АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

РІШЕННЯ

Справа № 524/4818/22

Провадження №2/524/3236/22

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2022 року Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області у складі:

головуючого судді Гончаренка О.В.,

учасники справи:

позивач ОСОБА_1 ,

відповідач товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів»,

третя особа1 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Солонець Тамара Миколаївна,

третя особа2 Автозаводський відділ державної виконавчої служби у місті Кременчуці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) у Полтавській області,

розглянувши упорядку спрощеногопозовного провадженнябез повідомленняучасників справив приміщенніАвтозаводського районногосуду м.Кременчука цивільнусправу запозовом ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів», треті особи: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Солонець Тамара Миколаївна, Автозаводський відділ державної виконавчої служби у місті Кременчуці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) у Полтавській області, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,

встановив:

25.08.2022 ОСОБА_1 звернулася до Автозаводського районного суду м. Кременчука з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів», треті особи: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Солонець Тамара Миколаївна, Автозаводський відділ державної виконавчої служби у місті Кременчуці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) у Полтавській області, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, в якій просив визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис нотаріуса, вчинений 22.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Солонець Т.М. за реєстровим номером №86514 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Фінансовакомпанія «Європейськаагенція зповернення боргів»заборгованості в розмірі 96496,22 грн.

В обґрунтуваннясвоїх позовнихвимог позивачпосилалася нате,що будь-яких договорів щодо відступлення права вимоги не отримувала, строк позовної давності за кредитним договором сплив, а тому сума боргу визначена у виконавчому написі не є безспірною, виконавчий напис вчинено з порушенням Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 №296/5, оскільки вчинення виконавчого напису можливо лише на підставі оригіналу нотаріально посвідченого договору та за відсутності документів, що підтверджують безспірність заборгованості.

Ухвалою Автозаводського районного суду м. Кременчука від 29.08.2022 відкрито провадження у справі, яку вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Ухвалою Автозаводського районного суду м. Кременчука від 29.08.2022 задоволено клопотання позивача зупинено стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса №86514 від 22.12.2021, вчиненого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Солонець Тамарою Миколаївною на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» заборгованості у розмірі 96496 грн. 22 коп.

Заперечення від учасників справи проти розгляду справи в спрощеному позовному провадженні суду не подавалися.

23.09.2022 від відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до суду надійшов відзив на позовну заяву, де відповідач просить відмовити у задоволенні позову. Заперечував щодо визначеної позивачем суми судових витрат на правничу допомогу, зазначив що вона є не спів мірною із складністю цієї справи та не відповідає критерію реальності таких витрат, просить відмовити у стягненні витрат на правничу допомогу.

Треті особи письмових пояснень по суті справи суду не подавали.

На підставі ч.13 ст.7 ЦПК Українирозгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними матеріалами без проведення судового засідання.

Дослідивши матеріали справи, перевіривши доводи позивача, враховуючи визнання позову відповідачем, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що 22.12.2021 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Солонець Т.М. вчинила виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за №86514, яким запропоновано стягнути з ОСОБА_1 на користь товариства зобмеженою відповідальністю«Фінансова компанія«Європейська агенціяз поверненняборгів»заборгованість в сумі 96496,22 грн., за кредитним договором №018-16534-010413 від 01.04.2013, укладеним між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_1 . Виконавчий напис містить інформацію щодо відступлення права вимоги за кредитним договором ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів».

Примусове виконання виконавчого напису №86514 вчиненого 22.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Солонець Т.М., здійснює Автозаводський відділ державної виконавчої служби у місті Кременчуці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) у Полтавській області, виконавче провадження №69664046.

Відповідно до ст. 87 Закону України "Про нотаріат"для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі ст.88ЗаконуУкраїни"Пронотаріат" нотаріус вчиняєвиконавчі написи,якщо поданідокументи підтверджуютьбезспірність заборгованостіабо іншоївідповідальності боржникаперед стягувачемта заумови,що здня виникненняправа вимогиминуло небільше трьохроків. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Як передбачено в п. п. 3.1., 3.2. Глави 16 Розділу ІІ "Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України", затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5, нотаріус вчиняє виконавчі написи: якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем; за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями -не більше одного року. Безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1172.

Відповідно до п. 2-2 "Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів", затвердженого постановою КабінетуМіністрівУкраїнивід29.06.1999№1172 для одержання виконавчого напису про стягнення заборгованості за кредитними договорами, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями, подаються: оригінал кредитного договору; засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 р. у справі №826/20084/14 визнано незаконною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 662 "Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів"в тому числі в частині, доповнення Переліку новим розділом "2. Кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями".

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01.11.2017 року у справі №826/20084/14 постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 року залишено без змін.

Постановою Великої Палати Верховного Суду № 11-174ас18 від 20.06.2018 у задоволенні заяви про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 01.11.2017 відмовлено.

Оскаржений виконавчий напис вчинений нотаріусом 22.12.2021, тобто після набрання законної сили постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 року у справі № 826/20084/14.

Таким чином, перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1172 від 29.06.1999 у редакції станом на час вчинення оспорюваного виконавчого напису приватного нотаріуса, стосувався лише нотаріально посвідчених договорів.

Відповідно дост. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Вчинення нотаріусом виконавчого напису - це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому, нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює прав або обов`язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по суті питань права. Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло у стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису - надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов`язання боржником.

Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем.

Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника - це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 Закону України "Про нотаріат"). Однак характер правового регулювання цього питання дає підстави для висновку про те, що безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознаками - наданими стягувачем документами згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

Таким чином, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно з відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.

З огляду на наведене та з урахуванням приписів ст. ст.50,87,88ЗаконуУкраїни"Пронотаріат" захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.

Як зазначила Велика палата Верховного суду у Постанові від 15 січня 2020 року, ухваленій в цивільній справі № 305/2082/14-ц, провадження № 14-557 цс 19, вирішуючи спір про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, суд не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком. Для правильного застосування положень статей87,88 Закону України «Про нотаріат»у такому спорі суд повинен перевірити доводи сторін у повному обсязі й установити та зазначити в рішенні, чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість узагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було не вирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру на час вчинення нотаріусом виконавчого напису. Така правова позиція Великої Палати Верховного Суду відповідає висновкам, викладеним у раніше ухвалених нею постановах від 27 березня 2019 року у справі № 137/1666/16-ц (провадження № 14-84цс19) та від 02 липня 2019 року у справі № 916/3006/17 (провадження № 14-278 гс18) з подібних правовідносин, відступати від яких немає підстав.

З матеріалів справи не вбачається, що при вчиненні напису нотаріус отримав від відповідача первинні бухгалтерські документи щодо видачі кредиту та не здійснення його погашення позичальником (квитанції, платіжні доручення, меморіальні ордери, розписки, чеки тощо), а також підтвердження, що за кредитним договором, який укладено у 2013 році не сплив строк позовної давності, у зв`язку з чим, у нотаріуса були відсутні підстави вважати, що розмір заборгованості перед відповідачем є безспірними. Будь-яких доказів про те, що право вимоги за кредитним договором перейшло до ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів», суду не надано.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що вимога позивача про визнаннявиконавчого напису нотаріуса, вчиненого 22.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Солонець Т.М. за реєстровим номером №86514 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Фінансова компанія«Європейська агенціяз поверненняборгівзаборгованості в розмірі 96496,22 грн. таким, що не підлягає виконанню, є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1ст.141 ЦПК Українисудовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача; у разі відмови в позові - на позивача; у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Суд прийшов до висновку, що понесені по справі витрати зі сплати судового збору у розмірі 992,40 грн. за подання позовної заяви та 496,20 грн. за подання заяви про забезпечення позову підлягають до стягнення з відповідача на користь позивача.

Частиною 8ст. 141 ЦПК Українипередбачено, що розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

На підтвердження понесення витрат на правничу допомогу в розмірі 4500,00 грн. позивачем наданодоговір на надання правової допомоги від 23.08.2022, акт виконаних робіт від 25.08.2022 та квитанцію від 25.08.2022 про сплату юридичних послуг у розмірі 4500,00 грн.

Відповідно до ч. 4ст.137 ЦПК Українирозмір витрат має бути співмірним зі складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи та репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог співмірності, за клопотанням іншої сторони, суд може зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Необхідно зауважити, що ч. 6ст.137 ЦПК Українипередбачає, що обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Тобто саме зацікавлена сторона має вчинити певні дії, спрямовані на відшкодування з іншої сторони витрат на професійну правничу допомогу, а інша сторона має право на відповідні заперечення проти таких вимог, що виключає ініціативу суду з приводу відшкодування витрат на професійну правничу допомогу одній із сторін без відповідних дій з боку такої сторони.

Разом з тим, у разі недотримання вимог співмірності, за клопотанням іншої сторони, суд може зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Аналогічна позиція викладена в постанові Великої Палати Верховного Суду від 19.02.2020 у справі № 755/9215/15-ц.

Проаналізувавши матеріали справи, вирішуючи питання про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу при розгляді справи в суді, суд приймає до уваги обставини справи, наданий позивачем опис робіт, виконаних за договором про надання правової допомоги ОСОБА_1 , співмірність за надані юридичні послуги зі складністю справи.

Судом встановлено, що правнича допомога полягала в ознайомленні з обставинами справи, надання консультації, підготовки та поданні заяви про забезпечення позову, підготовки позовної заяви, та позивачем згідно із квитанцією від 20.01.2022 за отримання юридичних послуг сплачено 4500,00 грн.

Враховуючи, що представник відповідача хоча і заперечував щодо розміру витрат на правову допомогу, проте позивачем доведено отримання юридичних послуг, суд вважає за необхідне понесені позивачем витрати на професійну правничу допомогу з огляду на співмірність у розмірі 2500,00 грн. стягнути з відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.12,76-83,89,141, 142, 263-265ЦПК України, суд

ухвалив:

Позов ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів», треті особи: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Солонець Тамара Миколаївна, Автозаводський відділ державної виконавчої служби у місті Кременчуці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) у Полтавській області, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, задовольнити.

Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис нотаріуса, вчинений 22.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Солонець Тамарою Миколаївною за реєстровим номером №86514 про стягнення з ОСОБА_1 на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» заборгованості в розмірі 96496,22 грн.

Стягнути з товариства зобмеженою відповідальністю«Фінансова компанія«Європейська агенціяз поверненняборгів»на користь ОСОБА_1 судовий збір в сумі 1488,60 грн. та витрати на правничу допомогу в розмірі 2500,00 грн.

Рішення може бути оскаржене до Полтавського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Автозаводський районний суд м. Кременчука в 30-денний термін з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасники справи:

Позивач ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Відповідач товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів», адреса місцезнаходження: 01032, м.Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, код ЄДРПОУ 35465907.

Третя особа1 - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Солонець Тамара Миколаївна, адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , РНОКПП невідомий.

Третя особа2 Автозаводський відділ державної виконавчої служби у місті Кременчуці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) у Полтавській області, адреса місцезнаходження: 39600, м.Кременчук, вул. Сердюка, 43.

Повне судове рішення складено 04.10.2022

Суддя О.В.Гончаренко

Дата ухвалення рішення 04.10.2022
Оприлюднено 07.10.2022

Судовий реєстр по справі 524/4818/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 04.10.2022 Автозаводський районний суд м.Кременчука Цивільне
Ухвала від 28.08.2022 Автозаводський районний суд м.Кременчука Цивільне
Ухвала від 28.08.2022 Автозаводський районний суд м.Кременчука Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 524/4818/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону