ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2022 року м. Київ № 640/9218/21

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Погрібніченка І.М. розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін адміністративну справу

за позовом Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго»доДержавної аудиторської служби провизнання протиправними дій,

В С Т А Н О В И В:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулося Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» з адміністративним позовом до Державної аудиторської служби, в якому, з урахуванням уточнення, просить:

визнати протиправними дії Державної аудиторської служби України (місцезнаходження: 04070, місто Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 4, ідентифікаційний код: 40165856) щодо доповнення Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року, затвердженого Наказом Держаудитслужби від 21 вересня 2020 року № 625, ревізією фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго»;

визнати протиправними дії Державної аудиторської служби України (місцезнаходження: 04070, місто Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 4, ідентифікаційний код: 40165856) щодо проведення планової виїзної ревізії фінансово- господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року;

визнати протиправними дії Державної аудиторської служби України (місцезнаходження: 04070, місто Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 4, ідентифікаційний код: 40165856) щодо не відібрання у Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» ОСОБА_1 письмових пояснень та встановлення відповідальним за порушення, виявлене плановою виїзною ревізією фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року, Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» ОСОБА_1 .

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що наказом Держаудитслужби від 21 вересня 2020 року №625 затверджено План проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року (далі - План).

Позивач звертає увагу, що станом на момент затвердження Плану 21 вересня 2020 року ревізія ПрАТ «Укргідроенерго» не була передбачена таким планом.

У той же час, згідно з наказом Держаудитслужби від 20 листопада 2020 року № 326 План доповнено пунктом 8.29, яким передбачено ревізію фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» (перелік об`єктів у додатку 30), згідно якого підставою проведення Ревізії є звернення Київської міської прокуратури від 16 листопада 2020 року № 09/5-1512вих-20.

При цьому, позивач також звертає увагу, що План на IV квартал 2020 року затверджено 21 вересня 2020 року, а звернення Київської міської прокуратури датоване 16 листопада 2020 року, тобто, звернення органу прокуратури надійшло до Держаудитслужби після затвердження Плану на IV квартал 2020 року та, більш того, на момент надходження такого звернення IV квартал 2020 року уже розпочався.

Вказане вище, на думку позивача, свідчить про те, що оскільки Ревізія ПрАТ «Укргідроенерго» не була передбачена у Плані, то, відповідно, після звернення Київської міської прокуратури, у Держаудитслужби не виникало законних підстав для внесення змін до Плану шляхом доповнення Ревізією ПрАТ «Укргідроенерго».

Крім цього, позивач зазначає, що листом Держаудитслужби «Про початок ревізії» від 20 листопада 2020 року 000500-14/7742-2020 ПрАТ «Укргідроенерго» (далі - Лист) повідомлено, що відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби на IV квартал 2020 року з 01 грудня 2020 року буде розпочато ревізію фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» та його відокремлених підрозділів за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року. Орієнтовний термін завершення заходу державного фінансового контролю - 25 лютого 2021 року.

Втім, ревізію фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укргідроенерго» розпочато 01 грудня 2020 року та завершено 04 березня 2021 року, що підтверджується Актом планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 № 05-21/1 (далі - Акт).

При цьому, в порушення вимог ч. 10 ст. 11 Закону про фінансовий контроль та п. 9 Порядку № 550 тривалість планової виїзної ревізії становила 65 робочих днів, в той як нормами вказаного законодавства - не повинна перевищувати 30 робочих днів.

Тобто, як зазначає позивач, відповідачем допущено порушення імперативної норми Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та вимог Порядку № 550 щодо тривалості планової виїзної ревізії. Ревізія проведена за межами визначених Законом про фінансовий контроль строків, без наявності на це правових підстав, що свідчить про очевидну неправомірність дій Держаудитслужби.

Поряд з цим, позивач звертає увагу, що під час проведення ревізії відповідачем не відбирались жодні письмові пояснення у Генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго» ОСОБА_1 щодо вищевказаного порушення, а також в Акті відсутня фіксація факту, що Генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» ОСОБА_1 відмовився від надання відповідних письмових пояснень.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 08.04.2021 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито спрощене позовне провадження без повідомлення (виклику сторін) та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Вказаною ухвалою відповідачу надано час для подачі відзиву протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

30 квітня 2021 року представником Державної аудиторської служби надано до суду відзив, в якому відповідач проти адміністративного позову заперечує та просить відмовити в його задоволенні.

Відзив обґрунтовано тим, що включення ревізії ПрАТ «Укргідроенерго» до Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби на IV квартал 2020 року здійснено з дотриманням вимог чинного законодавства, оскільки Порядок № 955 та Постанова № 550 не забороняють включення заходів з проведення інспектування за зверненням правоохоронного органу шляхом внесення змін до вже затверджених планів проведення заходів державного фінансового контролю.

Поряд з цим, відповідач звертає увагу, що тривалість ревізії становила 30 робочих днів та була закінчена протягом 60 робочих днів (з 01.12.2020 по 25.02.2021) та у строк не пізніше ніж 5 робочих днів після закінчення ревізії після складання акту ревізії цей акт в установленому порядку зареєстровано 04.03.2021 за № 05-21/1 та листом Держаудитслужби від 04.03.2021 № 000500-14/2834-2021 перший та третій його примірники надіслано до ПрАТ «Укргідроенерго» для ознайомлення та підписання.

Отже, відповідно до Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та Постанови № 550 (ревізію проведено у тридцятиденний строк та п`ять днів написання акту), тривалість ревізії ПрАТ «Укргідроенерго» не перевищувала строків встановлених чинним законодавством.

Таким чином, на думку відповідача, викладені обставини спростовують твердження ПрАТ «Укргідроенерго» щодо неправомірних дій посадових осіб Держаудитслужби під час проведення інвентаризації, обстеження та контрольного обміру виконаних робіт.

Зазначені обставини повністю спростовують факти, викладені у позовній заяві, а дії працівників Держаудитслужби відповідають нормам законодавства.

У поданій до суду відповіді на відзив, позивач не погоджується з доводами відповідача та позовні вимоги просить задовольнити у повному обсязі.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В С Т А Н О В И В:

21.09.2020 року головою Державної аудиторської служби України - Плісом Г. видано наказ N 265 про затвердження "Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року", яким затверджено: План проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року (в частині державних фінансових аудитів); План проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року (в частині державних фінансових аудитів); План проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року (в частині інспектувань).

Згідно вказаного плану, ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" до проведення заходів державного фінансового контролю не підлягало.

Листом Київської міської прокуратури № 09/5-1512вих-20 від 16.11.2020 року запропоновано Державній аудиторській службі України розглянути питання щодо включення до ревізії ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" до плану перевірок.

Наказом N 326 від 20.11.2020 року відповідачем внесено зміни до "Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року", затвердженого 21.09.2020 наказом № 265.

Вказаним наказом до "Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року" внесено зміни, а саме доповнено пункт 8.29: "Ревізія фінансово-господарської діяльності ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" "перелік об`єктів у додатку 30" ", та включено в частині інспектувань ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" та його підконтрольні установи, а саме філії: "Каскад Київських ГЕС і ГАЕС"; "Канівська ГЕС"; "Каховська ГЕС імені П.С. Непорожнього "; "Дністоровська ГЕС"; "Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС"; "Кременчуцька ГЕС"; "Середньодніпровська ГЕС"; "Дніпровська ГЕС".

Листом N 000500-14/7742-2020 від 20.11.2020 ДАС України повідомлено Товариство про початок з 01.12.2020 ревізії фінансово-господарської діяльності ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" та його відокремлених підрозділів за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, та, зокрема, Держаудитслужбою відмічено про орієнтовний термін завершення заходу державного фінансового контролю - 25.02.2021 року.

01.12.2020 року по 04.03.2021 року Державною аудиторською службою України проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства "УКРГІДРОЕНЕРГО" за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 (за текстом - Ревізія), за результатними якої складено акт № 05-21/1 від 04.03.2021 (скорочено - Акт, Акт ревізії).

Позивач вважаючи протиправними дії Державної аудиторської служби України щодо доповнення Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року, затвердженого Наказом Держаудитслужби від 21 вересня 2020 року № 625, ревізією фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» та проведення планової виїзної ревізії фінансово- господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року, у тому числі за відсутності відібрання у Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» ОСОБА_1 письмових пояснень та встановлення відповідальним за порушення, виявлене плановою виїзною ревізією фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року, Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» ОСОБА_1 , звернувся з даним позовом до суду.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з наступного.

Згідно з ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 2 статті 2 КАС України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Правові та організаційні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні визначені Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 №2939-XII (далі- Закон №2939-XII).

Відповідно до ст. 1 Закону №2939-XII здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю (далі - орган державного фінансового контролю).

В силу ст. 2 Закону, головними завданнями органу державного фінансового контролю є: здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов`язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов`язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб`єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), за дотриманням бюджетного законодавства, дотриманням законодавства про закупівлі, діяльністю суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Державний фінансовий контроль забезпечується органом державного фінансового контролю через проведення державного фінансового аудиту, інспектування, перевірки закупівель та моніторингу закупівлі.

Порядок проведення органом державного фінансового контролю державного фінансового аудиту, інспектування установлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 4 Закону, інспектування здійснюється органом державного фінансового контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті.

Правове регулювання проведення ревізій органами державного фінансового контролю визначено в ст. 11 Закону, за якою плановою виїзною ревізією вважається ревізія у підконтрольних установах, яка передбачена у плані роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за місцезнаходженням такої юридичної особи чи за місцем розташування об`єкта права власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна ревізія.

Планова виїзна ревізія проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності підконтрольних установ за письмовим рішенням керівника відповідного органу державного фінансового контролю не частіше одного разу на календарний рік.

Право на проведення планової виїзної ревізії підконтрольних установ надається лише у тому разі, коли їм не пізніше ніж за десять днів до дня проведення зазначеної ревізії надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення її проведення.

Проведення планових виїзних ревізій здійснюється органами державного фінансового контролю одночасно з іншими органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів, визначається Кабінетом Міністрів України.

Тривалість планової виїзної ревізії не повинна перевищувати 30 робочих днів.

Подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

В ст. 11 Закону також визначено, що позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:

1) виключено;

2) підконтрольною установою подано у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу державного фінансового контролю під час проведення планової чи позапланової виїзної ревізії, в якій міститься вимога про повне або часткове скасування результатів відповідної ревізії;

3) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з підконтрольною установою, якщо підконтрольна установа не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов`язковий письмовий запит органу державного фінансового контролю протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;

4) проводиться реорганізація (ліквідація) підконтрольної установи;

5) у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю;

6) у разі, коли вищестоящий орган державного фінансового контролю в порядку контролю за достовірністю висновків нижчестоящого органу державного фінансового контролю здійснив перевірку актів ревізії, складених нижчестоящим органом державного фінансового контролю, та виявив їх невідповідність вимогам законів. Позапланова виїзна ревізія в цьому випадку може ініціюватися вищестоящим органом державного фінансового контролю лише у тому разі, коли стосовно посадових або службових осіб нижчестоящого органу державного фінансового контролю, які проводили планову або позапланову виїзну ревізію зазначеної підконтрольної установи, розпочато службове розслідування або у випадку повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Посадові особи органу державного фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших суб`єктів господарської діяльності під розписку:

1) направлення на ревізію, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державного фінансового контролю, мета, вид, підстави, дата її початку та дата закінчення ревізії, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державного фінансового контролю, які проводитимуть ревізію. Направлення на ревізію є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державного фінансового контролю, скріпленого печаткою органу державного фінансового контролю;

2) копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, а у разі проведення ревізії щодо суб`єктів господарської діяльності, не віднесених цим Законом до підконтрольних установ, - також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Ненадання цих документів посадовим особам підконтрольних установ та інших суб`єктів господарської діяльності або їх надання з порушенням вимог, встановлених частиною чотирнадцятою цієї статті, є підставою для недопущення посадових осіб органу державного фінансового контролю до проведення ревізії.

Проведення ревізій органами державного фінансового контролю не повинно порушувати нормального режиму роботи підконтрольних установ та інших суб`єктів господарської діяльності.

Зважаючи на встановлення порядку проведення органом державного фінансового контролю інспектування Кабінетом Міністрів України, варто відзначити, що "Порядком проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами" визначається процедура проведення інспектування в міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов`язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і у суб`єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували в період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у період, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), а на підставі рішення суду - в інших суб`єктів господарювання.

В силу приписів цього Порядку, інспектування полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності об`єкта контролю і проводиться у формі ревізії, яка повинна забезпечувати виявлення фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб.

Планові та позапланові виїзні ревізії проводяться органами державного фінансового контролю відповідно до Закону та цього Порядку.

Планові виїзні ревізії проводяться відповідно до планів проведення заходів державного фінансового контролю, затверджених в установленому порядку, позапланові виїзні ревізії - за наявності підстав, визначених Законом.

Склад, кількість посадових осіб органу державного фінансового контролю та строки проведення ревізії визначаються органом державного фінансового контролю з урахуванням обсягу передбачених програмою ревізії питань та в межах визначеної її тривалості (30 робочих днів для планової та 15 - для позапланової).

Строк проведення ревізії в межах визначеної Законом тривалості продовжується за рішенням керівника органу державного фінансового контролю, а понад визначену Законом тривалість - за рішенням суду на строк, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 - для позапланової виїзної ревізії.

У разі продовження строку планової або позапланової виїзної ревізії в межах визначеної Законом тривалості посадові особи органу державного фінансового контролю та залучені спеціалісти зобов`язані пред`явити керівнику об`єкта контролю чи його заступнику направлення з продовженим строком проведення ревізії.

Якщо строк планової виїзної ревізії чи строк позапланової виїзної ревізії, яка проводиться за рішенням суду, продовжений понад визначену Законом тривалість, посадові особи органу державного фінансового контролю зобов`язані пред`явити керівнику об`єкта контролю також копію відповідного рішення суду.

Тобто, відповідно до планів проведення заходів державного фінансового контролю, затверджених в установленому порядку, проводяться планові виїзні ревізії.

Право на проведення планової виїзної ревізії надається органу державного фінансового контролю за факту повідомлення підконтрольної установи про проведення ревізії не пізніше ніж за десять днів із зазначенням дати початку та закінчення її проведення.

Тривалість планової виїзної ревізії не повинна перевищувати 30 робочих днів.

При цьому, лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів, можливим є подовження термінів проведення планової виїзної ревізії, тривалість якої визначена в межах 30 робочих днів. У такому випадку посадові особи органу державного фінансового контролю зобов`язані пред`явити керівнику об`єкта контролю копію відповідного рішення суду.

Закон України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" також передбачає обставин, за наявності яких проводиться позапланова виїзна ревізія, і зокрема, у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від органів прокуратури, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

В силу положень "Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами" ревізія проводиться шляхом:

документальної перевірки, що передбачає контроль за установчими, фінансовими, бухгалтерськими (первинними і зведеними) документами, статистичною, фінансовою та бюджетною звітністю, господарськими договорами, розпорядчими та іншими документами об`єкта контролю, пов`язаними з плануванням і провадженням фінансово-господарської діяльності, веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової звітності (далі - документи об`єкта контролю). У разі ведення бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів зберігання і обробки інформації на вимогу посадової особи органу державного фінансового контролю керівник об`єкта контролю повинен забезпечити оформлення відповідних документів на паперовому носії. Надання документів об`єкта контролю посадовим особам органу державного фінансового контролю забезпечується керівником об`єкта чи його заступником;

фактичної перевірки, що передбачає контроль за наявністю грошових сум, цінних паперів, бланків суворої звітності, оборотних і необоротних активів, інших матеріальних і нематеріальних цінностей шляхом проведення інвентаризації, обстеження та контрольного обміру виконаних робіт, правильністю застосування норм витрат сировини і матеріалів, виходу готової продукції і природних втрат шляхом організації контрольних запусків у виробництво, контрольних аналізів готової продукції та інших аналогічних дій за участю відповідних спеціалістів органу державного фінансового контролю або інших органів, підприємств, установ та організацій. Посадові особи органу державного фінансового контролю мають право вимагати від керівників об`єкта контролю організацію та проведення фактичної перевірки в присутності посадових осіб органу державного фінансового контролю та за участю матеріально-відповідальних осіб, а у разі перевірки обсягу виконаних робіт - також представників суб`єкта господарювання - виконавців робіт.

Документальна і фактична перевірки проводяться щодо дотримання вимог законів та інших нормативно-правових актів. Фактична перевірка здійснюється станом на дату її проведення незалежно від періоду, що підлягає ревізії. Для підтвердження результатів фактичної перевірки та фактів, що стосуються періоду, який підлягає ревізії, посадові особи органу державного фінансового контролю можуть перевіряти документи об`єкта контролю і за інші періоди фінансово-господарської діяльності об`єкта контролю.

У разі виявлення порушень законодавства, контроль за дотриманням якого віднесено до компетенції органу державного фінансового контролю, посадові особи органу державного фінансового контролю повинні вимагати від працівників об`єкта контролю, причетних до виявлених порушень, письмові пояснення.

Планова виїзна ревізія може бути зупинена у разі необхідності проведення зустрічних звірок, без завершення яких неможливе якісне проведення ревізії, термінового виконання інших завдань відповідно до повноважень, передбачених Законом, а також у разі обґрунтованого звернення об`єкта контролю за погодженням з керівником органу державного фінансового контролю. При цьому ревізія повинна бути закінчена протягом 60 робочих днів.

Рішення про зупинення та поновлення планової виїзної ревізії приймає керівник органу державного фінансового контролю за письмовим поданням посадової особи органу державного фінансового контролю, що проводить ревізію.

У разі зупинення ревізії на строк понад 3 робочих дні орган державного фінансового контролю надсилає об`єкту контролю та органу, який ініціював проведення ревізії, письмове повідомлення про дату зупинення ревізії.

Поновлення проведення ревізії можливе одразу після повідомлення про це об`єкта контролю. Повідомлення здійснюється одним із способів, визначених у пункті 39 цього Порядку.

Строк, на який зупинено ревізію, не включається до тривалості її проведення.

Відповідно, в межах 60 робочих днів має бути закінчена планова виїзна ревізія у випадку її зупинення та поновлення. При цьому строк, на який зупинено ревізію, не включається до тривалості її проведення.

Паралельно з цим, на посадових осіб органу державного фінансового контролю у разі виявлення порушень законодавства, контроль за дотриманням якого віднесено до компетенції органу державного фінансового контролю, покладається обов`язок вимагати від працівників об`єкта контролю, причетних до виявлених порушень, письмові пояснення.

Також цим Порядком врегульоване питання особливостей проведення ревізії за зверненням правоохоронного органу.

Так, за зверненням правоохоронного органу органи державного фінансового контролю в межах своєї компетенції проводять планові та позапланові виїзні ревізії за місцезнаходженням об`єкта контролю.

У разі ненадання правоохоронним органом рішення суду про проведення позапланової виїзної ревізії, але за наявності у зверненні правоохоронного органу фактів, що свідчать про порушення вимог законів, контроль за дотриманням яких віднесено до компетенції органу державного фінансового контролю, можливе включення ревізії об`єкта контролю до плану проведення заходів державного фінансового контролю на наступний плановий період за умови, що така установа не ревізувалася органами державного фінансового контролю у плановому порядку протягом поточного календарного року.

При цьому, дане нормативне положення відображено також у "Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України", спрямованого на забезпечення ефективної взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби (далі - органи ДКРС) та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України (далі - правоохоронні органи) з питань розгляду звернень правоохоронних органів, призначення, організації та проведення ревізій за ними, передачі їм матеріалів ревізій за власною ініціативою органів ДКРС, зворотного інформування про результати розгляду переданих матеріалів, виділення спеціалістів органів ДКРС, інших питань, що мають місце при виконанні органами ДКРС та правоохоронними органами покладених на них завдань, за п. 2.6. якого у разі ненадання правоохоронним органом рішення суду про дозвіл органу ДКРС на проведення позапланової виїзної ревізії та при відсутності в зверненні правоохоронного органу фактів, що свідчать про порушення законів, контроль за додержанням яких віднесено Законом до компетенції органів ДКРС, можливе включення ревізії на об`єкті контролю - підконтрольній установі до плану роботи органу ДКРС на наступний плановий період, за умови, що така установа не ревізувалася органами ДКРС у плановому порядку протягом поточного календарного року. Ревізії за такими зверненнями можуть включатися в плани роботи органу ДКРС в порядку черговості їх надходження та в залежності від важливості порушених питань.

Звернення правоохоронного органу розглядається органом державного фінансового контролю, якщо воно підписане керівником правоохоронного органу чи його заступником і містить: повну назву об`єкта контролю, дані про його місцезнаходження, організаційно-правову форму; інформацію про належність об`єкта контролю до підконтрольних установ; обґрунтування необхідності проведення ревізії; перелік питань, на які відповідно до компетенції органів державного фінансового контролю необхідно дати відповідь; зазначення періоду проведення ревізії об`єкта контролю.

Якщо зазначені дані викладені в рішенні суду про надання дозволу на проведення ревізії, допускається їх відсутність у зверненні правоохоронного органу, до якого додається таке рішення.

Рішення щодо включення ревізії об`єкта контролю за зверненням правоохоронного органу до плану проведення заходів державного фінансового контролю приймається керівником органу державного фінансового контролю.

Звернення правоохоронного органу, що не відповідає вимогам, визначеним у цьому Порядку, та/або не належить до компетенції органу державного фінансового контролю, підлягає поверненню протягом 10 робочих днів правоохоронному органу для уточнення.

Для проведення ревізії за зверненням правоохоронного органу складається відповідно до компетенції органу державного фінансового контролю на підставі питань, що містяться у зверненні, постанові слідчого або прокурора, рішенні суду, програма ревізії, яка письмово погоджується з правоохоронним органом.

Отже, органи державного фінансового контролю в межах своєї компетенції вправі, за зверненням правоохоронного органу, проводити виїзні ревізії за місцезнаходженням об`єкта контролю.

В той же час, за відсутності надання правоохоронним органом рішення суду про проведення позапланової виїзної ревізії, можливим є включення ревізії об`єкта контролю саме до плану проведення заходів державного фінансового контролю на наступний плановий період за умови наявності у зверненні правоохоронного органу фактів, що свідчать про порушення вимог законів, контроль за дотриманням яких віднесено до компетенції органу державного фінансового контролю, та за умови, що така установа не ревізувалася органами державного фінансового контролю у плановому порядку протягом поточного календарного року.

При цьому, суд звертає увагу, що Порядком планування заходів державного фінансового контролю органами державного фінансового контролю установлюється механізм складання і затвердження планів проведення заходів державного фінансового контролю органів державного фінансового контролю.

Згідно до цього Порядку, проведення державного фінансового аудиту та інспектування здійснюється відповідно до планів проведення заходів державного фінансового контролю, які складаються на плановий період, яким є кожний квартал.

Плани проведення заходів державного фінансового контролю включають питання, вирішення яких належить до компетенції органів державного фінансового контролю.

Строки підготовки та порядок затвердження планів проведення заходів державного фінансового контролю визначаються Держаудитслужбою.

Внесення змін до планів проведення заходів державного фінансового контролю проводиться у порядку їх затвердження.

Звернення, пропозиції, ініціативи, передбачені у підпунктах "б", "в", "ґ" пункту 7 цього Порядку, що надійшли після затвердження плану заходів державного фінансового контролю, можуть з урахуванням пункту 71 цього Порядку бути враховані під час складання плану заходів державного фінансового контролю на наступні планові періоди.

За такого, у разі надходження до органу державного фінансового контролю звернення/доручення правоохоронного органу щодо проведення ревізії після затвердження плану заходів державного фінансового контролю, такі звернення можуть бути враховані під час складання плану заходів державного фінансового контролю на наступні планові періоди.

Як було встановлено вище, 21.09.2020 року головою Державної аудиторської служби України - Плісом Г. видано наказ N 265 про затвердження "Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року", яким затверджено: План проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року (в частині державних фінансових аудитів); План проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року (в частині державних фінансових аудитів); План проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року (в частині інспектувань).

Згідно вказаного плану, ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" не включено до проведення заходів державного фінансового контролю.

16.11.2020 року Київською міською прокуратурою направлено на адресу Державної аудиторської служби України лист N 09/5-1512вих-20 "Щодо ревізії ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО", за змістом якого: "Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні N 42020100000000171 від 04.05.2020 від 04.05.2020 за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" спільно з представниками комерційних структур Консорціум НВО "Укргідроенергобуд" та ТОВ "Союз Транс Лайн-1" під час виконання будівельно-монтажних робіт на Дністровській ГЕС, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що між ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО", в особі Генерального директора Сироти І.Г., та Консорціумом "НВО "Укргідроенерго", в особі генерального директора, укладено договори генпідряду на виконання будівельно-монтажних робіт на Дністровській ГАЕС від 17.05.2017 N 01/2017-К загальною сумою 3.8 млрд. грн. та договір N 01/2017-К від 17.05.2017 загальною сумою 2.4 млрд. грн. У подальшому, з метою привласнення бюджетних коштів, Консорціум "НВО "Укргідроенергобуд" до виконання субпідрядних робіт залучено ТОВ "Союз Транс Лайн-1" (нова назва ТОВ "МЛК ТРЕЙД ПЛЮС" код ЄДРПОУ 37347893), договір від 25.08.2016 N 2-01/2016) та перераховано на його рахунки за період 2016-2019 грошові кошти у сумі понад 600 млн грн. В подальшому до протиправної схеми були залучені підприємства з ознаками фіктивності та перераховано на їх рахунки понад 300 млн. грн., а саме: ТОВ "ТЕХНОБУДТРАНС" (код ЄДРПОУ 41120549), ТОВ "БУДТЕХДИЗАЙН" (код ЄДРПОУ 41162746), ТОВ "АКВАТОРГ ЮА" (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ "РЕЙЗОРБЛЮЗ" (код ЄДРПОУ 41018522), ТОВ "ФарелСтудіо" (нова назва ТревентаФемелі) (код ЄДРПОУ 41099109), ТОВ "ВелумКомпані" (код ЄДРПОУ 41370897), ТОВ "ГУФРАСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 41289293), ТОВ "КАВАНБУДІНГ" (код ЄДРПОУ 41140303), ТОВ "ДелораБудстрой" (нова назва СтесонКомпані) (код ЄДРПОУ 41224498), ТОВ "ОлвісКомпані" (код ЄДРПОУ 41254386), ТОВ "Есортсмент Груп (нова назва - Хінвейс-Груп) (код ЄДРПОУ 41056091), ТОВ "Інвестиційна компанія "Редінвест" (код ЄДРПОУ 41289314), ТОВ "УКРКРОГЕР" (код ЄДРПОУ 41140586), ТОВ "Сікорс" (нова назва ТОВ "Паперс Кліпс") код ЄДРПОУ41069577, ТОВ "МЕЛФОРТ" (код ЄДРПОУ 41378571), ТОВ "ЕКСЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41444785), ТОВ "КАМПІНО" (код ЄДРПОУ 41379989), ТОВ "Фатинд" (нова назва - Телпрофіт) (код ЄДРПОУ 41224629), ТОВ "СПИРИНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41225088), ТОВ "СТЕПСИЛС" (код ЄДРПОУ 40870717), ТОВ "ЛЕНДФІРСТ" (код ЄДРПОУ 41135602), ТОВ "РЕКАТОС" (код ЄДРПОУ 41350624), ТОВ "МАЙНУКРПРО" (код ЄДРПОУ 41201617), ТОВ "МотоЛімітед" (код ЄДРПОУ 41201465), ТОВ "КАПІТАЛІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41265974), ТОВ "Старбол-Інвест" (код ЄДРПОУ 41286931), ТОВ "УПТОН" (код ЄДРПОУ 41360082), ТОВ "БК "Олерекс" (код ЄДРПОУ 41284358), ТОВ "КРАТОНД" (код ЄДРПОУ 41381596), ТОВ "СІТІ БУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41075067), ТОВ "ЕТЕРНАН" (код ЄДРПОУ 41179723), ТОВ "ПРЕВЕНА" (нова назва - Рейгерс Груп) (код ЄДРПОУ 41016970), ТОВ "ФЛАНЕР" (код ЄДРПОУ 41224608), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "АВАК" (код ЄДРПОУ 41288843), ТОВ "Роял-Трейдінвест" (код ЄДРПОУ 41290754), ТОВ "ТрейденФортгруп" (код ЄДРПОУ 41051727), ТОВ "Альдарекс" (код ЄДРПОУ 4101449), ТОВ "НІНГБО" (код ЄДРПОУ 40881493), вищезазначені підприємства завищували обсяги, об`єми та вартість робіт, порушували ДБН.

В подальшому, після проведення з ними фінансово-розрахункових операцій, вказані суб`єкти припиняли фактичне ведення господарської діяльності.

Враховуючи викладене, на підставі "Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України" N 346/1025/685/53 від 19.10.2006, Постанови КМУ від 03.02.2016 N 43 "Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України", з метою виконання завдань кримінального провадження, керуючись ст. 2, ст. 91, ст. 93 КПК України, прошу розглянути питання про включення ревізії ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" до плану перевірок з метою підтвердження або спростування вказаної вище інформації, за результатами якої надіслати на адресу Київської міської прокуратури відповідний акт".

Суд звертає увагу, що Київською міською прокуратурою у листі N 09/5-1512вих-20 від 16.11.2020 порушувалося перед ДАС України розгляд питання включення ревізії ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" до плану перевірок вже після затвердження Держаудитслужбою плану заходів державного фінансового контролю за наказом N 265 від 21.09.2020.

При цьому, суд зазначає, що з огляду на відсутність у зверненні Київської міської прокуратури посилань на постанову слідчого або прокурора, рішення суду про дозвіл на проведення ревізії, а також враховуючи фактичне надходження звернення у листопаді 2020 року, правоохоронним органом зачіпається питання включення ревізії ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" до плану перевірок в аспекті передбачення у плані роботи органу державного фінансового контролю планової виїзної ревізії у такій підконтрольній установі.

В цьому контексті суд акцентує, що доказів врахування ДАС України надходження від Київської міської прокуратури листа N 09/5-1512вих-20 від 16.11.2020 вже після затвердження Держаудитслужбою плану заходів державного фінансового контролю згідно наказу N 265 від 21.09.2020, а відтак і складання плану заходів державного фінансового контролю та включення ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" на наступний плановий період матеріли справи не містять.

Таким чином, суд приходить до висновку, що оскільки Ревізія ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" не була передбачена у відповідному плані, то після звернення Київської міської прокуратури у Держаудитслужби не виникало законних підстав для внесення змін до Плану шляхом доповнення Ревізією ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО". У даному випадку, відповідач міг лише врахувати звернення Київської міської прокуратури у наступному кварталі, тобто у І кварталі 2021 року, а не вносити зміни до поточного IV кварталу 2020 року.

З урахуванням наведеного, складання і затвердження за наказом N 326 від 20.11.2020 змін до "Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року", затвердженого 21.09.2020 наказом N 265, яким відповідний план доповнено пунктом 8.29: "Ревізія фінансово-господарської діяльності ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" "перелік об`єктів у додатку 30" ", та включено в частині інспектувань ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" та його підконтрольних установ, а саме філії: "Каскад Київських ГЕС і ГАЕС"; "Канівська ГЕС"; "Каховська ГЕС імені П.С. Непорожнього "; "Дністоровська ГЕС"; "Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС"; "Кременчуцька ГЕС"; "Середньодніпровська ГЕС"; "Дніпровська ГЕС", відбулося в розріз приписів ст. 11 Закону та положень "Порядку планування заходів державного фінансового контролю органами державного фінансового контролю", що, приймаючи до уваги також не зазначення у повідомленні N 000500-14/7742-2020 від 20.11.2020 ДАС України конкретної дати закінчення проведення планової перевірки ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО", свідчить про відсутність у Держаудитслужби права на проведення планової виїзної ревізії ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" та його підконтрольних установ.

Водночас, наказом N 326 від 20.11.2020 до "Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року" внесено зміни, яким вказаний план доповнено пунктом 8.29: "Ревізія фінансово-господарської діяльності ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" "перелік об`єктів у додатку 30" ", та включено в частині інспектувань ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" та його підконтрольні установи, а саме філії: "Каскад Київських ГЕС і ГАЕС"; "Канівська ГЕС"; "Каховська ГЕС імені П.С. Непорожнього "; "Дністоровська ГЕС"; "Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС"; "Кременчуцька ГЕС"; "Середньодніпровська ГЕС"; "Дніпровська ГЕС".

Отже, беручи до уваги викладене вище, суд приходить до переконання, що дії Державної аудиторської служби України щодо доповнення Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року, затвердженого Наказом Держаудитслужби від 21 вересня 2020 року № 625, ревізією фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго», в силу ч. 2 ст. 2 КАС України, містять ознаки протиправних, у зв`язку з чим відповідна вимога про визнання протиправними дій Державної аудиторської служби України (місцезнаходження: 04070, місто Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 4, ідентифікаційний код: 40165856) щодо доповнення Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року, затвердженого Наказом Держаудитслужби від 21 вересня 2020 року № 625, ревізією фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго», підлягає до задоволення.

Суд також звертає увагу, що листом N 000500-14/7742-2020 від 20.11.2020 ДАС України повідомлено Товариство про початок з 01.12.2020 ревізії фінансово-господарської діяльності ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" та його відокремлених підрозділів за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Держаудитслужбою відмічено про орієнтовний термін завершення заходу державного фінансового контролю - 25.02.2021. 16.12.2020 Держаудитслужба листом N 000500-14/8913-2020 повідомила позивача про зупинення з 21.12.2020 ревізії. З 27.01.2021 ревізію поновлено Держаудитслужбою. З 15.02.2021 ревізія була зупинена. 19.02.2021 ДАС України листом N 000500-14/2227-2021 проінформувала Товариство про поновлення ревізії з 23.02.2021.

Як вбачається з матеріалів справи ревізія позивача зупинялася з 21.12.2020 року по 27.01.2021 року, з 15.02.2021 року по 23.02.2021 року.

04.03.2021 Державною аудиторською службою України планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства "УКРГІДРОЕНЕРГО" було закінчено, та складено Акт ревізії, а 12.04.2021 до Товариства надійшла Вимога Держаудитслужби "Про усунення виявлених порушень" № 000500-14/4303-2021 від 07.04.2021.

З урахуванням зазначеного, тривалість планової виїзної ревізії ПрАТ «Укргідроенерго» становила:

- з 1 грудня 2020 року по 21 грудня 2020 року, що становить 14 робочих днів;

з 27 січня 2021 року по 15 лютого 2021 року, що становить 13 робочих днів;

з 23 лютого 2021 року по 04 березня 2021 року, що становить 8 робочих днів.

Таким чином, загальна тривалість планової виїзної ревізії ПрАТ «Укргідроенерго» становить 35 робочих днів.

Вказане вище свідчить, що відповідачем ревізію фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укргідроенерго» проведено з порушенням норм ч. 10 ст. 11 Закону №2939-XII, тобто поза межами встановлених строків, відповідно до яких тривалість планової виїзної перевірки не повинна перевищувати 30 робочих днів.

При цьому, згідно даних Акту ревізії не вбачається отримання відповідачем відповідності до ч. 12 ст. 11 Закону №2939-XII рішення суду, яке б надавало йому право на продовження проведення такої ревізії на 15 робочих днів.

Отже, за вказані вище обставини дають можливість дійти висновку, що Держаудитслужба фактично, за відсутності законної підстави, самостійно без наявності відповідних повноважень подовжила терміни проведення планової виїзної ревізії ПрАТ «Укргідроенерго» понад визначену Законом про фінансовий контроль тривалістю на п`ять робочих днів.

З огляду на таке, проведення планової виїзної ревізії ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" відбулось з порушенням Державною аудиторською службою України ст. 11 Закону та приписів "Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами", що, як наслідок, вказує на проведення планової виїзної ревізії об`єкта контролю не на підставі, поза межами повноважень та не у спосіб, що визначені Законом України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні".

За викладених обставин, зважаючи на приписи Закону, "Порядку планування заходів державного фінансового контролю органами державного фінансового контролю" та "Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами", суд дійшов висновку про визнання протиправними дії Державної аудиторської служби України (місцезнаходження: 04070, місто Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 4, ідентифікаційний код: 40165856) щодо проведення планової виїзної ревізії фінансово- господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року.

Суд звертає увагу, що аналогічні висновки щодо доповнення Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року, затвердженого Наказом Держаудитслужби від 21 вересня 2020 року № 625, ревізією фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» та її проведення з порушенням норм ч. 10 ст. 11 Закону №2939-XII, тобто поза межами встановлених строків, встановлено рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 15 липня 2021 року по справі № 640/10063/21 за позовом Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» до Державної аудиторської служби України про

визнання протиправною вимогу Державної аудиторської служби України "Про усунення виявлених порушень" N 000500-14/4303-2021 від 07.04.2021 та скасування пунктів 2-26, 28, 29 вимоги Державної аудиторської служби України "Про усунення виявлених порушень" N 000500-14/4303-2021 від 07.04.2021.

Дане рішення суду залишено без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 07 грудня 2021 року, отже набрало законної сили, а тому обставини встановлені в ньому, в силу ч. 4 ст. 78 КАС України не підлягають доказуванню при розгляді даної справи.

У той же час, вирішуючи вимогу позивача про визнання протиправними дії Державної аудиторської служби України (місцезнаходження: 04070, місто Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 4, ідентифікаційний код: 40165856) щодо не відібрання у Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» ОСОБА_1 письмових пояснень та встановлення відповідальним за порушення, виявлене плановою виїзною ревізією фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року, Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» Сироту Ігоря Григоровича, суд виходить з наступного.

Як встановлено судом, призначення та проведення планової виїзної ревізії ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" було здійснено відповідачем протиправно, а відтак, всі наслідки такої перевірки, зокрема, що відображені в акті № 05-21/1 від 04.03.2021 року, є протиправними.

Таким чином, дії Державної аудиторської служби України щодо встановлення відповідальним за порушення, виявлене плановою виїзною ревізією фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року, Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» Сироту Ігоря Григоровича є протиправними, у зв`язку із чим відповідна вимога позивача в цій частині підлягає до задоволення.

У той же час, суд вважає необґрунтованою вимогу позивача в частині протиправності дій відповідача щодо не відібрання у Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» ОСОБА_1 письмових пояснень під час проведення планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року, оскільки встановлена судом протиправність призначення та проведення такої ревізії ПрАТ «Укргідроенерго» виключає правомірну поведінку посадових осіб Державної аудиторської служби України при реалізації ними повноважень, що передбачені у п. 18 Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, в тому числі і щодо відібрання пояснень від працівників об`єкта контролю, причетних до виявлених порушень.

З урахуванням вищезазначеного адміністративний позов позивача підлягає частковому задоволенню.

У відповідності до частини 2 статті 73 Кодексу адміністративного судочинства України предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно із частиною 1 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Згідно з частиною третьою статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 2, 6, 8, 9, 77, 132, 134, 243 - 246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

В И Р І Ш И В:

1. Адміністративний позов Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» задовольнити частково.

2. Визнати протиправними дії Державної аудиторської служби України (місцезнаходження: 04070, місто Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 4, ідентифікаційний код: 40165856) щодо доповнення Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2020 року, затвердженого Наказом Держаудитслужби від 21 вересня 2020 року № 625, ревізією фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго».

3. Визнати протиправними дії Державної аудиторської служби України (місцезнаходження: 04070, місто Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 4, ідентифікаційний код: 40165856) щодо проведення планової виїзної ревізії фінансово- господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року.

4. Визнати протиправними дії Державної аудиторської служби України щодо встановлення відповідальним за порушення, виявлене плановою виїзною ревізією фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року, Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» ОСОБА_1 .

5. В задоволені решти позовних вимог відмовити.

6. Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Державної аудиторської служби України (код ЄДРПОУ 40165856, 04070, місто Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 4) на користь Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716, 07300, Київська обл., м. Вишгород) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 5675,00 грн. (п`ять тисяч шістсот сімдесят п`ять гривень, 00 копійок).

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту судового рішення.

Суддя І.М. Погрібніченко

Дата ухвалення рішення 24.08.2022
Оприлюднено 09.09.2022

Судовий реєстр по справі 640/9218/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.10.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 24.08.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 24.08.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 15.12.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 15.12.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 29.11.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 26.08.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 11.08.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 08.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 08.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.06.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.06.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 31.05.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/9218/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону