ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"17" жовтня 2022 р.м. Одеса Справа № 916/2661/22Господарський суд Одеської області у складі судді Бездолі Ю.С.,

розглянувши матеріали позовної заяви за вх.№2753/22

за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю ІНТЕРІМ СЕРВІС (65058, Одеська обл., м. Одеса, б. Французький, буд. 85, код ЄДРПОУ 24778112)

до відповідача: Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова Міністерства охорони здоров`я України (65084, Одеська обл., м. Одеса, Французький бульвар, буд. 85, код ЄДРПОУ 01982181)

про зобов`язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРІМ СЕРВІС" звернулось до Господарського суду Одеської області з позовом до Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова Міністерства охорони здоров`я України, в якому просить суд зобов`язати Державний заклад Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова Міністерства охорони здоров`я України (65084, Одеська обл., м. Одеса, Французький бульвар, буд. 85, код ЄДРПОУ 01982181) виконати умови пункту 5.4 договору оренди від 01.06.1992 та акту оцінки матеріальних цінностей, внесених в ході ремонту й реконструкції приміщення, орендованого у санаторію ім. Чкалова дочірньою фірмою Укренерджи від 30.08.1996 шляхом:

- надання експертної оцінки орендованого майна за договором оренди від 01.06.1992;

- надання експертизи з визначення суми еквіваленту 82986412649 крб. в національній валюті (гривні) станом на 12.09.2022 для визначення суми реальних витрат на поліпшення об`єкту оренди за договором оренди від 01.06.1992;

- надання відповіді щодо досягнення або не досягнення угоди щодо викупу об`єкту оренди за договором оренди від 01.06.1992.

Відповідно до ч.1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Приписами ч.3 ст. 12 ГПК України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Згідно з ч.3 ст. 247 ГПК України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Розглянувши матеріали позовної заяви, приймаючи до уваги характер та обсяг доказів, які підлягають дослідженню в межах даної справи, господарський суд дійшов висновку про достатність поданих матеріалів для прийняття позовної заяви до розгляду, відкриття провадження у справі та розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 181 ГПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

На виконання наведених приписів ГПК України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі №916/2661/22 та встановити сторонам строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

Водночас, дослідивши матеріали позовної заяви та приймаючи до уваги, що за приписами ч.6 ст. 91 ГПК України якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу, господарський суд зобов`язує позивача надати суду для огляду у судовому засіданні оригінали всіх доданих позивачем в додатку до позовної заяви письмових доказів.

Суд звертає увагу учасників справи, що наказом Державної судової адміністрації України від 26.10.2021 №362 та рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 №1845/0/15-21 затверджено Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яким визначено порядок функціонування в судах та органах системи правосуддя окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистем Електронний кабінет, Електронний суд та підсистеми відеоконференцзв`язку; порядок вчинення процесуальних дій в електронній формі з використанням таких підсистем; особливості використання в судах та органах системи правосуддя іншого програмного забезпечення в перехідний період до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи у складі всіх підсистем (модулів). Розділом 3 Підсистема відеоконференцзв`язку Положення роз`яснено учасникам справи про можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 Про введення воєнного стану в Україні, затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX, в Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Водночас, Указом Президента України від 14.03.2022 №133/2022 Про продовження строку дії воєнного стану в Україні воєнний стан в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України від 18 квітня 2022 року №259/2022 Про продовження строку дії воєнного стану в Україні продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України від 17 травня 2022 року №341/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб. Указом Президента України від 12 серпня 2022 року №573/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

В умовах воєнного стану суд пропонує учасникам справ дбати про свою безпеку та приймати участь у засіданнях в режимі відеоконференції на базі системи відеоконференцзв`язку "ВКЗ" (за вебпосиланням: vkz.court.gov.ua). Вхід (авторизація) до підсистеми відеоконференцзв`язку здійснюється виключно через особистий кабінет в системі "Електронний суд".

Керуючись ст.ст. 2, 4, 12, 91, 120, 176, 177, 181, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №916/2661/22.

2.Розгляд справи №916/2661/22 здійснювати в порядку загального позовного провадження.

3.Підготовче засідання у справі №916/2661/22 призначити на "09" листопада 2022 р. о 14:45. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань №4 (1 поверх), тел. 0(482)307-954.

4.Повідомити сторін про підготовче засідання.

5.Запропонувати сторонам по справі повідомити про можливість участі у засіданнях суду очно або в режимі відеоконференції за наявності умов або скористатись своїм правом та подати до суду заяву про розгляд справи за відсутності представників з обґрунтуванням обставини, що ця відсутність не буде перешкоджати реалізації процесуальних прав та вирішенню спору.

6.Зобов`язати позивача до 09.11.2022 надіслати або вказати можливий термін надсилання оригіналів всіх поданих до суду в додатку до позовної заяви письмових доказів (для огляду суду).

7.Запропонувати відповідачу надати до суду відзив на позовну заяву з доказами направлення позивачу - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали та заперечення на відповідь на відзив (якщо така буде подана) - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив.

8.Запропонувати позивачу у строк протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позов надати суду відповідь на відзив на позов, а також докази направлення відповіді на відзив відповідачу.

9.Повідомити сторонам, що клопотання, заяви з процесуальних питань та заяви по суті справи можуть бути подані ними до суду у строк до закінчення підготовчого провадження.

10.Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

11.Запропонувати сторонам по справі вжити можливих заходів до врегулювання спору мирним шляхом.

12.Повідомити сторонам про наявність в Господарському суді Одеської області технічної можливості проведення судових засідань в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду відповідно до ст. 197 ГПК України та Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 26.10.2021 №362 та рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 №1845/0/15-21, а також у приміщенні суду згідно з ч.ч. 6-8 ст. 197 ГПК України. Вхід (авторизація) до підсистеми відеоконференцзв`язку здійснюється виключно через особистий кабінет в системі "Електронний суд".

13.Роз`яснити сторонам про право подати до суду заяви по суті справи, заяви та клопотання з процесуальних питань, а також необхідні докази дистанційно в електронному вигляді на електронну адресу суду: inbox@od.arbitr.gov.ua (з електронним підписом), через особистий кабінет в системі Електронний суд або поштою.

14.Повідомити сторонам, що згідно з ч.ч. 6-7 ст. 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України Про ринки капіталу та організовані товарні ринки, реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку. Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Ухвала набирає чинності 17.10.2022 та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Суддя Ю.С. Бездоля

Дата ухвалення рішення 17.10.2022
Оприлюднено 20.10.2022

Судовий реєстр по справі 916/2661/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.01.2023 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.12.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 09.12.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 05.12.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.11.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.11.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/2661/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону