Рішення
від 04.10.2022 по справі 420/9703/22
ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 420/9703/22

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(додаткове)

04 жовтня 2022 року м.Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Стефанова С.О., розглянувши у порядку письмового провадження заяву представника позивача адвоката Лапіна Кирила Анатолійовича про ухвалення додаткового рішення у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ-ЕНЕРГОТРЕЙД» до Головного управління ДПС в Одеській області, Державної податкової служби України про визнання протиправними та скасування рішень про відмову в реєстрації податкових накладних від 22.02.2022 року №3841845/38296342 та №3841852/38296342 та зобов`язання зареєструвати податкові накладні №10 від 14.09.2021 року та №23 від 30.09.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Одеського окружного адміністративного суду 14 липня 2022 року надійшов адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ-ЕНЕРГОТРЕЙД» до Головного управління ДПС в Одеській області, Державної податкової служби України, в якому позивач просить:

- визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних при ГУ ДПС в Одеській області про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних №3841845/38296342 від 22.02.2022 року;

- зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному державному реєстрі податкових накладних податкову накладну товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ-ЕНЕРГОТРЕЙД» №10 від 14.09.2021 року датою її фактичного надходження;

- визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних при ГУ ДПС в Одеській області про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних №3841852/38296342 від 22.02.2022 року;

- зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному державному реєстрі податкових накладних податкову накладну товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ-ЕНЕРГОТРЕЙД» №23 від 30.09.2021 року датою її фактичного надходження;

- стягнути на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ-ЕНЕРГОТРЕЙД» понесені ним судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової служби України та Головного управління ДПС в Одеській області.

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 20 вересня 2022 року, адміністративний позов адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ-ЕНЕРГОТРЕЙД» до Головного управління ДПС в Одеській області, Державної податкової служби України про визнання протиправними та скасування рішень про відмову в реєстрації податкових накладних від 22.02.2022 року №3841845/38296342 та №3841852/38296342 та зобов`язання зареєструвати податкові накладні №10 від 14.09.2021 року та №23 від 30.09.2021 року задоволено:

- визнано протиправним та скасовано рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних при Головному управлінні ДПС в Одеській області про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних №3841845/38296342 від 22.02.2022 року;

- зобов`язано Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному державному реєстрі податкових накладних податкову накладну товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ-ЕНЕРГОТРЕЙД» №10 від 14.09.2021 року датою її фактичного надходження;

- визнано протиправним та скасовано рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних при ГУ ДПС в Одеській області про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних №3841852/38296342 від 22.02.2022 року;

- зобов`язано Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному державному реєстрі податкових накладних податкову накладну товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ-ЕНЕРГОТРЕЙД» №23 від 30.09.2021 року датою її фактичного надходження;

- стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової служби України на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ-ЕНЕРГОТРЕЙД» суму сплаченого судового збору в розмірі 2481 грн. 00 коп. (дві тисячі чотириста вісімдесят одна гривня нуль копійок);

- стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС в Одеській області на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ-ЕНЕРГОТРЕЙД» суму сплаченого судового збору в розмірі 2481 грн. 00 коп. (дві тисячі чотириста вісімдесят одна гривня нуль копійок).

Питання розподілу судових витрат на правничу допомогу в рішенні суду від 20 вересня 2022 року не вирішено.

23 вересня 2022 року від представника позивача адвоката Лапіна Кирила Анатолійовича надійшла заява про ухвалення додаткового рішення в порядку ст.252 КАС України (вхід. №30181/22), в якій заявник просить стягнути судові витрати у розмірі 4 000 грн., на правничу допомогу.

ДПС України та ГУ ДПС в Одеській області будь-яких пояснень, заяв чи клопотань до суду не надіслали. У відповідності до частини 4 статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України, подання заяв по суті справи є правом учасників справи.

Розглянувши в порядку письмового провадження заяву представника позивача адвоката Лапіна Кирила Анатолійовича про ухвалення додаткового судового рішення по справі №420/9703/22 суд зазначає наступне.

Положеннями ст.59 Конституції України закріплено, що кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

У рішенні ЄСПЛ від 23 січня 2014 року у справі «East/West Alliance Limited» проти України» (заява №19336/04) зазначено, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (п.268).

У зазначеному рішенні ЄСПЛ також підкреслено, що угода, за якою клієнт адвоката погоджується сплатити в якості гонорару певний відсоток від суми, яку присудить позивачу суд - у разі якщо така сума буде присуджена та внаслідок якої виникають зобов`язання виключно між адвокатом та його клієнтом, не може бути обов`язковою для суду, який повинен оцінити рівень судових та інших витрат, що мають бути присуджені з урахуванням того, чи були такі витрати понесені фактично, але й також - чи була їх сума обґрунтованою (269).

Згідно з п.4 ч.1 ст.1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року №5076-VI (далі - Закон №5076-VI), договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Представництво - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов`язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов`язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов`язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні (п.9 ч.1 ст.1 Закону №5076-VI).

Інші види правової допомоги - види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення (п.6 ч.1 ст.1 Закону №5076-VI).

Відповідно до ст.19 Закону № 5076-VI видами адвокатської діяльності є:

1) надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;

2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;

3) захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;

4) надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;

5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов`язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;

6) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;

7) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України;

8) надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань;

9) захист прав, свобод і законних інтересів викривача у зв`язку з повідомленням ним інформації про корупційне або пов`язане з корупцією правопорушення.

Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом.

Відповідно до положень п.1 ч.3 ст.132 КАС України до витрат, пов`язаних з розглядом справи належать витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно з ч.1-3 ст.134 КАС України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги (ч.4 ст.134 КАС України).

Згідно з ч.5, 7 ст.134 КАС України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Відповідно до ч.7 ст.139 КАС України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

При вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує:

1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи;

2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, значення справи для сторін, в тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес;

3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, тощо;

4) дії сторони щодо досудового вирішення спору (у випадках, коли відповідно до закону досудове вирішення спору є обов`язковим) та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись (ч.9 ст.139 КАС України).

Згідно з ч.1, 5 ст.143 КАС України суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі. У випадку, передбаченому частиною третьою цієї статті, суд виносить додаткове рішення в порядку, визначеному статтею 252 цього Кодексу.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.252 КАС України суд, що ухвалив судове рішення, може за заявою учасника справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Аналіз застосованих, у цьому додатковому рішенні, Судом правових норм свідчить про те, що стороні, яка не є суб`єктом владних повноважень та на користь якої ухвалене рішення, за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень підлягають компенсації документально підтверджені судові витрати, до складу яких входять, у тому числі, витрати пов`язані з оплатою правової допомоги.

Водночас, склад та розміри витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі.

На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги, документи, що свідчать про оплату обґрунтованого гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку.

При визначенні суми відшкодування інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, Суд має виходити з реальності цих витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи.

Аналогічна правова позиція викладена в додатковому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 04 лютого 2020 року по справі №280/1765/19.

Судом встановлено, що 07 липня 2022 року між адвокатом Лапіним Кирилом Анатолійовичем та товариством з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ-ЕНЕРГОТРЕЙД» укладено договір про надання правової допомоги (надалі Договір).

Згідно п.1.1. Договору, адвокат зобов`язується за зверненням клієнта надати останньому необхідну правову допомогу, зокрема:

- надання юридичної консультації щодо порядку подачі позову, наслідків, строків: визначення документів, що мають бути зібрані до суду та їх перевірки, безпосередньо складання позову, допомоги у зборі доказів через зв`язок із електронним кабінетом податкової служби та перевірки доданих документів, контролю формування пакетів документів за кількістю сторін за позовом;

- представляти інтереси клієнта в Одеському окружному адміністративному суді, П`ятому апеляційному адміністративному суді, у Верховному Суді у справі про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити певні дії.

Згідно акту виконаних робіт від 29 липня 2022 року до Договору №9 від 07 липня 2022 року, адвокат надав, а клієнт прийняв наступні роботи:

- надання первинних юридичних консультацій (2 год.) 666,66 грн.;

- вивчення, аналіз та дослідження документів наданих клієнтом (3 год.) 999,99 грн.;

- допомога у зборі доказів через зв`язок із електронним кабінетом податкової служби та перевірки доданих документів (1 год.) 333,33 грн.;

- контроль формування пакетів документів за кількістю сторін за позовом (1 год.) 333,33 грн.;

- підготовка позовної заяви. Складання процесуальних документів (5 год.) - 1 666,65 грн.

На підтвердження сплати клієнтом адвокатських послуг за надання правничої допомоги, представником позивача надано квитанцію №СВ06506744/1 від 14 липня 2022 року на суму 4 000,00 грн.

Виходячи з наведеного, враховуючи додані до справи докази понесення позивачем судових витрат, їх співмірність із складністю справи, обсягом наданих до суду та досліджених матеріалів, а також обсягом виконаних адвокатом робіт (наданих послуг), часом, витраченим адвокатом на підготовку процесуальних документів, подання позову, враховуючи також інші критерії оцінки співмірності витрат на оплату послуг адвоката, встановлені ч. 5 ст. 134 КАС України, суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення заяви представника позивача адвоката Лапіна Кирила Анатолійовича та стягнення з ГУ ДПС в Одеській області та ДПС України, за рахунок їх бюджетних асигнувань на користь позивача судових витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 4 000,00 грн.

На підставі викладеного та керуючись ст.132, 134, 139, 252, 250, 255, 295 КАС України, -

В И Р І Ш И В:

Заяву представника позивача адвоката Лапіна Кирила Анатолійовича про ухвалення додаткового рішення у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ-ЕНЕРГОТРЕЙД» до Головного управління ДПС в Одеській області, Державної податкової служби України про визнання протиправними та скасування рішень про відмову в реєстрації податкових накладних від 22.02.2022 року №3841845/38296342 та №3841852/38296342 та зобов`язання зареєструвати податкові накладні №10 від 14.09.2021 року та №23 від 30.09.2021 року задовольнити.

Прийняти по справі №420/9703/22 додаткове рішення, яким:

- стягнути з Державної податкової служби України на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ-ЕНЕРГОТРЕЙД» понесені судові витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 2 000,00 грн. (дві тисячі гривень нуль копійок) за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової служби України;

- стягнути з Головного управління ДПС в Одеській області на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ-ЕНЕРГОТРЕЙД» понесені судові витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 2 000,00 грн. (дві тисячі гривень нуль копійок) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС в Одеській області.

Рішення набирає законної сили згідно ст.255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст.ст.293, 295 та п.15-5 розділу VII Кодексу адміністративного судочинства України.

Рішення може бути оскаржено, згідно ст.295 КАС України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення суду, або розгляд справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Позивач: товариство з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ-ЕНЕРГОТРЕЙД» (вул. Успенська, 40, м. Одеса, 65011, код ЄДРПОУ 38296342).

Відповідач: Державна податкова служба України (Львівська площа, 8, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 43005393).

Відповідач: Головне управління ДПС в Одеській області (вул. Семінарська, 5, м. Одеса, 65044, код ЄДРПОУ ВП 44069166).

Суддя С.О. Стефанов

Дата ухвалення рішення04.10.2022
Оприлюднено11.10.2022
Номер документу106643683
СудочинствоАдміністративне
Сутьвідмову в реєстрації податкових накладних від 22.02.2022 року №3841845/38296342 та №3841852/38296342 та зобов`язання зареєструвати податкові накладні №10 від 14.09.2021 року та №23 від 30.09.2021 року

Судовий реєстр по справі —420/9703/22

Ухвала від 06.12.2022

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Чумаченко Т.А.

Постанова від 02.11.2022

Адміністративне

П'ятий апеляційний адміністративний суд

Коваль М.П.

Ухвала від 20.10.2022

Адміністративне

П'ятий апеляційний адміністративний суд

Коваль М.П.

Ухвала від 20.10.2022

Адміністративне

П'ятий апеляційний адміністративний суд

Коваль М.П.

Рішення від 04.10.2022

Адміністративне

Одеський окружний адміністративний суд

Стефанов С.О.

Рішення від 19.09.2022

Адміністративне

Одеський окружний адміністративний суд

Стефанов С.О.

Ухвала від 17.07.2022

Адміністративне

Одеський окружний адміністративний суд

Стефанов С.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні