ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2022 року м. Київ № 826/11806/17

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Васильченко І.П., за участю секретаря судових засідань Баженовій А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Юніверсал»

до Головного управління ДПС у м. Києві

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення

за участі представників сторін:

від позивача: Антонова Г.І.,

від відповідача: Башинська О.С.

На підставі ч. 1 ст. 250 Кодексу адміністративного судочинства України в судовому засіданні 04 серпня 2021 року проголошено скорочене (вступна та резолютивна частини) судове рішення. Виготовлення рішення у повному обсязі відкладено, про що повідомлено осіб, які брали участь у розгляді справи, з урахуванням вимог ч. 3 ст. 243 названого Кодексу. Під час проголошення скороченого (вступної та резолютивної частин) судового рішення сторонам роз`яснено зміст судового рішення, порядок і строк його оскарження, а також порядок отримання повного тексту рішення.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Юніверсал»» (далі-позивач/ТОВ «ТД «Юніверсал» ) звернулося до Окружного адміністративного суду м. Києва із позовною заявою до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві(далі - відповідач/ГУ ДПС у м. Києві) в якій просить суд визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 14.06.2017 року №0003791402 та №0003801402

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 04 лютого 2019 року в адміністративній справі №826/11806/17 позов товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЮНІВЕРСАЛ" до Головного управління ДФС у м. Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 14 червня 2017 року №0003791402 та №0003801402 задоволено повністю.

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 28 травня 2019 року рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 04 лютого 2019 року залишено без змін.

При цьому, постановою Верховного Суду від 30 вересня 2021 року вказані вище рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 04 лютого 2019 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 28 травня 2019 року скасовано, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 03 серпня 2020 року справу принято до провадження, визначено здійснювати розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання.

Відповідно до розпорядження керівника апарату Окружного адміністративного суду м. Києва від 26.05.2022 року №935 справу передано для повторного автоматизованого розподілу справ між суддями, в зв`язку із тимчасовою непрацездатністю судді Мамедової Ю.Т.

Згідно із витягу із протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.04.2022 року, справу передано для розгляду судді Васильченко І.П.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 02 червня 2022 року справа прийнята до провадження, встановлено здійснювати розгляд справи в порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 07 липня 2022 року закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначив про те, що висновки акту перевірки, на підставі яких податковим органом прийнято спірне податкове повідомлення-рішення, є суб`єктивним припущенням посадових осіб контролюючого органу, яке ґрунтується на дійсних обставинах та спростовується наданими під час перевірки первинними документами, на підставі яких було вчинено записи у податковому та бухгалтерському обліку, регістрами бухгалтерського обліку, фінансової звітності, іншими документами, пов`язаними з обчисленням та сплатою податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств.

Відповідач подав письмовий відзив на позов в якому проти позову заперечив та просив суд відмовити в його задоволенні. В обґрунтування відзиву на позовну заяву зазначає, що перевіркою установлено відсутність можливості контрагента постачати товари (послуги) для позивача, у зв`язку з не підтвердженням операцій по фактичному придбанню такого товару за ланцюгом постачання, а правочини між ними здійснені без цілі настання реальних наслідків, з метою заниження об`єкту оподаткування податком на прибуток, завищення податкового кредиту з податку на додану вартість і як наслідок несплати податків, так як нереальність первинного формування активу доводить нереальність і послідуючого придбання товарів.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва встановив наступне.

Як встановлено судом, Головним управлінням ДФС у м. Києві проведено планову виїзну документальну перевірку товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЮНІВЕРСАЛ" з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року, про що складено акт "Про результати планової виїзної документальної перевірки ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЮНІВЕРСАЛ" (код за ЄРДПОУ 36414057) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року (далі - Акт перевірки), яким встановлено порушення позивачем вимог пункту 44.1, пункту 44.2 статті 44, підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134, підпункту 139.1.9 пункту 139.1 статті 139, пункту 185.1 статті 185, пункту 187.1 статті 187, пункту 188.1 статті 188, пункту 198.2, пункту 198.3 статті 198, пункту 201.1, пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 зі змінами та доповненнями, пункту 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", пункту 5 та пункту 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 290 від 29.11.1999 зі змінами та доповненнями, у результаті чого встановлено заниження податку на прибуток підприємств на загальну суму 2 059 650,00 грн. та заниження податку на додану вартість, який підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет на загальну суму 1 659 892,00 грн.

На підставі висновків акту перевірки податковим органом прийнято податкові повідомлення-рішення від 14.06.2017:

№ 0003791402 (за формою "Р"), яким позивачу збільшено суму грошового зобов`язання з податку на додану вартість в розмірі 1 659 892,00 грн. та нараховано штрафну (фінансову) санкцію в розмірі 829 946,00 грн.

№ 0003801402 (за формою "Р"), яким збільшено суму грошового зобов`язання з податку на прибуток приватних підприємств в розмірі 2 059 650,00 грн. та нараховано штрафну (фінансову) санкцію в розмірі 638 902,00 грн.

Позивач, вважаючи вищевказані податкові повідомлення-рішення протиправними, звернувся до суду із позовом за захистом своїх порушених прав та законних інтересів.

Досліджуючи надані сторонами докази, аналізуючи наведені міркування та заперечення, оцінюючи їх в сукупності, суд бере до уваги наступне.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулюються Податковим кодексом України № 2755-VI від 02.12.2010.

Приписами п.14.1 ст.14 ПК України визначено, що господарською діяльністю є діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (14.1.36.); доходами є загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами (14.1.56.); постачанням товарів є будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (14.1.191.); розумною економічною причиною (ділова мета) є причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності (14.1.231.).

Приписами абзацу 1 пункту 138.2 статті 138 Податкового кодексу України визначено, що витрати, які враховуються для визначення об`єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Не включаються до складу витрат витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку (підпункт 139.1.9 пункт 139.1 статті 139 Податкового кодексу України).

Згідно з пунктом 198.1 статті 198 Податкового кодексу України, право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з: а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Згідно з п. 185.1. ст. 185, п. 187.1. ст. 187, п. 188.1. ст. 188 ПК України, об`єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку, окрім іншого, з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України. Датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, або дата відвантаження товарів. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів.

Відповідно до п. 201.1., 201.4., 201.6. ст. 201 ПК України платник податку зобов`язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну, складену за вибором покупця (отримувача) в один із способів, визначених п. 201.1. ст. 201 ПК України; податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов`язань продавця. Один примірник видається покупцю, а другий залишається у продавця. У разі складання податкової накладної у паперовому вигляді покупцю видається оригінал, а копія залишається у продавця; податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов`язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.

Пунктом 200.1. ст. 200 ПК Кодексу встановлено, що сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. В свою чергу, право на віднесення сум податку до податкового кредиту, згідно з п. 198.1. ст. 198 виникає, окрім іншого, у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

При цьому, відповідно до п. 198.2., 198.3., 198.6. ст. 198 ПК України датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: або дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг, або дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною. Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за встановленою ставкою, протягом такого звітного періоду, окрім іншого, у зв`язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог ст.201 Кодексу).

З аналізу наведених законодавчих приписів вбачається, що необхідною умовою для віднесення сплачених у ціні товарів (послуг) сум податку на додану вартість до податкового кредиту та витрат, що враховуються при обчисленні об`єкта оподаткування податком на прибуток, є факт придбання товарів (послуг) з метою їх використання в господарській діяльності, який має бути фактично здійсненим і підтвердженим належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

При цьому, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

З урахуванням викладеного, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Відповідно до статті 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб`єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов`язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

Згідно з частиною 2 статті 3 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Одним із основних принципів, на яких ґрунтується бухгалтерський облік та фінансова звітність, відповідно до статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", є принцип превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Згідно із статтею 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" господарська операція - це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства.

Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Як зазначено у частини 1 статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Згідно з пунктом 1.2 "Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за №168/704 (далі - "Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку"), записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів.

Відповідно до пункту 2.1 "Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 ПК України для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту. У випадках, передбачених статтею 216 Цивільного кодексу України, платниками податків вносяться відповідні зміни до податкової звітності у порядку, визначеному статтею 50 цього Кодексу.

Як вбачається зі змісту акту перевірки та відзиву ГУ ДПС у м. Києві, висновки щодо порушення Товариством з обмеженою відповідальністю «ТД «Юніверсал» вимог податкового законодавства при формуванні податкових зобов`язань з податку на додану вартість та при формуванні витрат, які враховуються для визначення об`єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, за результатами господарських операцій з ТОВ "ФОРМУЛА ПРОФІТ" (код за ЄДРПОУ 38865996), ТОВ "Регіон Транс" (код за ЄДРПОУ 38749134), ТОВ "ДРІМ БІЛДІНГ" (код за ЄДРПОУ 38913080), ТОВ "ГРОТЕКМАКС" (код за ЄДРПОУ 38914482), ТОВ "ДЕНІЗА ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39363807), ТОВ "ВІВАТОРГ" (код за ЄДРПОУ 39616422), ПП "Фірма Обрій" (код за ЄДРПОУ 24592092), ТОВ "ВКФ "Укрінвестсервіс" (код за ЄДРПОУ 39849430), ТОВ "ПАССАДО" (код за ЄДРПОУ 39931205), ТОВ "Бліс Ліберті" (код за ЄДРПОУ 39931451), ТОВ "АРДЕОЛЛА" (код за ЄДРПОУ 40113698), ТОВ "РЕНС КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 40292640), ТОВ "Біг Пром Трейд" (код за ЄДРПОУ 40350356), ТОВ "Макселон" (код за ЄДРПОУ 40389184), ТОВ "РЕТРАНС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 40624424), ТОВ "ДАЙМОНД СТІЛ" (код за ЄДРПОУ 40624494).

Аналізуючи норми податкового законодавства України, ознайомившись із доводами контролюючого органу, на підставі яких здійснено висновки акту перевірки, суд зазначає, що в межах даного спору слід встановити саме факт здійснення (реальність) господарських операцій між позивачем та його контрагентом з урахуванням умов спірних правовідносин.

З матеріалів справи вбачається, що позивач у перевірений період мав господарські взаємовідносини з ТОВ "ФОРМУЛА ПРОФІТ" (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ "Регіон Транс" (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ "ДРІМ БІЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 38913080), ТОВ "ГРОТЕКМАКС" (код ЄДРПОУ 38914482), ТОВ "Денізг ЛТД" (код ЄДРПОУ 39363807), ТОВ "ВІВАТОРГ" (код ЄДРПОУ 39616422), ПП "Фірма Обрій" (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ "ВКФ "Укрінвестсервіс" (код ЄДРПОУ 39849430), ТОВ "ПАССАДО" (код ЄДРПОУ 39931205), ТОВ "Бліс Ліберті" (код ЄДРПОУ 39931451), ТОВ "АРДЕОЛЛА" (код ЄДРПОУ 40113698), ТОВ "РЕНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40292640), ТОВ "Біг Пром Трейд" (код ЄДРПОУ 40350356), ТОВ Макселон (код ЄДРПОУ 40389184), ТОВ "РЕТРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40624424), ТОВ "ДАЙМОНД СТІЛ" (код ЄДРПОУ 40624494).

1. У березні 2014 позивач мав господарські взаємовідносини з ТОВ "ФОРМУЛА ПРОФІТ" на підставі договору поставки №18 від 27.03.2014, згідно якого останній зобов`язався поставити та передати у власність позивача, а позивач прийняти та оплатити запчастини ("товар") у кількості, за номенклатурою, ціною, строками та умовами поставки, відповідно умовам Договору на підставі Специфікації та накладних, які є невід`ємними частинами Договору.

Асортимент, кількість, номенклатура та ціна товару були погоджені сторонами в Специфікації до Договору поставки № 18 від 27.03.2014 року.

Сторони погодили, що поставка товару здійснюватиметься на умовах DDP правил ІНКОТЕРМС в редакції 2000 року.

Право власності на товар, а разом з ним і ризик його випадкової загибелі переходить до позивача з моменту підписання уповноваженими представниками сторін накладної, яка засвідчує момент отримання товару.

31.03.2014 року ТОВ "ФОРМУЛА ПРОФІТ" (код ЄДРПОУ 38865996) на виконання умов Договору поставки № 18 від 27.03.2014 року було поставлено позивачу товар, згідно видаткової накладної № ФП000000642 від 31.03.2014 всього на суму 67 500,00 грн.

ТОВ "ФОРМУЛА ПРОФІТ" (код ЄДРПОУ 38865996) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаною господарською операцією надано позивачу податкову накладну № 323 від 31.03.2014 на загальну суму 67 500,00 грн., у тому числі ПДВ 11 250,00 грн.

15.04.2014, 15.05.2014 позивач перерахував на користь ТОВ "Формулі Профіт" (код ЄДРПОУ 38865996) в якості оплати за товар грошові кошти в сумі 5 100,00 грн. та 62 400,00 грн.

2. У квітні - травні 2014 року позивач мав взаємовідносини з ТОВ "РЕГІОН ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 38749134), зокрема 23.04.2014 та 26.05.2014 Сторонами було укладено Договір поставки № 20 від 23.04.2014 року та Договір поставки № 26 від 26.05.2014 року.

За умовами Договору № 20 від 23.04.2014 року ТОВ "РЕГІОН ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 38749134) зобов`язалось поставити та передати у власність Позивача, а Позивач прийняти та платити компресорне обладнання та запчастини ("товар") у кількості, за номенклатурою, Іною, строками та умовами поставки, відповідно умовам Договору на підставі Специфікації в накладних, які є невід`ємними частинами Договору.

Асортимент, кількість, номенклатура та ціна товару були погоджені сторонами в Специфікації до Договору поставки № 20 від 23.04.2014.

Сторони погодили, що поставка товару здійснюватиметься на умовах DDP правил ІНКОТЕРМС в редакції 2000 року.

Право власності на товар, а разом з ним і ризик його випадкової загибелі переходить до Позивача з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної, яка засвідчує момент отримання товару.

29.04.2014 року ТОВ "РЕГІОН ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 38749134) на виконання умов Договору поставки № 20 від 23.04.2014 року було поставлено Позивачу товар, згідно задаткової накладної № РП000000027 від 29.04.2014 року всього на суму 494 856,00 грн..

ТОВ "РЕГІОН ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 38749134) для формування податкового кредиту з додатку на додану вартість за вказаною господарською операцією надано Позивачу податкову накладну № 218 від 29.04.2014 року на загальну суму 494 856,00 грн., у тому числі ПДВ 82 V6, 00 грн.

12.05.2014 року Позивач перерахував на користь ТОВ "РЕГІОН ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 58749134) в якості оплати за товар грошові кошти в сумі 37 200, 00 грн.

За умовами Договору № 26 від 26.05.2014 року ТОВ "РЕГІОН ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 38749134) зобов`язалось поставити та передати у власність Позивача, а Позивач прийняти та оплатити запчастини до компресорного обладнання (товар) у кількості, за номенклатурою, піною, строками та умовами поставки, відповідно умовам Договору на підставі Специфікації та накладних, які є невід`ємними частинами Договору.

Асортимент, кількість, номенклатура та ціна товару були погоджені сторонами в Специфікації до Договору поставки № 26 від 26.05.2014 року.

Сторони погодили, що поставка товару здійснюватиметься на умовах DDP правил ШКОТЕРМС в редакції 2000 року.

Право власності на товар, а разом з ним і ризик його випадкової загибелі переходить до Позивача з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної, яка засвідчує момент отримання товару.

27.05.2014 року ТОВ "РЕГІОН ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 38749134) на виконання умов Договору поставки № 26 від 26.05.2014 року було поставлено Позивачу товар, згідно задаткової накладної № РП000000675 від 27.05.2014 року всього на суму 71 137, 20 грн.

ТОВ "РЕГІОН ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 38749134) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаною господарською операцією надано Позивачу податкову накладну № 352 від 27.05.2014 року на загальну суму 71 137,20 грн., у тому числі ПДВ 11 856, 1J грн..

25.07.2014 року Позивач перерахував на користь ТОВ "РЕГІОН ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 3S749134) в якості оплати за товар грошові кошти в сумі 71 137, 20 грн..

16.06.2014 року ТОВ "РЕГІОН ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 38749134) на підставі Договору про переведення боргу № 27 від 16.06.2014 року було переведено на ТОВ "Турбоактив" частину грошових зобов`язань Позивача перед ТОВ "РЕГІОН ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 38749134) у розмірі 457 656,00 грн., яка виникла за Договором поставки № 20 від 23.04.2014.

17.06.2014, 24.06.2014 та 26.06.2014 позивач погасив заборгованість перед ТОВ "Турбоактив", перерахувавши на користь ТОВ "Турбоактив" грошові кошти в розмірі 140 000,00 грн., 257 656,00 грн. та 60 000,00 грн.

3. У червні 2014 року позивач мав взаємовідносини з ТОВ "ДРІМ БІЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 38913080), зокрема 23.06.2014 року Сторонами було укладено Договір поставки № 30, згідно якого ТОВ "ДРІМ БІЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 38913080) зобов`язався поставити та передати у власність, а позивач прийняти та оплатити компресорне обладнання та запчастини ("товар") у кількості, за номенклатурою, ціною, строками та умовами поставки відповідно умовам Договору на підставі Специфікації та накладних, які є невід`ємними частинами Договору.

Асортимент, кількість, номенклатура та ціна товару були погоджені сторонами в Специфікації до Договору поставки № 30 від 23.06.2014 року.

Сторони погодили, що поставка товару здійснюватиметься на умовах DDP правил ІНКОТЕРМС в редакції 2000 року.

Право власності на товар, а разом з ним і ризик його випадкової загибелі переходить до Позивача з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної, яка засвідчує момент отримання товару.

27.06.2014 року ТОВ "ДРІМ БІЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 38913080) на виконання умов Договору поставки № 30 від 23.06.2014 року було поставлено Позивачу товар, згідно видаткової накладної № ДБ000000241 від 27.06.2014 року всього на суму 497 700, 00 грн..

ТОВ "ДРІМ БІЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 38913080) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаною господарською операцією надано Позивачу податкову накладну № 32 від 27.06.2014 року на загальну суму 497 700, 00 грн., у тому числі ПДВ 82 950,00 грн.

08.07.2014, 30.07.2014, 07.08.2014, 14.08.2014, 27.08.2014, 05.09.2014, 10.09.2014, 30.09.2014 позивач перерахував на користь ТОВ "ДРІМ БІЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 38913080) в якості оплати за товар грошові кошти в сумі 37 700,00 грн., 80 000,00 грн., 50 000,00 грн., 30 000,00 грн., 30 000,00 грн., 30 000,00 грн., 150 000,00 грн., 90 000,00 грн.

4. У серпні 2014 року Позивач мав господарські взаємовідносини з ТОВ "ГРОТЕКМАКС" (код ЄДРПОУ 38914482) на підставі Договору поставки № 35 від 25.08.2014 року, згідно якого ТОВ "ГРОТЕКМАКС" зобов`язалось поставити та передати у власність Позивача, а Позивач прийняти та оплатити запчастини ("товар") у кількості, за номенклатурою, ціною, строками та умовами поставки, відповідно умовам Договору на підставі Специфікації та накладних, які є невід`ємними частинами Договору.

Асортимент, кількість, номенклатура та ціна товару були погоджені сторонами в Специфікації до Договору поставки № 35 від 25.08.2014 року.

Сторони погодили, що поставка товару здійснюватиметься на умовах DDP правил ІНКОТЕРМС в редакції 2000 року.

Право власності на товар, а разом з ним і ризик його випадкової загибелі переходить до Позивача з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної, яка засвідчує момент отримання товару.

29.08.2014 ТОВ "ГРОТЕКМАКС" (код ЄДРПОУ 38914482) на виконання умов Договору поставки № 35 від 25.08.2014 року було поставлено Позивачу товар, згідно задаткової накладної № ГТ000000390 від 29.08.2014 року всього на суму 37 872,00 грн..

ТОВ "ГРОТЕКМАКС" (код ЄДРПОУ 38914482) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаною господарською операцією надано Позивачу податкову накладну № 75 від 29.08.2014 року на загальну суму 37 872,00 грн., у тому числі ПДВ 6 312,00 грн..

29.10.2014 року ТОВ "ГРОТЕКМАКС" (код ЄДРПОУ 38914482) на підставі Договору про переведення боргу № 48 від 29.10.2014 року було переведено на ТОВ "Стар Білдінг ЛТД" частину грошових зобов`язань Позивача перед ТОВ "ГРОТЕКМАКС" (код ЄДРПОУ 38914482) у розмірі 37 872,00 грн., яка виникла за Договором поставки № 35 від 25.08.2014 року.

07.11.2014 року Позивач погасив заборгованість перед ТОВ "Стар Білдінг ЛТД", перерахувавши на користь ТОВ "Стар Білдінг ЛТД" грошові кошти в розмірі 37 872,00 грн.

5. Протягом жовтня 2014 року - січня 2015 року позивач мав господарські взаємовідносини з ТОВ "ДЕНІЗА ЛТД" (код ЄДРПОУ 39363807) на підставі Договорів поставки № 47 від 27.10.2014 року, № 51 від 24.11.2014 року, № 52 від 01.12.2014 року, № 4 від 27.01.2015 року, згідно якого ТОВ "ДЕНІЗА ЛТД" зобов`язалось поставити та передати у власність Позивача, а Позивач прийняти та оплатити запчастини ("товар") у кількості, за номенклатурою, ціною, строками та умовами поставки, відповідно умовам Договору на підставі Специфікації та накладних, які є невід`ємними частинами Договору.

Асортимент, кількість, номенклатура та ціна товару були погоджені сторонами в Специфікаціях до Договорів поставки № 47 від 27.10.2014 року, № 51 від 24.11.2014 року, № 52 від 01.12.2014 року, № 4 від 27.01.2015 року.

Сторони погодили, що поставка товару здійснюватиметься на умовах DDP правил ІНКОТЕРМС в редакції 2000 року.

Право власності на товар, а разом з ним і ризик його випадкової загибелі переходить до Позивача з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної, яка їідчує момент отримання товару.

30.10.2014 року ТОВ "ДЕНІЗА ЛТД" (код ЄДРПОУ 39363807) на виконання умов Договору поставки № 47 від 30.10.2014 року було поставлено Позивачу товар, згідно видаткової накладної № 4 від 30.10.2014 року всього на суму 18 750,00 грн..

ТОВ "ДЕНІЗА ЛТД" (код ЄДРПОУ 39363807) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаною господарською операцією надано позивачу податкову накладну № 4 від 30.10.2014 року на загальну суму 18 750, 00 грн., у тому числі ПДВ 3 125, 00

27.11.2014 року ТОВ "ДЕНІЗА ЛТД" (код ЄДРПОУ 39363807) на виконання умов звору поставки № 51 від 24.11.2014 року було поставлено Позивачу товар, згідно видаткової накладної № 298 від 27.11.2014 року всього на суму 58 710,00 грн.

ТОВ "ДЕНІЗА ЛТД" (код ЄДРПОУ 39363807) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаною господарською операцією надано позивачу податкову накладну № 140 від 27.11.2014 року на загальну суму 58 710,00 грн., у тому числі ПДВ 9 785,00 грн.

03.12.2014 року, 12.12.2014 року та 22.12.2014 року ТОВ "ДЕНІЗА ЛТД" (код ЄДРПОУ 53807) на виконання умов Договору поставки № 52 від 01.12.2014 року було поставлено позивачу товар, згідно видаткових накладних № 11 від 03.12.2014 року всього на суму 95 892,00 грн., № 66 від 12.12.2014 року всього на суму 125 730,00 грн., № 129 від 22.12.2014 року на суму 184 188,00 грн.

ТОВ "ДЕНІЗА ЛТД" (код ЄДРПОУ 39363807) для формування податкового кредиту з на додану вартість за вказаними господарськими операціями надано Позивачу податкові накладні № 11 від 03.12.2014 року на загальну суму 95 892, 00 грн., у тому числі 15 982, 00 грн., № 66 від 12.12.2014 року на загальну суму 125 730, 00 грн., у тому числі ПДВ 20 955,00 грн., № 129 від 22.12.2014 року на загальну суму 184 188, 00 грн., у тому числі ПДВ 30 698, 00 грн..

30.01.2015 року ТОВ "ДЕНІЗА ЛТД" (код ЄДРПОУ 39363807) на виконання умов договору поставки № 4 від 27.01.2015 року було поставлено Позивачу товар, згідно видаткової накладної № 202 від 30.01.2015 року всього на суму 52 770, 00 грн.

ТОВ "ДЕНІЗА ЛТД" (код ЄДРПОУ 39363807) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаною господарською операцією надано Позивачу податкову № 202 від 30.01.2015 року на загальну суму 52 770, 00 грн., у тому числі ПДВ 8 795,00 грн.

11.12.2014 року, 17.12.2014 року, 23.12.2014 року, 24.12.2014 року, 12.01.2015 року, 16.01.2015 року, 23.02.2015 року, 15.04.2014 року Позивач перерахував на користь ТОВ "ДЕНІЗА ЛТД" (код ЄДРПОУ 39363807) в якості оплати за товар грошові кошти в сумі 30 000,00 грн., 20 460,00 гри., 25 000,00 гри., 55 892, 00 гри., 219 918,00 грн., 122 000,00 грн., 10 000,00 грн., 52 770,00 грн., 5 100,00 грн.

6. Протягом березня - травня 2015 року позивач мав господарські відносини з ТОВ -"Віваторг" (код ЄДРПОУ 39616422) на підставі Договорів поставки № 16 від 23.03.2015 року, № 18 від 27.04.2015 року, № 23 від 25.05.2015 року, згідно яких ТОВ "ВІВАТОРГ" зобов`язалось поставити та передати у власність Позивача, а Позивач прийняти та оплатити запчастини ("товар") у кількості, за номенклатурою, ціною, строками та умовами поставки, заповідно умовам Договору на підставі Специфікації та накладних, які є невід`ємними частинами Договору.

Асортимент, кількість, номенклатура та ціна товару були погоджені сторонами в Специфікаціях до Договорів поставки № 16 від 23.03.2015 року, № 18 від 27.04.2015 року, № 23 від 25.05.2015 року.

Сторони погодили, що поставка товару здійснюватиметься на умовах DDP правил ІНКОТЕРМС в редакції 2000 року.

Право власності на товар, а разом з ним і ризик його випадкової загибелі переходить до Позивача з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної, яка засвідчує момент отримання товару.

27.03.2015 року ТОВ "ВІВАТОРГ" (код ЄДРПОУ 39616422) на виконання умов Договору поставки № 16 від 23.03.2015 року було поставлено Позивачу товар, згідно видаткової накладної № 194 від 27.03.2015 року всього на суму 235 358,40 грн.

ТОВ "ВІВАТОРГ" (код ЄДРПОУ 39616422) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаною господарською операцією надано Позивачу податкову ладну № 194 від 27.03.2015 року на загальну суму 235 358,40 грн., у тому числі ПДВ 39 126,40 грн.

28.04.2015 року, 30.04.2015 року ТОВ "ВІВАТОРГ" (код ЄДРПОУ 39616422) на виконання умов Договору поставки № 18 від 27.04.2015 року було поставлено Позивачу товар, згідно видаткових накладних № 210 від 28.04.2015 року всього на суму 357 180,00 грн., № 275 від 30.04.2015 року всього на суму 103 668,00 грн..

ТОВ "ВІВАТОРГ" (код ЄДРПОУ 39616422) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаними господарськими операціями надано Позивачу податкові накладні № 210 від 28.04.2015 року на загальну суму 357 180,00 грн., у тому числі ПДВ 59 530,00 грн., № 275 від 30.04.2015 року на загальну суму 103 668,00 грн., у тому числі ПДВ 17 278,00 грн.

28.05.2015 року ТОВ "ВІВАТОРГ" (код ЄДРПОУ 39616422) на виконання умов Договору поставки № 23 від 25.05.2015 року було поставлено Позивачу товар, згідно видаткової накладної № 185 від 28.05.2015 року всього на суму 362 790,00 грн.

ТОВ "ВІВАТОРГ" (код ЄДРПОУ 39616422) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаною господарською операцією надано Позивачу податкову накладну № 185 від 28.05.2015 року на загальну суму 362 790,00 грн., у тому числі ПДВ 465,00 грн.

14.04.2015 року, 15.04.2015 року, 08.05.2015 року, 12.05.2015 року, 13.05.2015 року, 21.05.2015 року, 02.06.2015 року, 05.06.2015 року, 04.08.2015 року, 06.08.2015 року, 10.08.2015 року, 13.08.2015 року, 17.08.2015 року, 19.08.2015 року, 20.08.2015 року, 25.08.2015 року позивач перерахував на користь ТОВ "ВІВАТОРГ" (код ЄДРПОУ 39616422) в якості оплати товар грошові кошти в сумі 14 558,40 грн., 1 917,00 грн., 38 883,00 грн., 26 000,00 грн., 94 000, 00 грн., 60 000, 00 грн., 137 180, 00 грн., 90 000, 00 грн., 35 000, 00 грн., 40 000,00 грн., і 45 000, 00 грн., 40 000, 00 грн., 73 668, 00 грн., 129 790, 00 грн., 130 000, 00 грн., 103 000, 00 грн.

7. Протягом червня - липня 2015 року Позивач мав господарські відносини з ПП "Фірма "Обрій" (код ЄДРПОУ 24592092) на підставі Договорів поставки № 26 від 23.06.2015 року, № 27 від 01.07.2015 року, згідно яких ПП "Фірма "Обрій" зобов`язалось поставити та передати у власність Позивача, а Позивач прийняти та оплатити запчастини ("товар") у кількості, за номенклатурою, ціною, строками та умовами поставки, відповідно умовам Договору на підставі Специфікації та накладних, які є невід`ємними частинами Договору.

Асортимент, кількість, номенклатура та ціна товару були погоджені сторонами в Специфікаціях до Договорів поставки № 26 від 23.06.2015 року, № 27 від 01.07.2015 року.

Сторони погодили, що поставка товару здійснюватиметься на умовах DDP правил ІНКОТЕРМС в редакції 2000 року.

Право власності на товар, а разом з ним і ризик його випадкової загибелі переходить до Позивача з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної, яка засвідчує момент отримання товару.

26.06.2015 року ПП "Фірма "Обрій" (код ЄДРПОУ 24592092) на виконання умов Договору поставки № 26 від 23.06.2015 року було поставлено Позивачу товар, згідно видаткової накладної № 184 від 26.06.2015 року всього на суму 406 236, 00 грн.

ПП "Фірма "Обрій" (код ЄДРПОУ 24592092) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаною господарською операцією надано Позивачу податкову накладну № 184 від 26.06.2015 року на загальну суму 406 236, 00 грн., у тому числі ПДВ 67 706, 00 грн.

03.07.2015 року, 22.07.2015 року, 23.07.2015 року ПП "Фірма "Обрій" (код ЄДРПОУ 24592092) на виконання умов Договору поставки № 27 від 01.07.2015 року було поставлено Позивачу товар, згідно видаткових накладних № 22 від 03.07.2015 року всього на суму 100 620,00 грн., № 154 від 22.07.2015 року всього на суму 104 628, 00 грн., № 180 від 23.07.2015 року всього на суму 149 760,00 грн.

ПП "Фірма "Обрій" (код ЄДРПОУ 24592092) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаними господарськими операціями надано Позивачу податкові накладні № 22 від 03.07.2015 року на загальну суму 100 620,00 грн., у тому числі ПДВ 16 770,00 грн., № 154 від 22.07.2015 року на загальну суму 104 628,00 грн., у тому числі ПДВ 17 438,00 грн., № 180 від 23.07.2015 року на загальну суму 149 760,00 грн., у тому числі ПДВ 24 960,00 грн..

17.07.2015 року, 22.07.2015 року, 23.07.2015 року, 29.07.2015 року, 31.07.2015 року, 02.09.2015 року, 04.09.2015 року, 09.09.2015 року, 14.09.2015 року, 16.09.2015 року, 23.09.2015 року, 25.09.2015 року, 28.09.2015 року, 02.10.2015 року, 07.10.2015 року Позивач перерахував на користь ПП "Фірма "Обрій" (код ЄДРПОУ 24592092) в якості оплати за товар грошові кошти в сумі 46 236,00 грн., 30 000,00 грн., 30 000,00 грн., 40 000,00 грн., 30 000,00 грн., 50 000,00 грн., 100 000,00 грн., 50 000,00 грн., 30 000,00 грн., 60 000,00 грн., 14 628,00 грн., 40 620,00 грн., 7 000,00 грн., 20 000,00 грн., 30 000,00 грн., 33 000,00 грн., 149 760,00 грн.

8. Протягом серпня - вересня 2015 року Позивач мав господарські відносини з ТОВ "ВКФ "Укрінвестсервіс" (код ЄДРПОУ 39849430) на підставі Договорів поставки № 34 від 13.08.2015 року, № 37 від 10.09.2015 року, згідно яких ТОВ "ВКФ "Укрінвестсервіс" зобов`язалось поставити та передати у власність Позивача, а Позивач прийняти та оплатити запчастини ("товар") у кількості, за номенклатурою, ціною, строками та умовами поставки, відповідно умовам Договору на підставі Специфікації та накладних, які є невід`ємними Договору.

Асортимент, кількість, номенклатура та ціна товару були погоджені сторонами в в Специфікаціях до Договорів поставки № 34 від 13.08.2015 року, № 37 від 10.09.2015 року.

Сторони погодили, що поставка товару здійснюватиметься на умовах DDP правил ІНКОТЕРМС в редакції 2000 року.

Право власності на товар, а разом з ним і ризик його випадкової загибелі переходить до моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної, яка засвідчує момент отримання товару.

17.08.2015 року, 31.08.2015 року ТОВ "ВКФ "Укрінвестсервіс" на виконання умов Договору поставки № 34 від 13.08.2015 року було поставлено позивачу товар, згідно видаткових накладних № 41 від 17.08.2015 року всього на суму 307 056,00 грн., № 120 від 31.08.2015 року всього на суму 104 178, 00 грн.

ТОВ "ВКФ "Укрінвестсервіс" (код ЄДРПОУ 39849430) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаними господарськими операціями надано позивачу податкові накладні № 41 від 17.08.2015 року на загальну суму 307 056,00 грн., у тому числі ПДВ 51 176, 00 грн., № 120 від 31.08.2015 року на загальну суму 104 178, 00 грн., у тому числі ПДВ 17 363, 00 грн.

14.09.2015 року, 23.09.2015 року, 24.09.2015 року, 28.09.2015 року ТОВ "ВКФ "Укрінвестсервіс" (код ЄДРПОУ 39849430) на виконання умов Договору поставки № 37 від 10.09.2015 року поставлено Позивачу товар, згідно видаткових накладних № 96 від 14.09.2015 року всього на суму 68 400,00 грн., № 164 від 23.09.2015 року всього на суму 108 720,00 грн., № 174 від 24.09.2015 року всього на суму 159 600, 00 грн., № 198 від 28.09.2015 року всього на суму 110 505,60 грн.

ТОВ "ВКФ "Укрінвестсервіс" (код ЄДРПОУ 39849430) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаними господарськими операціями надано позивачу податкові накладні № 96 від 14.09.2015 року на загальну суму 68 400, 00 грн., у тому числі ПДВ 11 400,00 грн., № 164 від 23.09.2015 року на загальну суму 108 720, 00 грн., у тому числі ПДВ 18 120,00 грн., № 174 від 24.09.2015 року на загальну суму 159 600,00 грн., у тому числі ПДВ 26 600,00 грн., № 198 від 28.09.2015 року на загальну суму 110 505,60 грн., у тому числі ПДВ 18 417,60 грн.

16.10.2015 року, 19.10.2015 року, 22.10.2015 року, 27.10.2015 року, 29.10.2015 року, 04.11.2015 року, 05.11.2015 року, 19.11.2015 року, 23.12.2015 року, 25.12.2015 року, 05.01.2016 року, 11.01.2016 року Позивач перерахував на користь ТОВ "ВКФ "Укрінвестсервіс" (код ЄДРПОУ 39849430) в якості оплати за товар грошові кошти в сумі 107 056,00 грн., 50 000,00 грн., 40 000,00 грн., 60 000,00 грн., 50 000,00 грн., 50 000,00 грн., 54 178,00 грн., 68 400,00 грн., 149 320,00 грн., 74 000,00 грн., 45 000,00 грн., 110 505,60 грн.

9. У вересні 2015 року Позивач мав господарські взаємовідносини з ТОВ "Бліс Ліберті" (код ЄДРПОУ 39931451) на підставі Договору № 36/1 на розміщення реклами, згідно якого Позивач доручив, а ТОВ "Бліс Ліберті" прийняв на себе зобов`язання по розміщенню рекламних матеріалів у вагонах транспорту на моніторах.

ТОВ "Бліс Ліберті" (код ЄДРПОУ 39931451) зобов`язалось розмістити рекламний матеріал на моніторах у вагонах транспорту на умовах та в обсязі, передбачених в ефірних довідках, медіапланах; надати Позивачу технічні вимоги (відео: Betacam SP, DV, DVCAM, AVI, DivX, AVI Uncompressed, JPEG Images) для виготовлення рекламного матеріалу; надати Позивачу Акт приймання-передачі виконаних робіт та ефірну довідку після закінчення виконання робіт, передбачених Договором.

Протягом вересня - грудня 2015 року ТОВ "Бліс Ліберті" (код ЄДРПОУ 39931451) на виконання умов Договору № 36/1 на розміщення реклами були надані послуги по трансляції рекламних роликів на РК моніторах у вагонах Метрополітену м. Києва на суму 220 894,08 грн. та 295 946,70 грн.

ТОВ "Бліс Ліберті" (код ЄДРПОУ 39931451) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаними господарськими операціями надано Позивачу податкові накладні № 31 від 04.11.2015 року на загальну суму 220 894,08 грн., у тому числі ПДВ 36 815,68 грн., № 225 від 25.12.2015 року на загальну суму 295 946,70 грн., у тому числі 49 324,45 грн.

11.01.2016 року, 12.04.2016 року, 20.04.2016 року, 21.04.2016 року, 22.04.2016 року, 27.04.2016 року, 04.05.2016 року Позивач перерахував на користь ТОВ "Бліс Ліберті" (код ЄДРПОУ 39931451) в якості оплати за надані послуги грошові кошти в сумі 220 894,08 грн., 40 946,70 грн., 55 000,00 грн., 50 000,00 грн., 25 000,00 грн., 50 000,00 грн., 75 000,00 грн.

10. Протягом жовтня - грудня 2015 року Позивач мав господарські взаємовідносини з ТОВ ""Пассадо" (код ЄДРПОУ 39931205) на підставі Договорів поставки № 40 від 05.10.2015 року, № 44 від 20.11.2015 року, № 46 від 17.12.2015 року, згідно яких ТОВ "ПАССАДО" зобов`язалось поставити та передати у власність Позивача, а Позивач прийняти та оплатити запчастини ("товар") у кількості, за номенклатурою, ціною, строками та умовами поставки, відповідно умовам Договору на підставі Специфікації та накладних, які є невід`ємними частинами Договору.

Асортимент, кількість, номенклатура та ціна товару були погоджені сторонами в Специфікаціях до Договорів поставки № 40 від 05.10.2015 року, № 44 від 20.11.2015 року, № 46 від 17.12.2015 року.

Сторони погодили, що поставка товару здійснюватиметься на умовах DDP правил ІНКОТЕРМС в редакції 2000 року.

Право власності на товар, а разом з ним і ризик його випадкової загибелі переходить до Позивача з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної, яка засвідчує момент отримання товару.

13.10.2015 року, 20.10.2015 року ТОВ "ПАССАДО" (код ЄДРПОУ 39931205) на виконання умов Договору поставки № 40 від 05.10.2015 року було поставлено Позивачу товар, згідно видаткових накладних № 100 від 13.10.2015 року всього на суму 317 100,00 грн., № 171 від 20.10.2015 року всього на суму 155 520, 00 грн.

ТОВ "ПАССАДО" (код ЄДРПОУ 39931205) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаними господарськими операціями надано Позивачу податкові накладні № 100 від 13.10.2015 року на загальну суму 317 100,00 грн., у тому числі ПДВ 52 850,00 грн., № 171 від 20.10.2015 року на загальну суму 155 520, 00 грн., у тому числі ПДВ 25 920, 00 грн..

23.11.2015 року, 07.12.2015 року ТОВ "ПАССАДО" (код ЄДРПОУ 39931205) на виконання умов Договору поставки № 44 від 20.11.2015 року було поставлено Позивачу товар, згідно видаткових накладних № 193 від 23.11.2015 року всього на суму 28 542,00 грн., № 56 від 07.12.2015 року всього на суму 485 574,00 грн.

ТОВ "ПАССАДО" (код ЄДРПОУ 39931205) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаними господарськими операціями надано Позивачу податкові накладні № 193 від 23.11.2015 року на загальну суму 28 542,00 грн., у тому числі ПДВ 4 757,00 грн., № 56 від 07.12.2015 року на загальну суму 485 574,00 грн., у тому числі ПДВ 80 929,00 грн.

21.12.2015 року, 12.02.2016 року ТОВ "ПАССАДО" (код ЄДРПОУ 39931205) на виконання умов Договору поставки № 46 від 17.12.2015 року було поставлено Позивачу товар, згідно видаткових накладних № 161 від 21.12.2015 року всього на суму 254 757,00 грн., № 93 від 12.02.2016 року всього на суму 32 520,00 грн.

ТОВ "ПАССАДО" (код ЄДРПОУ 39931205) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаними господарськими операціями надано Позивачу податкові накладні № 161 від 21.12.2015 року на загальну суму 254 757,00 грн., у тому числі ПДВ 50 951,40 грн., № 93 від 12.02.2016 року на загальну суму 32 520, 00 грн., у тому числі ПДВ 5 420,00 грн.

30.11.2015 року, 02.12.2015 року, 04.12.2015 року, 16.12.2015 року, 17.12.2015 року 12.12.2015 року, 11.01.2016 року, 24.02.2016 року, 11.03.2016 року, 17.03.2016 року позивач перерахував на користь ТОВ "ПАССАДО" (код ЄДРПОУ 39931205) в якості оплати за товар грошові кошти в сумі 50 100,00 грн., 50 000,00 грн., 80 000,00 грн., 77 000,00 грн., 80 520,00 грн., 40 000,00 грн., 110 542,00 грн., 93 574,00 грн., 155 000,00 грн., 60 000,00 грн.

04.03.2016 року ТОВ "ПАССАДО" (код ЄДРПОУ 39931205) на підставі Договору про переведення боргу № 16 від 04.03.2016 року було переведено на ПП "Еспра" частину грошових зобов`язань Позивача перед ТОВ "ПАССАДО" (код ЄДРПОУ 39931205) у розмірі 300 000,00 грн., яка виникла за Договорами поставки № 44 від 20.11.2015 року та № 46 від 17.12.2015 року.

23.03.2016 року, 11.05.2016 року, 13.05.2016 року Позивач погасив заборгованість перед ПП "Еспра", перерахувавши на користь ПП "Еспра" грошові кошти в розмірі 150 000,00 грн., 50 000, 00 грн., 100 000, 00 грн.

11. У березні 2016 року Позивач мав господарські відносини з ТОВ "АРДЕОЛЛА" (код ЄДРПОУ 40113698) на підставі Договору поставки № 12 від 01.03.2016 року, згідно яких ТОВ "АРДЕОЛЛА" зобов`язалось поставити та передати у власність Позивача, а Позивач прийняти та оплатити запчастини ("товар") у кількості, за номенклатурою, ціною, строками та умовами поставки, відповідно умовам Договору на підставі Специфікації та накладних, які є невід`ємними частинами Договору.

Асортимент, кількість, номенклатура та ціна товару були погоджені сторонами в Специфікації до Договору поставки № 12 від 01.03.2016 року.

Сторони погодили, що поставка товару здійснюватиметься на умовах DDP правил ІНКОТЕРМС в редакції 2000 року.

Право власності на товар, а разом з ним і ризик його випадкової загибелі переходить до Позивача з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної, яка засвідчує момент отримання товару.

04.03.2016 року, 21.03.2016 року, 12.04.2016 року, 20.04.2016 року ТОВ "АРДЕОЛЛА" (код ЄДРПОУ 40113698) на виконання умов Договору поставки № 12 від 01.03.2016 року було поставлено Позивачу товар, згідно видаткових накладних № 38 від 04.03.2016 року всього на суму 311 304, 00 грн., № 162 від 21.03.2016 року всього на суму 178 549, 20 грн., № 61 від 12.04.2016 року всього на суму 211 980, 00 грн., № 123 від 20.04.2016 року всього на суму 162 000, 00 грн.

ТОВ "АРДЕОЛЛА" (код ЄДРПОУ 40113698) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаними господарськими операціями надано Позивачу податкові накладні № 38 від 04.03.2016 року на загальну суму 311 304, 00 грн., у тому числі ПДВ 51 884, 00 грн., № 162 від 21.03.2016 року на загальну суму 178 549, 20 грн., у тому числі ПДВ 29 758, 20 грн., № 61 від 12.04.2016 року на загальну суму 211 980, 00 грн., у тому числі ПДВ 35 330, 00 грн., № 123 від 20.04.2016 року на загальну суму 162 000, 00 грн., у тому числі ПДВ 27 000, 00 грн.

19.05.2016 року, 03.06.2016 року, 08.06.2016 року, 09.06.2016 року, 10.06.2016 року, 13.06.2016 року позивач перерахував на користь ТОВ "АРДЕОЛЛА" (код ЄДРПОУ 40113698) в якості оплати за товар грошові кошти в сумі 71 304,00 грн., 70 000,00 грн., 258 549,20 грн., 301 980,00 грн., 100 000,00 грн., 62 000,00 грн.

12. У вересні 2016 року Позивач мав господарські відносини з ТОВ "РЕТРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40624426) на підставі Договору поставки № 40 від 15.09.2016 року, згідно яких ТОВ "РЕТРАНС ГРУП" зобов`язалось поставити та передати у власність Позивача, а Позивач прийняти та оплатити товар у кількості, за номенклатурою, ціною, строками та умовами поставки, відповідно умовам Договору на підставі Специфікації та накладних, які є невід`ємними частинами Договору.

Асортимент, кількість, номенклатура та ціна товару були погоджені сторонами в веявфікації до Договору поставки № 40 від 15.09.2016 року.

Сторони погодили, що поставка товару здійснюватиметься на умовах DDP правил ІНКОТЕРМС в редакції 2000 року.

Право власності на товар, а разом з ним і ризик його випадкової загибелі переходить до позивача з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної, яка засвідчує момент отримання товару.

15.09.2016 року ТОВ "РЕТРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40624426) на виконання умов договору поставки № 40 від 15.09.2016 року було поставлено Позивачу товар, згідно видаткової накладної № 42 від 15.09.2016 року всього на суму 262 524,00 грн.

ТОВ "РЕТРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40624426) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаною господарською операцією надано Позивачу податкову накладну № 42 від 15.09.2016 року на загальну суму 262 524,00 грн., у тому числі ПДВ 43 754, 00 грн.

ТОВ "РЕТРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40624426) на підставі Договору про переведення боргу було переведено на ТОВ "Аднет Трейд" грошові зобов`язання Позивача перед ТОВ "РЕТРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40624426) у розмірі 262 524,00 грн., яка виникла за Договором поставки № 40 від 15.09.2016 року.

02.06.2017 року, 09.06.2017 року, 12.06.2017 року Позивач погасив заборгованість перед ТОВ "Аднет Трейд", перерахувавши на користь ТОВ "Аднет Трейд" грошові кошти в розмірі 100 000,00 грн., 100 000,00 грн., 62 524,00 грн.

13. У квітні 2016 року Позивач мав господарські відносини з ТОВ "РЕНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40292640) на підставі Договору поставки № 25 від 25.04.2016 року, згідно яких ТОВ "РЕНС КОМПАНІ" зобов`язалось поставити та передати у власність Позивача, а Позивач прийняти та оплатити запчастини ("товар") у кількості, за номенклатурою, ціною, строками та умовами поставки, відповідно умовам Договору на підставі Специфікації та накладних, які є невід`ємними частинами Договору.

Асортимент, кількість, номенклатура та ціна товару були погоджені сторонами в Специфікації до Договору поставки № 25 від 25.04.2016 року.

Сторони погодили, що поставка товару здійснюватиметься на умовах DDP правил ІНКОТЕРМСв редакції 2000 року.

Право власності на товар, а разом з ним і ризик його випадкової загибелі переходить до Позивача з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної, яка засвідчує момент отримання товару.

28.04.2016 року, 04.05.2016 року, 10.05.2016 року, 25.05.2016 року, 01.06.2016 року, 02.06.2016 року, 09.06.2016 року ТОВ "РЕНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40292640) на виконання умов Договору поставки № 25 від 25.04.2016 року було поставлено Позивачу товар, згідно видаткових накладних № 36 від 28.04.2016 року всього на суму 122 784,00 грн., № 6 від 04.05.2016 року всього на суму 64 320,00 грн., № 34 від 10.05.2016 року всього на суму 150 588,00 грн., № 153 від 25.05.2016 року, всього на суму 73 032,00 грн., № 2 від 01.06.2016 року всього на суму 296 640,00 грн., № 9 від 02.06.2016 року всього на суму 155 880, 00 грн., № 63 від 09.06.2016 року всього на суму 426 000,00 грн..

ТОВ "РЕНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40292640) для формування податкового кредиту з І по датку на додану вартість за вказаними господарськими операціями надано Позивачу податкові накладні № 36 від 28.04.2016 року на загальну суму 122 784, 00 грн., у тому числі ПДВ 20 464, 00 грн., № 6 від 04.05.2016 року на загальну суму 64 320, 00 грн., у тому числі ПДВ 10 720, 00 грн., № 34 від 10.05.2016 року на загальну суму 150 588, 00 грн., у тому числі ПДВ 25 098, 00 грн., № 153 від 25.05.2016 року на загальну суму 73 032, 00 грн., у тому числі ПДВ 12 172, 00 грн., № 2 від 01.06.2016 року на загальну суму 296 640, 00 грн., утому числі ПДВ 49 440, 00 грн., № 9 від 02.06.2016 року на загальну суму 155 880, 00 грн., у тому числі ПДВ 25 980, 00 грн., № 63 від 09.06.2016 року на загальну суму 426 000, 00 грн., у тому числі 171 000, 00 грн.

13.06.2016 року, 04.07.2016 року, 08.07.2016 року Позивач перерахував на користь ТОВ "РЕНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40292640) в якості оплати за товар грошові кошти в сумі 102 784,00 грн., 20 000,00 грн., 35 588,00 грн., 64 320,00 грн., 43 032,00 грн., 115 000,00 грн..

20.10.2016 року та 18.11.2016 року ТОВ "РЕНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40292640) на підставі Договору про переведення боргу № 44 від 20.10.2016 року та № 49 від 18.11.2016 року було переведено на ТОВ "Амеді Груп" частину грошових зобов`язань Позивача перед ТОВ "РЕНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40292640) у розмірі 326 640, 00 грн. та 95 880, 00 грн., яка виникла за Договором поставки № 25 від 25.04.2016 року.

21.10.2016 року, 01.11.2016 року, 16.11.2016 року, 18.11.2016 року Позивач погасив заборгованість перед ТОВ "Амеді Груп", перерахувавши на користь ТОВ "Амеді Груп" грошові кошти в розмірі 100 000, 00 грн., 60 640, 00 грн., 60 000, 00 грн., 95 880, 00 грн., 106 000, 00 грн.

14. У липні 2016 року Позивач мав господарські відносини з ТОВ "Біг Пром Трейд" (код ЄДРПОУ 40350356) на підставі Договору поставки № 32 від 01.07.2016 року, згідно яких ТОВ "Біг Пром Трейд" зобов`язалось поставити та передати у власність Позивача, а Позивач прийняти та оплатити запчастини ("товар") у кількості, за номенклатурою, ціною, строками та умовами поставки, відповідно умовам Договору на підставі Специфікації та накладних, які є невід`ємними частинами Договору.

Асортимент, кількість, номенклатура та ціна товару були погоджені сторонами в Специфікаціях до Договору поставки № 32 від 01.07.2016 року.

Сторони погодили, що поставка товару здійснюватиметься на умовах DDP правил ІНКОТЕРМС в редакції 2000 року.

Право власності на товар, а разом з ним і ризик його випадкової загибелі переходить до Позивача з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної, яка засвідчує момент отримання товару.

04.07.2016 року, 18.07.2016 року, 27.07.2016 року, 10.08.2016 року, 25.08.2016 року ТОВ "Біг Пром Трейд" (код ЄДРПОУ 40350356) на виконання умов Договору поставки № 32 від 01.07.2016 року було поставлено Позивачу товар, згідно видаткових накладних № від 04.07.2016 року всього на суму 288 492,00 грн., № 117 від 18.07.2016 року всього на суму 223 200,00 грн., № 178 від 27.07.2016 року всього на суму 204 240,00 грн., № 79 від 10.08.2016 року всього на суму 125 664,00 грн., № 191 від 25.08.2016 року всього на суму 195 828,00 грн.

ТОВ "Біг Пром Трейд" (код ЄДРПОУ 40350356) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаними господарськими операціями надано Позивачу податкові накладні № 12 від 04.07.2016 року на загальну суму 288 492, 00 грн., у тому числі ПДВ 48 082, 00 грн., № 117 від 18.07.2016 року на загальну суму 223 200, 00 грн., у тому числі ПДВ 37 200, 00 грн., № 178 від 27.07.2016 року на загальну суму 204 240, 00 грн., у тому числі ПДВ 34 040, 00 грн., № 79 від 10.08.2016 року на загальну суму 125 664, 00 грн., у тому числі ПДВ 20 944, 00 грн., № 191 від 25.08.2016 року на загальну суму 195 828, 00 грн., у тому числі ПДВ 32 638, 00 грн..

25.07.2016 року, 03.08.2016 року, 10.08.2016 року, 16.08.2016 року, 22.08.2016 року, 29.08.2016 року, 02.09.2016 року, 05.09.2016 року, 13.09.2016 року, 19.09.2016 року, 27.09.2016 росу, 07.10.2016 року Позивач перерахував на користь ТОВ "Біг Пром Трейд" (код ЄДРПОУ 40350356) в якості оплати за товар грошові кошти в сумі 158 492, 00 грн., 95 000, 00 грн., 15 000, 00 грн., 35 000, 00 грн., 108 200, 00 грн., 14 000, 00 грн., 64 240, 00 грн., 86 000, 00 грн., 19 000, 00 грн., 71 000, 00 грн., 50 000, 00 грн., 50 000, 00 грн., 45 828, 00 грн., 75 664, 00 грн., 100 000,00 грн., 50 000,00 грн.

15. У травні 2016 року Позивач мав господарські відносини з ТОВ "Макселон" (код ЄДРПОУ 40389184) на підставі Договору № 24/1 виконання робіт (надання послуг) з обслуговування та ремонту компресорної техніки, згідно яких Позивач доручає, а ТОВ "Макселон" виконує роботи (надає послуги) з технічного обслуговування та ремонту компресорної техніки клієнтів Позивача.

Технічне обслуговування та ремонт здійснюються ТОВ "Макселон" на місці розташування компресорної техніки на підприємствах - клієнтах Позивача та можуть включати в себе наступний перелік робіт: сервісне обслуговування А, сервісне обслуговування заміна фільтрів, заміна компресорного масла, заміна та (або) ремонт клапанів, заміна та (або) ремонт термостатів, ремонт радіаторів, плановий виїзд спеціаліста, аварійний виїзд спеціаліста, інші види робіт з обслуговування та ремонту компресорної техніки.

Сторони погодили, що по закінченню звітного періоду ТОВ "Макселон" надає Позивачу виконаних робіт (наданих послуг), в якому наводиться розрахунок вартості робіт, знаних на протязі звітного періоду. Звітним періодом за цим Договором вважається один чи декілька календарних місяців.

Протягом липня - вересня 2016 року ТОВ "Макселон" (код ЄДРПОУ 40389184) на виконання умов Договору № 24/1 виконання робіт (надання послуг) від 17.05.2016 року були знані роботи (надані послуги) з обслуговування та ремонту компресорної техніки на суму 200 160, 00 грн. та 205 440, 00 грн.

ТОВ "Макселон" (код ЄДРПОУ 40389184) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаними господарськими операціями надано Позивачу видаткові накладні № 229 від 29.07.2016 року на загальну суму 200 160,00 грн., у тому числі ПДВ 33 360, 00 грн., № 179 від 26.09.2016 року на загальну суму 205 440,00 грн., у тому числі ПДВ 34 240,00 грн.

16.01.2016 року ТОВ "Макселон" (код ЄДРПОУ 40389184) на підставі Договору про переведення боргу № 1 від 16.01.2017 року було переведено на ТОВ "Елігія" грошові зобов`язання Позивача перед ТОВ "Макселон" (код ЄДРПОУ 40389184) у розмірі 405 600,00 грн., які виникли за Договором № 24/1 виконання робіт (надання послуг) з обслуговування та ремонту компресорної техніки від 17.05.2016 року.

19.01.2017 року, 26.01.2017 року Позивач погасив заборгованість перед ТОВ "Елігія", перерахувавши на користь ТОВ "Елігія" грошові кошти в розмірі 200 160,00 грн., 205 440,00 грн.

16. У вересні 2016 року Позивач мав господарські відносини з ТОВ "ДАЙМОНД СТІЛ" (код ЄДРПОУ 40624494) на підставі Договору поставки № 37 від 01.09.2016 року, згідно яких ТОВ "ДАЙМОНД СТІЛ" зобов`язалось поставити та передати у власність Позивача, а Позивач прийняти та оплатити запчастини ("товар") у кількості, за номенклатурою, ціною, строками та умовами поставки, відповідно умовам Договору на підставі Специфікації та накладних, які є невід`ємними частинами Договору.

Асортимент, кількість, номенклатура та ціна товару були погоджені сторонами в Специфікаціях до Договору поставки № 37 від 01.09.2016 року.

Сторони погодили, що поставка товару здійснюватиметься на умовах DDP правил ІНКОТЕРМС в редакції 2000 року.

Право власності на товар, а разом з ним і ризик його випадкової загибелі переходить до Позивача з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної, яка засвідчує момент отримання товару.

07.09.2016 року, 30.09.2016 року ТОВ "ДАЙМОНД СТІЛ" (код ЄДРПОУ 40624494) на виконання умов Договору поставки № 37 від 01.09.2016 року було поставлено Позивачу товар, зідно видаткових накладних № 4 від 07.09.2016 року всього на суму 365 724,00 грн., № 113 від 30.09.2016 року всього на суму 122 700,00 грн.

ТОВ "ДАЙМОНД СТІЛ" (код ЄДРПОУ 40624494) для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаними господарськими операціями надано Позивачу податкові накладні № 4 від 07.09.2016 року на загальну суму 365 724,00 грн., у тому числі ПДВ 60 954,00 грн., № 113 від 30.09.2016 року на загальну суму 122 700,00 грн., у тому числі ПДВ 20 450, 00 грн.

20.03.2017 року ТОВ "ДАЙМОНД СТІЛ" (код ЄДРПОУ 40624494) на підставі Договору про переведення боргу № 08 від 20.03.2017 року було переведено на ТОВ "Агнеспром" грошові зобов`язання Позивача перед ТОВ "ДАЙМОНД СТІЛ" (код ЄДРПОУ 40624494) у розмірі 225 724,00 грн., які виникли за Договором поставки № 37 від 01.09.2016 року.

22.03.2017 року, 28.03.2017 року, 04.04.2017 року, 10.04.2017 року позивач погасив заборгованість перед ТОВ "Агнеспром", перерахувавши на користь ТОВ "Агнеспром" грошові кошти в розмірі 60 724,00 грн., 36 000,00 грн., 69 000,00 грн., 60 000,00 грн.

20.04.2017 року та 05.05.2017 року ТОВ "ДАЙМОНД СТІЛ" (код ЄДРПОУ 40624494) на підставі Договору про переведення боргу № 12 від 20.04.2017 року та Договору про переведення боргу № 14 від 05.05.2017 року було переведено на ТОВ "Юберлін" грошові зобов`язання Позивача перед ТОВ "ДАЙМОНД СТІЛ" (код ЄДРПОУ 40624494) у розмірі 140 000,00 грн. та 100 000,00 грн., які виникли за Договором поставки № 37 від 01.09.2016 року.

12.05.2017 року, 26.04.2017 року, 04.05.2017 року Позивач погасив заборгованість перед ТОВ "Юберлін", перерахувавши на користь ТОВ "Юберлін" грошові кошти в розмірі 100 000,00 грн., 60 000,00 грн., 80 000,00 грн.

Запчастини, які придбавались Позивачем у ТОВ "ФОРМУЛА ПРОФІТ" (код за ЄДРПОУ 38865996), ТОВ "Регіон Транс" (код за ЄДРПОУ 38749134), ТОВ "ДРІМ БІЛДІНГ" (код за ЄДРПОУ 38913080), ТОВ "ГРОТЕКМАКС" (код за ЄДРПОУ 38914482), ТОВ "ДЕНІЗА ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39363807), ТОВ "ВІВАТОРГ" (код за ЄДРПОУ 39616422), ПП "Фірма Обрій" (код за ЄДРПОУ 24592092), ТОВ "ВКФ "Укрінвестсервіс" (код за ЄДРПОУ 39849430), ТОВ "ПАССАДО" (код за ЄДРПОУ 39931205) ТОВ "АРДЕОЛЛА" (код за ЄДРПОУ 40113698), ТОВ "РЕНС КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 40292640), ТОВ "Біг Пром Трейд" (код за ЄДРПОУ 40350356), ТОВ "РЕТРАНС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 40624424), ТОВ "ДАЙМОНД СТІЛ" (код за ЄДРПОУ 40624494) зберігались Позивачем в орендованому ним складському приміщенні та у подальшому були реалізовані Позивачем іншим його контрагентам, що підтверджується журналом складського обліку ТМЦ за період 01.01.2014 - 31.12.2016 року.

Додатковим підтвердженням реальності існування господарських взаємовідносин Позивача з ТОВ "ФОРМУЛА ПРОФІТ" (код за ЄДРПОУ 38865996), ТОВ "Регіон Транс" (код за ЄДРПОУ 38749134), ТОВ "ДРІМ БІЛДІНГ" (код за ЄДРПОУ 38913080), ТОВ "ГРОТЕКМАКС" (код за ЄДРПОУ 38914482), ТОВ "ДЕНІЗА ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39363807), ТОВ "ВІВАТОРГ" (код за ЄДРПОУ 39616422), ПП "Фірма Обрій" (код за ЄДРПОУ 24592092), ТОВ "ВКФ "Укрінвестсервіс" (код за ЄДРПОУ 39849430), ТОВ "ПАССАДО" (код за ЄДРПОУ 39931205) ТОВ "АРДЕОЛЛА" (код за ЄДРПОУ 40113698), ТОВ "РЕНС КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 40292640), ТОВ "Біг Пром Трейд" (код за ЄДРПОУ 40350356), ТОВ "РЕТРАНС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 40624424), ТОВ "ДАЙМОНД СТІЛ" (код за ЄДРПОУ 40624494) є їх доцільність, з огляду на те, що основним видом є: оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (46.69); надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. (77.39); неспеціалізована оптова торгівля (46.90); ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (33.12); установлення та монтаж машин і устаткування (33.20).

Підприємство також здійснює монтаж, демонтаж, налагодження, технічне обслуговування машин, механізмів й устаткувань підвищеної небезпеки, що підтверджується дозволом № 1092.13.32 Територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Києві.

Зважаючи на вид діяльності та виконувані роботи, значні обсяги придбання відповідного виду продукції Позивачем орендуються ряд приміщень, відкритий майданчик для розміщення ТМЦ та складське приміщення.

Таким чином, наявність вказаних первинних документів, надання їх Позивачем при проведенні планової виїзної документальної перевірки доводять використання позивачем у своїй господарській діяльності отриманої від вказаних контрагентів продукції та наданих робіт (послуг), як наслідок, відображений відповідачем в Акті перевірки висновок про безтоварність господарських операцій позивача є суто формальним, адже, Відповідач мав можливість пересвідчитись у фактичній наявності у Позивача мети настання реальних наслідків за спірними, на його думку, господарськими операціями.

Вищевикладені обставини, підтверджують в сукупності, що за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року Позивачем були правомірно включені до складу витрат витрати за спірними фінансово-господарськими операціями зі згаданими контрагентами, з огляду на норми податкового законодавства у редакції чинній на момент перевіряємого періоду 2014 року.

Крім того, у період з 01.01.2015 по 31.12.2016 позивачем було правомірно визначено фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток підприємств, з урахуванням зменшення активів позивача, внаслідок фінансово-господарських операцій зі спірними контрагентами.

Відповідно до пункту 8 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 року, у звіті про фінансові результати розкривається інформація доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період.

Відповідно до пункту 5 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 290 від 29.11.1999 року, визнається під час збільшення активу або зменшення зобов`язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 встановлено, що витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов`язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу, внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені (пункт 6).

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо прямо пов`язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені (пункт 7).

Із аналізу норм Податкового кодексу України та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку можна зробити висновок, що оплата товарів (робіт, послуг) за договорами зі спірними контрагентами, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" віднесена до витрат правомірно, відповідно до пунктів Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

При встановленні правомірності формування податкового кредиту спірного періоду, суд враховує положення пункту 198.6 статті 198 (як у редакції станом на 2014 рік, так і у редакції чинній з 01.01.2015 року).

З матеріалів справи вбачається, що на момент складання податкових накладних контрагенти позивача - ТОВ "ФОРМУЛА ПРОФІТ" (код за ЄДРПОУ 38865996), ТОВ "Регіон Транс" (код за ЄДРПОУ 38749134), ТОВ "ДРІМ БІЛДІНГ" (код за ЄДРПОУ 38913080), ТОВ "ГРОТЕКМАКС" (код за ЄДРПОУ 38914482), ТОВ "ДЕНІЗА ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39363807), ТОВ "ВІВАТОРГ" (код за ЄДРПОУ 39616422), ПП "Фірма Обрій" (код за ЄДРПОУ 24592092), ТОВ "ВКФ "Укрінвестсервіс" (код за ЄДРПОУ 39849430), ТОВ "ПАССАДО" (код за ЄДРПОУ 39931205), ТОВ "Бліс Ліберті" (код за ЄДРПОУ 39931451), ТОВ "АРДЕОЛЛА" (код за ЄДРПОУ 40113698), ТОВ "РЕНС КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 40292640), ТОВ "Біг Пром Трейд" (код за ЄДРПОУ 40350356), ТОВ Макселон (код за ЄДРПОУ 40389184), ТОВ "РЕТРАНС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 40624424), ТОВ "ДАЙМОНД СТІЛ" (код за ЄДРПОУ 40624494) були зареєстровані як платники податку на додану вартість у встановленому законодавством порядку, що підтверджувалось даними Реєстру платників податку на додану вартість, розміщеному на офіційному веб-сайті Міністерства доходів і зборів України (Державної фіскальної служби України).

У матеріалах справи наявні первинні документи бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують фактичне здійснення господарських операцій між позивачем та вказаними контрагентами. Зазначені документи, складені за результатами проведених операцій та з дотриманням вимог діючого на момент виникнення правовідносин законодавства і містять у собі відомості щодо змісту та обсягу проведених операцій, які узгоджуються між собою.

Отже, фактичні обставини об`єктивно засвідчують правомірність формування позивачем витрат та податкового кредиту відповідно до первинних бухгалтерських документів та по податковим накладним, які виписані на виконання умов викладених вище договірних відносин.

Виходячи з наведеного, господарські операції між позивачем та його контрагентами мали реальний характер, діяльність позивача була спрямована на отримання економічної вигоди від підприємницької діяльності, що зумовлює хибність висновків податкового органу про вчинення платником податків порушень податкового законодавства щодо неправомірності формування витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість по взаєморозрахунках з контрагентами за період, що перевірявся, відтак, вони не можуть бути покладені в основу спірних податкових повідомлень-рішень.

При цьому, суд відхиляє доводи відповідача відносно того, що про протиправність формування витрат та податкового кредиту свідчить інформація з Єдиного державного реєстру судових рішень та з матеріалів кримінальних проваджень, порушених відносно контрагентів позивача, оскільки така інформація автоматично не свідчить про відсутність факту реального характеру господарських операцій між позивачем та його контрагентами.

Щодо наявності вироку Печерського районного суду м. Києва від 02.07.2016 року, яким затвердженого угоду про визнання винуватості від 19.05.2016 року в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100030000038 від 19.06.2015 року за обвинуваченням особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 205; частиною першою статті 358 Кримінального кодексу України, укладену між прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д.В. та обвинуваченим, його захисником Доличем О.В., суд вважає за необхідне зазначити, що постановою Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 13 від 11.12.2015 року визначено, що "...вирок ухвалений на підставі угоди у такому випадку (стосовно однієї із декількох осіб) не має преюдиційного значення для кримінального провадження відносно інших осіб, а визнання винуватості першою не є доказом вини останніх...".

Тобто, вирок на підставі угоди не має преюдиційного значення для інших осіб, які не є учасниками такої угоди.

Згідно позиції Вищого адміністративного суду України при вирішенні адміністративної справи не може враховуватися вирок про визнання особи винною у скоєнні злочину, передбаченого статтею 205 Кримінального кодексу України, коли таким вироком не було встановлено одних обставин стосовно підприємства-платника податків, а встановлені вироком обставини не спростовують реальність спірних господарських операцій, оскільки фінансово-господарські правовідносини між платником - позивачем і контрагентом у кримінальній справі не досліджувалися (позиція Вищого адміністративного суду України, викладена в ухвалі від 01.03.2016 року у справі № К/800/1616/15, ухвалі від 01.12.2015 року у справі № К/800/54665/14).

Щодо посилань податкового органу про наявність кримінальних проваджень по контрагентам позивача, що свідчить про відсутність реального характеру господарських операцій, суд зазначає, що вся інформація та/або відомості, отримані органами досудового розслідування не є доказами при доведенні контролюючим органом фактів допущення порушень вимог податкового законодавства позивачем до їх закріплення процесуальним шляхом.

Окремі документи з матеріалів кримінального провадження за відсутності вироку, що у встановленому законом порядку набрав законної сили, не можуть вважатися доказом, на який відповідач вправі посилатися в обґрунтування безтоварності операції.

Перелік матеріалів, які можуть бути використані посадовими особами для висновків за результатами перевірок визначено ст. 83 Податкового кодексу України.

Окремі документи з матеріалів кримінальних проваджень (за виключенням судових рішень), як-то протоколи допиту учасників кримінального провадження, письмові пояснення осіб, постанови слідчих тощо не віднесені до такого переліку.

Таким чином, єдиним належним і допустимим доказом факту вчинення будь-яких кримінальних правопорушень, в тому числі і таких, відповідальність за які передбачена ст. ст. 199- 233 КК України є виключно судові рішення, які і можуть бути використані посадовими особами контролюючих органів під час проведення планової виїзної документальної перевірки.

Отже, встановлення певних даних у ході досудового розслідування що стосується осіб, причетних/не причетних до створення підприємств спірних контрагентів позивача, без відповідного судового рішення у кримінальному провадженні не є доказом вчинення злочину і допущення суб`єктом господарювання, в даному випадку Позивачем, порушення вимог податкового законодавства.

Відтак, відповідачем не доведено, що позивач як платник податків, діяв без належної обачності й обережності і йому було відомо про можливі порушення, які допускав його контрагент, або що самостійною діловою метою здійснення господарських операцій з цим підприємством було одержання позивачем податкової вигоди.

Господарська діяльність суб`єкта господарювання не може ставитись у пряму залежність від додержання податкової дисципліни третіми особами.

Якщо державні органи мають інформацію про зловживання в системі оподаткування конкретною компанією, вони повинні застосовувати відповідні заходи саме до цього суб`єкту, а не розповсюджувати негативні наслідки на інших осіб при відсутності зловживання з їх боку (рішення Європейського Суду з прав людини від 09.01.2007 року у справі "Інтерсплав проти України").

За умови не встановлення відповідачем замкнутої схеми руху коштів, яка б могла свідчити про узгодженість дій позивача та його контрагентів для одержання товариством незаконної податкової вигоди, останнє не може зазнавати негативних наслідків внаслідок діянь інших осіб, що перебувають поза межами його впливу. Такий підхід узгоджується з судовою практикою Європейського Суду з прав людини.

Крім того, Вищий адміністративний суд України в ухвалі від 21.09.2015 року, постановленій за наслідками розгляду касаційної скарги у справі К/9991/56682/12, зазначив, що встановлення певних фактів у ході оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування у кримінальному провадженні, що стосується осіб, причетних до створення та ведення підприємством-контрагентом господарської діяльності, не є підставою для звільнення від доказування обставин в адміністративній справі і без відповідного судового рішення у кримінальному провадженні такі факти самі собою не є доказом вчинення злочину фізичними особами і допущення суб`єктом господарювання (покупцем) чи відсутності з боку останнього певного порушення вимог податкового законодавства.

Отже, єдиним належним і допустимим доказом факту вчинення будь-яких кримінальних правопорушень, у тому числі і таких, відповідальність за які передбачена статтями 199-233 Кримінального кодексу України є виключно судові рішення, які і можуть бути використані посадовими особами контролюючих органів під час проведення планової виїзної документальної перевірки.

Встановлення певних даних у ході досудового розслідування що стосується осіб, причетних/не причетних до створення підприємств спірних контрагентів позивача, без відповідного судового рішення у кримінальному провадженні не є доказом вчинення злочину і допущення суб`єктом господарювання, порушення вимог податкового законодавства.

Беручи до уваги вищевикладене у сукупності, суд дійшов висновку що висновки Головного управління ДПС у місті Києві в частині встановлення порушень податкового законодавства, що мало наслідком прийняття оскаржуваних податкових повідомлень-рішень є необґрунтованими та безпідставними, та такими, що не відповідають дійсності.

Таким чином, суд зазначає, що податковий орган, приймаючи оскаржувані податкові повідомлення-рішення від 14.06.2017 року №0003791402 та №0003801402 діяв необґрунтовано, у зв`язку з чим у суду наявні всі підстави прийти до висновку оскаржувані податкові повідомлення-рішення підлягають визнанню протиправними та скасуванню.

Відповідно до приписів частини 5 статті 242 Кодексу адміністративного судочинства України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Відповідно до статті 242 Кодексу адміністративного судочинства України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені судом, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

При цьому, суд враховує положення Висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів щодо якості судових рішень (пункти 32-41), в якому, серед іншого, звертається увага на те, що усі судові рішення повинні бути обґрунтованими, зрозумілими, викладеними чіткою і простою мовою і це є необхідною передумовою розуміння рішення сторонами та громадськістю; у викладі підстав для прийняття рішення необхідно дати відповідь на доречні аргументи та доводи сторін, здатні вплинути на вирішення спору; виклад підстав для прийняття рішення не повинен неодмінно бути довгим, оскільки необхідно знайти належний баланс між стислістю та правильним розумінням ухваленого рішення; обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент заявника на підтримку кожної підстави захисту; обсяг цього обов`язку суду може змінюватися залежно від характеру рішення.

При цьому, зазначений Висновок також акцентує увагу на тому, що згідно з практикою Європейського суду з прав людини очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, а також від різних правових положень, звичаїв та доктринальних принципів, а крім того, ще й від різних практик підготовки та представлення рішень у різних країнах.

Суд також враховує позицію Європейського суду з прав людини (в аспекті оцінки аргументів учасників справи у касаційному провадженні), сформовану, зокрема у справах "Салов проти України" (заява № 65518/01; від 6 вересня 2005 року; пункт 89), "Проніна проти України" (заява № 63566/00; 18 липня 2006 року; пункт 23) та "Серявін та інші проти України" (заява № 4909/04; від 10 лютого 2010 року; пункт 58): принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, передбачає, що у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються; хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент; міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (див. рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v.Spain) серія A. 303-A; 09 грудня 1994 року, пункт 29).

Згідно частини 1 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 77 цього Кодексу передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до частини першої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Як вбачається з наявного у матеріалах справи платіжного доручення №4569 від 12.09.2017 року позивачем під час звернення з даним позовом до суду сплачено судовий збір у розмірі 77 825,86 грн. Відтак, враховуючи розмір задоволених позовних вимог, суд вказує про присудження на користь позивача судових витрат по сплаті судового збору у межах вказаної суми.

Керуючись ст.ст. 2, 3, 6-11, 73-77, 79, 90, 139, 241 - 246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Юніверсал» (03062, м. Київ, вул. Невська, буд. 7-Б, кв. 11, ЄДРПОУ 36414057) задовольнити.

Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 14.06.2017 року №0003791402 та №0003801402.

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Юніверсал» (03062, м. Київ, вул. Невська, буд. 7-Б, кв. 11, ЄДРПОУ 36414057) судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 77 825 (сімдесят сім тисяч вісімсот двадцять п`ять) гривень 86 копійок за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ЄДРПОУ 43141267).

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 293, 295, 296 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя І.П. Васильченко

Повний текст рішення складено та підписано 06.09.2022 року.

Дата ухвалення рішення 03.08.2022
Оприлюднено 12.09.2022

Судовий реєстр по справі 826/11806/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.05.2023 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 24.04.2023 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 24.03.2023 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 22.02.2023 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 26.01.2023 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 15.12.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.11.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.11.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.10.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 03.08.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 06.07.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 01.06.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 02.11.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 30.09.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 28.09.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 03.07.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 24.06.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 28.05.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 28.05.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.04.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/11806/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону