктивність чи упередженості.

Стосовно доводів заявника про те, що підлягає розслідуванню заміна 22.01.2022 колегії суддів: Ткаченко Н.Г., Жуков С.В., Огороднік К.М., яка раніше розглядала справу № 908/3468/13, на колегію суддів: Банасько О.О., Білоус В.В., Пєсков В.Г., Верховний Суд зазначає таке.

Відповідно до частин четвертої та восьмої статті 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється Єдиною судовою інформаційною (автоматизованою) системою у порядку, визначеному процесуальним законом. Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи та в розподіл справ між суддями має наслідком відповідальність, встановлену законом. На розподіл судових справ між суддями не може впливати бажання судді чи будь-яких інших осіб.

Згідно з частиною третьою статті 6 ГПК України визначення судді або колегії суддів (судді-доповідача) для розгляду конкретної справи здійснюється Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою у порядку, визначеному цим Кодексом (автоматизований розподіл справ).

Поряд з цим, відповідно до підпункту 17.4 пункту 17 частини першої Розділу XI "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 03.10.2017 № 2147-VІІІ (далі - Закон № 2147-VІІІ) зміни до цього Кодексу вводяться в дію з урахуванням таких особливостей, зокрема: до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, визначення судді або колегії суддів (судді-доповідача) для розгляду конкретної справи здійснюється після приведення Положення про автоматизовану систему документообігу суду у відповідність із цією редакцією Кодексу в частині порядку визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи - за допомогою автоматизованої системи документообігу суду за правилами, встановленими цією редакцією Кодексу.

Відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (зі змінами та доповненнями), зокрема, розподіл судових справ, здійснюється модулем автоматизованого розподілу виключно в автоматизований спосіб (без участі посадових осіб) під час реєстрації в суді передбачених законом процесуальних документів, на підставі інформації, внесеної уповноваженими особами суду до АСДС та до підсистеми обліку кадрів.

Отже, враховуючи вищенаведені норми, судді не мають жодного впливу на формування складу суду для розгляду конкретної справи, що спрямовано на забезпечення реалізації учасниками справи права на судовий захист незалежним та безстороннім судом, встановленим законом, як складової права на суд, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Водночас, автоматизованою системою документообігу суду для розгляду касаційної скарги ОСОБА_2 на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 18.11.2021 у справі № 908/3468/13 було визначено колегію суддів у складі: Ткаченко Н.Г. - головуюча, Жуков С.В., Огороднік К.М., що підтверджується протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 10.01.2022.

Розпорядженням заступника керівника апарату - керівника секретаріату Касаційного господарського суду від 10.01.2022 № 29.3-02/71 відповідно до приписів Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (зі змінами та доповненнями), призначено повторний автоматизований розподіл судової справи № 908/3468/13 у зв`язку з відпусткою судді Ткаченко Н.Г.

Відповідно до наказу Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 15.12.2021 № 1689-кв суддя Ткаченко Н.Г. перебувала у відпустці з 31.12.2021 по 17.01.2022.

Згідно з частиною дев`ятою статті 32 ГПК України невирішені судові справи за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, передаються для повторного автоматизованого розподілу справ виключно у разі, коли суддя (якщо справа розглядається одноособово) або суддя-доповідач зі складу колегії суддів (якщо справа розглядається колегіально) у передбачених законом випадках не може продовжувати розгляд справи більше чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені цим Кодексом.

Отже, склад колегії суддів (Банасько О.О. - суддя-доповідач, Картере В.І., Пєсков В.Г.) для розгляду даної справи за касаційною скаргою ОСОБА_2 було визначено 10.01.2022 за результатами повторного автоматизованого розподілу судової справи згідно з вимогами ГПК України на підставі підпункту 2.3.49 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (зі змінами та доповненнями).

А касаційну скаргу ОСОБА_1 у даній справі було передано 05.07.2022 колегії суддів: Банасько О.О. - суддя-доповідач, Картере В.І., Пєсков В.Г., як раніше визначеному складу суду згідно з підпунктом 2.3.44 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (зі змінами та доповненнями), що підтверджується протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 05.07.2022.

У зв`язку з перебуванням судді Картере В.І. у відпустці, автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 908/3468/13 визначено колегію суддів Верховного Суду: Банасько О.О. - головуючий, Білоус В.В., Пєсков В.Г., що підтверджується протоколом передачі судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) раніше визначеному складу суду від 19.07.2022.

Враховуючи вищевикладене, доводи заявника щодо наявності сумнівів у неупередженості та об`єктивності колегії суддів у даній справі є необґрунтованими та недоведеними, у зв`язку з чим Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення заявленого відводу.

Керуючись статтями 35, 39, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні заяви ОСОБА_1 про відвід колегії суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду: Банаська О.О., Білоуса В.В., Пєскова В.Г. від розгляду справи № 908/3468/13.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя В. Суховий

Дата ухвалення рішення 25.08.2022
Оприлюднено 29.08.2022

Судовий реєстр по справі 908/3468/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.01.2023 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 18.01.2023 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 16.01.2023 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 16.01.2023 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 19.12.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 13.12.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 12.12.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.12.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 01.12.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 23.11.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 25.08.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 15.08.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 27.07.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 25.07.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 20.07.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 20.07.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 20.07.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 22.06.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 20.06.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 20.06.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 20.06.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/3468/13

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону