ПІЩАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Єдиний унікальнийномер 142/772/19

Номер провадження 2/142/13/22

У Х В А Л А

про залишення позову без розгляду

30 серпня 2022 року смт. Піщанка

Піщанський районний суд Вінницької області

В складі:

Головуючого судді Щерби Н.Л.

за участю секретаря судового засідання Ласки Л. В.,

Суддя Піщанського районного суду Вінницької області Щерба Н. Л., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІНПРОМ" про витребування майна з незаконного володіння , та додані до неї матеріали,

ВСТАНОВИВ:

10вересня 2019року до Піщанського районногосуду Вінницькоїобласті надійшлиматеріали позовноїзаяви ОСОБА_1 ,який проживаєв с.Гонорівка Піщанськогорайону Вінницькоїобласті,до Товаристваз обмеженоювідповідальністю "Торговийдім "Фінпром",яке знаходиться вм.Васильків Київськоїобласті,вул.Декабристів,188-А,про витребуваннямайна знезаконного володіння.У вказанійпозовній заявіпредставник позивачаадвокат КупрійО.М.просить суд визнатидоговір орендиземельної ділянкиплощею 2,5375га,кадастровий номер0523280600:05:001:0176,для веденнятоварного сільськогосподарськоговиробництва,яка розташованана територіїколишньої Гонорівськоїсільської ради,Піщанського районуВінницької області,укладений 25.03.2015року за№ 609,який зареєстрованийдержавним реєстраторомРузяк В`ячеславомДмитровичем,Реєстраційна службаТомашпільского районногоуправління юстиціїВінницької області,26.03.2015року,індексний номер20316301,номер записупро іншеречове право9195637(спеціальний розділ),між орендодавцем ОСОБА_1 татовариством зобмеженою відповідальністю"ТорговийДім "Фінпром",код ЄДРПОУ36629177, строком дії10років,з правомпролонгації,-недійсним,та визнатидоговір орендиземельної ділянкиплощею 2,5371га,кадастровий номер0523280600:05:001:0175,для веденнятоварного сільськогосподарськоговиробництва,яка розташованана територіїколишньої Гонорівськоїсільської ради,Піщанського районуВінницької області,укладений 25.03.2015року за№ 608,зареєстрований державнимреєстратором РузякВячеславом Дмитровичем,Реєстраційна службаТомашпільского районногоуправління юстиціїВінницької області,26.03.2105року,індексний номер20316310,номер записупро іншеречове право9195642(спеціальнийрозділ),між орендодавцем ОСОБА_1 та товариством зобмеженою відповідальністю"ТорговийДім "Фінпром",код ЄДРПОУ36629177, строком дії10років,з правомпролонгації,-недійсним,а також зобов`язатитовариство зобмеженою відповідальністю"ТорговийДім "Фінпром",код ЄДРПОУ36629177повернути ОСОБА_1 земельну ділянкуплощею 2,5375га,кадастровий номер0523280600:05:001:0176,для веденнятоварного сільськогосподарськоговиробництва,яка розташованана територіїколишньої Гонорівськоїсільської ради,Піщанського районуВінницької області,зобов`язати товариствоз обмеженоювідповідальністю "ТорговийДім "Фінпром",код ЄДРПОУ36629177 повернути ОСОБА_1 земельну ділянку площею 2,5371 га, кадастровий номер 0523280600:05:001:0175, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території колишньої Гонорівської сільської ради, Піщанського району Вінницької області.

Своївимоги мотивуєтим,що відповіднодо свідоцтвапро правона спадщину,серія таномер :771,виданий 07.07.2011року,позивач є власником земельної ділянки площею 2,5375 га, кадастровий номер 0523280600:05:001:0176, яка розташована на території колишньої Гонорівської сільської ради, Піщанського району Вінницької області, та відповідно до свідоцтва про право на спадщину, серія та номер : 761, виданий 07.07.2011 року, позивач є власником земельної ділянки площею 2,5471 га, кадастровий номер 0523280600:05:001:0175. Позивач, земельну ділянку кадастровий номер 0523280600:05:001:0176, успадкував після - ОСОБА_2 , яка належала покійній згідно держаного акта ВН № 173804 зареєстрованого 21 вересня 2004 року за № 186, а земельну ділянку кадастровий номер 0523280600:05:001:0175, успадкував після - ОСОБА_3 , яка належала покійній згідно держаного акта ВН № 173803 зареєстрованого 21 вересня 2004 року за № 198. За життя, ОСОБА_2 надала згадані земельні ділянки в оренду селянському фермерському господарству «КАІЛ»,код ЄДРПОУ 25495528. 27.08.2019 року, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно,Державного реєстру Іпотек ,Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, позивачу стало відомо про існування іншого речового права, предметом якого є оренда земельної ділянки кадастровий № 0523280600:05:001:0176. Підставою виникнення іншого речового права є договір оренди землі № 609 від 25 березня 2015 року, предметом якого є оренда земельної ділянки кадастровий № 0523280600:05:001:0176 між позивачем та відповідачем, який зареєстрований державним реєстратором Рузяк В`ячеславом Дмитровичем, Реєстраційна служба Томашпільского районного управління юстиції Вінницької області, 26.03.2015 року, індексний номер 20316301, строк дії 10 років, з правом пролонгації.Крім цього, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, позивачу стало відомо про існування іншого речового, предметом якого є оренда земельної ділянки кадастровий № 0523280600:05:001:0175.Підставою виникнення іншого речового права є договір оренди землі № 6008 від 25 березня 2015 року, предметом якого є оренда земельної ділянки кадастровий № 0523280600:05:001:0175 між позивачем та відповідачем, який зареєстрований державним реєстратором Рузяк В`ячеславом Дмитровичем, Реєстраційна служба Томашпільского районного управління юстиції Вінницької області, 26.03.2015 року, індексний номер 20316310, строк дії 10 років, з правом пролонгації.Позивач категорично стверджує, що підпис від його імені в розділі « реквізити сторін», графі « Орендодавець» у договорі оренди землі № 608 від 25 березня 2015 року, та у договорі оренди землі № 609 від 25 березня 2015 року виконаний не позивачем, а іншою особою з наслідуванням його підпису. Позивач особисто не надавав вищезазначені договори та всіх необхідних документів для їх незаконної державної реєстрації. Окрім зазначеного, позивач не надавав повноваження іншій особі на підписання від його імені оспорюваних договорів оренди землі. Строк дії договору оренди земельної ділянки між ОСОБА_2 від 01 жовтня 2006 року та ФГ «КАШ», кадастровий номер 0523280600:05:001:0176, ще не був закінчений, припинений на момент укладення відповідачем договору № 609 від 25 березня 2015 року, оренди земельної ділянки кадастровий номер 0523280600:05:001:0176. Строк дії договору оренди земельної ділянки між ОСОБА_3 від 01 листопада 2006 року та ФГ «КАІЛ», кадастровий номер 0523280600:05:001:0175, ще не був закінчений, припинений на момент укладення відповідачем договору № 608 від 25 березня 2015 року, оренди земельної ділянки кадастровий номер 0523280600:05:001:0175. Враховуючи викладене має місце подвійна реєстрація оренди однієї і тої самої земельної ділянки.

Ухвалою суду від 13 вересня 2019 року вказану позовну заяву було залишено без руху та надно позивачу строк для усунення недоліків, викладених в ухвалі, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху, роз`яснивши, що в іншому випадку позовна заява буде вважатись неподаною і буде повернута позивачу.

19 версеня 2019 року на адресу суду від представника позивача ОСОБА_4 - адвоката Купрія О. М. надійшла заява на виконання ухвали Піщанського районного суду від 13 вересня 2019 року про долучення квитанції щодо сплати судового збору.

Таким чином, вимоги ухвали суду від 13 вересня 2019 року виконанні, недоліки позовної заяви усунуто у встановлений судом строк.

Ухвалою суду від 23 вересня 2019 року в даній справі було відкрито провадження та вирішено розглядати справу у порядкузагального позовного провадження та призначено поцивільній справіпідготовче засідання на09 годину 00 хвилин 17 жовтня 2019 року.

20 січня 2020 року судом було постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Судові засідання неодноразово відкладалися через неявку учасників процесу.

Судове засіданні в даній справі призначене на 13 годину 30 хвилин 30 серпня 2022 року.

В судове засідання, 30 серпня 2022 року, позивач ОСОБА_1 та йогопредставник -адвокат КупрійО.М. не з`явились, разом з тим 30 серпня 2022 року на адресу суду надійшла заява від представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Купрія О.М., про залишення позову без розгляду.

В судове засідання 30 серпня 2022 року відповідач ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІНПРОМ" свого уповноваженого представника не направив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, будь-яких заяв чи клопотань від нього на адресу суду до початку засідання не надходило. Причини неявки суду невідомі.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ч.2 ст. 247 ЦПК України, не здійснювалося.

Частиною 3 ст. 131 ЦПК України передбачено, що учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що учасники судового процесу не з`явилися в судове засідання без поважних причин.

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких не допустити судовий процес у безладний рух.

Слід зазначити, що Європейський суд у своїх рішеннях наголошує на тому, що право на суд не є абсолютним. Воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за самою своєю природою потребує регулювання з боку держави. Кожна з сторін, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу цікавитись провадженням у її справі.

Суд, розглянувши заяву представника позивача, дослідивши матеріали справи, вважає, що заява представника позивача про залишення позовної заяви без розгляду, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 3 ст.13 ЦПК України, учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Відповідно до ч. 1ст. 64 ЦПК України представник, який має повноваження на ведення справи в суді, здійснює від імені особи, яку він представляє, її процесуальні права та обов`язки.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.257 ЦПК України, суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду, якщо позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду.

За змістом принципу диспозитивності цивільного судочинства, закріпленого у статті 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Учасник справирозпоряджається своїмиправами щодопредмета споруна власнийрозсуд.Оскільки представникомпозивача ОСОБА_1 - адвокатом Купрій О.М. була подана заява про залишення без розгляду позовної заяви, за принципом диспозитивності представник позивача має право подати таку заяву, підстав для відмови в прийнятті заяви про залишення позову без розгляду не встановлено, а тому суд вважає за необхідне заяву представника позивача задовольнити, а позовну заяву ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІНПРОМ" про витребування майна з незаконного володіння, залишити без розгляду.

Керуючись п.5 ч.1 ст.257, 210, 258, 259-261 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Заяву представникапозивача ОСОБА_1 - адвоката Купрія О.М., про залишення позову без розгляду, задовольнити.

Позовну заяву ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІНПРОМ" про витребування майна з незаконного володіння залишити без розгляду.

Роз`яснити позивачу про наслідки залишення позовної заяви без розгляду, передбачені ч. 2 ст. 257 ЦПК України, а саме, що особа, заяву якої залишено без розгляду, після усунення умов, що були підставою для залишення заяви без розгляду, має право звернутися до суду повторно.

Ухвала суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 261 ЦПК України.

Ухвала суду може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня підписання ухвали через Піщанський районний суд Вінницької області до Вінницького апеляційного суду.

Суддя:

Дата ухвалення рішення 29.08.2022
Оприлюднено 01.09.2022

Судовий реєстр по справі 142/772/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.08.2022 Піщанський районний суд Вінницької області Цивільне
Ухвала від 05.05.2022 Піщанський районний суд Вінницької області Цивільне
Ухвала від 02.09.2021 Піщанський районний суд Вінницької області Цивільне
Ухвала від 28.05.2020 Піщанський районний суд Вінницької області Цивільне
Ухвала від 20.01.2020 Піщанський районний суд Вінницької області Цивільне
Ухвала від 22.11.2019 Піщанський районний суд Вінницької області Цивільне
Ухвала від 23.09.2019 Піщанський районний суд Вінницької області Цивільне
Ухвала від 13.09.2019 Піщанський районний суд Вінницької області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 142/772/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону