ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

Справа № 761/11226/21

Провадження № 2/761/7470/2021

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

16 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді Юзькової О.Л.,

при секретарі Загірній Л.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду за правилами спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Голд», третя особа: Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович, приватний виконавець виконавчого округу м. Києва Малкова Марія Вікторівна про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулася до суду з даним позовом, мотивуючи заявлені вимоги наступним. 03.02.2021 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. був вчинений виконавчий напис № 19727 про стягнення з позивача на користь ТОВ «ФК «Сіті Голд» заборгованості за кредитним договором № 37958 від 24.04.2012 в розмірі 18 397,69 грн. Зазначений виконавчий напис було вчинено з порушеннями вимог чинного законодавства України, оскільки виконавчий напис вчинено на підставі скасованого постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 у справі № 826/20084/14 пункту 2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172. Позивач вважає, що приватний нотаріус вийшов за межі своїх повноважень та перш ніж вчинити виконавчий напис, повинен був перевірити чи підлягає заявлена вимога під той вид заборгованості, про який йдеться в пункту 2 Переліку № 1172, та чи подані всі передбачені Переліком документи, чи оформлені такі документи належним чином, чи підтверджують подані документи безспірність заборгованості боржника перед кредитором та прострочення виконання зобов`язання, чи не виник спір між зацікавленими особами, чи не минув встановлений законодавством строк для вчинення виконавчого напису. За таких обставин позивач просить суд визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 19727, вчинений 03.02.2021 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С.

Провадження у справі відкрито 02.04.2021 відповідно до положень ст.ст. 19, 274 ЦПК України вирішено питання про її розгляд за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Позивач просила розглянути справу за її відсутністю та задовольнити позов.

Представник відповідача, будучи належним чином повідомленим про відкриття провадження у справі, у встановленому законом порядку відзив на позов не подав, в судове засідання не з`явився.

Треті особи про день та час розгляду справи також повідомлялись належним чином. Правом подати пояснення по суті спору не скористались.

За таких обставин, зважаючи на положення ст. ст. 223,280 ЦПК України, за відсутності заперечень позивача та прохання розглядати справу за його відсутності, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності сторін на підставі наявних доказів, провести заочний розгляд справи та ухвалити заочне рішення.

Дослідивши наявні в справі докази, та надавши їм відповідну оцінку суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

24.04.2012 між ПАТ «Терра Банк» та ОСОБА_1 у простій письмовій формі було укладено кредитний договір № 37958.

26.06.2013 право вимоги за вказаним кредитним договором перейшло до нового кредитора - ТОВ «Колекторський центр», відповідно до договору про відступлення права вимоги за кредитними договорами № І/06.

25.02.2014 всі права та обов`язки кредитора перейшли до ТОВ «ВВС-Факторинг» на підставі Угоди про заміну сторони у договорі відступлення права вимоги за кредитними договорами.

04.09.2014 правонаступником всіх прав та обов`язків кредитора стало ТОВ «Фінансова компанія Смарт Груп» на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами № 4-1/09.

26.01.2018 права нового кредитора за кредитним договором від 24.04.2012 № 37958 набуло ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Голд» на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами № 26/01.18.

03.02.2021 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай Олегом Станіславовичем вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 19727, яким передбачалось стягнути з ОСОБА_1 , яка є боржником за кредитним договором від 24.04.2012 № 37958, на користь ТОВ «ФК «Сіті Голд» заборгованість, що виникла за кредитним договором.

Стягнення заборгованості, як свідчить виконавчий напис, проводиться за період з 26.01.2018. по 10.12.2019. Сума заборгованості становить 18 397,69 грн., що складається з: простроченої заборгованості за сумою кредиту 4 000,50 грн., простроченої заборгованості за комісією 14 396,84 грн. простроченої заборгованості по несплаченим відсоткам за користування кредитом 0,35 грн.

За вчинення виконавчого напису нотаріусом на підставі статті 31 Закону України «Про нотаріат» стягнуто плати зі стягувача в розмірі 650,00 грн., які підлягали стягненню з боржника на користь стягувача.

Як вбачається з виконавчого напису, як підставу для його вчинення приватний нотаріус посилається на положення статей 87-91 Закону України «Про нотаріат» та пункту 2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.

Відповідно до статті 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.

Вчинення нотаріусом виконавчого напису - це нотаріальна дія (пункт 19 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про нотаріат»).

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом України «Про нотаріат» та іншими актами законодавства України (частина перша статті 39 Закону України «Про нотаріат»). Таким актом є, зокрема, Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 .

Так, згідно зі статтею 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Статтею 88 Закону України «Про нотаріат» визначено умови вчинення виконавчих написів. Відповідно до приписів цієї статті Закону нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Відповідно до підпункту 3.4 пункту 3 Глави 16 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України22.02.2012 за № 282/20595 (далі - Порядок), строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис, обчислюються з дня, коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу.

Підпунктом 3.2 пункту 3 Глави 16 Розділу ІІ Порядку передбачено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.

Підпунктом 3.5 пункту 3 Глави 16 Розділу ІІ Порядку передбачено, що при вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172 (далі - Перелік документів).

Як вбачається з матеріалів справи та не учасниками спору, при вчиненні виконавчого напису приватний нотаріус як на підставу для вчинення зазначеної нотаріальної дії послався на пункт 2 Переліку документів.

Проте, пункт 2 до Переліку документів було внесено на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 662 від 26.11.2014 «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів».

Відповідно до внесених до Переліку документів змін, передбачалось стягнення заборгованості у кредитних відносинах у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів. Також передбачалось, що для одержання виконавчого напису кредитор мав би надати нотаріусу такі документи: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.".

Таким чином, нотаріус міг вчиняти виконавчі написи на кредитних договорах, укладених, у тому числі у простій письмовій формі, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями.

22.02.2017 постановою Київського апеляційного адміністративного суду у справі №826/20084/14 було визнано незаконною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України № 662 від 26.11.2014 «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», зокрема, в частині доповнення Переліку новим розділом «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин».

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01.11.2017 у справі №826/20084/14 постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 було залишено без змін.

Як було встановлено судом оскаржуваний виконавчий напис вчинено приватним нотаріусом 03.02.2021, тобто після набрання законної сили постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02. 2017 у справі № 826/20084/14.

Кредитний договір стосовно якого вчинявся виконавчий напис був укладений у простій письмовій формі та не був посвідчений нотаріально.

З огляду на викладене, на день вчинення виконавчого напису (03.02.2021), редакція Переліку документів не передбачала можливості вчинення виконавчого напису щодо договору, який нотаріально не посвідчений.

Пункт 1 Переліку документів в редакції, чинній на день вчинення оспорюваного виконавчого напису (03.02.2021), передбачає, що для одержання виконавчого напису нотаріусу подаються: а) оригінал нотаріально посвідченої угоди, що передбачає сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно; б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.

Таким чином, вчинення виконавчого напису щодо договору, який нотаріально не посвідчений, є порушенням вимог ст. 87 Закону України «Про нотаріат» та не відповідає вимогам Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 та Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.

Відтак, такий виконавчий напис виконанню не підлягає.

Зазначене також підтверджується правовими висновками Верховного Суду.

Так у постанові Верховного Суду у складі Касаційного цивільного суду від 30 жовтня 2019 року у справі N 644/6221/16-ц (провадження N 61-24496св18) зазначено, що, з огляду на те що адміністративними судами було скасовано постанову Кабінету Міністрів України N 662 від 26.11.2014 року, відповідні положення Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, не підлягають застосуванню. Тобто перелік діє у попередній редакції, за якого виконавчий напис має вчинятися на оригіналах нотаріально посвідчених угод.

Верховний Суд у складі Касаційного цивільного суду у справі № 757/24703/18-ц (провадження № 61-12629св19) дійшов висновку, що оскільки серед документів, наданих банком нотаріусу для вчинення виконавчого напису, відсутній оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів), за яким стягнення заборгованості може провадитися у безспірному порядку, а надана нотаріусу анкета-заява позичальника не посвідчена нотаріально, отже не могла бути тим договором, за яким стягнення заборгованості могло бути проведено у безспірному порядку шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису, тому наявні підстави для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника (постанова від 12 березня 2020 року у справі № 757/24703/18-ц (провадження № 61-12629св19).

Аналогічні правові висновки висловлені Верховним Судом в постанові від 15.04.2020 по справі № 158/2157/17.

Таким чином, вчинення виконавчого напису приватним нотаріусом, з огляду на положення ст. 87 Закону України «Про нотаріат» було безпідставним.

За загальним правилом статей 15, 16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу має право звернутися до суду, який може захистити цивільне право або інтерес в один із способів, визначених частиною першою статті 16 ЦК України, або й іншим способом, що встановлений договором або законом.

За приписами ч.ч 1-4 ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

В свою чергу за положеннями ч.. 1,2 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у цивільних справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Підсумовуючи все вищенаведене, суд приходить до висновку, що стороною позивача належним чином доведено обставини, з якими чинне законодавство України передбачає можливість визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, а оскільки відповідачем не подано заперечень і доказів на їх спростування, тому вимоги заявлені позивачем підлягають задоволенню.

Розподіляючи судові витрати, суд керується положеннями ст. 141 ЦПК України.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 2-5,11-13,141,258,259,263,268,280-283, 352,354 ЦПК України, Законом України «Про нотаріат», ст.ст. 15,16 ЦК України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіті Голд" , третя особа: Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович, приватний виконавець виконавчого округу м. Київ Малкова Марія Вікторівна про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню задовольнити.

Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис, вчинений 03.02.2021р. приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай Олегом Станіславовичем, реєстровий № 19727 щодо стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіті Голд" заборгованості у розмірі 19 047,69 грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіті Голд" (04119, м. Київ, вул. Зоологіна, буд. 4а, код ЄДРПОУ 41112255 ) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) судовий збір: сплачений за подачу позову 908 грн. 00 коп.,, за подачу заяви про забезпечення позову у розмірі 454 грн. 00 коп.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручено у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений у разі пропуску з інших поважних причин.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному, порядку, встановленому ст. ст. 353-357 ЦПК України до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з урахуванням п. 15.5. Перехідних положень ЦПК України , в цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Суддя:

Дата ухвалення рішення 16.11.2021
Оприлюднено 18.10.2022

Судовий реєстр по справі 761/11226/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 16.11.2021 Шевченківський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 16.11.2021 Шевченківський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 02.04.2021 Шевченківський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 02.04.2021 Шевченківський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 761/11226/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону