ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 28/34/17-18/86/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

02.09.2022 справа № 910/1245/17

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя Господарського суду Запорізької області Левкут Вікторія Вікторівна, розглянувши матеріали справи № 910/1245/17

за позовом Заступника Генерального прокурора України Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (юридична адреса: 01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 17; адреса для листування: 01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15) в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах,

позивача Фонду державного майна України (01601, м. Київ, вул. Генерала Алмазова (Кутузова), 18/9)

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат (69600, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18)

до відповідача-2: Компанії Толексіс Трейдінг Лімітед (адреса реєстрації: Еміліу Хурмузіу Стріт, Лофітіс Бізнес Центр, 6-й поверх, офіс 3 та 4, 3035, Лімассол, Кіпр)

про розірвання договору про заснування ТОВ Запорізький титано-магнієвий комбінат та повернення майна

Без виклику учасників справи

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 04.08.2021 у справі №910/1245/17 позов Заступника Генерального прокурора України Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задоволено. Розірвано договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат № 85 від 22.02.2013, укладений Фондом державного майна України та Компанією Толексіс Трейдінг Лімітед в повному обсязі. Зобов`язано товариство з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат повернути до сфери управління Фонду державного майна України майно, визначене в Акті приймання-передачі майнового комплексу Державного підприємства Запорізький титано-магнієвий комбінат до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат від 31.12.2013 з додатками №№ 1 5 і передавальному акті від 30.09.2015 №284 з додатком №1 (передавальний баланс). Стягнуто з Компанії Толексіс Трейдінг Лімітед 3200,00 грн. судового збору на користь Генеральної прокуратури України (на даний час - Офіс Генерального прокурора) та 238400,00 грн. судового збору в дохід Державного бюджету України.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 30.11.2021 у справі №910/1245/17 рішення суду першої інстанції залишено без змін.

На виконання рішення 05.01.2022 видано відповідні накази.

Зокрема, Господарським судом Запорізької області 05.01.2022 у справі видано наказ про примусове виконання рішення від 04.08.2021 у справі № 910/1245/17 щодо стягнення з Компанії Толексіс Трейдінг Лімітед в дохід Державного бюджету України 238400,00 грн. судового збору.

Компанія Толексіс Трейдінг Лімітед є нерезидентом, достовірна інформація щодо наявності на території України офіційно зареєстрованих представництв у суду відсутня. Місцезнаходженням відповідача є Республіка Кіпр.

Державною судовою адміністрацією України, яка є стягувачем за зазначеним наказом, листом від 03.02.2022 № 10-1557/22 повернуто до господарського суду наказ для вжиття заходів щодо стягнення судового збору в порядку, визначеному законодавством.

Підпунктом 1.12.4 розділу ІV Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Мінюсту, Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 № 1092/5/54, визначено, що суди України видають документи, необхідні для складання клопотання заінтересованої особи, відповідно до міжнародного договору України або цієї Інструкції, а також надсилають у порядку, установленому міжнародним договором України, клопотання разом з пакетом документів для розгляду іноземними судами.

Згідно п. 4.10 розділу ІV Інструкції, у разі, якщо згідно з міжнародним договором України клопотання подається заінтересованою особою до суду України, який ухвалив рішення, такий суд надсилає клопотання та додані до нього документи до Мін`юсту через міжрегіональне управління або його відповідний структурний підрозділ.

Відповідно до п. 4.4 розділу ІV Інструкції, якщо рішенням суду України передбачено стягнення з особи судового збору, клопотання про визнання і виконання рішення у відповідній частині складається судом України, який постановив рішення у першій інстанції, за формою, наведеною у додатку 5. Клопотання друкується на чистих аркушах паперу без штампів суду.

В абзаці другому пункту 4.7 розділу ІV Інструкції визначено перелік документів, що додаються до клопотання.

Статтею 22 Угоди між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах визначено порядок подання клопотання про визнання та виконання рішення. 1. Клопотання про визнання та/або виконання рішення може бути подано стороною безпосередньо до суду запитуваної Договірної Сторони або до суду Договірної Сторони, який ухвалив рішення у першій інстанції, а згаданий суд передає це клопотання у спосіб, визначений у пункті 3 статті 2. 2. Клопотання про визнання та/або виконання рішення супроводжується: a) завіреною копією рішення, включаючи документ, що підтверджує його остаточність, а також, якщо запит стосується примусового виконання рішення, - документ про те, що воно підлягає виконанню, якщо це не зазначено в самому рішенні; b) підтвердженням того, що сторона, яка не взяла участі у процесі і проти якої було винесено рішення, була належним чином повідомлена про розпочате провадження у справі, дату, час і місце її слухання відповідно до законодавства Договірної Сторони, на території якої винесено рішення, а в разі недієздатності - її/його було належним чином представлено. 3. Клопотання і документи, зазначені в пункті 2 цієї статті, повинні супроводжуватись завіреним перекладом мовою запитуваної Договірної Сторони або англійською мовою.

З урахуванням викладеного, з метою належного та своєчасного зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України, судом 11.04.2022 сформовано та направлено пакет документів згідно переліку додатків із супровідним листом від 05.04.2022 до Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області для вжиття заходів щодо стягнення судового збору.

Проте 25.07.2022 супровідним листом від 19.07.2022 вих. № 789-06-18/ІП-к-4/22 Південно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Дніпро) повернуто до суду клопотання Господарського суду Запорізької області про визнання та надання дозволу на виконання на території Республіки Кіпр рішення Господарського суду Запорізької області від 05.04.2022 в частині стягнення судового збору з Компанії Толексіс Трейдінг Лімітед для належного оформлення документів відповідно до статті 22 Угоди між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах 2004 року (далі Угода). У клопотанні Міжрегіональне управління посилалось на пункт 3 статті 22 Угоди, в якому передбачено, що клопотання і документи, зазначені в пункті 2 цієї статті, повинні супроводжуватись завіреним перекладом мовою запитуваної Договірної сторони або англійською мовою. Крім того, такі ж норми передбачає пункт 4.9 розділу ІV Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Мінюсту, Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 № 1092/5/54, а саме: Заінтересована особа або орган складає клопотання мовою запитуваної держави. Якщо клопотання та документи, що до нього додаються, складено українською мовою, до них додається переклад на мову запитуваної держави, засвідчений відповідно до законодавства України.

Оскільки позов заявлено Заступником Генерального прокурора України Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (на даний час Офіс Генерального прокурора) в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах - Фонду державного майна України, а також з урахуванням того, що саме заявником при поданні позову мав сплачуватись судовий збір у сумі 238400,00 грн., суд визнав за доцільне покласти на Заступника Генерального прокурора України Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (на даний час Офіс Генерального прокурора) оплату вартості витрат, пов`язаних із перекладом відповідних документів, та уповноважити прокурора здійснити переклад англійською мовою для подальшого їх направлення до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) з метою належного та своєчасного зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України наступних документів:

1)клопотання Господарського суду Запорізької області від 05.04.2022 про виконання рішення на 1 арк.;

2)завіреної копії рішення Господарського суду Запорізької області від 04.08.2021 у справі №910/1245/17 на 15 арк.;

3)завіреної копії постанови Центрального апеляційного господарського суду від 30.11.2021 у справі № 910/1245/17 на 19 арк.;

4)наказу Господарського суду Запорізької області від 05.01.2022 у справі №910/1245/17 про стягнення 238400,00 грн. судового збору на 1 арк.;

5)довідки Господарського суду Запорізької області від 05.04.2022 про набрання рішенням законної сили на 1 арк.;

6)довідки Господарського суду Запорізької області від 05.04.2022 про те, що рішення не виконувалось на території України на 1 арк.

На підставі викладеного, керуючись статтею 22 Угоди між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах 2004 року ст.ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Зобов`язати Заступника Генерального прокурора України Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (на даний час Офіс Генерального прокурора) надати до суду супровідним листом належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову наступних документів:

1) клопотання Господарського суду Запорізької області від 05.04.2022 про виконання рішення на 1 арк.;

2) завіреної копії рішення Господарського суду Запорізької області від 04.08.2021 у справі №910/1245/17 на 15 арк.;

3) завіреної копії постанови Центрального апеляційного господарського суду від 30.11.2021 у справі № 910/1245/17 на 19 арк.;

4) наказу Господарського суду Запорізької області від 05.01.2022 у справі №910/1245/17 про стягнення 238400,00 грн. судового збору на 1 арк.;

5) довідки Господарського суду Запорізької області від 05.04.2022 про набрання рішенням законної сили на 1 арк.;

6) довідки Господарського суду Запорізької області від 05.04.2022 про те, що рішення не виконувалось на території України на 1 арк.

2. Направити зазначені у п. 1 даної ухвали Заступнику Генерального прокурора України Керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (на даний час Офіс Генерального прокурора).

3. Після надходження від Заступника Генерального прокурора України Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (на даний час Офіс Генерального прокурора) зазначених в п. 1 даної ухвали документів надіслати їх до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) для направлення їх до уповноважених органів Республіки Кіпр.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвала підписана 02.09.2022

Суддя В.В. Левкут

Дата ухвалення рішення 01.09.2022
Оприлюднено 05.09.2022

Судовий реєстр по справі 910/1245/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.11.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 01.09.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 01.09.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Постанова від 22.05.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 05.04.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 07.02.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.01.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 12.01.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Судовий наказ від 05.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Судовий наказ від 05.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Судовий наказ від 05.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Постанова від 30.11.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/1245/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону