КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

26 серпня 2022 року

м. Київ

cправа № 904/7906/21

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Кібенко О.Р.- головуючий, Вронська Г.О., Студенець В.І.,

розглянувши заяву Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Придніпровський Край"

про забезпечення позову у справі №904/7906/21

за позовом Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Придніпровський Край"

до приватного акціонерного товариства "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Товариства з обмеженою відповідальністю "Енселко Агро"

про відшкодування збитків за часткову втрату (пошкодження) вантажу та упущену вигоду на суму 790 314,87 грн

та зустрічним позовом приватного акціонерного товариства "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" (далі - ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ")

до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Придніпровський Край" (далі - СТОВ "Придніпровський Край")

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Товариства з обмеженою відповідальністю "Енселко Агро"

про стягнення заборгованості та відшкодування завданих збитків на суму 830 000,00 грн,

В С Т А Н О В И В:

1. У вересні 2021 року СТОВ "Придніпровський Край" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" суми нанесених збитків за часткову втрату (пошкодження) вантажу, а також упущену вигоду в сумі 790 314,87 грн з урахування ПДВ та судових витрат у справі.

2. У жовтні 2021 року ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з зустрічним позовом у якому просило стягнути зі СТОВ "Придніпровський Край" загальну суму боргу в сумі 830 000,00 грн, з яких: основна сума заборгованості за перевезення вантажу - 418 000,00 грн, штраф 50% за несвоєчасну оплату за надані послуги - 209 000,00 грн, простій транспортного засобу - 28 000,00 грн, збитки - 175 000,00 грн та судові витрати.

3. Господарський суд Дніпропетровської області рішенням від 04.01.2022 первісний позов задовольнив частково та стягнув з ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" на користь СТОВ "Придніпровський Край" нанесені збитки за часткову втрату (пошкодження) вантажу у розмірі 502 143,67 грн; в решті позовних вимог за первісним позовом відмовив; в задоволенні зустрічного позову відмовив.

4. Центральний апеляційний господарський суд постановою від 24.05.2022 рішення суду першої інстанції скасував та ухвалив нове рішення, яким у задоволенні первісного позову відмовив повністю, а зустрічний позов задовольнив частково: стягнув зі СТОВ "Придніпровський Край" на користь ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" 418 000,00 грн заборгованості за надані послуги з перевезення вантажу, 209 000,00 грн 50% штрафу за несвоєчасну оплату за надані послуги, 28 000,00 грн за простій транспортного засобу, 65 000,00 грн штрафу за несвоєчасне повернення транспортного засобу.

5. 10.06.2022 СТОВ "Придніпровський Край" звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 04.01.2022 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 24.05.2022, у якій просить скасувати постанову суду апеляційної інстанції, а рішення суду першої інстанції змінити в частині відмови у задоволенні позову про стягнення упущеної вигоди в розмірі 288 171,20 грн, задовольнивши їх; в іншій частині рішення суду першої інстанції залишити без змін.

6. Верховний Суд ухвалою від 02.08.2022 відкрив касаційне провадження у справі №904/7906/21 за касаційною скаргою СТОВ "Придніпровський Край" та призначив її до розгляду до розгляду у відкритому судовому засіданні.

7. 19.08.2022 на адресу Верховного Суду від СТОВ "Придніпровський Край" надійшли аналогічні за змістом заяви про забезпечення позову, підписані його директором - Бибик В.П. та представником (адвокатом) - Науменко Д.С. відповідно, у яких заявник просить вжити заходів забезпечення позову:

1) Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, що належить ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" (код ЄДРПОУ 30720390);

2) Накласти арешт на грошові кошти, що належать ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" та містяться на відкритих розрахункових рахунках у банківських та інших фінансових установах, а також на кошти на розрахункових рахунках у банківських та інших фінансових установах, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" (код ЄДРПОУ 30720390) у межах суми стягнення у розмірі 509 675,83 грн та 747 000,00 грн що разом становить 1 256 675,83 грн.

8. Заява мотивована тим, що 08.06.2022 Господарський суд Дніпропетровської області видав наказ про примусове виконання постанови Центрального апеляційного господарського суду від 24.05.2022, а 21.06.2022 Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив заяву ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" про поворот виконання рішення якою стягнув з СТОВ "Придніпровський Край" на користь ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" 509 675,83 грн, які були стягнуті за рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 04.01.2022; на момент розгляду справи №904/7906/21 у Верховному Суді, СТОВ "Придніпровський Край" рішення щодо стягнення грошових коштів на користь ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" виконало в повному обсязі, про що свідчать постанови про закінчення виконавчого провадження ВП 69339278 від 12.07.2022 та ВП 69200948 від 13.06.2022.

9. Заявник зазначає, що у разі, якщо касаційну скаргу СТОВ "Придніпровський Край" буде задоволено, то наявні певні сумніви щодо виконання цього рішення ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ", оскільки:

- згідно експрес-аналізу з сайту YOU CONTROL ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" має податковий борг станом на 08.06.2022;

- на сайті YOU CONTROL зазначено місцезнаходження ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" в житловому фонді, що може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення;

- на вказаному сайті зазначена кількість співробітників ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" у обсязі 5-10 чоловік, що свідчить про ризиковість підприємства з точки зору можливості швидкого переходу у стан ліквідації з метою уникнення стягнення коштів;

- відповідно до даних з сайту YOU CONTROL щодо ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" відкрито кримінальне провадження за ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство), що може свідчити про недобросовісність підприємства, а також ймовірність очищення його від активів з метою уникнення стягнення коштів.

10. Згідно наказу Голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 21.07.2022 №56-кв суддя Кібенко О.Р. перебувала у відпустці з 08.08.2022 до 19.08.2022.

11. У зв`язку з відпусткою суддів Бакуліної С.В. та Стратієнко Л.В. протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.08.2022 визначено склад суду: Кібенко О.Р. - головуючий, Вронська Г.О., Студенець В.І.

12. Відповідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК) господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених ст.137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

13. Статтею 137 ГПК визначено заходи забезпечення позову, зокрема накладення арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб.

14. У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги.

15. Заходи забезпечення позову застосовуються господарським судом як засіб запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів особи та гарантія реального виконання рішення суду за наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову. Заходи щодо забезпечення позову обов`язково повинні застосовуватися відповідно до їх мети, з урахуванням безпосереднього зв`язку між предметом позову та заявою про забезпечення позову.

16. Заходи забезпечення позову повинні бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

17. Верховний Суд зазначає, що під час вирішення питання про вжиття заходів щодо забезпечення позову необхідно враховувати, що такими заходами не повинні порушуватися права осіб, що не є учасниками судового процесу, застосовуватися обмеження, не пов`язані з предметом спору.

18. Умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (у тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред`явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

19. Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

20. Звертаючись до суду із заявою про забезпечення позову, позивач повинен обґрунтувати причини звернення з такою заявою та надати суду докази наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу забезпечення позову.

21. Отже, у кожному конкретному випадку розглядаючи заяву про забезпечення позову суду належить встановить наявність обставин, які свідчать про те, що в разі невжиття таких заходів можуть виникнути перешкоди для виконання рішення суду у разі задоволення позову. При цьому обов`язок доказування наявності таких обставин покладається на заявника.

22. Зазначене підтверджується висновками викладеними, зокрема, у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 17.06.2022 у справі №908/2382/21.

23. Запропоновані заходи забезпечення позову Верховний Суд вважає необґрунтованими з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін; наявності зв`язку між конкретним заходом забезпечення позову і предметом позовних вимог.

24. Окрім цього, Верховний Суд звертає увагу на те, що надані заявником докази свідчать про наявність у власності ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" значної кількості рухомого майна (31 транспортний засіб - вантажні автомобілі), наявність нерухомого майна (3 об`єкти), незмінність його місцезнаходження протягом тривалого періоду часу (з 2008 року по сьогоднішній день), здійснення господарської діяльності із 2000 року, стабільність фінансових показників тощо, що спростовує припущення про недостатню платоспроможність ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" та можливість його швидкого переходу у стан ліквідації з метою ухилення від виконання судового рішення.

25. Згідно інформації із сайту YOU CONTROL за період із січня 2021 року по січень 2022 року у ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" був наявний податковий борг лише за червень 2021 року у розмірі 35 276,00 грн.

26. Відповідно до наданої заявником інформації, ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" фігурує у кримінальному провадженні, розпочатому за, зокрема, ст.190, Кримінального кодексу України (шахрайство); як вбачається із Єдиного державного реєстру судових рішень (справа №522/1894/16-к), останнє судове рішення у справі датоване 10.10.2019, вирок у справі станом на сьогоднішній день не ухвалено. Із наданої інформації також вбачається, що ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" за останні 3 роки було відповідачем лише у 2 судових справах, що також спростовує припущення заявника про недобросовісність ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ".

27. Про необґрунтованість припущень заявника щодо можливого ухилення ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" від виконання рішень суду свідчить факт виконання останнім рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 04.01.2022 про стягнення 502 143,67 грн.

28. Верховний Суд, з урахуванням наданих заявником доказів, встановив, що статутний капітал відповідача більше заявлених до нього позовних вимог (більше ніж в чотири рази).

29. Суд касаційної інстанції також виходить із законодавчо встановленої заборони незаконного втручання органів державної влади, в тому числі і судів, у господарські відносини (ст.6 Господарського кодексу України).

30. Розглянувши заяву СТОВ "Придніпровський Край" про вжиття заходів забезпечення позову, Верховний Суд дійшов висновку про необґрунтованість заявлених доводів; зазначені в заяві обставини не доводять, що невжиття заходів забезпечення позову може значно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду, а тому вважає за необхідне відмовити у задоволенні заяви про забезпечення позову у справі №904/7906/21.

Керуючись статтями 136, 137, 140, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

У Х В А Л И В:

Відмовити Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю "Придніпровський Край" в задоволенні заяви про забезпечення позову у справі №904/7906/21.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя О. Кібенко

Судді Г. Вронська

В. Студенець

Дата ухвалення рішення 25.08.2022
Оприлюднено 31.08.2022

Судовий реєстр по справі 904/7906/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.12.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 14.12.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 07.12.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 05.10.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 05.10.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 28.09.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 21.09.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 13.09.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 11.09.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 25.08.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Окрема думка від 25.08.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 07.08.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.08.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 12.07.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.07.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 28.06.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.06.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 13.06.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 07.06.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 07.06.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 07.06.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/7906/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону