КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

27 жовтня 2022 року

м. Київ

Справа № 908/3468/13

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду

Банаська О. О. - головуючого, Білоуса В. В., Картере В. І.

за участю секретаря судового засідання Солоненко А. В.

за участю представників:

Публічного акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро": Борейко Н. О. (в режимі відеоконференції)

Публічного акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк": Максименко В. О.

розглянув у відкритому судовому засіданні заяву ОСОБА_1

про відвід суддів Банаська О. О., Білоуса В. В.

від розгляду касаційної скарги ОСОБА_1

на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.01.2022

у складі колегії суддів: Паруснікова Ю. Б. (головуючого), Білецької Л. М., Верхогляд Т. А.

на рішення Господарського суду Запорізької області від 02.02.2021

та додаткове рішення Господарського суду Запорізької області від 16.02.2021

у складі судді Черкаського В. І.

у справі за позовом ОСОБА_1

до

1. Публічного акціонерного товариства "Запорізький сталепрокатний завод"

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи"

3. Публічного акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк"

4. Публічного акціонерного товариства "ПАТ "Банк Кредит Дніпро"

5. Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк"

6. Публічного акціонерного товариства "Укрсиббанк"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест"

про визнання недійсними укладених між Публічним акціонерним товариством "Запорізький сталепрокатний завод" та Публічним акціонерним товариством "Креді Агріколь Банк" договору застави рухомого майна від 31.03.2010 № 22-з (зі змінами та доповненнями), від 08.04.2010 № 30-з (зі змінами та доповненнями), від 08.04.2010 № 31-з (зі змінами та доповненнями), від 29.04.2010 № 42-з (зі змінами та доповненнями), від 28.12.2010 № 27-з (зі змінами та доповненнями); Публічним акціонерним товариством "Банк Кредит Дніпро" договору застави товарів в обороті від 19.04.2012 № 190412-2 (зі змінами та доповненнями); Публічним акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" договору застави рухомого майна від 29.03.2010 № 97/16.1-3/10 (зі змінами та доповненнями) та від 15.09.2011 № 583/16.1-3/11 (зі змінами та доповненнями); Публічним акціонерним товариством "Укрсиббанк" договору застави рухомого майна від 22.09.2011 № 2011-ОЗ-К/К/З (зі змінами та доповненнями) та договору поруки від 22.09.2011 № 249.301 (зі змінами та доповненнями)

в межах справи про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Запорізький сталепрокатний завод"

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду перебуває справа № 908/3468/13 за касаційною скаргою ОСОБА_1 на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.01.2022, рішення Господарського суду Запорізької області від 02.02.2021, додаткове рішення Господарського суду Запорізької області від 16.02.2021, в якій ухвалою від 20.09.2022 відкрито касаційне провадження та ухвалою від 17.10.2022 призначено її до розгляду на 27.10.2022.

У судове засідання з`явились: представник Публічного акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" (в режимі відеоконференції) та представник Публічного акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк".

26.10.2022 до Верховного Суду (через систему "Електронний суд") від скаржника ОСОБА_1 надійшла заява про відвід суддів Банаська О. О. та Білоуса В. В. від розгляду справи № 908/3468/13 за касаційною скаргою ОСОБА_1 на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.01.2022, рішення Господарського суду Запорізької області від 02.02.2021, додаткове рішення Господарського суду Запорізької області від 16.02.2021.

Як убачається зі змісту заяви, заявник зазначає, що судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Банасько О. О. та Білоус В. В. приймали постанову від 21.07.2022 у цій справі № 908/3468/13 про направлення справи на новий розгляд до Господарського суду Запорізької області майже з тим самим складом учасників та за подібними предметом та підставами позову. Водночас заявник вважає, що вказана постанова є неякісною, оскільки її мотивування, за його твердженням, протирічить висновкам суду в зв`язку з чим ним подано заяву про роз`яснення судового рішення, а тому у заявника виникають сумніви в неупередженості суддів.

У якості нормативної підстави для відводу заявник визначив пункт 5 частини першої статті 35 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), а саме наявність обставин, які викликають сумніви у неупередженості або об`єктивності судді.

Присутні в судовому засіданні представники учасників справи заперечили щодо поданої заяви про відвід суддів Банаська О. О. та Білоуса В. В.

За приписами частин третьої, сьомої, восьмої статті 39 ГПК України якщо заява про відвід судді надійшла до суду пізніше ніж за три робочі дні до наступного засідання, така заява не підлягає передачі на розгляд іншому судді, а питання про відвід судді вирішується судом, що розглядає справу. Питання про відвід вирішується невідкладно. Відвід, який надійшов поза межами судового засідання, розглядається судом у порядку письмового провадження. Суд вирішує питання про відвід без повідомлення учасників справи. За ініціативою суду питання про відвід може вирішуватися у судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Неявка учасників справи у судове засідання, в якому вирішується питання про відвід, не перешкоджає розгляду судом питання про відвід.

Оскільки заява про відвід суддів Банаська О. О., Білоуса В. В. надійшла 26.10.2022, тобто за один робочий день до судового засідання 27.10.2022, її розгляд здійснюється судом, що розглядає справу.

Розглянувши заяву скаржника ОСОБА_1 про відвід суддів Банаська О. О., Білоуса В. В. від розгляду справи № 908/3468/13 суд дійшов таких висновків.

Статтею 35 ГПК України визначені підстави для відводу (самовідводу) судді. Суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо, зокрема, є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Відповідно до частини першої, другої статті 48 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і має наслідком відповідальність, установлену законом.

Частиною четвертою статті 11 ГПК України та статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" визначено, що суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України (далі - Конвенція), та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

За усталеною практикою Європейського суду з прав людини наявність безсторонності згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод повинна визначатися за суб`єктивним та об`єктивним критеріями. За суб`єктивним критерієм беруться до уваги особисті переконання та поведінка окремого судді, тобто чи виявляв суддя упередженість або безсторонність у цій справі. Відповідно до об`єктивного критерію визначається, серед інших аспектів, чи забезпечував суд та його склад відсутність будь-яких сумнівів у його безсторонності (пункт 49 рішення у справі "Білуха проти України" від 09.11.2006).

Європейський суд з прав людини зазначив, що "безсторонність", в сенсі пункту 1 статті 6 Конвенції, має визначатися відповідно до суб`єктивного критерію, на підставі особистих переконань та поведінки конкретного судді у конкретній справі - тобто, жоден з членів суду не має проявляти будь-якої особистої прихильності або упередження, та об`єктивного критерію - тобто, чи були у судді достатні гарантії для того, щоб виключити будь-які легітимні сумніви з цього приводу (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Булут проти Австрії" від 22.02.1996, у справі "Томан проти Швейцарії" від 10.06.1996). Відповідно до об`єктивного критерію має бути визначено, чи наявні факти, що можуть бути перевірені, які породжують сумніви щодо відсутності безсторонності судів. У цьому зв`язку навіть зовнішні ознаки мають певне значення.

При цьому, особиста безсторонність суду, як суб`єктивний критерій, презюмується, поки не надано доказів протилежного (пункт 50 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Білуха проти України" від 09.11.2006).

У контексті суб`єктивного критерію особиста безсторонність судді презюмується, поки не доведено протилежного. При оцінці об`єктивного критерію окремо від поведінки суддів слід визначити, чи існували переконливі факти, які могли б викликати сумніви щодо їхньої безсторонності. Це означає, що при вирішенні того, чи є у цій справі обґрунтовані причини побоюватися, що певний суддя був небезстороннім, позиція заінтересованої особи є важливою, але не вирішальною. Вирішальним є те, чи можна вважати такі побоювання об`єктивно обґрунтованими (пункти 29, 31 рішення Європейського суду з прав людини "Газета "Україна-центр" проти України" від 15.07.2010).

ГПК України не встановлює вичерпного переліку обставин, які свідчать про необ`єктивність судді, однак зазначається, що такі підстави повинні бути обґрунтовані особою, яка ініціює питання про відвід судді.

Суд зазначає, що не є підставами для відводу суддів заяви, які містять лише припущення про існування відповідних обставин, не підтверджених належними і допустимими доказами, а також наявність скарг, поданих на суддю (суддів) у зв`язку з розглядом даної чи іншої справи, обставини, пов`язані з прийняттям суддями рішень з інших справ.

Таким чином, щодо суб`єктивної складової безсторонності суду заявнику необхідно подати докази фактичної наявності упередженості судді для відводу його від справи, оскільки існує презумпція неупередженості судді. І тільки якщо з`являються об`єктивні сумніви щодо цього, то для його відводу в ході об`єктивної перевірки має бути встановлена наявність певної особистої заінтересованості судді, або його прихильностей, уподобань стосовно однієї зі сторін у справі.

У контексті поданої заяви суд звертає увагу на приписи частини четвертої статті 35 ГПК України, якою імперативно визначено, що незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Отже, незгода ОСОБА_1 з судовим рішенням у справі № 908/3468/13 (постанова від 21.07.2022) не є підставою для відводу суддів, передбаченої чинним процесуальним законодавством, а тому заява про відвід є безпідставною та необґрунтованою.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_1 про відвід суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Банаська О. О. та Білоуса В. В. від розгляду справи № 908/3468/13 суд дійшов висновку, що доводи заявника є такими, що не узгоджуються із наведеними вище нормами законодавства, не містять об`єктивно обґрунтованих посилань на дійсні обставини, які викликають сумнівів у неупередженості суддів та могли б бути підставою для відводу у розумінні статей 35 ГПК України.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що у задоволенні заяви ОСОБА_1 про відвід суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Банаська О. О. та Білоуса В. В. від розгляду справи № 908/3468/13, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись статтями 32, 35, 38, 39, 234, 235, 300, 301, 314, 325, 326 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду

УХВАЛИВ:

1. Заяву ОСОБА_1 про відвід суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Банаська О. О. та Білоуса В. В. залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий О. О. Банасько

Судді В. В. Білоус

В. І. Картере

Дата ухвалення рішення 27.10.2022
Оприлюднено 02.11.2022

Судовий реєстр по справі 908/3468/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.01.2023 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 18.01.2023 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 16.01.2023 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 16.01.2023 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 19.12.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 13.12.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 12.12.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.12.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 01.12.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 23.11.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 27.10.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.10.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.10.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 25.10.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 25.10.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 25.10.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 20.10.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 19.10.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 17.10.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 11.10.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/3468/13

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону