ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649

_____________________________________________________________________________

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

20.09.2022 Справа № 905/2382/18 (910/7844/22)

Господарський суд Донецької області у складі судді Курило Г.Є.,

розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Тегра Лоджистікс», м.Київ

до відповідача 1: Арбітражного керуючого Артеменка Олександра Олександровича, м.Черкаси

до відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю «Полонекс», м.Київ

про визнання недійсним електронного аукціону, скасування протоколу та зобов`язання вчинити дії

в межах справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Маріупольський млинкомбінат, м.Маріуполь Донецької області (код ЄДРПОУ 31419401)

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тегра Лоджистікс», позивач, звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача 1, Арбітражного керуючого Артеменка Олександра Олександровича та відповідача 2, Товариства з обмеженою відповідальністю «Полонекс» про:

- визнання недійсним електронного аукціону з продажу майна боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Маріупольський млинкомбінат» у зв`язку з неможливістю його завершення з причин, що не залежать від покупця;

- скасування протоколу проведення електронного аукціону №UA-PS-2022-01-27-000033-2 від 06.02.2022;

- зобов`язання замовника аукціону - арбітражного керуючого Артеменка Олександра Олександровича оприлюднити в електронній торговій системі відомості про визнання недійсним електронного аукціону з продажу майна банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю «Маріупольський млинкомбінат» у зв`язку з неможливістю його завершення з причин, що не залежали від покупця.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.08.2022 у справі №910/7844/22 передано позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тегра Лоджистікс» разом з доданими до неї матеріалами для розгляду в межах справи Господарського суду Донецької області (61022, м. Харків, пр. Науки, 5) №905/2382/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Маріупольський млинкомбінат»

Згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 15.09.2022 позовна заява передана в порядку ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства на розгляд судді Курило Г.Є., в провадженні якої на стадії ліквідаційної процедури знаходиться справа за заявою Акціонерного товариства Міжнародний резервний банк до Товариства з обмеженою відповідальністю Маріупольський млинкомбінат, м.Маріуполь про банкрутство. Повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Артеменко О.О.

У відповідності до ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника. Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Дослідивши матеріали позовної заяви та додані до неї документи, суд дійшов висновку, що позовна заява не відповідає вимогам Глави 1 Розділу ІІІ Господарського процесуального кодексу України, з огляду на таке.

За приписами п.2 ч.3 ст.162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява, зокрема, повинна містити повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти.

Як вбачається зі змісту поданої позовної заяви, позивачем визначено відповідачем 1 - Арбітражного керуючого Артеменка Олександра Олександровича, м.Черкаси, відповідачем 2 - ТОВ «Полонекс», м.Київ, а також в позовній заяві позивач зазначив в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Е-Тендер», м.Київ, в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 2: ДП «Прозоро.Продажі», м.Київ, та в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 1: Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «МР БАНК» Іллю Луньо, м.Київ, однак позивачем не зазначено в позовній заяві щодо вказаних осіб ідентифікаційних кодів юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу).

Крім того, позивачем в позовній заяві вказано скорочене найменування ТОВ «Полонекс», м.Київ та ДП «Прозоро.Продажі», м.Київ.

Отже, дослідивши матеріали позовної заяви судом встановлена відсутність ідентифікуючих ознак відповідачів та інших осіб, вказаних в позовній заяві, що є порушенням п.2 ч.3 ст.162 Господарського процесуального кодексу України.

Крім того, частиною 2 статті 162 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником або іншою особою, якій законом надано право звертатись до суду в інтересах іншої особи.

З поданої позовної заяви вбачається, що її підписано представником позивача адвокатом Шершньовим П.С.

Статтею 60 Господарського процесуального кодексу України визначено, що повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Отже, в господарському судочинстві згідно з вимогами статті 60 Господарського процесуального кодексу України допустимим доказом повноважень адвоката, як особи, що підписала, зокрема, позовну заяву, є довіреність або оригінал ордеру, які повинні відповідати та/або передувати даті вчинення відповідної дії.

При цьому, частинами 1, 2 та 3 статті 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Ордер - письмовий документ, що у випадках, встановлених цим Законом та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об`єднанням та повинен містити підпис адвоката.

Відповідно до пунктів 3, 4, 11 Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, затвердженого рішенням Ради адвокатів України 12.04.2019 №41, в Україні встановлюється єдина, обов`язкова для всіх адвокатів, типова форма ордера, яку затверджує Рада адвокатів України. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об`єднанням та повинен містити обов`язкові реквізити, передбачені цим Положенням. Ордер встановленої цим Положенням форми є належним та достатнім підтвердженням правомочності адвоката на вчинення дій в інтересах клієнта.

При цьому приписами пункту 12 вищезазначеного положення визначено, що ордер повинен містити, зокрема, такі реквізити: назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності відповідно до статті 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; підпис керівника адвокатського бюро/адвокатського об`єднання, відтиск печатки адвокатського бюро/адвокатського об`єднання (за наявності) у випадку, якщо ордер видається адвокатським бюро/адвокатським об`єднанням.

Із наведеного нормативного регулювання вбачається, що адвокат, як представник учасника справи, для підтвердження своїх повноважень повинен надати ордер, тобто оригінальний документ встановленої законодавством форми та змісту, з якого можна презюмувати, що він виданий на підставі договору про надання правової допомоги і підтверджує правомочність адвоката на вчинення дій в інтересах клієнта у визначеному в ньому органі.

Частиною 4 статті 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що адвокат зобов`язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій.

На підтвердження своїх повноважень, як представника позивача, адвокатом Шершньовим П.С. до матеріалів позовної заяви долучено ордер серія АІ №1255501 від 16.08.2022.

З долученого до позовної заяви ордеру про надання правової допомоги вбачається, що у графі ордеру «Назва органу, в якому надається правова допомога» вказано «у Господарський суд міста Києва».

Водночас, ордер не містить відомостей на підтвердження повноважень адвоката на представництво інтересів позивача у Господарському суді Донецької області.

Враховуючи викладене, господарський суд дійшов висновку про те, що виявлені недоліки повинні бути усунені шляхом надання суду документу, що підтверджує дійсне волевиявлення позивача для здійснення представником відповідних повноважень в Господарському суді Донецької області на момент підписання позовної заяви адвокатом.

Відповідно до частини першої статті 174 Господарського процесуального кодексу України суддя встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Зважаючи на те, що заявником не дотримано вимог ст. 162 Господарського процесуального кодексу України, враховуючи, що приписи ст. 174 Господарського процесуального кодексу України носять імперативний характер, суд приходить до висновку, що наведені обставини є підставою для залишення позовної заяви без руху відповідно до ст.174 Господарського процесуального кодексу України.

У зв`язку із закінченням знаків поштової оплати (поштових марок) та у зв`язку із запровадженням дистанційної роботи, через воєнний стан в Україні та небезпеку у місті Харкові, Господарський суд Донецької області не має можливість здійснювати відправку вихідної кореспонденції. З огляду на зазначене, суд звертає увагу учасників на те, що процесуальні документи будуть надсилатися на електронні адреси, які відомі суду, або сторони будуть повідомлені телефонограмами, а також суд пропонує альтернативний спосіб отримання процесуальних документів та необхідної інформації у справах в системі "Електронний суд" https://cabinet.court.gov.ua.

Керуючись статтями 174, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тегра Лоджистікс», м.Київ до відповідача 1: Арбітражного керуючого Артеменко Олександра Олександровича, м.Черкаси, до відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю «Полонекс», м.Київ про визнання недійсним електронного аукціону, скасування протоколу та зобов`язання вчинити дії, залишити без руху.

2. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Тегра Лоджистікс», м.Київ строк для усунення недоліків його позовної заяви протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали про залишення її без руху шляхом подання до суду:

- письмової заяви в якій зазначити повне найменування учасників справи та їх ідентифікаційних кодів з доказами направлення заяви на адреси учасників справи;

- належних доказів наявності повноважень адвоката на представництво інтересів позивача в Господарському суді Донецької області на дату підписання позовної заяви.

3. Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю «Тегра Лоджистікс», м.Київ що в разі не усунення всіх недоліків у встановлений судом строк, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулась з позовною заявою відповідно до п.п. 4, 5 ст.174 Господарського процесуального кодексу України.

4. Повідомити сторін, що у зв`язку із закінченням знаків поштової оплати (поштових марок) та у зв`язку із запровадженням дистанційної роботи, через воєнний стан в Україні та небезпеку у місті Харкові, Господарський суд Донецької області не має можливості здійснювати відправку вихідної кореспонденції.

5. Направлення даної ухвали здійснювати шляхом електронного листування на електронні поштові адреси сторін.

6. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя Г.Є. Курило

Дата ухвалення рішення 19.09.2022
Оприлюднено 22.09.2022

Судовий реєстр по справі 905/2382/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 10.05.2023 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 10.05.2023 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 10.05.2023 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.05.2023 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.04.2023 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.04.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 04.04.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 04.04.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 29.03.2023 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.03.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 19.09.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 05.09.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 05.09.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 12.07.2022 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.05.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.05.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.05.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.05.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.05.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.05.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.05.2022 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 905/2382/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону