ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про видачу наказу

"05" вересня 2022 р. Справа№ 873/65/22

Північний апеляційний господарський суд

суддя: Пантелієнко В.О.

секретар судового засідання Нечасний О.Л.

представники сторін у судове засідання не з`явились,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "СІЕЙТІ"

про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Господарський арбітраж» від 04.07.2022р.

у третейській справі №01-01/22

за позовом ТОВ "СІЕЙТІ"

до Фермерського господарства (далі - ФГ) "УРОЖАЙ"

про стягнення заборгованості та штрафних санкцій

ВСТАНОВИВ:

До Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Господарський арбітраж» із позовною заявою звернулося ТОВ "СІЕЙТІ" до ФГ "УРОЖАЙ" про стягнення заборгованості та штрафних санкцій.

Рішенням Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Господарський арбітраж» від 04.07.2022р. у третейській справі №01-01/22 позов задоволено; стягнуто з фермерського господарства "УРОЖАЙ" (42400, Сумська область, м.Краснопілля, вул.Мезенівська, 105, код ЄДРПОУ 23635296) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕЙТІ" (40000, м.Суми, вул.Вільний Лужок, 6, код ЄДРПОУ 39441455) 374952,17 грн. заборгованості за договором; 643333,2 грн. штрафних санкцій; 10183 грн. витрат по сплаті третейського збору.

26.07.2022р. до Північного апеляційного господарського суду надійшла заява ТОВ "СІЕЙТІ" про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Господарський арбітраж» від 04.07.2022р. у третейській справі №01-01/22.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.07.2022р., справу №873/65/22 передано для розгляду судді Пантелієнку В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.07.2022р. прийнято до розгляду заяву ТОВ "СІЕЙТІ" про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Господарський арбітраж» від 04.07.2022р. у третейській справі №01-01/22; розгляд заяви призначено на 05.09.2022р.; зобов`язано кожну із сторін третейського спору та третейський суд надати суду письмову інформацію про наступне: - чи визнавалась третейська угода у даній справі недійсною; - чи не скасоване рішення третейського суду у справі №01-01/22 компетентним судом; - чи є в провадженні інших судів заяви про оскарження чи скасування рішення третейського суду; витребувано у Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Господарський арбітраж» третейську справу №01-01/22 за позовом ТОВ "СІЕЙТІ" до ФГ "УРОЖАЙ" про стягнення заборгованості та штрафних санкцій.

09.08.2022р. до апеляційного суду з Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Господарський арбітраж» надійшли матеріали третейської справи 01-01/22.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що заява Позивача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.352 ГПК України заява про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду подається до апеляційного господарського суду за місцем проведення третейського розгляду протягом трьох років з дня ухвалення рішення третейським судом.

Згідно з ч.3 ст.354 ГПК України при розгляді справи в судовому засіданні господарський суд встановлює наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених статтею 355 цього Кодексу.

Відповідно до ст.355 ГПК України суд відмовляє у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, якщо: 1) на день ухвалення рішення за заявою про видачу наказу рішення третейського суду скасовано судом; 2) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону; 3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею наказу, а причини його пропуску не визнані господарським судом поважними; 4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди; 5) третейська угода визнана недійсною; 6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону; 7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, не передбачені законом; 8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу господарського суду відповідну справу; 9) третейський суд вирішив питання про права та обов`язки осіб, які не брали участі у справі.

Відповідно до ч.1 ст.5 Закону України "Про третейські суди" рішення третейського суду виконуються зобов`язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні. У разі, коли рішення третейського суду не виконується добровільно зобов`язаною цим рішенням стороною, інша сторона може подати до компетентного суду заяву про видачу виконавчого документа, яким у господарському судочинстві згідно зі ст.327 ГПК України та п.1-1 ч.1 ст.3 Закону України "Про виконавче провадження" є наказ.

Згідно з ч.1 ст.56 Закону України "Про третейські суди" заява про видачу виконавчого документа може бути подана до компетентного суду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом. Така заява підлягає розгляду компетентним судом протягом 15 днів з дня її надходження до суду. Про час та місце розгляду заяви повідомляються сторони, проте неявка сторін чи однієї із сторін не є перешкодою для судового розгляду заяви.

Відповідно до ч.6 ст.56 Закону України "Про третейські суди" компетентний суд відмовляє в задоволенні заяви про видачу виконавчого документа, якщо: 1) на день прийняття рішення за заявою про видачу виконавчого документа рішення третейського суду скасовано компетентним судом; 2) справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону; 3) пропущено встановлений цією статтею строк для звернення за видачею виконавчого документа, а причини його пропуску не визнані судом поважними; 4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди; 5) третейська угода визнана недійсною компетентним судом; 6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам статей 16 - 19 цього Закону; 7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, які не передбачені законами України; 8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу компетентного суду відповідну справу; 9) третейський суд вирішив питання про права і обов`язки осіб, які не брали участь у справі.

У відповідності до норм чинного законодавства при розгляді заяви про видачу виконавчого документа господарський суд не здійснює оцінки законності і обґрунтованості рішення третейського суду в цілому, а лише встановлює відсутність або наявність підстав для відмови в задоволенні заяви про видачу виконавчого документа, визначених ст.56 Закону України "Про третейські суди" та ст.355 ГПК України.

Як вбачається з наявних у справі документів, рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Господарський арбітраж» від 04.07.2022р. у третейській справі №01-01/22 не скасовано компетентним судом; дана справа була підвідомча вказаному третейському суду відповідно до закону; строк для звернення за видачею виконавчого документа не пропущений; зазначене рішення третейського суду прийнято у спорі, передбаченому третейською угодою; дана третейська угода не визнана недійсною компетентним судом; доказів того, що склад третейського суду не відповідав вимогам Закону України Про третейські суди та третейській угоді суду не подано; рішення третейського суду не містить способів захисту прав, які не передбачені законами України; третейський суд не вирішував питання про права і обов`язки осіб, які не брали участь у справі.

За вказаних обставин, суд дійшов висновку про необхідність задоволення заяви позивача та видачу наказів на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Господарський арбітраж» від 04.07.2022р. у третейській справі №01-01/22.

Відповідно до ч.9 ст.129 ГПК України, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Сплачена позивачем сума судового збору відповідно до ст.129 ГПК України покладається на відповідача, оскільки станом на дату звернення позивача до суду з даною заявою рішення третейського суду відповідачем виконано не було, а отже відповідач є винними у виникненні спору (у зверненні позивача до суду з даною заявою).

Керуючись ст.ст.129, 234, 356 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд , -

УХВАЛИВ:

1.Заяву ТОВ "СІЕЙТІ" про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Господарський арбітраж» від 04.07.2022р. у третейській справі №01-01/22 задовольнити.

2.Видати накази на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Господарський арбітраж» від 04.07.2022р. у третейській справі №01-01/22.

3.Стягнути з фермерського господарства "УРОЖАЙ" (42400, Сумська область, м.Краснопілля, вул.Мезенівська, 105, код ЄДРПОУ 23635296) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕЙТІ" (40000, м.Суми, вул.Вільний Лужок, 6, код ЄДРПОУ 39441455) 374952,17 грн. заборгованості за договором; 643333,2 грн. штрафних санкцій; 10183 грн. витрат по сплаті третейського збору.

4.Стягнути з фермерського господарства "УРОЖАЙ" (42400, Сумська область, м.Краснопілля, вул.Мезенівська, 105, код ЄДРПОУ 23635296) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕЙТІ" (40000, м.Суми, вул.Вільний Лужок, 6, код ЄДРПОУ 39441455) витрати по сплаті судового збору за подання заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення в сумі 1240,50 грн. (одна тисяча двісті сорок гривень п`ятдесят копійок).

5.Повернути матеріали третейської справи №01-01/22 Постійно діючому третейському суду при Асоціації «Господарський арбітраж».

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження і може бути оскаржена в апеляційному порядку на підставі ч.2 ст.253 та ч.3 ст.356 Господарського процесуального кодексу України до Верховного Суду у строк, передбачений ст.256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя В.О. Пантелієнко

Дата ухвалення рішення 04.09.2022
Оприлюднено 07.09.2022

Судовий реєстр по справі 873/65/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 27.09.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 27.09.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.09.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.07.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 873/65/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону