ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 27/231/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

28.09.2022 Справа № 908/3522/21

м. Запоріжжя Запорізької області

Суддя господарського суду Запорізької області Дроздова С.С., при секретарі судового засідання Кабак І.Ю., розглянувши матеріали

за позовом: Публічного акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку Індустріалбанк (вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, м. Київ, 01133, ідентифікаційний код юридичної особи 13857564)

до відповідача: Акціонерного товариства Рассвет (вул. Парамонова, буд. 15А, м. Запоріжжя, 69059, ідентифікаційний код юридичної особи 13626540)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК" (вул. Олександра Пивоварова, буд. 4, м. Запоріжжя, 69035, ідентифікаційний код юридичної особи 30616508)

про стягнення 2 185 753 грн. 41 коп., звернення стягнення на предмет застави

за участю

представника позивача: Цибульський А.В., дов. № 91 від 20.09.2022

представник відповідача: Калініна-Заєць Ю.М., ордер серія АР № 1099704 від 27.09.2022

представник 3особи: не прибув

УСТАНОВИВ:

06.12.2021 до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява (вих. № 06-02-4646 від 01.12.2021) Публічного акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку Індустріалбанк до Акціонерного товариства Рассвет, третя особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК" про стягнення заборгованості за договором кредитної лінії № 2305/0100/3/18 від 18.06.2018 у загальній сумі 2185753,41 грн., в тому числі сума кредиту 2 000 000 грн. 00 коп., 40 000 грн. 00 коп. сума інфляційних нарахувань на прострочену с уму кредиту, 145 753 грн. 41 коп. сума процентів від простроченої суми кредиту; звернення стягнення на предмет застави за договором застави рухомого майна № 2305/Z01/0100/3/18 від 18.06.2018, що належить на праві власності Акціонерному товариству Рассвет в рахунок сплати на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку Індустріалбанк заборгованості за договором кредитної лінії № 2305/0100/3/18 від 18.06.2018 у загальній сумі 2185753,41 грн. шляхом продажу предметів застави на публічних торгах у порядку виконавчого провадження.

Відповідно до витягу з протоколу розподілу судової справи між суддями від 06.12.2021 здійснено автоматизований розподіл позовної заяви між суддями, присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 908/3522/21 та визначено до розгляду судді Ярешко О.В.

Ухвалою суду від 07.12.2021 суддею Ярешко О.В. дослідивши матеріали позовної заяви у справі № 908/3522/21 заявлено самовідвід від розгляду даної справи.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.12.2021 позовні матеріали № 908/3522/21 передано на розгляд судді Дроздовій С.С.

Розгляд справи призначено за правилами загального позовного провадження на 12.01.2022.

Ухвалою суду від 12.01.2022 в порядку ст. 183 ГПК України відкладено підготовче провадження на 08.02.2022.

Ухвалою суду від 08.02.2022 продовжено строк підготовчого провадження до 13.03.2022, відкладено підготовче засідання на 10.03.2022.

10.03.2022 судове засідання не відбулося з поважних причин.

У зв`язку з введенням в Україні воєнного стану, з метою дотримання принципу рівності сторін та процесуальних прав усіх учасників справи, належної підготовки справи до розгляду.

Ухвалою суду від 10.03.2022 продовжено строк розгляду справи відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та вказано, що про подальшу дату розгляду справи, Господарський суд Запорізької області буде повідомляти сторін додатково.

Ухвалою суду від 08.09.2022 призначено підготовче судове засідання на 28.09.2022.

28.09.2022р. відповідно до ст. 222 Господарського процесуального кодексу України, за наявності заперечень з боку будь-кого з учасників судового процесу проти здійснення повного фіксування судового засідання за допомогою відеозаписувального технічного засобу - таке фіксування здійснюється лише за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Технічна фіксація здійснюється на комплексі "Акорд", проведено перевірку комплексу, комплекс працездатний.

Судом з`ясовано наявність відводів згідно ст. ст. 35, 36, 37 ГПК України.

Відводів складу суду, секретарю судового засідання не заявлено.

Судом з`ясовано у представників сторін чи відомі їм права та обов`язки, відповідно до ст. ст. 42, 46 ГПК України та чи є необхідність роз`яснення прав та обов`язків.

Права та обов`язки представникам відомі, роз`яснень не потребують.

Судом з`ясовано у представників сторін про наявність заяв чи клопотань.

28.09.2022р. представник позивача підтримав позовні вимоги.

28.09.2022р. представник відповідача надав клопотання про відкладення судового засідання на іншу дату та надання можливості ознайомитися з матеріалами справи та в подальшому надання відзиву на позовну заяву.

Клопотання прийнято судом.

28.09.2022р. представник третьої особи у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи був попереджений належними чином.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою.

Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу (наслідки неявки в судове засідання учасника справи); 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Згідно зі ст. 183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою ст. 202 цього кодексу.

Згідно з ч. 3 ст. 120 ГПК України виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

За змістом ч. 2 ст. 232 ГПК України процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

З метою з`ясування фактичних обставин справи, вивчення наданих до справи документів, дотримання прав сторін виникла необхідність відкладення розгляду справи.

Представники позивача та відповідача в судовому засіданні належним чином повідомлені про дату та час наступного судового засідання, про що свідчить розписка про повідомлення наступного засідання з підписами позивача та відповідача (міститься в матеріалах справи).

Керуючись ст.ст. 42, 46, 182, 183, 232, 234 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1.Відкласти підготовче провадження на 02.11.2022 року о 12 - 00 год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, буд. 4, корпус 2, кабінет № 116.

2. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

3. Повідомити учасників справи про можливість подати процесуальні документи (заяви, клопотання, скарги, відзиви тощо), письмові та електронні докази на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі "Електронний суд", поштою, факсом або дистанційні засоби зв`язку, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису з урахуванням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Закону України "Про електронні довірчі послуги".

5. Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Повний текст ухвали буде розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою у мережі Інтернет за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua.

Суддя С.С. Дроздова

Дата ухвалення рішення 28.09.2022
Оприлюднено 03.10.2022

Судовий реєстр по справі 908/3522/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.11.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 28.09.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 07.09.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 09.03.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 08.02.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 12.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 13.12.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 07.12.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/3522/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону