НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 182/926/22

Провадження № 2/0182/1668/2022

Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

13.10.2022 року м. Нікополь

розглянув у м. Нікополі в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін цивільну справу за позовом ОСОБА_1 , в інтересах якого діє адвокат Шашликов Денис Геннадійович на підставі ордеру АЕ №1126061 від 08.02.2022 року, до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінпром Маркет», треті особи, що не заявляють самостійних вимог: Нікопольський відділ державної виконавчої служби у Нікопольському районі Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Дніпро), приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Євген Михайлович про захист прав споживачів та визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Заяви по суті справи:

ОСОБА_1 від імені та в інтересах якої діє адвокат Шашликов Д.Г., звернувся до суду з позовом про захист прав споживачів та визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню (а.с.1-14).

В обґрунтування вимог посилається на те, що у лютому 2022 року через електронний сервіс «Дія» ОСОБА_1 дізналася про відкрите відносно нього Нікопольським відділом державної виконавчої служби у Нікопольському районі Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Дніпро) (далі Державний виконавець) виконавче провадження №67415801 від 08.11.2021 року на підставі виконавчого напису № 18873 вчиненого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенко Є.М. від 09.10.2020 року, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Фінпром Маркет», заборгованості у розмірі 43621,50 грн.

Ознайомившись з матеріалами виконавчого провадження внесеного в систему виконавчого провадження в АСВП наявних документів - «виконавчій напис№18873від 09.10.2020року посвідченийприватним нотаріусомКиївського міськогонотаріального округуОстапенко ЄвгеномМихайловичем дезазначено,що міжТОВ «ФІНПРОММАРКЕТ» та ОСОБА_2 укладено Кредитнийдоговір №500344440від 15.02.2013року. Із наявного в АСВП виконавчого напису вбачається, що ТОВ «ФІНПРОМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ: 43311346), якому ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (код ЄДРПОУ: 35017877), відступлено право вимоги на підставі Договору факторингу № 011020-ФМ від 01 жовтня 2020 року, якому в свою чергу ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» (код ЄДРПОУ: 35465907) відступлено право вимоги на підставі Договору факторингу № 20/01/20-1/2 від 20 січня 2020 року, якому в свою чергу «Дата Майнінг Груп» (код ЄДРПОУ: 35945570), на підставі Договору факторингу №2016-1ДМГ/ЄАПБ 10 жовтня 2016 року, відступлено право вимоги за Кредитним договором № 500344440 від 15 лютого 2013 року, Публічним акціонерним товариством «Альфа Банк» та ОСОБА_2 .

Позивач вважає зазначений виконавчий напис таким, що вчинений із грубим порушенням діючого законодавства. Зазначає, що ОСОБА_1 не отримувала жодного повідомлення з вимогою про усунення порушення стосовно зобов`язання із зазначенням у листі вимоги стислого змісту порушених зобов`язань на його адресу не надходило, у зв`язку з чим він був позбавлений можливості бути вчасно проінформованим про наявність заборгованості та можливості оспорити вимоги ТОВ "ФІНПРОМ МАРКЕТ"», що не може свідчити про безспірність суми, пред`явленої до стягнення. Розрахунок розміру невиконаних зобов`язань за кредитним договором зроблено відповідачем одноособово без урахування думки та позиції позивача.

Також 09.10.2020 року, нотаріусом незаконно було вчинено виконавчий напис за № 18873, щодо стягнення з позивача грошових коштів за період з 08.10.2016 року по 07.10.2020 року на загальну суму 43 621,50 грн. (15 738,23 грн. заборгованість за тілом кредиту; 17 183,27 грн. заборгованість за нарахованими та несплаченими процентами і комісією; 10 650,00 грн. заборгованість за нарахованою пенею; 50,00 грн. витрати, пов`язані з вчиненням виконавчого напису). При цьому, позивачу не зрозуміло, яким чином йому була нарахована така значна сума. Окрім того, про існування будь-якої заборгованості перед ТОВ «Фінпром Маркет» він не знав.

За таких обставин позивач просить суд визнати виконавчий напис № 18873 від 09.10.2020 року, вчинений приватним нотаріусом Остапенко Є.М., таким, що не підлягає виконанню, стягнути з відповідача витрати на правову допомогу у розмірі 2500 грн.

Відповідач про розгляд справи у суді повідомлений належним чином (а.с. 62-63, 67). Відзив на позов не подавав.

Треті особи про розгляд справи в суді повідомлені належним чином (а.с.57, 58, 59, 61, 62-63, 65, 66), на ухвалу суду витребувані документи не були надані, та письмових пояснень до суду не надходило.

Процесуальні дії у справі.

Ухвалою суду від 15.02.2022 року відкрито провадження по справі, постановлено розглянути справу за правилами спрощеного позовного провадження, залучити до участі у справі у якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору Нікопольський відділ державної виконавчої служби у Нікопольському районі Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Дніпро), приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Остапенко Є.М., роз`яснено відповідачеві його право подати відзив на позов, а третім особам пояснення; витребувано копію матеріалів щодо вчинення спірного виконавчого напису та копію виконавчого провадження (а.с.44-46).

Того ж дня постановлено ухвалу про забезпечення позову (а.с.47-48).

Судом встановлено:

09.10.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенко Є.М., було вчинено виконавчий напис за № 18873 щодо стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Фінпром Маркет», якому ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (код ЄДРПОУ: 35017877), відступлено право вимоги на підставі Договору факторингу № 011020-ФМ від 01 жовтня 2020 року, якому в свою чергу ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» (код ЄДРПОУ: 35465907) відступлено право вимоги на підставі Договору факторингу № 20/01/20-1/2 від 20 січня 2020 року, якому в свою чергу «Дата Майнінг Груп» (код ЄДРПОУ: 35945570), на підставі Договору факторингу №2016-1ДМГ/ЄАПБ 10 жовтня 2016 року, відступлено право вимоги за Кредитним договором № 500344440 від 15 лютого 2013 року за період з 08.10.2016 року по 07.10.2020 рокувключно, суму у розмірі: 15738,23 грн. заборгованість за тілом кредиту, 17183,27 грн. заборгованість за нарахованими та несплаченими процесами і комісією, 10650,00 заборгованість за нарахування та несплаченою пенею, 50,00 грн. плата за вчинення виконавчого напису, а всього -43261,50 грн.(а.с.29)

На виконання виконавчого напису № 18873 від 09.10.2020 року державним виконавцем Нікопольським ВДВС у Нікопольському районі Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Дніпро) відкрито виконавче провадження №67415801 від 08.11.2021 року

Правовідносини щодо видачі виконавчого напису нотаріуса регулюються Законом України "Про нотаріат",наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5"Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України"(даліПорядок),постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1172 "Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріуса"(даліПерелік документів).

Процедура вчинення нотаріусами виконавчих написів визначена уГлаві 14 Закону «Про нотаріат»та Главі 16 розділу ІІ Порядку.

Так, згідно зістаттею 87 Закону України «Про нотаріат», для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Статтею 88 Закону України «Про нотаріат»визначено умови вчинення виконавчих написів. Відповідно до приписів цієїстатті Законунотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Порядок вчинення нотаріальних дій містить такі самі правила та умови вчинення виконавчого напису (пункти 1, 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку).

Згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку, для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника - фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.

У разі, якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача (підпункт 2.2 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку).

Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника - це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 Закону України «Про нотаріат»).

Так, належними доказами, які підтверджують наявність чи відсутність заборгованості, а також встановлюють розмір заборгованості, можуть бути виключно первинні документи, оформлені у відповідності до вимогстатті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Такими доказами можуть бути, зокрема, платіжні доручення, меморіальні ордери, розписки, чеки тощо.

Аналогічна позиція викладена у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду 06.06.2019 року по справі № 750/1627/18.

Відповідачем ТОВ «Фінпром Маркет» та приватним нотаріусом суду не надано доказів, що для вчинення виконавчого напису були надані первинні бухгалтерські документи стосовно наявності суми заборгованості за договором № 500344440 від 15.10.2013 року.

Крім того, захист прав боржника в процесі вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається шляхом надіслання фінансовою установою, стягувачем письмової вимоги боржнику про усунення порушень, однак відповідачем також не надано докази, які підтверджують отримання такої письмової вимоги (повідомлення) ОСОБА_3 .

У зв`язку з викладеним, позивач був позбавлена можливості бути вчасно проінформованою про наявність заборгованості та можливості або оспорити вимоги товариства або їх добровільно виконати, що не може свідчити про безспірність суми, пред`явленої до стягнення.

Також, при вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженомупостановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 N 1172.

З моменту прийняття даної постанови та до 10.12.2014 р. була чинна редакція Переліку, згідно якої стягнення кредитної заборгованості на підставі виконавчих написів було можливе тільки за нотаріально посвідченими угодами, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також звернення стягнення на заставлене майно.

10.12.2014 р. набула чинності постанова КМУ від 26.11.2014 р. № 662 "Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, зокрема, перелік був доповнений новим розділом "Стягнення заборгованості з підстав, що виникають з кредитних правовідносин", відповідно до якого дозволено вчиняти виконавчі написи на кредитних договорах, за якими боржниками допущено заборгованість, для чого стягувач повинен надати: оригінал кредитного договору та засвідчену стягувачем виписку з рахунку боржника із зазначенням заборгованості.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 р. по справі N 826/20084/14, яка залишена в силі ухвалою колегії суддів Вищого адміністративного суду України від 01.11.2017 р., про визнання незаконним та нечинним п. 1 та п. 2постанови КМУ від 26.11.2014 р. N 662, визнано незаконним та нечинним, зокрема, розділ "Стягнення заборгованості з підстав, що виникають з кредитних правовідносин", а відтак Перелік діє у попередній редакції, яка не передбачає можливості вчинення виконавчого напису нотаріуса на нотаріально не посвідченому кредитному договорі.

У матеріалах справи відсутній кредитний договір № 500344440 від 15.02.2013 року, укладений між ТОВ «Фінпром Маркет» та ОСОБА_1 . Позивач факт укладання нотаріально посвідчених договорів заперечує, а відповідач, нотаріус не надали суду доказів протилежного.

Зазначене вище не було враховане нотаріусом при вчиненні виконавчого напису, а тому суд дійшов до висновку про наявність підстав для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Розподіл судових витрат.

Відповідно дост.ст. 133, 137, 141 ЦПК Українислід стягнути на користь позивача понесені витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 2500 грн. (а.с.35, 39), а на користь держави з відповідача слід стягнути не сплачений при зверненні до суду позивачем, яка звільнена від сплати судового збору, судовий збір за подання позовної заяви в розмірі 992,40 грн., а також судовий збір за подання заяви про забезпечення позову в розмірі 496,20 грн.

УХВАЛИВ :

Позовну заяву ОСОБА_1 задовольнити.

Визнати виконавчий напис від 09.10.2020 року, зареєстрований в реєстрі за № 18873, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Євген Михайлович, щодо стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінпром Маркет» заборгованості за Договором № 500344440 від 15.02.2013 року таким, що не підлягає виконанню.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінпром Маркет» на користь ОСОБА_1 понесені витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 2500 грн. (дві тисячі п`ятсот).

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінпром Маркет» на користь держави судовий збір в розмірі 1488 (одна тисяча чотириста вісімдесят вісім) грн. 60 коп..

На рішення може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його повного складення.

Учасник справи,якому повнерішення абоухвала судуне буливручені удень його(її)проголошення абоскладення,має правона поновленняпропущеного строкуна апеляційнеоскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повне рішення складено 13.10.2022 року.

Дані про учасників справи:

позивач ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 ;

представник позивача ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ДП № 3661, виданого Радою адвокатів Дніпропетровської області 12.03.2018 року, Ордеру АЕ № 1126061 від 08.02.2022 року, договір про надання правової допомоги №59/2022 (а.с.34-40);

відповідач Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінпром Маркет», код ЄДРПОУ 43311346, адреса: 08200, Київська обл.., м.Ірпінь, вул. Стельмаха, б. 9А, офіс 204;

третя особа Державним виконавцем Нікопольським ВДВС у Нікопольському районі Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Дніпро): 53213, Дніпропетровська обл.., м.Нікополь, вул..Отаманська, буд.2;

третя особа приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Євген Михайлович, номер свідоцтва 7921, адреса: 01001, мКиїв, вул..Мала Житомирська, 6/5.

Суддя: А. Г. Багрова

Дата ухвалення рішення 13.10.2022
Оприлюднено 14.10.2022

Судовий реєстр по справі 182/926/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.10.2022 Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 15.02.2022 Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 15.02.2022 Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 182/926/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону