Рішення
від 22.09.2022 по справі 910/5276/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

23.09.2022Справа № 910/5276/22

Господарський суд міста Києва у складі судді Маринченка Я.В. розглянувши матеріали справи

за позовом Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

до Акціонерного товариства «Альпарі Банк»

про стягнення 485216,05 грн

Без виклику представників сторін

ВСТАНОВИВ:

У червні 2022 Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Акціонерного товариства «Альпарі Банк» про стягнення 485216,05 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскільки рішенням Господарського суду міста Києві від 28.09.2021 у справі №910/2923/20 залишеного без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.01.2022 позов НЕК «Укренерго» встановлено факт порушення відповідачем умов Банківської гарантії №0704-GR від 26.12.2018 в частині відмови у сплаті коштів за гарантією, відповідачем прострочено виконання зобов`язання по сплаті коштів за вказаною гарантією, на підставі чого позивач просить суд стягнути з відповідача інфляційні втрати у розмірі 355669,92 грн та 3% річних у розмірі 129546,13 грн. Зазначив, що умови Банківської гарантії №0704-GR від 26.12.2018 не містять застереження про обмеження відповідальності гаранта АТ «Альпарі Банк» сумою на яку видано гарантію

Відповідач заперечив проти позову, вказавши, що відповідно до положень ст.566 Цивільного кодексу України та умов Договору про надання гарантії №0704-GR від 26.12.2018 у позивача відсутні правові підстави для нарахування та стягнення 3% річних та інфляційних.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Згідно з частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Розглянувши матеріали справи, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 07.04.2017 між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Південьенергобуд «Механізована колона №25» (далі - Підрядник) було укладено Договір підряду №09-4/0721-17 (далі - Договір підряду), відповідно до умов якого Підрядник зобов`язується на свій ризик, з використанням своїх, а у визначених Договором випадках залучених матеріалів, обладнання (устаткування), інших ресурсів, зокрема матеріалів, обладнання Замовника, виконати у визначеному Договором порядку та за завданням Замовника проектні роботи, роботи з будівництва ВОЛЗ на ділянці Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕС (надалі об`єкт будівництва) з передачею Замовнику результатів виконаних робіт, а Замовник зобов`язується для виконання роботи передати Підряднику Робочий проект, потрібну для виконання роботи документацію, яка є або має бути у Замовника, будівельний майданчик, визначене завданням Замовника обладнання, інші матеріали, та прийняти належно виконані роботи (результати робіт) і здійснити оплату на умовах Договору. (п.1.1. Договору)

Згідно з п.17.1. Договору, підрядник надає Замовнику Забезпечення виконання Договору у вигляді безумовної і безвідкличної банківської гарантії, оформленої на паперовому носії. Розмір забезпечення виконання Договору становить 2129760 грн.

Відповідно до п.17.2 Договору банківська гарантія є чинною від дня її видачі та протягом строку, на який вона видана 466 днів (при цьому строк дії банківської гарантії закінчується через 14 календарних днів після закінчення строку дії Договору, в забезпечення якого її видано).

26.12.2018 між Акціонерним товариством «Альпарі Банк» (далі - Банк, Гарант) та ТОВ «Південьенергобуд «Механізована колона №25» (далі - Принципал) було укладено Договір про надання гарантії №0704-GR, відповідно до умов якого, за заявою принципала Банк надає на користь Бенефіціара (ПрАТ «НЕК «Укренерго») Гарантію, за якою зобов`язується сплатити Бенефіціару на його письмову вимогу грошову суму у разі гарантійного випадку та дотримання умов гарантії та цього Договору.

Так, на виконання Договору підряду, 26.12.2018 АТ «Альпарі Банк» надано Банківську гарантію №0704-GR, бенефіціаром за якою є НЕК «Укренерго».

Зі змісту Банківської гарантії від 26.12.2018 № 704-GR, вбачається, що Гарант бере на себе безумовні та безвідкличні зобов`язання виплатити Бенефіціару суму, на яку видана гарантія після одержання письмової вимоги Бенефіціара, в якій стверджується про те, що Принципал не виконав повністю або частково свої зобов`язання за Договором підряду від 17.04.2017 № 09-4/0721-17.

09.01.2020 позивач звернувся до банку з вимогою № 01/701, якою повідомив банк про порушення Підрядником (ТОВ «Південьенергобуд «Механізована колона № 25») умов Договору підряду від 17.04.2017 № 09-4/0721-17, у зв`язку з чим просив перерахувати кошти на підставі банківської гарантії від 26.12.2018 №704-GR в сумі 2129760,00 грн.

За наслідками розгляду вказаної вимоги, відповідач листом від 20.01.2020 № 0800-05/21 відмовив бенефіціарові (ПрАТ «НЕК «Укренерго») у її задоволенні, оскільки вимогу позивача було підписано не уповноваженою на те особою, та надана копія довіреності додана до вимоги засвідчена невстановленою особою, що в свою чергу не дає змоги перевірити обсяг повноважень.

Як вбачається з матеріалів справи, внаслідок невиконання відповідачем грошового зобов`язання за Банківською гарантією від 26.12.2018, ПрАТ «НЕК «Укренерго» звернувся Господарського суду міста Києва з позовом до АТ «Альпарі Банк», третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Південьенергобуд «Механізована колона №25» про стягнення суми банківської гарантії від 26.12.2018 №0704-GR у розмірі 2129760 грн.

Рішенням Господарського суду від 28.09.2021 у справі №910/2923/20, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.01.2022, позов задоволено та стягнуто з Акціонерного товариства «Альпарі банк» на користь Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» суму Банківської гарантії у розмірі 2129760 грн та витрат по сплаті судового збору у розмірі 31946,40 грн.

Відповідно до ч.4 ст.75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Отже, наявність грошового зобов`язання відповідача, яке виникло, у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за Банківською гарантією від 26.12.2018 №0704-GR у справі №910/2923/20 підтверджується рішенням Господарського суду від 28.09.2021, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.01.2022 за участі тих самих сторін, яке набрало законної сили, а тому відповідно до ч.4 ст.75 Господарського процесуального кодексу України не підлягає повторному доказуванню.

Судом встановлено, що на виконання рішення Господарського суду від 28.09.2021 у справі №910/2923/20 з АТ «Альпарі Банк» на користь ПрАТ «НЕК «Укренерго» було стягнуто суму заборгованості в повному обсязі, що підтверджується наявною у матеріалах справи постановою приватного виконавця округа міста Києва Татарченка Владислава Геннадійовича №ВП68365654 від 01.02.2022 про закінчення виконавчого провадження.

Відповідно до частини 1 статті 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Пунктом 1 частини 2 статті 11 ЦК України передбачено, що підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Статтею 611 ЦК України передбачено, що в разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

В той же час, суд вважає за необхідне зазначити, що наявна у матеріалах копія Договору про надання гарантії №0704-GR від 26.12.2018 не міститься застережень про обмеження відповідальності гаранта (АТ «Альпарі Банк») сумою банківської гарантії та обмеження або відсутність права бенефіціара (ПрАТ «НЕК «Укренерго») на нарахування та стягнення з гаранта сум інфляційних нарахувань та процентів річних у випадку прострочення виконання грошового зобов`язання.

Згідно п.4.2.3. Договору про надання гарантії, Банк зобов`язується виконати зобов`язання перед Бенефіціаром в розмірі, в порядку, у випадках та на умовах, визначених умовами Гарантії.

Банк несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. (п.5.5. Договору про надання гарантії).

Окрім того, положення Банківської гарантії №0704-GR від 26.12.2018 також не містять застережень про обмеження відповідальності гаранта сумою банківської гарантії та обмеження або відсутність права бенефіціара на нарахування та стягнення з гаранта сум інфляційних нарахувань та процентів річних у випадку прострочення виконання грошового зобов`язання.

Відповідно до частини 2 статті 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

При цьому, суд зазначає, що саме лише прийняття господарським судом рішення про задоволення вимог кредитора, якщо таке рішення не виконано в установленому законом порядку, не припиняє зобов`язальних відносин сторін і не звільняє боржника від відповідальності за невиконання грошового зобов`язання та не позбавляє кредитора права на отримання передбачених частиною другою статті 625 ЦК України сум. Отже, якщо судове рішення про стягнення з боржника коштів фактично не виконано, кредитор вправі вимагати стягнення з нього в судовому порядку сум інфляційних нарахувань та процентів річних аж до повного виконання грошового зобов`язання. (пункт 7.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 14 від 17.12.2013 «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань»).

Вимагати сплати суми боргу з врахуванням індексу інфляції, а також 3% річних є правом кредитора, яким останній наділений в силу нормативного закріплення зазначених способів захисту майнового права та інтересу.

З огляду на вищевикладене, заперечення відповідача щодо відсутності правових підстав у ПрАТ «НЕК «Укренерго» для нарахування та стягнення з АТ «Альпарі Банк» суми 3% річних та інфляційних втрат, судом відхиляються.

Відповідно до ст.530 Цивільного кодексу України, якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Так, оскільки вимога позивача №01/701 від 09.01.2020 про сплату коштів за гарантією була отримана АТ «Альпарі Банк» 14.01.2020, а останнім днем виконання зобов`язання відповідно до ст.530 ЦК України було 21.01.2020 (включно), а сума заборгованості з виплати банківської гарантії була сплачена відповідачем 01.02.2022, позивачем нараховано інфляційні втрати у розмірі 355669,92 грн та 3% річних у розмірі 129546,13 грн.

Перевіривши надані позивачем розрахунки інфляційних втрат та 3% річних за період з 22.01.2020 по 31.01.2022, суд встановив їх правильність, у зв`язку з чим позовні вимоги про стягнення з відповідача вказаних сум підлягають задоволенню.

Згідно із ч.2-3 ст.13 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Частиною 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч.1 ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписами ч.1 ст.74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч.1 ст.86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Відповідачем не надано суду жодних доказів на спростування викладених у позові обставин, або на підтвердження сплати існуючої перед позивачем заборгованості.

Відповідно до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати покладаються на відповідача у повному обсязі.

Враховуючи вкладене та керуючись ст.ст.13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, ст.ст.232, 233, 237, 238, 240, 247-252 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Акціонерного товариства «Альпарі Банк» (01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19; ідентифікаційний код 38377143) на користь Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25; ідентифікаційний код 00100227) інфляційні втрати у розмірі 355669 (триста п`ятдесят п`ять тисяч шістсот шістдесят дев`ять) грн 92 коп., 3% річних у розмірі 129546 (сто двадцять дев`ять тисяч п`ятсот сорок шість) грн 13 коп., а також витрати по сплаті судового збору в розмірі 7278 (сім тисяч двісті сімдесят вісім) грн 24 коп.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено: 23.09.2022.

Суддя Я.В. Маринченко

Дата ухвалення рішення22.09.2022
Оприлюднено27.09.2022

Судовий реєстр по справі —910/5276/22

Рішення від 26.09.2022

Господарське

Господарський суд міста Києва

Маринченко Я.В.

Ухвала від 28.06.2022

Господарське

Господарський суд міста Києва

Маринченко Я.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні