ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"27" жовтня 2022 р. Справа № 911/1614/22

Суддя Господарського суду Київської області Смірнов О.Г., за участю секретаря судового засідання Нечепуренко К.С., розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "ГОЛДЕН ФІНАНС ГРУП" (04107, м. Київ, Шевченківський район, вул. Татарська, буд. 21-А)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРБ Інвестменс" (49069, м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, буд. 1)

про захист прав іпотекодержателя

за участю представників

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

ВСТАНОВИВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛДЕН ФІНАНС ГРУП" звернулося до Господарського суду Київської області з позовною заявою б/н від 07.09.2022 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРБ Інвестменс" про:

- визнання за Товариством з обмеженою відповідальністю «Голден Фінанс Груп» (код юридичної особи 38545466, адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський район, вул. Татарська, буд. 21-А ) права іпотекодержателя за Іпотечним договором від 04.03.2013 року, укладеним між ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» та ОСОБА_1 , посвідченим приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Апишковою 3.1. та зареєстрованим за номером 547;

- скасування державної реєстрації прав, вчиненої на підставі заяви за реєстраційним номером 12497678 від 24.07.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мазарчук Наталією Володимирівною шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зміну Іпотекодержателя у записі про іпотеку № 270563 на Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРБ ІНВЕСТМЕНТС" код ЄДРПОУ 38716601;

- скасування державної реєстрації прав, вчиненої на підставі заяви за реєстраційним номером 12497374 від 24.07.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мазарчук Наталією Володимирівною шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зміну Обтяжувача у записі про обтяження № 270439 на Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРБ ІНВЕСТМЕНТС" код ЄДРПОУ 38716601.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.09.2022 позовну заяву передано для розгляду судді Смірнову О.Г.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 12.09.2022 судом прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, вирішено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 06.10.2022.

06.10.2022 на адресу суду надійшло клопотання від представника відповідача про відкладення судового засідання на іншу дату, яке мотивовано тим що відповідач не отримував позовну заяву та додані до неї матеріали та просить надати час на ознайомлення з матеріалами справи та подання відзиву.

Ухвалою суду від 06.10.2022 відкладено підготовче засідання на 27.10.2022 о 14:00.

27.10.22 на адресу суду від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, яке мотивоване неможливістю прибуття представника позивача у підготовче засідання у зв`язку із його зайнятістю в іншому судовому засіданні.

Представники сторін в судове засідання 27.10.2022 не з`явилися, про дату та час проведення підготовчого судового засідання були повідомлені належним чином.

За результатами розгляду клопотання позивача про відкладення розгляду справи, суд дійшов висновку про відмову його задоволенні із заявлених підстав, з огляду на наступне.

Суд зазначає, що відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні. Відтак, неявка учасника справи у судове засідання за умови належного повідомлення сторони про час і місце розгляду справи, не є безумовною підставою для відкладення розгляду справи.

Разом із тим, у відповідності до ч. 1 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Так, позивач у підтвердження неможливості явки його представника у судове засідання 27.10.2022 посилається на те, що одночасно в господарській справі № 922/1600/22, яка перебуває в провадженні Господарського суду Харківської області, за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ГОЛДЕН ФІНАНС ГРУП" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Рапан Сервіс" призначено підготовче засідання на 27.10.2022 о 15:00. Відтак зазначає, що склалася ситуація, за якої преставнику товариства з обмеженою відповідальністю "ГОЛДЕН ФІНАНС ГРУП" потрібно перебувати в засіданні, яке має відбутися в Господарському суді Харківської області, що спричинило об`єктивну неможливість його прибуття в судове засідання, яке має відбутися в Господарському суді Київської області.

Однак, доказів на підтвердження вказаних обставин не надає.

З ухвали Господарського суду Харківської області від 24.10.2022 у справі № 922/1600/22, яка розміщена у Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106903452 , вбачається, що преставник товариства з обмеженою відповідальністю "ГОЛДЕН ФІНАНС ГРУП" прийматиме участь у підготовчому засіданні в режимі відеоконференції у Північному апеляційному господарському суді 27.10.2022 о 15:00, тобто останній мав можливість з`явитись до приміщення Господарського суду Київської області о 14:00.

Також суд наголошує, що норми чинного законодавства не обмежують представництво сторін конкретними особами, відтак, у позивача є можливість забезпечити участь будь-якого іншого уповноваженого представника для захисту своїх прав, при розгляді даної справи.

Разом з цим, відповідно до ч. 1 ст. 183 ГПК України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою.

За приписами ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках:

1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу;

2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача;

3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З метою усунення порушення рівності та змагальності учасників судового процесу, надання можливості сторонам подати суду докази на підтвердження своїх вимог і заперечень, заявити відповідні заяви та клопотання, враховуючи нез`явлення в судове засідання представників сторін, суд дійшов висновку про відкладення підготовчого засідання.

Керуючись ст. 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд-

УХВАЛИВ

1. Відкласти підготовче засідання на 10.11.2022 о 14:45.

Повідомити учасників справи, що судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, зал судових засідань № 5)

2. Явка у судове засідання уповноважених представників сторін обов`язкова.

При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

3. Запропонувати відповідачу не пізніше п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі подати відзив на позов із урахуванням вимог ст.165 ГПК України, надати листування з позивачем по суті спору (з доказами направлення або вручення кореспонденції). Одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду направити копію відзиву та доданих до нього документів позивачу, докази направлення/надання з описом вкладення в оригіналі надати суду (додати до відзиву).

Суд роз`яснює, що відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України в разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

4. Запропонувати позивачу подати відповідь на відзив із урахуванням вимог ст.166 ГПК України, проте не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву від відповідача, одночасно надіслати відповідачу копію відповіді на відзив та доданих до неї документів, докази такого направлення надати суду до початку розгляду справи (з описом вкладення в оригіналі).

Також запропонувати позивачу надати наявні докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, всі документи, додані до позовної заяви (в оригіналах суду для огляду), всі наявні документи на підтвердження факту порушення відповідачем прав та законних інтересів позивача, листування з відповідачем по суті спору (з доказами направлення або вручення кореспонденції).

Суд роз`яснює позивачу, що відповідно до п. 2 ч. 2 та ч. 3 ст. 46 ГПК України позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.

5. Запропонувати відповідачу подати заперечення із урахуванням вимог ст. 167 ГПК України, одночасно надіслати позивачу копію заперечень, докази такого направлення надати суду до початку розгляду справи (з описом вкладення в оригіналі).

Інформацію по справі учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

6. Попередити сторони про відповідальність, передбачену ст. 135 ГПК України.

Відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 28.10.2022 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя О.Г. Смірнов

Дата ухвалення рішення 27.10.2022
Оприлюднено 31.10.2022

Судовий реєстр по справі 911/1614/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.12.2022 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 22.12.2022 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 01.12.2022 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 10.11.2022 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 27.10.2022 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 12.10.2022 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 07.10.2022 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.09.2022 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 911/1614/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону