КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 536/114/22

Провадження № 2/536/318/22

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 року м. Кременчук

Кременчуцький районний суд Полтавської області у складі:

головуючого судді Колотієвського О.О.,

за участю секретаря судового засідання Пасєчнікової В.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» треті особи: Приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Райда Олександр Сергійович, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Є.М. - про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,-

ВСТАНОВИВ:

Позовні вимоги обґрунтовані зокрема тим, що 22.09.2021 року приватним виконавцем виконавчого округу Полтавської області Райда Олександр Сергійович відкрито виконавче провадження № 66920752.

З постанови приватного виконавця, про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження, він дізнався, що провадження відкрито на підставі виконавчого напису № 38273 виданого 14.05.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенко Євгеном Михайловичем. Стягувачем є товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ- КАПІТАЛ», боржником у вказаному виконавчому провадженні значиться - ОСОБА_1 , який начеб то заборгував відповідачу 45680,00 грн.

Вважає, що вказаний виконавчий напис нотаріуса є таким, що не підлягає виконання з наступних підстав.

Позивачем зазначено, що у нього відсутні будь-які узгоджені фінансові зобов`язання перед товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ- КАПІТАЛ». Жодних актів звірок та/або рішень судів, які б, підтверджували заборгованість або взагалі фінансові правовідносини не було.

Окрім цього, він не отримував від відповідача жодного документу щодо, правовідносин, заборгованості тощо.

Більш того, укладеного нотаріально посвідченого договору, між ним та будь - якими фінансовими установами - не існує.

Вважає, що не перевіривши зазначені мною вище обставини - приватний нотаріус під час вчинення виконавчого напису не дотримався вимог чинного законодавств.

З урахуванням вказаного та за відсутності безспірних документів вважає, що нотаріус вчинив виконавчий напис всупереч вимогам Закону України «Про нотаріат», Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

На підставі вищевикладеного, просив суд ухвалити рішення, яким визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Остапенко Євгена Михайловича, який зареєстрований за № 38273, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» заборгованості в сумі 45680 грн таким, що не підлягає виконанню.

Позивач в судове засідання не з`явився. Від представника позивача надійшла заява про розгляд справи за їх відсутності, позовні вимоги підтримала в повному обсязі.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлявся належним чином, що підтверджується матеріалами справи. Правом на подачу відзиву, у встановлений законодавцем строк не скористався. Заяв про розгляд справи за їх присутності або про причини неявки від відповідача не надходило, що за відсутності заперечень позивача є підставою для ухвалення заочного рішення (ст. 280 ЦПК України).

Третя особа в судове засідання не з`явилася, про дату розгляду справи повідомлялася належним чином.

Відповідно до ст.4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідно до ст.12 ЦПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Судом встановлено, що у Приватного виконавця Виконавчого округу Полтавської області Райди О.С. перебуває виконавче провадження № 66920752 щодо стягнення з ОСОБА_1 коштів у сумі 45680 грн на користь ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ-КАПІТАЛ», на підставі виконавчого напису № 38273 виданого 14.05.2021 року.

З дослідженого виконавчого напису виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенко Є.М. встановлено, що ним передбачено стягнення з позивача на користь ТОВ «Фінпром Маркет», якому Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія управління активами", код платника податків згідно з ЄДРПОУ 35017877, відступлено право вимоги на підставі Договору факторингу № 250121ФК від 25 січня 2021 року, якому в свою чергу Товариством з обмеженою відповідальністю "Європейська агенція з повернення боргів", ЄДРПОУ 35465907, відступлено право вимоги на підставі Договору факторингу № 25/01/21 від 25 січня 2021 року, якому в свою чергу Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Бізнес капітал», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 40489610, на підставі Договору факторингу № 021118 від 02.11.2018 року, відступлено право вимоги за Кредитним договором № 1-20180521-36974 від 21.05.2018 року укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Бізнес капітал» та ОСОБА_2 - заборгованості за кредитним договором за період з 01.11.2018 року по 26.01.2021 року включно суму у розмірі:

- 3000 грн - заборгованості за тілом кредиту;

- 7425 грн заборгованість за нарахованими та несплаченими процентами і комісією;

- 50 грн - плата за вчинення виконавчого напису.

Стаття 50Закону України"Пронотаріат" передбачає, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.

Відповідно до статті 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.

Згідно зі статтею 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 88 ЗУ «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем.

Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.

Тобто з зазначеного суд вбачає, що при вчиненні виконавчого напису, нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку.

З виконавчого напису № 8314 від 18.02.2021 року судом встановлено, що нотаріус провадить стягнення за період з 12.06.2019 року по 18.02.2021 року та посилається на п. 2 Переліку документів, за якимистягнення заборгованостіпровадиться убезспірному порядкуна підставівиконавчих написівнотаріусів,затвердженому постановоюКабінету МіністрівУкраїни від29червня 1999року №1172, якимвстановлено,що дляодержання виконавчогонапису щодостягнення заборгованостіна підставікредитного договорудодаються: а)оригінал кредитногодоговору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

26 листопада 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 662 «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» та внесено зміни в розділ «Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими угодами», та доповнено новим розділом «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин» відповідно до яких нотаріус міг вчиняти виконавчі написи на кредитних договорах за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями. Для одержання виконавчого напису кредитор мав би надати нотаріусу оригінал кредитного договору, засвідчену стягувачем виписку з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувана про непогашення заборгованості.

Проте, Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 року у справі № 826/20084/14, яка була залишена без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01.11.2017 року та Постановою Великої палати Верховного Суду від 20.06.2018 року відмовлено в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 1 листопада 2017 року, було визнано незаконною та не чинною постанову Кабінету Міністрів України № 662 від 26.11.2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» в частині, у тому числі: «Кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями. Для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості».

Отже, оскільки у судовому порядку постанову № 662 визнано незаконною та нечинною у вказаній вище частині, кредитний договір, який не є нотаріально посвідченим, не входить до переліку документів, за якими може бути здійснено стягнення заборгованості у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Судом встановлено, що матеріали справи взагалі не містять ні кредитного договору на підставі якого нотаріусом встановлено безспірність заборгованості та вчинено виконавчий напис ні виписки з рахунка ОСОБА_1 із зазначенням суми заборгованості перед відповідачем, яку позивач категорично заперечує.

З зазначеного, суд вважає, що оскаржуваний виконавчий напис вчинений з порушенням вимог ст. 88 ЗУ «Про нотаріат» так як нотаріусом не перевірено безспірність заборгованості.

Колегія суддів Великої Палати Верховного Суду в постанові від 21.09.2021 року, по справі № 910/10374/17 дійшла висновку, що порушення нотаріусом порядку вчинення виконавчого напису є самостійною і достатньою підставою для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Отже, аналізуючи зібрані у справі докази в їх сукупності, враховуючи, що нотаріусом не встановлено безспірності заборгованості позивача перед відповідачем, враховуючи відсутність кредитного договору взагалі, суд приходить висновку, про наявність правових підстав для визнання таким, що не підлягає виконанню, виконавчого напису № 3689 від 06.01.2021 року вчиненого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенко Є.М., а тому позовні вимоги ОСОБА_2 є обґрунтованими й підлягають задоволенню в повному обсязі.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, суд виходив з наступного.

Згідно статті 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача.

Згідно вказаного, суд дійшов висновку, що з відповідача на користь позивача слід стягнути суму сплаченого судового збору в сумі 1362 грн.

Крім цього, з матеріалів справи встановлено, що позивач звернувся за правовою допомогою до адвоката Сірого І.О., що підтверджується договором про надання правової допомоги від 18.01.2022 року та згідно звіту адвоката про виконану роботу поніс витрати в розмірі 4900 грн (квитанція №0.0.2465118824.1 від 18.02.2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст.133 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Ч. 3 ст.133 ЦПК України передбачає, що до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать зокрема витрати на професійну правничу допомогу, витрати пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.137 ЦПК України, розмір витрат на правничу допомогу адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою.

Згідно з п.2 ч.2 ст.137 ЦПК України, розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

З урахуванням вищевикладеного суд доходить висновку, що з відповідача на користь позивача слід стягнути понесені витрати на правничу допомогу в розмірі 4900 грн.

Керуючись ст.ст. 76, 141, 258-259, 263-265, 273, 280, 352 ЦПК України, ст.ст. 49, 50, 87, 88 Закону України «Про нотаріат», Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 22 лютого 2012 року №296/5, суд

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» треті особи: Приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Райда Олександр Сергійович, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Є.М. - про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню задовольнити.

Визнати таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Остапенко Євгена Михайловича, який зареєстрований за № 38273 від 06.01.2021 року, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» заборгованості в сумі 45680 грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» на користь ОСОБА_1 витрати пов`язані зі сплатою судового збору в розмірі 1362 гривень та понесені витрати на правничу допомогу в розмірі 4900 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене до Полтавського апеляційного суду через Кременчуцький районний суд Полтавської області протягом тридцяти днів з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

СуддяО. О. Колотієвський

Дата ухвалення рішення 11.08.2022
Оприлюднено 03.10.2022

Судовий реєстр по справі 536/114/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 11.08.2022 Кременчуцький районний суд Полтавської області Цивільне
Ухвала від 25.01.2022 Кременчуцький районний суд Полтавської області Цивільне
Ухвала від 25.01.2022 Кременчуцький районний суд Полтавської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 536/114/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону